Mgr. Martin Novák

funkce:

odborný asistent

telefon:

472 706 048

e-mail:

novakm@chmi.cz

místnost:

KV 415

zaměření:

meteorologie, biometeorologie, klimatologie

výuka:

1METE, 1KLIM

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2013

Novák, M., 2013. Applications of the UTCI in the Czech Republic. Geographia Polonica. 47, 1(2013), ISSN 0016-7282. (in print)

2012

Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R., Kohut, M., Možný, M., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., Stříž, M., Vávra, A., Vondráková, A., 2012. Atlas fenologických poměrů Česka. Univerzita Palackého v Olomouci, 320 s., ISBN 978-80-244-3005-8.

Hájková, L., Kožnarová, V., Richterová, D., Novák, M., Sulovská, S., 2012. 50 Years of Meteorological Observations at the Meteorological Station in Ústí nad Labem. In: Kožnarová, V., Sulovská, S., Hájková, L. (eds.). Bioclimate 2012 - Bioclimatology of Ecosystems. August 29th-31st 2012. Ústí nad Labem. ISBN 978-80-213-2299-8, ss. 28-29.

Novák, M., 2012. Meteorologické příčiny povodňových epizod v povodí Kamenice v letech 2009 a 2010. In: Rožnoský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H. (eds.). Vláhové poměry krajiny. 4.-5.4.2012, Mikulov, ISBN 978-80-86690-78-0, ss. 111-114.

2011

Novák, M., 2011. UTCI – first test in the Czech Republic. Prace i studia geograficzne, Warszawa, WGiSR UW, 47, ss. 319-325. ISSN 0208-4589.

Novák, M., 2011. Porovnání průběhu teploty vzduchu a vybraných biometeorologických indexů na AMS Teplice v letním období roku 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 10.11.2011, Bratislava, ISBN 978-80-89139-26-2, ss. 520-525.

Novák, M., 2011. A comparison of an UTCI to some other selected indices. In: Šiška, B., Hauptvogl, M., Eliašová, M. (eds.). Bioclimate: Source and Limit of Social Development, International Scientific Conference, 6th – 9th September 2011, Topoľčianky, Slovakia. ISBN 978-80-552-0640-0 (CD).

 Novák, M., 2011. Podivné chování UTCI při extrémně větrném počasí. In: 32. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 17.–19. 5. 2011, Úpice. [v tisku]

Hájková, L., Kohut, M., Novák, M., Richterová, D., 2011. Fenologický kalendář přírody České republiky. In: 32. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 17.–19. 5. 2011, Úpice. [v tisku]

2010

Novák, M., 2010. Univerzální tepelný index UTCI – první testy. In: 31. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 18. - 20. května 2010, Úpice, ISBN 978-80-86303-26-0, ss. 89-93.

 Novák, M., Hájková, L., 2010. Vazby nástupu jarních alergologicky významných fenofází a indexu severoatlantické oscilace (NAO). In: 31. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 18. – 20. května 2010, Úpice, ISBN 978-80-86303-26-0, ss. 99-103.

Novák, M. 2010: První zkušenosti s UTCI (Universal Thermal Climate Index) v podmínkách ČR. Bioklima 2010, mezinárodní konference, 7. - 9.9.2010, Praha. ISBN 978-80-213-2097-0, s. 93-94.

Dykast, J., Novák M., 2010. Jak dál v biometeorologické předpovědi? (ideál vs. realita). In: 31. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 18. – 20. května 2010, Úpice, ISBN 978-80-86303-26-0, ss. 85-88.

Hájková, L., Kohut, M., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., 2010. Časová a prostorová proměnlivost vybraných indikátorů fenologického předjaří za období 1991 – 2009. In: 31. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 18. – 20. května 2010, Úpice, ISBN 978-80-86303-26-0, ss. 94-98.

2009

Novák M., Cimický J., Hájková L. 2009. Relationships between subjective sensations of patients with selected psychiatric diagnosis and weather. Bioklimatologická  konference s mezinárodní účastíSunstainable development and bioclimate”, 5. – 8. 10. 2009, Stará Lesná, ISBN 978-80900450-1-9, ss. 209-210.

Možný, M., Hájková, L., Novák, M., Nekovář, J., Bareš, D., 2009. The dates of harvest cereal from the Czech Republic in the period 1517 – 2008. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol.6, EMS2009-135, 9th EMS/9th ECAM Toulouse, 28. 9 – 2. 10. 2009.

Hájková, L., Novák, M., Richterová, D., 2009. Course and tendencies of winter wheat and spring barley phenological phases in the North Bohemia region. XIV Miedzynarodowa konferencja studenckich K.ł Naukowych, s. 188, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, ISBN: 978-83-86520-07-7.

Hájková, L., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., 2009. Phenology Atlas of Czechia in preparationits aim & content. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 6, EMS2009-46, 9th EMS/ 9th ECAM Toulouse, 28. 9.–2. 10. 2009.

Hájková, L., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., 2009. Evaluation of selected wild plants flowering season 1991 – 2009 (1991-2000 & 2001-2009). EMS Annual Meeting Abstracts, Vol.6, EMS2009-45, 9th EMS/ 9th ECAM Toulouse, 28. 9. – 2. 10. 2009.

Hájková, L., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D., 2009. Dynamika nástupu a délka trvání fenologických fází u meruňky obecné (Armeniaca vulgaris L.) v severních Čechách. 17th international poster day „Transport of water, chemicals and energy in the system soilplant - atmosphere“, 12. 11. 2009 Bratislava, ISBN 978-80-89139-19-4, s. 7.

Hájková, L., Novák, M., Nekovář, J., Richterová, D., 2009. Časová variabilita nástupu fenofází vybraných rostlin (divoce rostoucích) v závislosti na meteorologických podmínkách v Česku. In: 30. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 19. –21. 5. 2009, Úpice, ISBN 978-80-86303-23-9, ss. 117-121.

Hájková, L., Nekovář, J., Novák, M., Richterová, D. 2009. Assessment of vegetative phenological phases of European beech (Fagus sylvatica L.) in relation to effective temperature during period of 1992 – 2008 in Czechia. Bioklimatologická  konference s mezinárodní účastíSunstainable development and bioclimate”, 5. – 8. 10. 2009, Stará Lesná, ISBN 978-80900450-1-9, ss. 85-86.

2008

Hostýnek J., Novák M., Žák M., 2008. Kyrill a Emma v Česku – meteorologické příčiny, průběh bouří s hodnocením větrných extrémů. Meteorologické zprávy, roč. 61, 2008, č. 3, ss. 65-70.

Hájková, L., Nekovář, J., Novák, M., 2008. Phenological and Aerological data in Czechia, COST action ES0603 – national main aims. 8th European Pollen Symposium, Bad Lippspringe 29. Marz 2008.

Hájková, L., Kazmarová, H., Nekovář, J., Novák, M., 2008. Relations between alergology important phenophases entrance and course of elementary meteorological characteristics (Prague agglomeration). In: 8th Annual meeting of the European metorological society/7th European konference on applied climatology (ECAC), 29. 9.–3. 10. 2008, Amsterdam.

2007       

Novák M., 2007. Biometeorologická předpověď ČHMÚ – současnost a budoucnost. In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, 2007, ISBN 978-80-86303-11-6, ss. 142-146.

Novák M., 2007. Solution to complex THW indices problems for CHMI's biometeorological forecast. In: Střelcová K., Škvarenina J. & Blaženec M. (eds.): Bioclimatology and natural hazards, International Scientific Conference, Poľana nad Detvou, Slovakia, September 17-20, 2007, ISBN 978-80-228-1760-8.

2006

Hejkrlík L., Novák M., 2006. Progress in biometeorological forecast in the Czech Republic. 6th European Conference on Applied Climatology. Ljubljana, Slovenia, September 4-8, 2006. In: Abstracts, papers and presentations, on CD, ISBN 978-961-6324-36-6.

19XX - 2005

Novák M., Hejkrlík L., 2005. A new biometeorological forecast model in the Czech Republic. In: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005, Annalen der Meteorologie, vol. 41, DWD, Offenbach am Main, 2005, ss. 437-438, ISBN 3-88148-405-1.

Novák M., 2004. Meteorologie a ochrana prostředí. Úvod do meteorologie a klimatologie. (skriptum) UJEP, FŽP, Ústí n.L. 2004, ISBN 80-7044-597-1, 184 s.

Novák M., 2004. Vyjádření tepelného komfortu pro účely biometeorologické předpovědi. In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, 2004, ss. 98-102.

Zpět

Účast na konferencích:

2010

Bioklima 2010. Mezinárodní bioklimatologická konference, Praha, 7.-9.9.2010. Příspěvek: Novák M.: První zkušenosti s UTCI (Universal Thermal Climate Index) v podmínkách ČR.

Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Česko-slovenská konference, Úpice, 18.-20.5.2010. 3 příspěvky (1x autor, 2x spoluautor), sborník v tisku.

Climate research in different spatial scales. Mezinárodní konference, Warszawa, 10.-11.12.2010. Příspěvek: poster UTCI - first tests in the Czech republic.

2009

9th ECAM & 9th EMS Annual Meeting, 2009, Toulouse, 28.9.-2.10.2009. Příspěvek: Poster: Hajková L., Nekovár J., Novák M., Richterová D. 2009: "Evaluation of selected wild plants flowering season 1991-2009 (1991-2000 & 2001-2009)".

Archiv

7th ECAC & 8th EMS Annual Meeting, Amsterdam, 28.9. - 3.10.2008; příspěvek: Hájková L., Kazmarová V., Nekovář J., Novák M.: Relations between allergology important phenophases entrance and course of elementary meteorological characteristics (Prague agglomeration).

8th European Pollen Symposium, Bad Lippspringe, SRN, March 28-30, 2008, Příspěvek: poster Hájková L., Nekovář J., Novák M.: Phenological and aerobiological data in Czechia, COST action ES0603 – national main aims.

Zpět

Řešené projekty:

§   Aktuální

Atlas fenologie Česka (MŠMT ČR – OC09029) (spoluřešitel)

§   Ukončené

Analýza postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21.11.2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace, (grant Města Ústí n.L., 2003, spoluřešitel; řešitel: Prof. Ing. J. Vráblíková, CSc., 2003)

Vliv aperiodických změn v atmosféře na lidský organismus a optimalizace modelu biometeorologické předpovědi (VaV-1C/5/18/04) (řešitel)

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1986-1991: Mgr. - MFF UK, katedra Meteorologie a ochrany prostředí, obor Meteorologie a klimatologie

od 1991: ČHMÚ, Regionální předpovědní pracoviště (RPP) pobočky Ústí n.L., meteorolog (od 1995 vedoucí RPP)

Pedaggogická činnost:

1995-1997: výuka kurzu „Meteorologie a ochrana ovzduší“, FŽP UJEP Ústí n.L.

1997-1998: odborný asistent (částečný úvazek) KPV FŽP UJEP Ústí n.L., výuka předmětu „Meteorologie a ochrana ovzduší“

od 2002: odborný asistent (částečný úvazek) KPV FŽP UJEP Ústí n.L., výuka předmětu „Meteorologie a ochrana ovzduší“, od roku 2009/2010 částečně i „Klimatologie“

Zpět

Ostatní aktivity:

Člen České meteorologické společnosti při AV ČR (od 1991)

Člen České bioklimatologické společnosti při AV ČR (od 1993)

Zpět