cudlin.jpg

 

Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

 

telefon:

+420 604 272215

e-mail:

cudlin.p@czechglobe.cz

místnost:

415

zaměření:

Ekologie lesa, ekologie krajiny

výuka:

Revitalizace krajiny

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Články v mezinárodních časopisech s IF

2012

Zapletal M., Pretel J., Chroust P., Cudlín P., Edwards-Jonášová M., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Hůnová I.: The influence of climate change on stomatal ozone flux to a mountain Norway spruce forest. En. Poll. 169: 267-273, 2012. IF 3,395

2011

Novak M., Erbanova L., Fottova D., Cudlin P., Kubena A.: Behaviour of arsenic in forested catchments following a high-pollution period. Env. Pol. 159: 204-211, 2011. IF 3,395

 

Zapletal M., Cudlín P., Chroust P., Urban O., Pokorný R., Edwards-Jonášová M., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Večeřa Z.,Mikuška P., Paoletti E.: Ozone flux over a Norway spruce forest and correlation with net ecosystem production. Env. Pol. 159: 1024-1034, 2011. IF 3,395

 

Oulehle F., Evans, C.D., Hofmeister J., Krejci R., Tahovska K., Persson T., Cudlin P., Hruska J.: Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition. – Glob. Change Biol. 17: 3115-3129, 2011. IF 6,346

 

Skácel F., Müllerová T., Cudlín P., Tekáč V.: Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty. Chem. Listy: 105:778-885, 2011. IF 0,620

 

Jakuš R., Edwards-Jonášová M.,  Cudlín P., Blaženec M., Ježík M., Havlíček F., Moravec I.: Characteristics of Norway spruce trees (Picea abies) surviving

a spruce bark beetle (Ips typographus L.) outbreak. Trees 25:965–973, 2011. IF 1,444

 

Matejicek L., Vavrova E., Cudlin P.: Spatio-temporal modelling of ground vegetation development in mountain spruce forests. Ecol. Model. 222: 2584–2592, 2011. IF 1,769

 

Fischer R, Aas W, De Vries W, Clarke N, Cudlin P, Leaver D, Lundin L, Matteucci G, Matyssek R, Mikkelsen TN, Mirtl M, Öztürk Y, Papale D, Potocic N, Simpson D, Tuovinen J-P, Vesala T, Wieser G, Paoletti E.: Towards a transnational system of supersites for forest monitoring and research in Europe - an overview on present state and future recommendations. iForest 4: 167-171. [online 2011-08-15] URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?doi=ifor0584-004, 2011. IF 0,57

 

Jakus R., Zajíčkova L., Cudlín P., Blaženec M., Turčani M., Ježík M., Lieutier F., Schlyter F.: Landscape-scale Ips typographus attack dynamics: from monitoring plots to GISbased disturbance models. iForest 4: 256-261, 2011. IF 0,57

2010

Avidano L., Rinaldi M., Gindro R., Cudlin P., Martinotti M.G., Fracchia L.: Culturable bacterial populations associated with ectomycorrhizae of Norway spruce stands with different degrees of decline in the Czech Republic. Can. J. Microbiol. 56: 52-64, 2010. IF 1,235

 

Jonasova M., Vavrova E., Cudlin P.: Western Carpathian mountain spruce forest after a windthrow: Natural regeneration in cleared and uncleared areas. Forest Ecol. Manag. 259:1127-1134, 2010. IF 1,992

 

Kopáček J., Cudlín P., Svoboda, M.: Composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic. Boreal Environment Research. 15: 413-426, 2010. IF 1,296 

2009

Nadporozhskaya M.A; Cudlin P; Novak F, Bykhovets S.S., Chertov O.G, Komarov A.S.,Mikhailov A.V.: Analysis of the soil organic matter stability in spruce forests of Krkonose in Czechia on the basis of the ROMUL mathematical model. Euras. Soil Sci. 42: 657-667, 2009. IF 0.149

 

Vávrová E., Cudlín O., Vavříček D., Cudlín P.: Ground vegetation dynamics in mountain spruce (Picea abies (L.) Karsten) forests recovering after air pollution stress impact. Plant Ecology 205 (2): 305-321, 2009. IF  1,730

2008

Malenovský Z.,  Martin E., Homolová L., Gastellu-Etchegorry J.-P.,  Zurita-Milla R.,  Schaepman M.E., Pokorný R., Clevers J.G.P.W., Cudlín, P.: Influence of woody elements of a Norway spruce canopy on nadir reflectance simulated by the DART model at very high spatial resolution. Remote Sensing of Environment 112: 1–18, 2008.                                                                                           IF 3,064

 

Bonifacio E., Santoni S., Cudlin P., Zanini E.: Effect of dominant ground vegetation on soil organic matter quality in a declining mountain forest of central Europe. Bor. Env. Res. 13: 113-120, 2008. IF 1,951

 

Peter M., Ayer F., Cudlín, P., Egli S.: Belowground ectomycorrhizal communities in three Norway spruce stands with different degrese of decline in the Czech Republic. Mykorrhiza 18: 157-169, 2008. IF 2,077

 

Frouz J,  Rybníček M., P. Cudlín, P., Chmelíková E.: Influence of the wood ant, Formica polyctena, on soil nutrient and the spruce tree growth. J. Appl. Entomol. 132: 281–284, 2008. IF 1,030

Publikace ostatní

 

2012 Seják J., Cudlín P., Pokorný J.: Valuation of ecosystem services as an instrument for implementation of the European Landscape Convention. In: Westra L., Soskolne C., Spady D.W. (eds.), Human health and ecological integrity: Ethics, law and human rights. P. 69-82, 2012.

 

 

2011  Stará L., Matějka K., Cudlín P., Bodlák L., Pokorný J., Středa T., Čížková H., Pechar L., Burešová R., Zemek F., Marek M.V.: Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny. In: Marek M.V. et al., Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. - Academia, Praha, pp. 189-210, 2011.

 

2010

Cudlín P., Müllerová T., Edwards-Jonášová M., Vávrová E., Chmelíková E., Včeláková R., Plch R., Holub F.: Regenerační procesy v rozpadávajcích se smrčinách – případová studie v modelovém území Šadibolovci (Kysuce). In: Konopka B. (ed.) Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činitel´mi. Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 217-226, 2010.

 

Cudlín P., Müllerová T., Edwards-Jonášová M., Vávrová E., Chmelíková E., Včeláková R., Plch R., Holub F.: Regenerační procesy v rozpadávajcích se smrčinách – případová studie v modelovém území Šadibolovci (Kysuce). In: Konopka B. (ed.) Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činitel´mi. Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 217-226, 2010.

 

Plch, R., Cudlín, P., Stará, L.: Energy and carbon budget of farms in the small watershed Stropnice river in the Czech Republic. In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 505-514, 2010.

                                                                    

Seják J., Cudlín P.: On measuring the natural and environmental resource value and damages. Studia Ecologica, UJEP, Ústí n. L., IV, no. 2, p. 53-68, 2010.

 

Seják, J., Cudlín, P., Pokorný, J., Zapletal, M., Petříček, V., Guth, J., Chuman, T., Romportl, D., Skořepová, I., Vacek, V., Vyskot, I., Černý, K., Hesslerová, P., Burešová, R., Prokopová, M., Plch, R., Engstová, B., Stará, L.: Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky, FŽP UJEP, Ústí n. L., 197 s., 2010.

2009

Burešová, R., Cudlín, P.: Up-scaling kombinovaného mapování Natura 2000-BVM na rozlohu České republiky pomocí mapového podkladu CORINE-LC. In: Romportl, D., Chuman, T. 2009. GEO/BIO diverzita – integrující perspektivy. PřF UK, Vydáno v elektronické podobě, 2009.

 

Holub, F., Dvořák, M., Chmelíková, E., Cudlín, P.: Ektomykorhizní poměry přirozených smrčin Krkonoš (výskyt plodnic, morfologie ektomykorhiz, molekulárně-biologické analýzy). Mykorhiza v lesích a možnosti její podpory, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy,  p. 22-29, 2009.

 

Janouš D., Cudlín P., Čermák P., Marek J.: Globální klimatická změna a regionální dopady na lesy v Beskydech. In POPÍK, M. Chřadnutí smrku ztepilého ve střední Evropě na příkladu regionu Beskyd. 1. vyd. Brno: LDF MZLU v Brně, 36–45, 2009.

 

Müllerová, T., Cudlín, P., Žid, T., Čermák, P., Rybníček, M., Kolář, T., Koňasová, E.: Relationship between crown status and radial increment of Norway spruce forest stands under stress impacts in the Silesian Beskids Mts. In: Pribullová, A., Bičárová, S. (eds.) Sustainable development and bioclimate. 1. vyd. Stará Lesná: Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences and Slovak Bioclimatological Society of the Slovak Academy of Sciences, p. 109–110, 2009.

 

Seják, J., Pokorný, J., Cudlín, P., Burešová, R., Prokopová, M.: Energy-Water-Vegetation based environmental acountion of ecosystem services and stocks. In Proceedings of the 5th EA-SDI EMAN conference Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, April 23-24, Prague, p. 39-48, 2009. Vydáno v elektronické podobě.     

 

Zapletal M., Chroust P. Večeřa Z., Mikuška P., Cudlín P., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Janouš D., Taufarová K.: Modelling of stomatal conductance and ozone deposition flux of Norway spruce using deposition model. Meteorologický časopis (2009) 12, 75-81, 2009.

 

Zapletal M., Chroust P. Večeřa Z., Mikuška P., Šrámek V., Novotný R., Cudlín P., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Marek M., Hůnová I.: Modelování a měření depozičního a stomatálního toku ozonu v lokalitě Bílý Kříž, Švýcárna a Želivka. In: Pavlendová H. (eds.): Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej republika. 26.-27.3.2009. Sborník abstraktov. Národné lesnické centrum – Lesnický výskumný ústav. Zvolen, 2009, s. 41-44, 2009.

 

Zapletal M., Chroust P. Večeřa Z., Mikuška R., Cudlín P., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Marek M., Hůnová I. , Černikovský L., Medlen A.: Porovnání gradientového měření a modelování depozičního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitěBílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy). In: Kostrhounová, R.. (eds.): Program a sborník konference Ovzduší 2009, Brno, 26. – 29. 4. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2009, s. 125-130, 2009.

 

2008

Burešová R., Prokopová M., Stará L., Cudlín P.: Effect of the spatial scale on landscape value. In: Svatoňová H. et al., Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno, 2008.

 

Plch R., Stará L., Cudlín, P., Energetická bilance zemědělských farem. In Udržitelná energie a krajina 2008. Sborník z 1. ročníku mezioborové konference, konané 28.-30.března 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty. 1. vydání. Brno. ZO ČSOP Veronica, 2008.  p. 48-52.

 

Seják J., Cudlín, P., Dejmal I., Petříček V., Pokorný J., Prokopová M., Burešová R.,(2008): Hodnocení služeb ekosystémů a ochrana přírody v ČR. In: Sborn. Konf. 20.-21.10.2008, Praha a Průhonice, p. 25–31, 2008.

 

Šerá B., Cudlín, P., Dušek L., Hofman J.: Vegetation  and soil  at the terraces of the Dřevnice and the Morava rivers after flood.  Ekologia (Bratislava) Vol. 27, No. 4, p. 430–445, 2008.

 

 

Účast na konferencích:

2012

Cudlín P., Müllerová T., Plch R., Štěrbová L., Včeláková R., Čermák, M.: DPSIR indicators of the Carpathian forest landscape as a tool for the feedback between scientific knowledge and stakeholder behaviour in the Beskydy Mts. Int. Conf. 2nd Forum Carpaticum, From data to knowledge, from knowledge to action, Stará Lesná, Slovakia, 30 May – 2 June, 2012.

2011

Müllerová T., Štěpánek P., Farda A., Edwards-Jonášová M., Žid T., Čermák P., Křístek Š., Cudlín P.: The use of regional climate scenario for future risk assessment of spruce forests in Slezske Beskydy Mts. 3.-6.5.2011, Zámok Topolcianky, Topolcianky, Slovensko.

 

Zapletal M.,  Cudlín P.,  Chroust P., Urban O., Pokorný O., Edwards-Jonášová M., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Večeřa Z., Mikuška P.: Net ecosystem production of mountain spruce forest under increased stomatal uptake of ozone.International Conference Ozone, Climate Change and Forests, 14.6.-16.6.2011, Průhonice u Prahy.

 

Zapletal M.,  Cudlín P.,  Chroust P., Urban O., Pokorný O., Edwards-Jonášová M., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Večeřa Z., Mikuška P.:  Net ecosystem production of mountain spruce forest under increased stomatal uptake of ozone. International Conference Ozone, Climate Change and Forests, 14.6.-16.6.2011, Průhonice u Prahy.

 

Holub F., Fabiánek T., Jirout J., Edwards M., Marková I.,  Cudlín P.: Dependence of the flow CO2 from soil to selected parameters of roots system and soil. Konference of COST Action FP0803 „Carbon balance after disturbances and drought“,  27.6.-1.7.2011, Barcelona, Spain, 2011.

 

Seják J., Cudlín P., Pokorný J.: Valuation of Ecosystem Services as an Instrument for implementation of the European Landscape Convention. Int. Conf. Human Rights and Duties: Supporting Biological Integrity for Public Health, July 11-16, 2011, Prague, 2011.

 

Cudlín P., Čížková H., Pokorný J., Štěrbová L.:  Catalogue of measures to increase carbon deposition in wetlands. Int. Conf.: Wetlands: Functioning, Management and Restoration., 16.-19.10.2011, Albena, Bulgaria, 2011.

2010

Zapletal M.,Cudlín P.,  Chroust P., Večeřa Z., Mikuška P., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Janouš D., Taufarová K.: Ozone flux measurements over Norway spruce forest using gradient method and correlation with net ecosystem production. 24th IUFRO Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems: Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change. 22.3-26.3.2010, Antalya, 2010.

 

Cudlín P., Paoletti E., Pokorný J., Seják J.: Impact of environmental change on Norway spruce forest ecosystem services in Middle Europe. 24th IUFRO Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems: Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change. 22.3-26.3.2010, Antalya, 2010.

 

Cudlin, P., Paoletti, E. 2010. Impact of global environmental change on forest ecosystem services: an overview, In: Parrotta, J. A., a Mary, A. C. (eds.) Forest for the Future: Sustaining Society and the Environment, XXIII IUFRO World Congress, 23-28 August 2010, Republic of Korea. p. 186.

 

Cudlin P., Seják J., Elbakidze M.: Valuation of ecosystem services and biodiversity in mountain areas. Forum Carpaticum, 15.9.-17.9.2010, Krakow, 2010.

 

Müllerová T., Cudlín P., Čermák P., Žid T.: Risk analysis of Norway spruce forest stand decay in the Slezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Forum Carpaticum, 15.9.-17.9.2010, Krakow, 2010.

 

Lukeš, P., Malenovský, Z., Kaplan, V., Hanuš, J., Pokorný, R., Cudlín, P.: Validation of CHRIS/PROBA chlorophyll content map for Noway spruce forest stands using airborne imaging spectroscopy data of a very high spatial resolution; GIS Ostrava 24-27 January,2010, Ostrava, Czech Republic, 2010.

2009

Cudlín, P., Burešová, R., Plch, R., Stará, L., Prokopová, M., Pokorný, J., Seják, J., Indicators of ecosystem services at three spatial scale levels. Universita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 23.-24.4.2009, Praha, 2009.

 

Cudlín, P., Burešová, R., Plch, R., Stará, L., Prokopová, M., Pokorný, J., Seják., J. 2009. Indicators of ecosystem services at three spatial scale levels. Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators. Universita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 23.-24.4.2009, Praha, 2009.

 

Cudlín, P., Prokopová, M., Plch, R., Burešová, R., Stará, L., Seják, J., 2009: Indikátory úrovní služeb ekosystémů ve vybraných případových studiích. (Indicators of ecosystem services levels in selected case studies). Mezinárodní seminář Ekosystémové služby. Ecosytem services. Ústav systémové biologie a ekologie v.v.i., ENKI a Fakulta životního prostředí. Třeboň, 26.2.2009.

 

Cudlín, P., Jonášová, M., Vávrová, E., Holub, F., Mullerová, T., Čermák, M., Plch, R., Cudlín, O.: Natural regeneration in windbreak area and status of mountain forest ecosystem. In: Pokalamitný výzkum – Windfall Research IV. mezinárodní seminar, Tatranská Lomnica, Slovensko, 6.11.2009.

 

Plch R., Stará L., Cudlín P., Energy and carbon budgets of farms in upper part of the Stropnice river watershed, Czech Republic; Landscape – theory and practice; 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, Bratislava, 29.9. – 2.10.2009, Slovensko, 2009

 

Seják, J., Pokorný, J., Cudlín, P: Conserving biodiversity and ecosystem services by market oriented methods. 2 nd Eur. Congress of Conserv. Biol. Conservation biology and beyond from science to practice. 1.9.-5.9.2009, Praha, 2009.

 

Seják, J., Pokorný, J., Cudlín, P., Burešová, R., Prokopová, M., 2009. Energy-Water-Vegetation based environmental acountion of ecosystem services and stocks. Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators.  Universita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 23.-24.4.2009, Praha, 2009.

 

Erbanová, L. , Novák, M. , Fottová, D. , Cudlín, P. (2009): Storage of arsenic in various compartments of forested catchments along a pollution gradient. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen and Mike Starr: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009, Finnish Forest Research Institute. Helsinki.

2008

Cudlín, P.,  Holub F.,  Müllerová T., Burešová R.,  Strnadová M.., Plch R.: Regeneration potential of the spruce forest stand on the research plot Vyšné Hágy. Sborník Semináře Pokalamitny vyskum v TANAP-e, Stará Lesná, Slovensko, 20.-21.11.2008.

 

Cudlín, P., Müllerová T., Jonášová M., Vávrová E., Chmelíková E., Grónský R., Burešová R., Plch R., Holub F.: Regeneration potential of stressed spruce stands in Šadibolovci research area. International working meeting  Spruce forest decline in the Beskydy Mts.-Reasons, Impacts, Solutions. Oravská Polhora, Slovensko, 4.-5.12.2008.

 

Řešené projekty:

Aktuální

Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice, TAČR

Řešitel: Mgr. D. Vačkář, Ph.D.

Doba řešení: 2012-2013

 

Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost v ČR

Řešitel: Mgr. D. Vačkář, Ph.D. (CzechGlobe), MV

Spoluřešitel: Ing. Bc. Simona Losmanová, Ph.D. (CENIA)

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Doba řešení: 2012-2015

 

Indikátory vitality dřevin; CZ.1.07/2.3.00/20.0265, MŠMY

Řešitel: Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (LDF MENDELU, Brno)

Doba řešení: 2012-2014

 

Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů; MŠMT

Řešitel: Doc. Ing. Ota Holuša, PhD.  (LDF MENDELU, Brno)

2012-2014.

 

Ukončené

Impacts and risks from anthropogenic disturbances on soils, carbon dynamics and vegetation in podzolic ecosystems, INCO 013388, 6FP EU, Brussels, (2005-2008).

 

European Network for Vegetation Management: Towards environmental sustainability, EU-COST , MŠMT OC 141, Brussels, (2006-2008).

 

Belowground carbon turnover in European forests, EU-COST FP 0803 Brussels, MŠMT OC 10023, (2010-2012).

 

Climate change and forest mitigation and adaptation in a polluted environment, EU-COST FP 0903 Brussels, MŠMT OC 10022, (2010-2012).

 

Vliv interakce změny klimatu a znečištění prostředí na smrkové porosty a možnosti jejich adaptace, MŠMT, (2010-2012).

 

Role kořenů v koloběhu uhlíku ve smrkových ekosystémech, MŠMT, (2010-2012).

 

Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny, VaV MŽP, (2007-2011).

 

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, VaV MŽP SP/1A6/108/07,  (2007-2011).

Vedené závěrečné práce:

Diplomové

PřF UK, Hana Stejskalová, 1985.

PřF UK Jana Rydlová, 1996.

Př F UK, Jiří Nováček, 1996.

Př F UK, Miroslav Vosátka, 1988.

PřF UK, Martina Bohmanová. 1992

Př F UK, Magdaléna Jonášová, 1996.

Př F Palackého University, Olomouc, Zbyněk Malenovský, 1998.

Př F Palackého University, Olomouc, Kateřina Kvasnicová, 1999.

Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí n. Labem, František Havlíček, 2000.

Př F UK, Eva Vávrová, 2003.

FŽP, UJEP, Ústí n. Labem, Miluše Karolová, 2004.

FŽP, UJEP, Ústí n. Labem, Blanka Soukupová, 2004.

FŽP, UJEP, Ústí n. Labem, Karolína Kozlovská, 2005.

Př F UK, Praha, Radovan Douša, 2005.

FŽP, UJEP, Ústí n. Labem, Jan Potůček, 2006.

FŽP, UJEP, Ústí n. Labem, Petr Raukner, 2006.

PF JU, Č. Budějovice, Karla Podešvová, 2006.

ZF JcU, Č. Budějovice, Petra Síčová, 2008.

ZF JcU, Č. Budějovice, Jan Čihák, 2008.

ZF JcU, Č. Budějovice, Martin Čermák, 2009.

ZF JcU, Č. Budějovice, Marta Strnadová, 2009.

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

1975: RNDr. - Př F UK, Katedra botaniky - geobotanika, diplomová práce: Příspěvek k ekologii našich vstavačovitých rostlin

1980: CSc. - Ústav ekologie krajiny AV ČR, disertační práce: Vliv  pesticidů na mykorhizní semenáčky Pinus sylvestris L. - ekologie

 

Odborný růst

1974 - dodnes: Ústav systémové biologie a ekologie  (dříve Ústav ekologie krajiny AV ČR) 

2009 – habilitace z oboru Ekologie lesa na LDF MENDELU

 

Jiné

 

Publikační činnost a vědecké ohlasy:

Za celou profesní kariéru 58 impaktovaných vědeckých publikací, 31 recenzovaných publikací ve vědeckých časopisech, 20 kapitol v knihách, 32 příspěvků v zahraničních a 55 příspěvků v domácích sbornících  z konferencí.

Za celou profesní kariéru 243 citačních záznamů, 113 citačních záznamů bez autocitací (pouze výsledky z Journal Citation Index).

H-index: 10