Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

 

funkce:

docent, koordinátor oboru „Vodní hospodářství FŽP“

telefon:

 

e-mail:

doc.slavik@tiscali.cz

místnost:

 

zaměření:

Vodní režimy, hydromeliorace, hydropedologie

výuka:

Vodní režimy v krajině, Vodní režimy v krajině - základy

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


 

Publikace ostatní

 

2011 

„Sucho a závlahy“- knižní  publikace . Kolektiv ( edit. Kleczek,J.): Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře (965 s.), s. 199-212, Radiožurnál,a.s. Praha.ISSN-978-80-8612-93-2.

 

2010 

„Přínosné užívání závlahové vody“. Vodní hospodářství, 1, s. 32-35.

„Hospodárné nakládání vodou pro zavlažování.“ Studia oecologica, 3, FŽP UJEP Ústí n.L., ISSN 2802-212.

 

2008

 „Regulace vodních režimů v krajině.“ Sborník konf.: Pozemkové úpravy v povodněmi ohrožovaném území. ČMKPÚ, FŽP UJEP Ústí n.L., s. 62-69.

Zpět

 

Účast na konferencích:

 

Zpět

 

Řešené projekty:

 

Zpět

 

Vzdělání a odborný růst:

 

Zpět

 

Ostatní aktivity:

 

Zpět