Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

funkce:

docent

telefon:

475 284 169

e-mail:

petr.vrablik@ujep.cz

místnost:

KV 411

zaměření:

krajinné inženýrství, regenerace brownfields, revitalizace a resocializace krajiny, strukturální fondy EU

výuka:

Pedologie a ochrana půdy, Pozemkové úpravy v krajině, Agroekologie, Agroekosystémy

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2018

Řehoř M., Jarolimová M., Žižka L., Vráblík P., Vráblíková J.: The Results of the Long-Term Research on the Development of Anthropomorphic Soil in the Reclaimed and Successive Areas of the Most Basin in Czech Republic. Journal of Mining Science, 53(4), 778-788, doi 10.1134/S1062739117042777, 2018.

2012

Růžek L., Růžková M., Voříšek K., Vráblíková J., Vráblík P.: Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment. Volume 58, 2012 (2): 68-75, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2012.  https://doi.org/10.17221/397/2011-PSE

2011

Růžková M., Růžek L., Voříšek K., Vráblík P., Musilová D.: Microbiological characterization of land set aside before and after Roundup desiccation. Plant, Soil and Environment. Volume 57, 2011 (2): 88-94, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2011.  https://doi.org/10.17221/226/2010-PSE

2003

Růžek L., Voříšek K., Vráblíková J., Strnadová S., Vráblík P.: Chemical nad biological characteristic of reclaimed soils in the Most region (Czech Republic). Plant, Soil  and Environment, ISSN 1214-1178, volume 49, 2003 (8): 346-351, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2003.

Publikace ostatní

2018

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Other types of reclamation as a part of tourism development in an anthropogenically affected landscape. Str. 278-283. In: Fialová, J. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!” 2.-4.5.2018, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-550-3. ISSN 2336-6311. Křtiny, 2018.

 

2017

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Economic Development of an Area Burdened by the Surface Mining of Brown Coal, with Regard to the Principle of Sustainable Development. Modern Economy, 8, 1517-1532. https://doi.org/10.4236/me.2017.812101. ISSN Print: 2152-7245. 2017.

Vráblíková J., Vráblík P., Blažková M., Wildová E.: Renewable energy resources in anthropogenically affected landscape. Studia Oecologica 11(1/2017): 37-45. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2017.

Vráblíková J., Vráblík P., Wildová E.: Tourism in an anthropogenically affected landscape as a part of sustainable development of the area. Str. 7-16. In: Proceedings of original scientific papers „Sustainable development goals target of the integrated environmental management“ Editors: László Miklós – Andrea Diviaková. ISBN 978-80-228-3029-4. Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2017.

Řehoř, M., Vráblík, P., Vráblíková, J., Žižka, L., Wildova, E.: The Methodology of Melioration and Restoration of the Largest Dumps of the Most Coal Basin. Journal of Environmental Protection, 8, 1583-1594. https://doi.org/10.4236/jep.2017.813097. ISSN Print: 2152-2197. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Blazková, M.: Future of Renewable Resources in an Area Burdened by Brown Coal Mining. Natural Resources , 8, 757-766. https://doi.org/10.4236/nr.2017.812046. ISSN Print: 2158-706X. 2017.

Řehoř, M., Vráblík, P., Vráblíková, J., Žižka, L.: Sorbent Mineralogy in the Most Basin and Their Utilization for Reclamation Works. Open Journal of Geology, 7, 1767-1773. https://doi.org/10.4236/ojg.2017.712118. ISSN Print: 2161-7570. 2017.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P., Blažková, M.: Landscape management in an area affected by surface brown coal mining. 5 str. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  Volume 92, 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017), 28–30 November 2017, Ostrava. doi :10.1088/1755-1315/92/1/012074. 2017.

Vopravil, J., Khel, T., Vráblík, P., Vráblíková, J.: Changes in Physical and Chemical Soil Characteristics as a Result of Subsurface Tile Drainage. Open Journal of Soil Science ,7, 367-377. https://doi.org/10.4236/ojss.2017.712026. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Šoch M.: Permanent Grasslands in an Anthropogenically Burdened Region, and Their Contribution to Sustainable Development. Agricultural Sciences, (2017), n.8, str. 816-824. ISSN Print: 2156-8553, https://doi.org/10.4236/as.2017.88060. 2017.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J., Šoch M., Marková K.: Recreational potential of an anthropogenically affected landscape in northern Bohemia. str. 51-57. Journal of Landscape Management (2017) Vol.: 8/No.1. ISSN 1804-2821. Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Blažková, M.: The analysis of a sustainable potential of anthropogenically affected landscape in the northern Bohemia. Str. 575-582. In: Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Volume 17, ISBN 978-619-7105-98-8. ISSN 1314-2704. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2017/11. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Blažková M., Wildová, E.:   The issue of energy resources in the Podkrusnohori region. Str.27-38. ACC JOURNAL volume 23, 1/2017, Issue A: Natural Sciences and Technology. ISSN Print 1803-9782. Technická univerzita v Liberci, doi: 10.15240/tul/004/2017-1-003. 2017.

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Reclamation, restoration and resocialization of an anthropogenically affected landscape as tools of sustainable development. Str. 277-284. In: Fialová, J., Pernicová, D. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand?” 1.-3.5.2017, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-487-2. ISSN 2336-6311. Brno, 2017.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J.: The Effect of Brown Coal Mining on the Environment and Health of the Population in Northern Bohemia (Czech Republic). International Journal of Clean Coal and Energy, 6, str. 1-13. ISSN Print: 2168-152X. http://dx.doi.org/10.4236/ijcce.2017.61001. 2017.

 

2016

Vráblíková, J., Vráblík, P., Habásková, E.: Proces rekultivace a revitalizace jako nástroj udržitelného rozvoje v antropogenně zatížené krajině severních Čech. Studia Oecologica X. (1/2016): 42-49. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2016.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P.: Sustainable Development and Restoring the Landscape after Coal Mining in the Northern Part of the Czech Republic. Journal of Environmental Protection, 7, str. 1483-1496. ISSN: 2152-2197, doi: 10.4236/jep.2016.711125. 2016.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P., Blažková, M., Šoch, M.: Zdravotní důsledky těžby a zpracování uhlí v Podkrušnohoří a analýza budoucího energetického potenciálu modelového území. Manažérstvo životního prostredia 2016. Str. 34–43. In: RUSKO, M. [Ed.] 2016: Manažérstvo životního prostredia, 2016: Zborník z XVI. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. júna 2016 v Bratislave, 1. vyd., Edícia ESE-28, 186 s. ISBN 978-80-89753-09-3. 2016.

Vráblíková, J., Vráblík, P.: Vybrané nástroje pro hospodaření s půdou v krajině Podkrušnohoří. Str. 114-122. In: Zborník pôvodných vedeckých prác „Pôda a voda ako súčasť integrovaného manažmentu životného prostredia.“ ISBN 978-80-228-2871-0. FEE Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2016.

Vráblíková, J., Blažková, M., Vráblík, P., Habásková, E.: Soil in the anthropogenically affected landscape. Str. 325 – 332. In: Conference proceedings of the 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, 30 June – 6 July 2016, Albena, Bulgaria. Book 3: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume II. ISBN: 978-619-7105-62-9.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Problematika změn klimatu v severních Čechách a jejich řešení. Str. 485-499. Sborník z mezinárodní konference „Půdní a zemědělské sucho“ 28. 4.–29. 4. 2016 Kutná Hora, ISBN 978-80-87361-55-9. Vydavatel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2016.

 

2015

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Příspěvek k trvale udržitelnému hospodaření v krajině Podkrušnohoří. Studia Oecologica 9(1): 30-35. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2015.

Řehoř M., Fraštia M., Vráblíková J., Vráblík P., Schmidt P., Žižka L.: Zahájení řešení projektu „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ v rámci programu NAZVA - KUS Ministerstva zemědělství ČR. Str. 9-16. Zpravodaj Hnědé uhlí 4/2015. ISSN 1213-1660. Výzkumný ústav hnědého uhlí a.s., Most, 2015.

Vráblík P: Podkrušnohoří – oblast tisíců jezer? Str. 22-23. ERA 21- More on Architecture! 15. ročník, č. 03/2015 Post-krajina. ISSN 1801-089X. ERA Média, s.r.o., Brno, 2015.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Využití integrovaného manažmentu v krajině Podkrušnohoří jako nástroje trvale udržitelného rozvoje. Str. 110-115. In: Rusko Miroslav [Ed.]: „Integrovaná bezpečnosť 2015“ - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.septembra 2015 v Rajeckej doline, 1. vyd., Edícia ESE-22, ISBN 978-80-89753-04-8, 182 s.

SR, 2015.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Strategie udržitelného rozvoje jako nástroj environmentální politiky. Str.133-141. In: Rusko Miroslav - Procházková Dana [Eds.]: Nástroje environmentálnej politiky 2015. Zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, 18. jún 2015, Strix: Žilina, Edícia ESE-24, 1. vydanie, ISBN 978-80-89753-05-5, 174 s., SR, 2015.

 

2014

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenní zátěže krajiny a přístupy k její obnově – rekultivace a revitalizace. Str. 109-115. In: KONTRIŠOVÁ, O., OLLEROVÁ, H., VÁĽKA, J., Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XII., FEE TU vo Zvolene a ÚEL SAV vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2718-1. Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2014.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv klimatických faktorů na půdu a zemědělství. Str. 159-176. In: Šembera J., Schoenherr J.I., Blažková M., Engel J. (eds.): Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika) / Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfaden). 194 s. ISBN 978-80-7494-086-6. Technická univerzita Liberec, 2014.

Vráblíková J., Vráblík P., Zoubková L.:  Tvorba a ochrana krajiny. Monografie. 151 s. ISBN 978-80-7414-740-1. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2014.

 

2013

Vráblíková J., Vráblík P.: Specifika podkrušnohorské krajiny a možnosti řešení. Str. 54-59. Phytopedon (Bratislava), Journal of Soil Science, Vol. 12, 2013/1. ISSN 1336-1120. Department of Soil Science, Faculty of Natural Science, Comenius University, Bratislava, SR, 2013.

Kotous K., Vráblík P.: Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku. Str. 70-75. Studia Oecologica, číslo 2/2013, ISSN 1802-212X Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2013.

 

2012

Vráblíková J., Vráblík P.: Environmentální zátěže v Podkrušnohoří – stav a možnosti jejich snižování. Str. 69-75. Životné prostredie, 2012, 46, 2, ISSN 0044-4863. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovenská republika, 2012.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metody revitalizace a regenerace Podkrušnohorské krajiny. Str. 92-99.  IN: Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2012. REGENERACE- REVITALIZACE-REKULTIVACE KRAJINY. Monografie 175 s. ISBN 978-80-7375-683-3. Mendelova univerzita v Brně, 2012.

Slach O., Koutský J., Vráblík P.: Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Str. 26-35. Studia Oecologica, číslo 2/2012, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2012.

 

2011

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace území v severních Čechách. 294 s. ISBN 978-80-7414-396-0, FŽP UJEP Ústí n.L., 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metodika revitalizace v Podkrušnohoří. 63 s. Státní uplatněná certifikovaná metodika č. 01-ÚÚR-158-2011/ 01-WD-44-07-01. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy pěstování energetických plodin na Mostecku. Str. 111-117. Studia Oecologica Ročník V, číslo 1/2011, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech. Str. 118-124. Studia Oecologica Ročník V, číslo 1/2011, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2011.

 

2010

Vráblík P.: Regenerace brownfields na průmyslovou zónu Triangle – Žatec. Str. 76-84. Studia Oecologica Ročník IV, číslo 2/2010, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2010.

Vráblíková J., Jureková Z., Vráblík, P.: Udržitelné hospodaření v krajině Podkrušnohoří. 180 s., ISBN 978-80-7414-322-9. FŽP UJEP, 2010.

Farský M., Zahálka J., Vráblík P., Beránek K., Jirásek P.: Socioekonomická analýza a prognóza Podkrušnohoří. 155 s., ISBN 978-80-7414-344-1. FŽP UJEP, 2010.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zemědělská biodiverzita v Podkrušnohoří. Str. 136-145. Studia Oecologica Ročník IV, číslo 4/2010, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2010.

 

2009

Vráblík, P.: Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří a možnost jejich revitalizace, 97 s., ISBN 987-80-7414-197-3. FŽP UJEP, 2009.

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: Metodika revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří. 78 s., ISBN 978-80-7414-195-9. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice rekultivace, revitalizace a resocializace v oblasti Podkrušnohoří. Str. 28-38. Studia Oecologica Ročník III, číslo 1/2009, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Těžba uhlí – významná disparita Podkrušnohoří. Str. 58-65. Studia Oecologica Ročník III, číslo 1/2009, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Návrh postupů pro revitalizaci krajiny v Podkrušnohoří. Str. 3-8. Studia Oecologica Ročník III, číslo 2/2009, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Renewal of the landscape under the Krusne hory (Ore Mts.) after termination of coal mining. Str. 44-51. Geoscape – The Professional Issue, No 1, Vol. 4 (2009), ISSN 1802-1115. Department of Geography, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2009.

Vráblíková J., Vráblík P.: Disparity průmyslové krajiny severních Čech. Str. 38-41. Acta regionalia et environmentalica. Vedecký časopis pro regionálne a environmentalne vedy. Ročník 6, číslo 2/2009, ISSN 1336-5452. SPU Nitra, 2009.

 

2008

Vráblíková J., Vráblík P.: Aplikovaná pedologie. 147 s. ISBN 978-80-7414-046-4, FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří. Str. 11-18. Studia Oecologica Ročník II, číslo 1/2008, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J., Šoch M., Vráblík P.: Teoretická východiska pro revitalizaci území v oblasti disparit půdního fondu v Podkrušnohoří. Str. 35-39. Studia Oecologica Ročník II, číslo 1/2008, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Venkovský prostor průmyslové krajiny. Str. 54-60. Studia Oecologica Ročník II, číslo 1/2008, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří II.část – Teoretická východiska pro možnost revitalizace území modelové oblasti. 153 s., ISBN 978-80-7414-019-8. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2008. Kapitola 4.

 

1999 - 2007

Vráblík P.: Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných lokalitách výsypek jako významná podmínka volby postupu rekultivací. 189 s. Fakulta Stavební ČVUT Praha, 2003.

Vráblík P., Vráblíková J.: Historický vývoj pozemkových úprav na území Čech a Moravy. str.54-61. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Imisní zátěž agroekosystémů v severních Čechách. str.62-68. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.                                                                                                                             

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace území po těžbě hnědého uhlí na lomu Most. str.6-19. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Blažková M., Hanuš M., Vráblík P.: Problematika obnovy krajiny po těžbě uhlí v oblasti Pařidelského laloku. str.20-46. Acta Universitatis Purkynianae 49. Studia oecologica VII. ISBN 80-7044-272-7 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblík P.: Komplexní pozemkové úpravy a jejich aplikace v k.ú. Zubrnice. str. 3-11. Acta Universitatis Purkynianae 50. Studia oecologica VIII. ISBN 80-7044-277-8. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace území po těžbě. str. 9-12. Acta Universitatis Purkynianae 63. Studia oecologica IX. ISBN 80-7044-330-8. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Šoch M., Vráblík P., Novák P., Matoušková E.: Revitalizace krajiny v marginálních oblastech pomocí pratotechnických postupů. str.75-78. Acta Universitatis Purkynianae 63. Studia oecologica IX. ISBN 80-7044-330-8. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P., Neruda M.: Regionální politika v Evropské unii a v České republice. str. 71-76. Acta Universitatis Purkynianae 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P., Neruda M.: Strukturální fondy Evropské unie a možnosti jejich využití v České republice. str. 65-70. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Pozemkové úpravy a jejich funkce v krajině. str. 77-8. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblík P.: Hodnocení vybraných ukazatelů mikroklimatu na rekultivovaných půdách str. 41-44. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6.  Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenní půdy v podkrušnohorské pánvi. str. 5-10. Acta Universitatis Purkynianae 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Neruda M., Vráblík P.: Hydrogeologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchcova. str. 81-84. Acta Universitatis Purkynianae. 64. Studia oecologica X. ISBN 80-7044-331-6.  Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Dvořák P., Vráblík P.: Lze využít oblast Severních Čech k rekreaci? str. 257-260. Životné prostredie. ISSN 0044-4863, Vol.35, No. 5, UKE SAV, Bratislava 2001.

Vráblíková J., Vráblík P., Pűschel D., Vokřálová K.: Revitalizace antropogenně postiženého území. Acta Universitatis Purkynianae 73 Studia oecologica XII. s. 89-94. ISBN 80-7044-373-1, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy produkce energetické biomasy v Ústeckém kraji. Acta Universitatis Purkynianae 73 Studia oecologica XII. s. 101-106. ISBN 80-7044-373-1, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Mimoprodukční funkce zemědělství – cesta k revitalizaci krajiny. str. 48-49. Životné prostredie. ISSN 0044-4863, Vol. 36, No.1, Ústav krajinném ekologie SAV, Bratislava 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti s využitím odpadů při rekultivaci krajiny v Podkrušnohoří. str. 327-329. Životné prostredie. ISSN 0044-4863, Vol. 37, No.6, Ústav krajinném ekologie SAV, Bratislava 2003.

Vráblík P.: Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných lokalitách výsypek jako významná podmínka volby postupu rekultivací. 189 s. Fakulta Stavební ČVUT Praha, 2003.

Vráblíková J., Vráblík P.: Základy pedologie. 102 s., ISBN 80-7044-805-9. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti rozvoje agroenergetiky v Severních Čechách. Str. 75-81. Studia Oecologica XIV. „Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu“ ISBN 80-7044-763-X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Vliv antropogenní zátěže na ekosystémy. Str. 82-92. Studia Oecologica XIV. „Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu“ ISBN 80-7044-763-X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Člověk a krajina v Podkušnohoří. Str. 29-34. Studia Oecologica XV. „Výsledky a závěry vědeckovýzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006“ ISBN 80-7044-790-7. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace v Podkušnohoří. Str. 35-41. Studia Oecologica XV. „Výsledky a závěry vědeckovýzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006“ ISBN 80-7044-790-7. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblík P.: Lokality typu brownfields v krajině Severních Čech. Str. 42-48. Studia Oecologica XV. „Výsledky a závěry vědeckovýzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005 až 2006“ ISBN 80-7044-790-7. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblík P., Pondělík M.: Deprivující průmyslové dědictví v ČR a Ústeckém kraji. Str. 119-121. Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII. „Regionální výzkum v severozápadních Čechách“ ISBN 80-7044-778-8. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Úvod do agroekologie. 205 s., ISBN 978-80-7044-960-8, FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 2007.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Charakteristika přírodních poměrů antropogenně postižené zájmové oblasti v Severních Čechách. Str. 5-13. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Seják J., Neruda M., Vráblík P.: Socio-ekonomická charakteristika řešeného území v projektu 1J 056/05-2. Str. 14-21. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Loudát F., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Zemědělství v Severních Čechách. Str. 22-38. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Seják J., Loudát F., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Analýza problémů zemědělství  v antropogenně postižené oblasti. Str. 39-42. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Loudát F., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Perspektivy rozvoje zemědělství v antropogenně postižené oblasti. Str. 65-71. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Seják J., Neruda M., Vráblík P.: Antropogenně zatížená krajina Severních Čech. Str. 103-108. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Vráblíková J., Holadová L., Neruda M., Vráblík P.: Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti. Str. 131-139. Studia Oecologica Ročník I, číslo 2/2007, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2007.

Zpět

Aplikační výstupy

2011

Vráblíková J., Vráblík P.: Metodika revitalizace v Podkrušnohoří. 63 s. Certifikovaná metodika č. 01-ÚÚR-158-2011/ 01-WD-44-07-01. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

Zpět

Účast na konferencích

2017

Vráblík P.: Reclamation, restoration and resocialization of an anthropogenically affected landscape as tools of sustainable development. Konference „PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION – WITH NATURE HAND IN HAND?” 1.-3.5.2017, Brno, 2017.

 

2016

Vráblík P.: Revitalization of the landscape in Northern Bohemia in comparison to Germany. Symposium „Open Minded - Open Mining: Revitalization of industrially devastated landscapes. 19.-20.9. 2016, IBZ St. Marienthal-Ostriz, Technische Universität Dresden, SRN, 2016.

Mezinárodní vědecká konference „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu ŽP - Ochrana životného prostředí a hospodárský rozvoj.“ 22.9.2016, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, SR.

 

2015

Vráblík P.: Revitalizace krajiny na příkladu Lužických jezer (SRN). Konference s mezinárodní účastí „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“ 16.-17.6. 2015 Staré Splavy, 2015.

 

2012

Vráblíková J., Vráblík P.: Snižování environmentální zátěže Podkrušnohorské oblasti. Str. 9-18. ISBN 978-80-228-2438-5. „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XI. – 20.9.2012. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2012.

 

2011

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenně postižená krajiny v Podkrušnohoří – problematika rekultivací, revitalizací a resocializace. Str. 223-244. ISBN 978-80-210-5420-2. Sborník konference „Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu“, Masarykova univerzita Brno, Brno, 2011.

Vráblík P.: Problematika brownfields v Podkrušnohoří. Str. 155-159. ISBN 978-80-228-2312-8 (1). „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia X. – 20.9.2011. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti z hodnocení revitalizace území na příkladu Podkrušnohoří. Str. 131-140. ISBN 978-80-228-2312-8 (1). „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia X. – 20.9.2011. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2011.

Vráblík P.: Resocializace krajiny prostřednictvím strukturálních fondů EU. 6 str. ISBN 978-80-552-0667-7. Mezinárodná vedecká konferencia - zborník vedeckých prác „Determinanty kvality života na vidieku“. 21.-23.9.2011.Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR, 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Faktory ovlivňující hospodaření s půdou na příkladu Podkrušnohoří. 6str. ISBN 978-80-552-0667-7. Mezinárodná vedecká konferencia - zborník vedeckých prác „Determinanty kvality života na vidieku“. 21.-23.9.2011. Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR, 2011.

 

2010

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech. str.135-139. ISBN 978-80-228-2271-8 „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IX. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2010.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika venkovské krajiny v Podkrušnohoří. Str. 52-63. Zborník vedeckých prác „Starostlivosťo biodiverzitu vo vidieckej krajine, ISBN 978-80-552-0445-1.Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR, 2010.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice revitalizace antropogenně postižené krajiny. Str. 93-99. ISBN 987-80-7399-143-2. Skládkový workshop Liberec – Zittau 2010 Sborník konference „Aktuální problémy odpadového hospdářství“, Hochshule Zitta/Görlitz a Technická univerzita v Liberci, 11.-12.11.2010 Liberec, 2010.

Archiv

Vráblíková J., Vráblík P.: Ekomuzeum Zubrnice a jeho význam pro budoucnost. Sborník z mezinárodní konference „Český venkov na přelomu tisíciletí“ ISBN  80-2130381-6 Str. 80-84, Česká zemědělská univerzita, Praha, 1997.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika zemědělského využívání krajiny v oblasti Severních Čech. Sborník referátů ze IV. mezinárodní konference „Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí,“ Technická univerzita Liberec – Hospodářská fakulta 13.-14.9. 1999 s. 227-230. ISBN 80-7083-359-9. Liberec, 1999.

Vráblíková J., Blažková M., Vráblík P.: Možnosti rozvoje hospodaření v regionu Severní Čechy. Sborník přednášek ze VI. konference EKOREGIONU Čechy-Sasko-Dolní Slezsko „Komplexní řešení ochrany a tvorby životního prostředí ve městech a v průmyslových oblastech.“ 21.-22.9.1999, s.105-109. ISBN 80-02-99859-6. Most, 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika využívání krajiny v Severních Čechách. Medzinárodné vedecké dni 99 „Ekonomika polnohospodarstva na prahu tretieho tisícročia“ Nitra 2.-3.9.1999. str. 71-78.  Zbornik vedeckých prác. ISBN 80-7137-661-2, SPU Nitra, SR, 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv znečištěného ovzduší na agroekosystém Severních Čech. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Atmosféra 21.storočia, organizmy a ekosystémy“ Zvolen, 7.-9.9.1999, s.259-261, ISBN 80-228-0840-7, SR, 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika revitalizace území v lomu Most. ISBN 80-88985-22-6. 6 s. Zborník prednášok z XIII. mezinárodné vedecké bioklimatologické konferencie, SBkS a ČBkS. „Bioklimatológia a životné prostredie“ 12.–14. September 2000, Košice, SR 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika využití půd v severočeském regionu. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí „Využití zemědělské půdy v souvislosti se vstupem ČR do EU“ konaného ve dnech 16.-20.10.2000 ve Špindlerově Mlýně. Str. 148-152, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika regionální politiky v oblasti severních Čech. Sborník z konference Medzinarodné vedecke dni 2000, „Trendy v polnohospodárskej ekonomike a managemente,“ Zborník vedeckých prác. ISBN 80-7137-718-X Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra, SR, 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Příspěvek k problematice zemědělského využívání krajiny v oblasti severních Čech. str. 95-99. Acta Facultatis Ecologiae, vol.7. ISBN 80-228-1064-9. Technická univerzita vo Zvolene, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Příspěvek k problematice revitalizace území v lomu Most.  Sborník z mezinárodní konference „EKOTREND – trvale udržitelný rozvoj – cesta do 3. tisíciletí,“ Jihočeská univerzita České Budějovice 23.3.-24.3.2000. s. 30-33. ISBN 80-7040-398-5. České Budějovice, 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Pozemkové úpravy a jejich vliv na revitalizaci krajiny.  Sborník z mezinárodní konference „EKOTREND – trvale udržitelný rozvoj – cesta do 3. tisíciletí,“ Jihočeská univerzita České Budějovice 23.3.-24.3.2000. s. 48-52. ISBN 80-7040-398-5. České Budějovice, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti zemědělství v regionu severozápadních Čech. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference  „Agroregion 2000“ s.265-266. ISBN 80-7040-424-8. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv antropogenní činnosti na agroekosystém Severních Čech. str. 194-196. ISBN 80-01-02239-0. 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environment Impact Assessment. Praha 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Problematika využití půd v severočeském regionu. str. 148-152. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí konaného ve dnech 16.-20. 10. 2000 ve Špindlerově Mlýně, VÚZE Praha, 2000.

Vráblík P., Vráblíková J.: Program SAPARD a možnosti jeho využití v NUTS 2- Severozápad. str. 159-164. II. mezinárodní konference „Občanská společnost a regionální politika EU“ 2.-3. listopadu 2000 v Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-309-X, FSE Ústí n.L., 2000.

Vráblík P.: Monitoring mikroklimatu na rekultivovaných půdách. Sborník z mezinárodní konference „EKOTREND 2001 – trvale udržitelný rozvoj“ Jihočeská univerzita ZF České Budějovice 28.3.-29.3.2001. str. 122-125. ISBN 80-7040-487-6. České Budějovice, 2001.

Vráblík P.: Vliv mikroklimatu na rekultivace. 4s. ISSN 1213-4066. Mezinárodní konference „Sanace a rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí věnovaná 50. výročí provádění rekultivací v severozápadních Čechách.“ 14.-18.5.2001 Teplice, 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenní půdy a možnosti jejich revitalizace. Abstrakt posteru str.171-173. ISBN 80-7157-526-7. Sborník z konference Pedologické dny 2001 „Půda, její funkce, vlastnosti a taxonomie v zemědělské a lesní krajině.“ 28.-29.5.2001. MZLU Brno, 2001.

Vráblík P.: Poznatky ze sledování mikroklimatu na výsypkách. str. 240-245. ISBN 80-7078-930-1. Mezinárodní konference „Hornická a pohornická krajina Horního Slezska“ 2.-4.10.2001. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Revitalizace území po těžbě uhlí. str. 82-87. ISBN 80-7137-910-7. Mezinárodná vedecká konferencia Bioklimatologické Pracovné Dni 2001 „Extrémy prostredia (počasia) – Limitujúce faktory bioklimatologických procesov“ 10.-12.9. 2001 Ráčková dolina, Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra. SR 2001.

Vráblík P., Vráblíková J.: Výsledky sledování mikroklimatu na antropogenních půdách. str. 93-97 ISBN 80-7137-910-7. Mezinárodná vedecká konferencia Bioklimatologické Pracovné Dni 2001 „Extrémy prostredia (počasia) – Limitujúce faktory bioklimatologických procesov“ 10.-12.9. 2001 Ráčková dolina, Slovenská bioklimatologická společnost  Slovenská akademia ved, Nitra. SR 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Využití půd v antropogenně postižené oblasti. str. 271-279 ISBN 80-228-1097-5. Mezinárodná vedecká konferencia „Súčasný stav a perspektívy ekológie a environmentalistiky“ 11.-13.9. 2001, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Bánská Štiavnica, 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti rozvoje agroenergetiky v antropogenně postiženém území. str. 1087-1091. ISBN 80-7137-869-0 Zborník vedeckých prác. Mezinárodné vedecké dni 2001 „Ekonomické a manažérske aspekty trvalo udržatelného rozvoja polnohospodarstva.“ Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra. SR 2001.   

Vráblíková J., Vráblík P.: Mimoprodukční funkce zemědělství a její vliv na rozvoj venkova. str. 624-628. ISBN 80-8069-028-6 Zborník vedeckých prác. Mezinárodné vedecké dni 2002 „Ekonomika a manažment podnikov v procese globalizácie“ 16.-17.5. 2002 Slovenská polnohospodarská univerzita, Nitra. SR 2002.

Vráblík P.: Monitoring mikroklimatu na antropogenních půdách. str.75-82. ISBN 80-228-1142-4 Zborník referátov „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV.“ 14.9.2001 Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Zvolen, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti s revitalizací antropogenně postižené půdy. str. 40-42 ISBN 80-88870-25-9. Zborník z  3. mezinárodní  konference „Život v podě“  29.1.2002 Ústav krajinnej ekologie SAV Bratislava, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Obnova půdního povrchu po těžbě. str.181-182, ISBN 80-213-1052-9 Sborník z mezinárodní konference „Pedologické dny 2002 – Degradace půdy“ 14.-15.10.2002, Česká pedologická společnost, Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zkušenosti z obnovy krajiny po těžbě uhlí. str. 101-104 ISBN 80-7212-225-8. Sborník „Krajina 2002 – od poznání k integraci.“ květen 2002, Ústí nad Labem Vydavatel MŽP ČR, Praha 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Minulost, současnost a budoucnost antropogenně postižené krajiny  na Mostecku. str.73-80 ISBN 80 –7044-407-X. Sborník z XX. Jubilejní sjezdu České geografické společnosti „Proměny krajiny a udržitelný rozvoj“ 28.-30.8.2002 Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2002.

Vráblíková J., Vráblík P.: Revitalizace krajiny devastované těžbou uhlí. str.160-165, ISBN 80-86512-18-5. Sborník z 2. konference o krajině konané z podnětu prezidenta V.Havla „Tvář naší země – krajina domova.“ 8.-11.10. 2002  Průhonice, Česká komora architektů, Společnost pro krajinu, Kancelář prezidenta republiky ČR, Praha, 2002.

Vráblíková J., Vráblík P., Jeništa J., Vysoký J.:  Zkušenosti s obnovou krajiny po těžbě uhlí. str. 467-470. ISBN 80-89128-06-8. Druhé pôdoznalecké dni v SR – medzinárodná vedecká konferencia pôdoznalcov 16.-18.6.2003. Societas Pedologica Slovaca, Stará Lesná, SR, 2003.

Vráblík P., Vráblíková J.: Poznatky ze sledování mikroklimatu na výsypkách, str.142-144, ISBN 80-86690-05-9. Sborník (CD) ze semináře „Mikroklima porostů“ 26.3.2003 Brno, Český hydrometeorologický ústav Brno, 2003.

Vráblíková J., Vráblík P.: Využití odpadů při obnově krajiny Severních Čech, 4 str. leden Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2003.

Vráblíková J., Vráblík P., Jeništa J., Švec J.: Obnova krajiny severních Čech. 6 s. ISBN 80-8069-244-0. Mezinárodná vedecká konferencia Bioklimatologické pracovné dni 2003 „Funkcia energetickej a vodnej vilancie v bioklimatických systémoch“ 2.-4.9. 2003, Slovenská bioklimatologická společnost Slovenská akademia ved, FZKI SPU Nitra. Ráčková dolina, SR 2003.

Vráblík P., Vráblíková J.: Mikroklimatická pozorování na recentních útvarech na Mostecku. str.119-127. ISBN 80-228-1332-X „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V. – Výsledky výskumu.“ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2004.

Vráblík P., Pondělík M.: Strategie regenerace brownfields v Ústeckém kraji. Str.139-144. ISBN 80-01-03152-7. Sborník prací „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2004.

Vráblík P.: Příklad regenerace brownfields – přeměna bývalého vojenského letiště Žatec. Str. 145-150. Sborník prací „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti dalšího rozvoje venkovských oblastí v Ústeckém kraji. Str.295-299. ISBN 80-7044-607-2. Mezinárodní vědecká konference „Konkurenceschopnost regionu – Rozvoj lidských zdrojů“ 4.-.5.11.2004. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Jeništa J., Švec J.: Studium revitalizačních postupů. str.47-51. ISBN 80-228-1332-X „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V. – Ostatné príspevky.“ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Švec J.: Použití registrátoru HOBO H8 pro klimatická měření na lomu Most-Ležáky. str.65-70. ISBN 80-228-1332-X „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V. – Ostatné príspevky.“ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Poznatky z obnovy území na Mostecku. 10 s. Sborník na CD-Sekcia geofaktorov a životného prostredia. ISBN 80-8069-402-8. Medzinárodná vedecká konferencia „Bioklimatologické pracovné dni 2004 -Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy.“ 23.-26.8.2004, Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV, Technická Univerzita vo Zvolene, Viničky, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy využívání potenciálu krajiny severních Čech. 4 s. Sborník na CD. ISBN 80-8069-438-9. Medzinárodná vedecká konference “REGIÓNY - VIDIEK - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2004.“ 11.-12.11.2004, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SR, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Antropogenní půdy a jejich využívání v regionu severních Čech. Str. 415-418. ISBN 80-89128-18-1. Zborník referátov z vedeckej konferencie pôdoznalcov SR „Štvrté pôdoznalecké dni na Slovensku“ 14.-16.6.2005 Čingov.  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2005.

Vráblík P.: Revitalizace území ve vazbě na průmyslové dědictví Ústeckého kraje. Str. 92-98. Sborník prací II „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2005.

Vaněk J., Hlásenský I., Sixta J., Vráblík P.: Sanace areálu bývalého vojenského letiště. Str.27-29. Odpadové fórum č. 2/2005 ISSN 1212-779. Vydavatel České ekologické manažerské centrum, Praha, 2005.

Vráblík P.: Investiční příležitosti v Ústeckém kraji. Přednáška. Sekce „Regionální rozvoj: infrastruktura pro podnikání, průmyslové zóny, brownfields, fondy EU.“ Odborný doprovodný program URBIS 2005 - 20.5.2005, Veletrhy Brno a.s., Brno, 2005.

Vráblík P.: Revitalizace území v Ústeckém kraji. Přednáška (CD) „Three Countries Innovation Push - Core Branch Conference – „Energy/Environment“ 23.6.2005, Regionální rozvojová agentura Egrensis, Sokolov, 2005.

Šoch M., Vráblík P.: Zemědělská revitalizace krajiny postižené těžbou. Str. 83-87. ISBN 80-239-5681-7. Konference „ Budoucnost 2005 – Revitalizace krajiny postižené těžbou“ 5.-6.10.2005 Chodov,  Karlovarský kraj, 2005.

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: Možnosti rozvoje venkova v antropogenně postižené krajině. Str. 475-480. ISBN  80-8069-728-0. Zborník vedeckých, odborných príspevkov a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Regióny-vidiek-životné prostredie 2006“ 27.-28.4.2006 SPU Nitra, SR, 2006.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Rozvoj venkovského prostoru v antropogenně zatížené krajině severních Čech. Str. 546-550. Vedecká konferenci s medzinárodnou účastí „Interdisciplinárné dimenzie regionálního rozvoja“ 6.-7.8. 2005 Prešov. Publikováno v Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Nature Univesitatis Prešoviensis (ISSN 1336-6149), Folia Geographica (IIS 1336-6157)  Ročník XLV.,Prešovská univerzita v Prešove, SR, vydáno 2006.

Vráblíková J., Seják J., Neruda M., Vráblík P.: Perspektivy využití pud v antropogenně postižených oblastech. 7 s. (sborník na CD), ISBN 80-89186-12-2. International bioclimatological konference „Bioclimatology and water in the land“ 11.-14.9.2006 Strečno, SR. Slovak biomatological society at Slovak Academy of Science, 2006.

Vráblíková J., Hlávka M., Vráblík P.: Monitorování teplot v antropogenně postiženém území. Str. 45-50. In: Kontrišová, O., Marušková A., Válka J. (eds.): Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI. ISBN 80-228-1685-X.FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene. 2006.

Vráblík P.: Revitalizace území ce vazbě na průmyslové dědictví severních Čech. Str. 265-268. In: Kontrišová, O., Marušková A., Válka J. (eds.): Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI. ISBN 80-228-1685-X. FEE TU vo Zvolene a UEL SAV vo Zvolene. 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Půdní fond antropogenně postižené krajiny. Str. 119-123. In: Rusko, M. – Baog, K.(eds.): Manažérstvo životného prostredia 2006. ISBN 80-89281-02-08. Zborník z konferencie konanej 24.-25.2. 2006 v Trnave. SR, 2006.

Vráblík P., Vráblíková J.: Problematika brownfields v Severních Čechách. Str. 125-129. In: Rusko, M. – Baog, K.(eds.): Manažérstvo životného prostredia 2006. ISBN 80-89281-02-08. Zborník z konferencie konanej 24.-25.2. 2006 v Trnave. SR, 2006.

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: The problem of agriculture in an industrial landscape, Str. 213-218. ISBN 80-248-1089-1. 10th International Conference on Environment and Mineral Processing, 22.-24.6.2006. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2006.

Vráblíková J., Vráblík P.: Disparity průmyslové krajiny Severních Čech. Str. 678-684. In: Rusko, M. – Baog, K.(eds.): Manažérstvo životného prostredia 2007. ISBN 978-80-89281-18-3. Zborník zo VII. Konferencie so zahraničnou účasťou konanej 5.-6.1.2007 v Jaslovských Bohuniciach. SR, 2007.

Vráblíková J., Vráblík P.: Využívání území v průmyslové krajině.  5s. (sborník na CD), ISBN 978-80-228-17-60-8. Střelcová, K., Škvarenina, J. & Blaženec, M. (eds.): “BIOCLIMATOLOGY AND NATURAL HAZARDS” International Scientific Conference 17.-20.9.2007, Poľana nad Detvou, Slovakia, 2007.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Special characteristics of the Ore Mountains and  nearby region landscape Str. 395-400 (Part III). ISBN 978-80-248-1431-5. 11. International Conference on Environment and Mineral Processing, 31.5.-2.6.2007. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2007.

Vráblíková J., Vráblík P.: Rekultivace v Podkrušnohoří. Str. 758-760. ISBN 978-80-89128-44-0. Zborník príspevkov „Půda v moderní informační společnosti“, 20.-23.8.2007, Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody.  Bratislava, vydáno 2008.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Antropogenně postižená oblast a  specifika ovlivňující půdní fond. Str. 752-757. ISBN 978-80-89128-44-0. Zborník príspevkov „Půda v moderní informační společnosti“, 20.-23.8.2007, Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody.  Bratislava, vydáno 2008.

Vráblíková J., Růžek L., Vráblík P.: Vývoj netradičních rekultivací ve třech dobývacích prostorech MUS a.s. Str. 161-168. ISBN 978-80-89325-02-3. Život v podě IX. Zborník referátov z medzinárodného seminára Bratislava 30.-31.1.2008, Ústav krajinej ekologie SAV, Prirodovedecká fakulta UK Bratislava, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: K problematice antropogenních půd v Podkrušnohoří. Str. 169-175. ISBN 978-80-89128-48-8. Zborník príspevkov „ANTROPIZACIA POD  IX “, 27.-28.5.2008, Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody a Societa pedologova Slovana. Bratislava, 2008.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: NORTH BOHEMIA INDUSTRIAL LANDSCAPE DISPARITIES, Str. 215-222. ISBN 978-80-248-17774-4. 12. International Conference on Environment and Mineral Processing, 5.-7.6.2008. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: DISPARITIES IN AN INDUSTRIAL LANDSCAPEOF THE EXAMPLE OF NORD BOHEMICA. Str. 16-20. ISBN 978-80-210-4600-9. „Geography in Czechia and Slovakia“ Theory and Praktice at the Onset of 21th Century. Masaryk University Brno, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti a formy revitalizace území po těžbě. Str. 12-17. ISBN 978-80-7414-140-9. Sborník Podkrušnohorská pánev – revitalizace a resocializace. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2008.

Vráblíková J., Šoch M., Vráblík P.: Příčiny disparit krajiny v Podkrušnohoří. Str. 126-130. ISBN 978-80-7372-430-6. Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia České podnikatelství v Evropském prostoru 2008 - Řešení regionálních disparit, TU Liberec, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti využití území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Str. 173-180. ISBN 978-80-7399-567-6. Mezinárodní Skládkový workshop Liberec – Zittau 2008, 27.-28.11.2008, Technická univerzita Liberec, Liberec, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti a formy revitalizace území po těžbě uhlí. str.12-17, ISBN 978-80-7414-140-9. Sborník z konference Podkrušnohorská pánev – revitalizace a resocializace. 25.9. 2008 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Zamyšlení nad obnovou Podkrušnohorské krajiny. str.105-113, ISBN 978-80-86512-41-9. Sborník z konference konané z podnětu a pod záštitou V.Havla „Tvář naší země – krajina domova.“ 20.-21.10. 2008  Průhonice, Česká komora architektů, Společnost pro krajinu, Praha, 2008.

Zpět

Řešené projekty

 

Aktuální

Projekt QJ1520307 „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině. Poskytovatel – MZe, soutěž „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018. Doba řešení: 04/2015 – 12/2018, člen řešitelského týmu za UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 „Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.“ Doba řešení: 01/2017 - 09/2022. Garant klíčové aktivity č.5 - Tvorba programu Obnova krajiny (doctoral school s ÚVGZ AV ČR) na FŽP UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 „Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce (U21)“. Doba řešení: 05/2017-12/2019. Vedoucí odborný pracovník přípravy reakreditace studijních programů KA02 (Revitalizace krajiny) na FŽP UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678 „Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J.E. Purkyně v Ústí n.L.“ Doba řešení: 01/2018 - 07/2022. Odborný garant klíčové aktivity č.5.

 

Ukončené

Kolektiv: Podkladová studie pro hodnocení vlivu na životní prostředí pokračování těžby povrchového hnědouhelného lomu Československé armády v letech 2000-2014. 30 s. FŽP UJEP, Ústí n.L., 1998.

Kolektiv: Studie renaturalizace Pařidelského laloku lomu Ležáky. 77 s. FŽP UJEP Ústí n.L., 1998.

Kolektiv: Hodnocení antropogenních půd na vybraných lokalitách pánevní oblasti severních Čech. 78 s. Grant. FŽP Ústí n.L., 1999.

Vráblíková J., Vráblík P.: Podmínky pro rozvoj agroenergetiky v severních Čechách. Závěrečná zpráva za rok 1999. 26 s. Grant FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv imisí na agroekosystémy v oblasti severních Čech. Závěrečná zpráva za rok 1999. 8 s. Grant FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Blažková M., Hanuš M., Vráblík P.: Hodnocení a využití antropogenních půd v oblasti severních Čech. Závěrečná zpráva za rok 1999. 7 s. Grant FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblík P.: Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných plochách výsypek. Závěrečná zpráva za rok 2000. 16 s. Grant č. 4808, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P.: Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách. Závěrečná zpráva za rok 2000. 32 s (včetně příloh). Grant č.4809, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Neruda M., Vráblík P., Hanuš M.: Hodnocení vybraných antropogenních půd. v severočeském regionu a jejich využití. Závěrečná zpráva za rok 2000. 15 s. Grant č. 4810, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Vráblíková J., Vráblík P., Hanuš M.: Vliv imisí na agroekosystémy v severočeském regionu. Závěrečná zpráva za rok 2000. 93 s (včetně příloh). Grant č. 4811, FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Kolektiv: Návrh nových zatravňovacích směsí pro rekultivaci výsypek – pro Mosteckou uhelnou společnost a.s., FŽP UJEP Ústí n.L., 2000.

Kolektiv: Mikrobiologický průzkum antropogenních půd na Mostecku - pro Mosteckou uhelnou společnost a.s., 17 s. FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Hodnocení vybraných antropogenních půd v severočeském regionu a jejich využití. Závěrečná zpráva za rok 2001. 13 s Grant č. 420211020801, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv imisí na agroekosystémy v severočeském regionu. Závěrečná zpráva za rok 2001. 15 s Grant č. 420201031001, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J., Vráblík P.: Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách. Závěrečná zpráva za rok 2001. 14 s Grant č. 420211020901, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblík P.: Monitoring mikroklimatu na rekultivovaných plochách výsypek na okrese Most. Závěrečná zpráva za rok 2001. 22 s Grant č. 420401030101, FŽP UJEP Ústí n.L., 2001.

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace krajiny antropogenně postiženého území. Závěrečná zpráva – grant FRVŠ č. 0716/65. 84 s. (včetně příloh), Ústí n.L. 2001.

Projekt „ENLARGE-NET“ - zaměřený na vytvoření společné sítě na území přeshraničních regionů a měst (ČR, SRN, Polsko), Ústecký kraj, 2003.

Projekt „Three Countries Innovation Push“ - zaměřený na inovace a hospodářský rozvoj území mezi Německem, Polskem a ČR, Ústecký kraj, 2004.

Vráblíková J., Vráblík P., Hlávka M.: Vliv antropogenní zátěže na ekosystémy – závěrečná zpráva za DÚ 2.1. VZ MSM135200001 „Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu.“ 14 s., FŽP UJEP Ústí n.L., 2004.

Rohon P. a kol.: Stavební činnost a revitalizace krajiny. GAČR 103/03/0639. 2004-2005.

Vráblíková J. a kol.: Zkušenosti z antropogenně postiženého území ke strategii rozvoje venkova“ Projekt VaV 1J 056/05, 2005-2007.

Projekt „ReRegions“ - rekultivace a využívání území po těžbě hnědého uhlí v Evropě (Řecko, Polsko, SRN, Španělsko, Skotsko, ČR) - Ústecký kraj lead partner projektu, 2006.

Vráblíková J. a kol.: Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Projekt MMR WD-44-07-1, 2008-2011.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013. Celková alokace 746,9 mil. € - komplexní příprava a celkové řízení programu, hlavní řešitel projektu v letech 2006-2009.

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0205 „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí – ENVIMOD“, řešitel Fakulta životního prostředí UJEP v rámci OPVK, 2011 – 2014 (řešení dílčí části projektu ukončeno k 31.8.2013), http://envimod.fzp.ujep.cz

Mezinárodní projekt interdisciplinární česko – německý vzdělávací projekt „Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3. Spolupráce s Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz. Doba řešení 2012 – 2014 (ukončeno 15.7.2014), http://klipro.tul.cz

 

 

Zpět

Vedené závěrečné práce

 

Předpokládaný rok obhajoby 2018/2019 – zadané práce

Lorenzová P.: Revitalizace brownfields na Sokolovsku.

Sazeček T.: Revitalizace krajiny prostřednictvím finančních nástrojů Programu rozvoje venkova.

Svobodová E.: Struktura ekologického zemědělství v Ústeckém kraji.

Sochorková L.: Porovnání problematiky brownfieldů v České republice a Maďarské republice.

Pátek V.: Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny v SRN.

Šulgan M.: Lokality brownfields ve venkovských sídlech na Mostecku.

Fidlerová K.: Jezero Milada - historie, současnost a budoucí vývoj.

Havlíková A.: Strategie komplexních pozemkových úprav na okrese Děčín pro období let 2020 - 2025.

Lepková M.: Historie a současný vývoj pozemkových úprav v Čechách se zaměřením na analýzu provádění a financování pozemkových úprav v Ústeckém kraji.

Kettnerová K.: Revitalizace lesoparku Bažantnice v Děčíně. 

 

Diplomové

Karas M. (2018): Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN.

Strnadová V. (2012): Environmentální aspekty problematiky brownfields na Kladensku.

Jeništa J. (2005): Obnova krajiny po těžbě uhlí.

Zabloudilová J. (2000): Vliv pozemkových úprav na využití půdního fondu v k.ú. Věžnice.

 

Bakalářské

Málková D.(2018): Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí.

Polívka F. (2018): Ekologické zemědělství v Libereckém kraji.

Váradiová B.(2018): Problematika brownfields a možnosti jejich regenerace v Ralsku.

Pavlasová J. (2017): Problematika brownfields v okrese Karlovy Vary.

Havlíková A.(2017): Pozemkové úpravy na okrese Děčín.

Procházková J. (2014): Posouzení ekologického zemědělství a agroturistiky na farmě Mírkov Povrly.

Voráčková J. (2014): Vývoj komplexních pozemkových úprav v oblasti Přeštice se zaměřením na realizaci plánu společných zařízení.

Kotous K. (2013): Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku.

Hinkeová N. (2013): Problematika brownfields na okrese Teplice ve venkovském prostoru.

Němcová H. (2013): Analýza procesu revitalizace na lokalitě jezera Milada.

Brož J. (2013): Návrh zjednodušených protierozních opatření na části povodí Noskovského potoka.

Hajasová K. (2012): Problematika brownfields v okrese Ústí nad Labem.

Karmazín P. (2012): Problematika brownfields na Liberecku.

Růžičková T. (2011): Problematika brownfields v Podkrušnohoří.

Kalíková M. (2011): Environmentální aspekty problematiky brownfields v Chomutovsko – ústecké oblasti.

Bauer O. (2007): Problematika průmyslových brownfields a možnosti jejich regenerace v zájmovém území města Teplice v Čechách.

Lechnerová A. (2007): Environmentální dopady brownfields a možnosti jejich regenerace v zájmovém území města Jablonec nad Nisou.

Machová K. (2007): Environmentální dopady brownfields a možnosti jejich regenerace v zájmovém území města Česká Kamenice na Děčínsku.

Jarošová K. (2006): Revitalizace antropogenně postiženého území po těžbě v OKR.

Křapková E. (2005): Revitalizace území po těžbě na lomu Most.

Bruna T. (2005): Návrh obnovy území po těžbě uhlí.

Vaňharová J. (2003): Zhodnocení rekultivační činnosti na vnější výsypce Radovesice.

Zpět

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

1989 – 1993    Gymnázium v Ústí nad Labem,

1993 – 1998    ČVUT, Fakulta stavební, Praha, inženýrské studium,

1998 – 2004    ČVUT, Fakulta stavební, Praha, doktorandské studium.

2011                SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, habilitace

 

Odborný růst

Od roku 1999 (plný nebo dílčí úvazek) působí na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. V roce 2000 absolvoval studijní pobyt na University of London – Imperial College of Science, Technology and Medicine. V letech 2002 – 2006 pracoval na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Jeho specializací byly průmyslové nemovitosti a zóny v Ústeckém kraji (greenfields, brownfields), tvorba strategické průmyslové zóny Triangle (podílel se na obsazení zóny investory IPS Alpha Technology Europe s.r.o., Hitachi Ltd.). V období 2004-2008 přednáší také na Pražském technologickém institutu. Je spoluautorem a autorem více než 170 prací v českých a  zahraničních vědeckých časopisech, příspěvků na mezinárodních konferencích, posterů, grantů, projektů a expertních studií – z oblasti životního prostředí, pozemkových úprav a  Evropské unie. Je držitelem několika certifikátů zaměřených na projektové řízení, manažerské vzdělávání a administraci strukturálních fondů ve veřejné správě. Spolupracoval na několika projektech financovaných Evropskou unií. Působí také jako člen v mnoha odborných a profesně zaměřených organizacích.

Od 1. září 2006 do 30. 11. 2009 byl ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a zabýval se komplexním řízením regionálního operačního programu a do 03/2011 působil již pouze na částečný pracovní úvazek jako zástupce ředitele pro strategické řízení. Od 03/2011 působí na FŽP UJEP a dále se zabývá také expertním poradenstvím.

Zpět

Další pracovní aktivity

Předseda/člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Předseda/člen komise pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Člen Senátu FŽP UJEP pro období 2017-2020.

 
Okruhy vědecké výchovy studentů

-          ochrana a využití půdního fondu,

-          pozemkové úpravy,

-          revitalizace a resocializace krajiny, včetně možností využití strukturálních fondů EU,

-          agroekologie,

-          vliv antropogenní činnosti na agroekosystémy a krajinu,

-          problematika brownfields v současné krajině.

Ostatní aktivity

Členství v odborných organizacích

Člen České akademie zemědělských věd – obor vodní hospodářství.

Člen Českomoravské komory pro pozemkové úpravy.

Člen CZ BIOM.

Člen České společnosti pro životní prostředí.

Člen Royal School of Mines Association.

V 05/2017 absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, LDF, MENDELU v Brně.

 

Aktualizováno k datu 11.6.2018.

Zpět