vrablikova

 

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

profesor, garant oboru 3914T009  Revitalizace krajiny.

telefon:

475 284 142

e-mail:

jaroslava.vrablikova@ujep.cz

místnost:

KV 410

zaměření:

Krajinné inženýrství, ekologie, revitalizace a resocializace krajiny.

výuka:

Agroekosystémy, Antropopedologie, Pedologie a ochrana půdy, Agroekologie.

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2018

Řehoř M., Jarolimová M., Žižka L., Vráblík P., Vráblíková J.: The Results of the Long-Term Research on the Development of Anthropomorphic Soil in the Reclaimed and Successive Areas of the Most Basin in Czech Republic. Journal of Mining Science, 53(4), 778-788, doi 10.1134/S1062739117042777, 2018.

 

2012

Růžek L., Růžková M., Voříšek K., Vráblíková J., Vráblík P.: Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment. Volume 58, 2012 (2): 68-75, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha 2012.

 

2003

Růžek L., Voříšek K., Vráblíková J., Strnadová S., Vráblík P.: Chemical and biological characteristics of reclaimed soils in the Most region (Czech Republic). Plant soil environ., 49, 2003 (8): 346-351.

 

Publikace ostatní

2018

Vráblíková, J., Vráblík, P., Šoch, M., Blažková, M., Řehoř, M. Schmidt, P., Wildová, E.: Metodika ochrany půdy tvorbou a udržováním trvalých travních porostů a optimalizace rekultivačních postupů v antropogenně zatížené krajině regionu Podkrušnohoří. 104 s. Metodika osvědčení č. 7/14130-MZe-2018. ISBN 978-80-7561-154-3. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2018.

Vráblík, P., Řehoř, M., Schmidt, P., Vráblíková, J.: Evaluation of the Forest Reclamation of the Anthroposoil Dump at the Bílina Mines Created from Marlstone. Open Journal of Soil Science, 8, 360-367. doi: 10.4236/ojss.2018.812026. ISSN Print: 2162-5360. 2018.

Vráblík, P., Řehoř, M., Schmidt, P., Vráblíková, J., Wildová E.: Clay Sorbents in the Area of the Most and Sokolov Basins as a Possible Use in Agriculture Reclamations. Agricultural Sciences, 9, 1621-1628. doi: 10.4236/as.2018.912113. ISSN Print: 2156-8553. 2018.

Šoch, M., Vostoupal, B., Vráblíková, J., Vráblík, P., Šťastná J.: Microbiotechnological Stimulation of the Root Systems of Woody Plants within the Scope of the Revitalization of Mining Works. Agricultural Sciences, 2018, 9, 1529-1537. ISSN Print: 2156-8553, https://doi.org/10.4236/as.2018.912107. 2018.

Vopravil, J.,Vráblík, P., Khel, T., Vráblíková, J.: The Impact of Deforestation on the Quality of Drainage Water in the Železná Model Area. Open Journal of Soil Science, 8, 240-259.

https://doi.org/10.4236/ojss.2018.89019. ISSN Print: 2162-5360. 2018.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J., Blažková, M.: Hydrological reclamations as a tool of sustainable development of an anthropogenically affected landscape. Str. 371-378. In: Conference proceedings: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2.- 8. July 2018, Volume 18, Issue 3.1, ISBN 978-619-7408-42-3. ISSN 1314-2704. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2018/3.1.

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Other types of reclamation as a part of tourism development in an anthropogenically affected landscape. Str. 278-283. In: Fialová, J. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!” 2.-4.5.2018, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-550-3. ISSN 2336-6311. Křtiny, 2018.

 

2017

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Blazková, M.: Future of Renewable Resources in an Area Burdened by Brown Coal Mining. Natural Resources, 8, 757-766. https://doi.org/10.4236/nr.2017.812046. ISSN Print: 2158-706X. 2017.

Rusko, M. a kol.: Terminologické propedeutikum z environmentalistiky. 400 s., ISBN 978-80-971926-2-4. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie. Bratislava, 2017

Vráblíková J., Vráblík P., Blažková M., Wildová E.: Renewable energy resources in anthropogenically affected landscape. Studia Oecologica 11(1/2017): 37-45. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2017.

Vráblíková J., Vráblík P., Wildová E.: Tourism in an anthropogenically affected landscape as a part of sustainable development of the area. Str. 7-16. In: Proceedings of original scientific papers „Sustainable development goals target of the integrated environmental management“ Editors: László Miklós – Andrea Diviaková. ISBN 978-80-228-3029-4. Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2017.

Řehoř, M., Vráblík, P., Vráblíková, J., Žižka, L., Wildova, E.: The Methodology of Melioration and Restoration of the Largest Dumps of the Most Coal Basin. Journal of Environmental Protection, 8, 1583-1594. https://doi.org/10.4236/jep.2017.813097. ISSN Print: 2152-2197. 2017.

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Economic Development of an Area Burdened by the Surface Mining of Brown Coal, with Regard to the Principle of Sustainable Development. Modern Economy, 8, 1517-1532. https://doi.org/10.4236/me.2017.812101. ISSN Print: 2152-7245. 2017.

Řehoř, M., Vráblík, P., Vráblíková, J., Žižka, L.: Sorbent Mineralogy in the Most Basin and Their Utilization for Reclamation Works. Open Journal of Geology, 7, 1767-1773. https://doi.org/10.4236/ojg.2017.712118. ISSN Print: 2161-7570. 2017.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P., Blažková, M.: Landscape management in an area affected by surface brown coal mining. 5 str. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 92, 1st International Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017), 28–30 November 2017, Ostrava. doi :10.1088/1755-1315/92/1/012074. 2017.

Vopravil, J., Khel, T., Vráblík, P., Vráblíková, J.: Changes in Physical and Chemical Soil Characteristics as a Result of Subsurface Tile Drainage. Open Journal of Soil Science ,7, 367-377. https://doi.org/10.4236/ojss.2017.712026. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Šoch M.: Permanent Grasslands in an Anthropogenically Burdened Region, and Their Contribution to Sustainable Development. Agricultural Sciences, (2017), n.8, str. 816-824. ISSN Print: 2156-8553, https://doi.org/10.4236/as.2017.88060. 2017.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J., Šoch M., Marková K.: Recreational potential of an anthropogenically affected landscape in northern Bohemia. str. 51-57. Journal of Landscape Management (2017) Vol.: 8/No.1. ISSN 1804-2821. Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Wildová, E., Blažková, M.: The analysis of a sustainable potential of anthropogenically affected landscape in the northern Bohemia. Str. 575-582. In: Conference proceeding: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27th June – 6th July, Volume 17, ISBN 978-619-7105-98-8. ISSN 1314-2704. Albena, Bulgaria, doi:10.5593/sgem2017/11. 2017.

Vráblíková, J., Vráblík, P., Blažková M., Wildová, E.:   The issue of energy resources in the Podkrusnohori region. Str.27-38. ACC JOURNAL volume 23, 1/2017, Issue A: Natural Sciences and Technology. ISSN Print 1803-9782. Technická univerzita v Liberci, doi: 10.15240/tul/004/2017-1-003, 2017.

Vráblík, P., Vráblíková, J., Wildová, E.: Reclamation, restoration and resocialization of an anthropogenically affected landscape as tools of sustainable development. Str. 277-284. In: Fialová, J., Pernicová, D. [Eds.]: Conference proceeding „Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand?” 1.-3.5.2017, Czech Society of Landscape Engineers, Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7509-487-2. ISSN 2336-6311. Brno, 2017.

Vráblík, P., Wildová, E., Vráblíková, J.: The Effect of Brown Coal Mining on the Environment and Health of the Population in Northern Bohemia (Czech Republic). International Journal of Clean Coal and Energy, 6, 1-13. ISSN Print: 2168-152X. http://dx.doi.org/10.4236/ijcce.2017.61001. 2017.

 

2016

Vráblíková, J., Vráblík, P., Habásková, E.: Proces rekultivace a revitalizace jako nástroj udržitelného rozvoje v antropogenně zatížené krajině severních Čech. Studia Oecologica X. (1/2016): 42-49. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2016.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P.: Sustainable Development and Restoring the Landscape after Coal Mining in the Northern Part of the Czech Republic. Journal of Environmental Protection, 7, 1483-1496. ISSN: 2152-2197. doi: 10.4236/jep.2016.711125. 2016.

Vráblíková, J., Wildová, E., Vráblík, P., Blažková, M., Šoch, M.: Zdravotní důsledky těžby a zpracování uhlí v Podkrušnohoří a analýza budoucího energetického potenciálu modelového území. Manažérstvo životního prostredia 2016. Str. 34–43. In: RUSKO, M. [Ed.] 2016: Manažérstvo životního prostredia, 2016: Zborník z XVI. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. júna 2016 v Bratislave, 1. vyd., Edícia ESE-28, 186 s. ISBN 978-80-89753-09-3. 2016.

Vráblíková, J., Vráblík, P.: Vybrané nástroje pro hospodaření s půdou v krajině Podkrušnohoří. Str. 114-122. In: Zborník pôvodných vedeckých prác „Pôda a voda ako súčasť integrovaného manažmentu životného prostredia.“ ISBN 978-80-228-2871-0. FEE Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2016.

Vráblíková, J., Blažková, M., Vráblík, P., Habásková, E.: Soil in the anthropogenically affected landscape. Str. 325 – 332. In: Conference proceedings of the 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, 30 June – 6 July 2016, Albena, Bulgaria. Book 3: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume II. ISBN: 978-619-7105-62-9.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Problematika změn klimatu v severních Čechách a jejich řešení. Str. 485-499. Sborník z mezinárodní konference „Půdní a zemědělské sucho“ 28. 4.–29. 4. 2016 Kutná Hora, ISBN 978-80-87361-55-9. Vydavatel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2016.

 

2015

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Příspěvek k trvale udržitelnému hospodaření v krajině Podkrušnohoří. Studia Oecologica 9(1): 30-35. ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2015.

Řehoř M., Fraštia M., Vráblíková J., Vráblík P., Schmidt P., Žižka L.: Zahájení řešení projektu „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ v rámci programu NAZVA - KUS Ministerstva zemědělství ČR. Str.9-16. Zpravodaj Hnědé uhlí 4/2015. ISSN 1213-1660. Výzkumný ústav hnědého uhlí a.s., Most, 2015.

Vráblíková J.: Zdroje energie – možnosti a perspektivy v Podkrušnohoří. Str. 9-14. Životné prostredie, 2015, ročník 49, číslo 1, ISSN 0044-4863. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovenská republika, 2015.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Využití integrovaného manažmentu v krajině Podkrušnohoří jako nástroje trvale udržitelného rozvoje. Str. 110-115. Rusko Miroslav [Ed.]: „Integrovaná bezpečnosť 2015“ - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.septembra 2015 v Rajeckej doline, 1. vyd., Edícia ESE-22, ISBN 978-80-89753-04-8, 182 s. SR, 2015.

Vráblíková J., Vráblík P., Habásková E.: Strategie udržitelného rozvoje jako nástroj environmentální politiky. Str.133-141. In: Rusko Miroslav - Procházková Dana [Eds.]: Nástroje environmentálnej politiky 2015. Zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, 18. jún 2015, Strix: Žilina, Edícia ESE-24, 1. vydanie, ISBN 978-80-89753-05-5, 174 s., SR, 2015.

Nedělník J., Machač R., Vráblíková J., Pokorný R.: Pěstování energetických plodin (základní informace, legislativa)/Groowing Energy Crops. In: KOLEKTIV: Výuková pomůcka pro podporu vzdělávání v oblasti bioenergetiky/Educational Tool to Promote Bio Energy Research and Education. Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, 2015.

 

2014

Vráblíková J., Vráblík P.: Antropogenní zátěže krajiny a přístupy k její obnově – rekultivace a revitalizace. Str. 109-115. In: KONTRIŠOVÁ, O., OLLEROVÁ, H., VÁĽKA, J., Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XII., FEE TU vo Zvolene a ÚEL SAV vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2718-1. Technická univerzita vo Zvolene, SR, 2014.

Vráblíková J., Vráblík P.: Vliv klimatických faktorů na půdu a zemědělství. Str. 159-176. In: Šembera J., Schoenherr J.I., Blažková M., Engel J. (eds.): Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika) / Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke (Leitfaden). 194 s. ISBN 978-80-7494-086-6. Technická univerzita Liberec, 2014.

Vráblíková J., Vráblík P., Zoubková L.: Tvorba a ochrana krajiny. Monografie. 151 s. ISBN 978-80-7414-740-1. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2014.

 

2013

Zoubková L., Vráblíková J.: Pedologie a ochrana půdy. 51 s. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2013.

Vráblíková J., Vráblík P.: Specifika podkrušnohorské krajiny a možnosti řešení. Str. 54-59. Phytopedon (Bratislava), Journal of Soil Science, Vol. 12, 2013/1. ISSN 1336-1120. Department of Soil Science, Faculty of Natural Science, Comenius University, Bratislava, SR, 2013.

Kreníková V., Vráblíková J., Blažková M.: Skládkování odpadů v Podkrušnohoří – nakládání s odpady z produkce tepelné a elektrické energie. Str. 67-75. Sborník z konference Deponieworkshop Zittau – Liberec 7.-8.11.2013. ISBN 978-3-941521-15-5. Vyd. Hochschule Zittau/Gőrlitz, Zittau (SRN), 2013.

 

2012

Vráblíková J.: Problematika obnovy krajiny v Podkrušnohoří. Str. 179-195. In: Schoenherr J.I., Blažková M., Engel J. (eds.): Zemní stavby a rekultivace, Erdbau und Rekultivierung – odborná vědecká monografie. ISBN 978-3-941521-03-2, 246 s. Projekt Cíl 3/Ziel 3 - interdisciplinární česko – německý vzdělávací projekt „Zemní práce a rekultivace“ 2012.

Vráblíková J., Vráblík P.: Environmentální zátěže v Podkrušnohoří – stav a možnosti jejich snižování. Str. 69-75. Životné prostredie, 2012, ročník 46, číslo 2, ISSN 0044-4863. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovenská republika, 2012.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metody revitalizace a regenerace Podkrušnohorské krajiny. Str. 92-99. In: Martin Brtnický a kol. (eds.): REGENERACE - REKULTIVACE – REVITALIZACE KRAJINY. Monografie. ISBN 978-80-7375-683-3. Mendelova univerzita v Brně, 2012.

Vráblíková J., Vráblík P.: Snižování environmentální zátěže Podkrušnohorské oblasti. Str. 9-18. ISBN 978-80-228-2438-5. „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XI. – 20.9.2012. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR, 2012.

Vráblíková J., Farský M., Zahálka J.: Revitalizace antropogenně postižené krajiny - paradigma národohospodářského přístupu. Str. 18-25. Studia Oecologica Ročník VI, číslo 2/2012, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2012.

Vráblíková J.: Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Str. 35-36. ISBN 978-80-87147-32-0. Sborník příspěvků ze setkání řešitelů výzkumných projektů z programu „WD výzkum pro řešení regionálních disparit“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2012.

Kreníková V., Vráblíková J., Blažková M.: Skládky v Podkrušnohoří. Str. 35-43. ISBN 978-80-7372-866-3. Sborník z konference Skládkový workshop Liberec – Zittau 2012 – 15.-16.11.2012, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2012.

Vráblíková J., Farský M., Zahálka J.: K metodice sociálně ekonomické revitalizace antropogenně postižené krajiny. Životné prostredie, 2012, ročník 46, číslo 5, ISSN 0044-4863. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovenská republika, 2012.

Farský M., Vráblíková J.: Kriteria ekonomické efektivnosti environmentálních investic. Str. 76-80. Zborník z medzinárodnej konferencie "Sustainability - Environment - Safety 2012" - 19.-20.11.2012. ISBN 978-80-89281-85-5. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava, 2012.

 

2011

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace území v severních Čechách. 294 s. ISBN 978-80-7414-396-0, FŽP UJEP Ústí n.L., 2011.

Němec J., Vráblíková J., Pražáková L.: Pozemkové úpravy. 131 s., ISBN 978-80-7414-373-1, FŽP UJEP Ústí n.L., 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Metodika revitalizace v Podkrušnohoří. 63 s. Státní uplatněná certifikovaná metodika č. 01-ÚÚR-158-2011/ 01-WD-44-07-01. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Perspektivy pěstování energetických plodin na Mostecku. Str. 111-117. Studia Oecologica Ročník V, číslo 1/2011, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2011.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech. Str. 118-124. Studia Oecologica Ročník V, číslo 1/2011, ISSN 1802-212X. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.L., 2011.

Novák P., Hanuš M., Vráblíková J., Zoubková L.: Návrh na vyhlášení památných stromů v Podkrušnohoří. Specializovaná mapa v rámci projektu VaV MMR č. WD 44-07-1. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

 

2010

Vráblíková J., Vráblík, P.: Příspěvek k problematice revitalizace antropogenně postižené krajiny, s. 93-99. Deponieworkshop Liberec-Zittau 2010 „Aktuelle Probleme in der Abfallwirtschaft“ 11.-12. 11. 2010. Hochschule Zittau/Görlitz. ISBN 978-80-7399-143-2.

Vráblíková J., Jureková Z., Vráblík, P.: Udržitelné hospodaření v krajině Podkrušnohoří. 180 s., ISBN 978-80-7414-322-9. FŽP UJEP, 2010.

Vráblíková J., Vráblík, P.: Problematika venkovské krajiny v Podkrušnohoří, Sborník vedeckých prác Starostlivost o biodiverzitu vo vidieckej krajine. SPU Nitra, 2010. ISBN 978-80-552-0445-1.

Vráblíková J., Honzík, R.: Příspěvek k odhadu potenciálu Biomasy v Podkrušnohoří. Studia Oecologica. 2010.

Vráblíková J.: Rekultivace území po těžbě uhlí na příkladu severních Čech. Životné Prostredie, Vol. 44, No. 1, p. 24 – 29, 2010.

 

2009

Vráblíková J., Seják J., Vráblík P.: Metodika revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří. vyd. UJEP, FŽP 2009, ISBN 978-80-74145-197-3, 76 s.

Vráblíková J.: Obnova území v oblasti Podkrušnohoří, Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII. TU Zvolen, Ústav ekologie lesa SAV, 2009, s. 197-205, ISBN 978-80-228-2072-1. 

Vráblíková J, Vráblík P.: Rekultivace v Podkrušnohořá 13. pedologické dny na téma Půda v průmyslové krajině, s 33.- 39. TU, VŠB Ostrava ISBN 978-80-87371-00-8.

Vráblíková J., Vráblík, P.: Renewal of the landscape under the Krušné hory (Ore Mts.) after termination of coal mining, GeoScape 1, Vol. 4 (2009) s. 44-51. Department of Geography UJEP in Ústí nad Labem. 

Vráblíková J., Vráblík, P.: Příspěvek k problematice rekultivace, revitalizace a resocializace v oblasti Podkrušnohoří, s. 28-38, ISSN 1802-212X, 2009. FŽP UJEP Ústí nad Labem. 

Vráblíková J., Vráblík P.: Těžba uhlí - významná disparita Podkrušnohoří, s. 58-67, ISSN 1802-212X, 2009. FŽP UJEP Ústí nad Labem. 

Vráblíková J., Vráblík P.: Podkrušnohorská pánev revitalizace a resocializace "Možnosti revitalizace území po těžbě uhlí, sborník z konference 25. 9. 2008 "Podkrušnohorská pánev revitalizace a resocializace str. 12-17. ISBN 978-80-7414-140-9. 

Vráblíková J., Seják, J., Vráblík, P.: Metodika revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří,s. 76, Fakulta životního prostředí Univerzita J.E. Purkyně 2009 ISBN: 978-80-7414-195-9.

Vráblíková J., Vráblík P.: Disparity průmyslové krajiny Severních Čech, Acta regionalia et environmentalica 2, Nitra 2009, s. 10-13, ISSN 1336-5452.

Vráblíková J.: Některé zkušenosti z revitalizace v Podkrušnohoří, s. 135 - 140. Deponieworkshop Zittau-Liberec 2009. Hochschule Zittau/Görlitz. ISSN 978-3-9812655-4-5. 

2008

Vráblíková J., Vráblík P.: Aplikovaná pedologie, 147s., ISBN 978 -80-7414-046-4. FŽP UJEP Ústí n. L. 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Úvod do agroekologie 205 s., ISBN 978-80-7044-960-8. FŽP UJEP Ústí n. L. 2008.

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří I.část Přírodní a sociálně ekonomické charakteristiky disparit průmyslové krajiny v Podkrušnohoří 182s., ISBN 978-80-7414-019-8, FŽP UJEP Ústí n. L. 2008.

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří, II.část Teoretická východiska pro možnost revitalizace území modelové oblasti, 153 s.ISBN 978- 80-7414-085-3 FŽP UJEP Ústí n. L. 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Možnosti využití území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří, Skádkový workshop Liberec-Zittau ,2008. Sborník z konference str. 173-180, ISBN 978-80-7399-567-6, Liberec 2008.

Seják J., Dejmal I., Cudlínová E., Hrabánková M., Vráblíková J., Zavíral J.: Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí. 151 s. ISBN 978-80-7414-007-5. FŽP UJEP Ústí n. L. 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: Venkovský prostor průmyslové krajiny, Studia Oecologica I., s. 54-60, ISSN 1802-212-X, Ústí n. L.

Vráblíková J., Vráblík P.: Disparities in an Industrial Landscapeof the Example of North Bohemica, , Geography in Czechia and Slovakia, Masaryk University Brno, 16-24 ISBN 978-80-210-4600-9, Brno 2008.

Vráblikova,J., Neruda, M., Vráblík P.: North Bohemiann Industrial Landscape Disparities, 12 Conference on Environment and Minerál Processing Ostrava, VŠB TU Ostrava str. 215-222, ISBN 978-80-248- 17774 -4, Ostrava 2008.

Vrábliková J., Vráblík P.: Příčiny disparit krajiny v Podkrušnohoří Sborník z mezinárodního sympozia České podnikatelství v Evropském prostoru ISBN 978-7372-430-6, Řešení regionálních disparit, Liberec 2008.

Vráblíková,J., Vráblík P.: Zamyšlení nad obnovou podkrušnohorské krajiny. Tvář naší země – krajina domova, 4. konference o krajině, Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ISBN 978-80-86512-41-9., Praha, 2008.

Vráblíková J., Šoch M., Vráblík P.: Teoretická východiska pro revitalizaci území v oblasti disparit půdního fondu v Podkrušnohoří, Studia oecologica I. 35-39s-. ISSN 1802-212X, Ústí n. L. 2008.

Vráblíková J., Vráblík P.: K problematice antropogenních půd v Podkrušnohoří Sborník Půda v moderní informační společnosti s. 752-757 ISBN 978-80-89128-44-0, Bratislava 2008.

 

2006-2007

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Revitalizace krajiny v průmyslové oblasti. In Ekologia a environmentalistika 2007 TU Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2007. s. 309-317, ISBN 978-80-89183-33-3.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  HOLADOVÁ, Ludmila. Příspěvek k problematice nezaměstnanosti v pánevních oblastech Ústeckého kraje na příkladu okresu Most. Studia Oecologica, 2007, roč. 1, č. 2, s. 124-130, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  LOUDÁT, František,  HOLADOVÁ, Ludmila,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Perspektivy rozvoje zemědělství v antropogenně postižené oblasti. Studia Oecologica, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 65-71, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  LOUDÁT, František,  HOLADOVÁ, Ludmila,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Zemědělství v Severních Čechách. Studia Oecologica, 2007, roč. 1, č. 2/2007, s. 22-38, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  NERUDA, Martin,  HOLADOVÁ, Ludmila a  VRÁBLÍK, Petr. Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti. Studia Oecologica, 2007, roč. 1, č. 2, s. 131-139, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Charakteristika přírodních poměrů antropogenně postižené zájmové oblasti v severních Čechách. Studia Oecologica, 2007, roč. 1, č. 2, s. 5-13, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr: Special characteristics of the Ore Mountains and nearby region landscape. In 11 Conference on Environment and Minerál Processing Part III Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2007.s. 395-400, ISBN 978-80-248-1278-6.

Možnosti trvale udržitelného hospodaření v antropogenně postižené krajině. Autorský kolektiv:  VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef,  DEJMAL, Ivan a  NERUDA, Martin.  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2007. 

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef,  LOUDÁT, František,  HOLADOVÁ, Ludmila,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Zemědělství v Severních Čechách. Studia Oecologica, 2007, roč. 1, č. 2/2007, s. 22-38, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Socio - ekonomická charakteristika řešeného území. Studia Oecologica, 2007, roč. 1, č. 2/2007, s. 14-21, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. The antropogenically burdened Landscape in Northern Bohemia. Studia Oecologica, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 103-108, ISSN 1802-212X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Úvod do Agroekologie. 2007.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Využívání území v průmyslové krajině. In Bioclimatology and natural hazards Technická univerzita Zvolen: Slovak bioclamatological society, 2007. s. 154-161, ISBN 978-80-228-1760-8.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Základy pedologie. 2007.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Perspektivy využití půd. In Vzdělávání a výzkum v oblasti životního prostředí: soubor prezentací z mezinárodní konference k 15.výročí založení FŽP UJEP Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2006. s. 21-25, ISBN 80-7044-796-6.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Průzkum antropozemí v severních Čechách. Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia, 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2006. s. 51-56, ISBN 80-228-1685-X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Zapojení regionální univerzity do řešení problémů revitalizace a rekultivace. In Regionální workshop -Rekultivace a socioekonomické aspekty Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2006. s. 42-45, ISBN 80-239-6943-9.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  NERUDA, Martin. Project REVITAMIN - utilisation of the results of the project refering the affected areas of the region North Bohemia. In Trans-national Conference REVITAMIN, 1. vyd. Lipsko: Project REVITAMIN, 2006. s. 1-4.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  NERUDA, Martin,  VRÁBLÍK, Petr a  HLÁVKA, Miroslav. Specifika kategorizace půdního fondu v pánevních okresech severních Čech. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a entropicky ovlivněných území Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 167-172, ISBN 80-244-1448-1.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Perspektivy využití pud v antropogenně postižených oblastech. In Bioklimatology and Water in the Land Bratislava: Slovak Bioklimatology Society at Slovak Academy of Science, 2006. s. 68-70, ISBN 80-89186-12-2.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef,  NERUDA, Martin a  VRÁBLÍK, Petr. Rekultivace v severních čechách. In Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a entropicky ovlivněných území Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 546-551, ISBN 80-244-1448-1.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef a  VRÁBLÍK, Petr. Možnosti rozvoje venkova v antropogenně postižené krajině. In Možnosti rozvoje venkova v antropogenně postižené krajině Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 475-481, ISBN 90-8069-709-4.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef a  VRÁBLÍK, Petr. Možnosti rozvoje venkova v antropogenně postižené krajině. Regiony-vidiek-životní prostředí 2006 Nitra: Slovenská poĺnohospodárská univerzita Nitra, 2006. s. 475-480, ISBN 80-8069-728-0.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  SEJÁK, Josef a  VRÁBLÍK, Petr. Problematika zemědělství v průmyslové krajině. In 10 th Konference on Environment and Minerál Processing Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 213-219, ISBN 80-248-1089-1.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Monitorování teplot v antropogenně postiženém území.Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI., 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2006. s. 45-57, ISBN 80-228-1685-X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Možnosti rozvoje agroenergetiky v severních Čechách.Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu. Studia oecologica Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2006. s. 75-81, ISBN 80-7044-763-X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Rekultivace v Podkrušnohoří. Vědecko-výzkumná činnost FŽP v roce 2005. Studia oecologica, 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2006. s. 35-41, ISBN 80-7044-790-7.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Rozvoj venkovského prostoru v antropogenně zatížené krajině severních Čech.Acta Facultatis Studiorum Hu manitatis et Naturae Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a přírodních věd, 2006. s. 546-551, ISBN 1336-6157.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava a  VRÁBLÍK, Petr. Vliv antropogenní zátěže na ekosystémy. Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu. Studia oecologica Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2006. s. 82-92, ISBN 80-7044-763-X.

VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava,  VRÁBLÍK, Petr a  HLÁVKA, Miroslav. Člověk a krajina v Podkrušnohoří.Vědecko-výzkumná činnost FŽP v roce 2005. Studia oecologica Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2006. s. 29-34, ISBN 80-7044-790-7.

 

Zpět

Aplikační výstupy

2011

Vráblíková J., Vráblík P.: Metodika revitalizace v Podkrušnohoří. 63 s. Certifikovaná metodika č. 01-ÚÚR-158-2011/ 01-WD-44-07-01. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

Novák P., Hanuš M., Vráblíková J., Zoubková L.: Návrh na vyhlášení památných stromů v Podkrušnohoří. Specializovaná mapa v rámci projektu VaV MMR č. WD 44-07-1. FŽP UJEP Ústí n.L. 2011.

 

Účast na konferencích

2016

Vráblíková J.: Climate and landscape. Symposium „Open Minded - Open Mining: Revitalization of industrially devastated landscapes. 19.-20.9. 2016, IBZ St. Marienthal-Ostriz, Technische Universität Dresden, SRN, 2016.

Mezinárodní vědecká konference „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu ŽP - Ochrana životného prostředí a hospodárský rozvoj.“ 22.9.2016, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene, SR.

 

2015

III. mezinárodní vědecká konference "Vybrané aspekty integrovaného manažmentu ŽP. Pôda a voda", 17.9.2015. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR. Příspěvek na téma „Vybrané nástroje pro komplexní udržitelné systémy hospodaření“ a vedení sekce „Právne, ekonomické a edukačné aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda)“.

Konference s mezinárodní účastí „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“ 16.-17.6. 2015 Staré Splavy.

 

2014

Konference „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XII.“ 18.9.2014. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR.

 

2013

Deponieworkshop Zittau – Liberec 7.-8.11.2013, pořadatel  Hochschule Zittau/Gőrlitz v Zittau (SRN).

 

2012

Skládkový workshop Liberec – Zittau 2012 – 15.-16.11.2012, pořadatel Technická univerzita v Liberci.

Konference „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XI.“ 20.9.2012. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR.

 

2011

Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011.“ 6.9.2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

Konference „Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu“, Masarykova univerzita Brno, Brno.

Konference „Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia X.“ 20.9.2011. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene a Ústav Ekológie lesa SAV Zvolen, Zvolen, SR.

Mezinárodná vedecká konferencia „Determinanty kvality života na vidieku.“ 21.-23.9.2011.Fakulta európských študií a regionálneho rozvoja SPU Nitra, SR.

Setkání řešitelů výzkumných projektů 11.-12.10.2011 v Koutech z programu „WD výzkum pro řešení regionálních disparit.“ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

2010

Starostlivost o biodiverzitu vo viedeckej krajine, 23-24.9.2010. Slovenská Polnohospodárská univerzita v Nitre.

Moniorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII. 21.9.-22.9.2010. Technická univerzita Zvolen.

Skládkový workshop Liberec – Žitava 2010 „Aktuální problémy odpadového hospodářství“ 11.-12.11. 2010. Technická univerzita Liberec, Hochschule Zittau/Gorlitz.

Revitalizace území, Cíl 3 Zemní stavby a rekultivace, Interdisciplinární česko-německý vzdělávací projekt. 1.10.2010, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem.

Revitalizace území v Podkrušnohoří, Projekt MMR č. WD 44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“. 20.5.2010. Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem.

 

2009

Mezinárodní vědecká konference, Projekt MMR č. WD 44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“, 17. 9. 2009 „Revitalizace území průmyslových regionů – metodické přístupy“ Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem.

Ostrava, "13. Pedologické dny Půda v průmyslové krajině" 2.- 3.9. 2009 VŠB – TU Ostrava.

Stará Lesná, SR Prešovská univerzita 20. 9. - 22. 9. 2009 „Ekologické dni“.

Zvolen, SR – TU Zvolen „VIII. Odborný seminář  Monitorovanie a hodnotenie stavu ŽP“ dne 24. 9. 2009.

Žitava 12. - 13. 11. 2009 - Mezinárodní konference Deponienworkshop Zittau – Liberec 2009 „Anforderungen an Rekultivierung – und Wasserhaushaltsschichten unter dem Einfluss Klimawandels“

Krajinná ekológia pro riešeni problémov ochrany a využívania krajiny. 26-27.5. 2009 SPU Nitra.

 

Zpět

Řešené projekty:

 

Aktuální

Projekt QJ1520307 „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině. Poskytovatel – MZe, soutěž „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018. Doba řešení: 04/2015 – 12/2018, řešitel za UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 „Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.“ Doba řešení: 06/2017 - 01/2019. Člen řešitelského týmu klíčové aktivity č.5 - Tvorba programu Obnova krajiny (doctoral school s ÚVGZ AV ČR) na FŽP UJEP.

Projekt OP VVV reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 „Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce (U21)“. Doba řešení: 06/2017-07/2018. Člen týmu přípravy reakreditace studijních programů KA02 (Revitalizace krajiny) na FŽP UJEP.

 

Ukončené

Projekt CZ 1.07./2.3.00/45.0006 „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“. Doba řešení 2014 – 06/2015, spoluřešitel.

Projekt TAČR program OMEGA ev.č. TD2-0216 „Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému RSA.“ Doba řešení 2014 – 2015, spoluřešitel.

Mezinárodní projekt interdisciplinární česko – německý vzdělávací projekt „Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3. Spolupráce s Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz. Doba řešení 2012 – 2014. http://klipro.tul.cz

Mezinárodní projekt interdisciplinární česko – německý vzdělávací projekt „Zemní práce a rekultivace“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3. Financovaného Saskou bankou v Drážďanech. Spolupráce s Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden a Hochschule Zittau/Görlitz. Z tohoto projektu je připravena do tisku Česko-německá monografie učebních textů. Doba řešení 2009 – 2012, vedoucí projektu za UJEP.

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří – rezortní projekt VaV MMR č. WD 44-07-1 doba řešení 2007-2011, hlavní řešitel. http://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/

Projekt „Zkušeností z antropogenně postižené krajiny ke strategii rozvoje venkova“ - rezortní projekt VaV MPSV ČR č. 1 J- 056/05-2, doba řešení 2005-2007, hlavní řešitel.

„Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu“ Výzkumný záměr MSM13520000.

DU 1.2. Možnosti rozvoje agroenergetiky v severních Čechách.

DU 2.1. Vliv antropogenní zátěže na ekosystémy.

FRVŠ: Návrh magisterského studia „Revitalizace krajiny“.

FRVŠ: Inovace učebních textů z Pedologie.

Transformační rozvojový projekt: Krajinné inženýrství.

1992-2003: 14 projektů z oblasti životního prostředí a vzdělávání.

1986–1991: 11 vědeckovýzkumných projektů z oblasti životního prostředí pro VUVTR a SKVTRI (Ústav pro životní prostředí Ústí n.L.).

1974–1986: 17 vědeckovýzkumných projektů z oblasti zemědělství (Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření Praha).

Zpět

Vedené závěrečné práce (BP a DP)

 

Předpokládaný rok obhajoby 2019 (zadané práce)

Nechanická Denisa: Rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Nástup Tušimice.  

 

Rok obhajoby 2018

Strolená Hana: Trvale udržitelné formy hospodaření v antropogenně postižené krajině na Chomutovsku.

Žuravský Milan: Degradace půd na Teplicku. 

Šneberková Lucie: Obnova krajiny po těžbě na Sokolovsku se zaměřením na jezero Medard. 

Vejvodová Lenka: Zhodnocení rekultivací vybraných lokalit Severočeských dolů a.s. 

Zeman Václav:  Zhodnocení antropogenních půd v zájmové oblasti Ústeckého kraje - Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 

 

Rok obhajoby 2017

Milcová Andrea: Vybrané obnovitelné zdroje energie v oblasti Podkrušnohoří a jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji.   

 

Rok obhajoby 2016

Kadlecová Helena: Perspektiva ve využití půd na území vybrané lokality Děčínska.

Krejcárková Romana: Řešení environmentální zátěže v oblasti Britanka.

Krejzová Ivana: Degradace půd v okolí Štětí.

Prchalová Lucie: Ekologické zemědělství jako příspěvek k udržitelnému rozvoji.

Škoda Petr: Ověření vybraných ekologických postupů na farmě "Farma Karel Mařík s.r.o. 

Šlemr Robert: Analýza vybraných chovů nosnic v Drůbežárně Cítov.

 

Rok obhajoby 2015

Aulická Jaroslava: Zhodnocení krajiny na území Radovesické výsypky.

Brož Jan: Návrh revitalizace brownfield - lokalita skleníky Hloubětín.

Milcová Andrea: Posouzení vybrané bioplynové stanice na Ústecku.

 

Rok obhajoby 2014

Krejcárková Romana: Obnova vegetace v lokalitě Britanka v obci Proboštov.   

Sloup Petr: Revitalizace ovocných sadů na příkladu oblasti Litoměřice.

 

Rok obhajoby 2013

Nováková Jitka: Zhodnocení revitalizačního procesu na vybraných rekultivovaných lokalitách v Chomutovsko - ústecké oblasti - Jezero Milada. 

Procházková Aneta: Revitalizační proces na Radovesické výsypce. 

 

Rok obhajoby 2012

Banýr Petr: Posouzení procesu obnovy krajiny po těžbě na lomu Bílina.

Boháč Vlastimil: Ověření metodiky revitalizace krajiny na rekultivovaném území společnosti Czech Coal a.s.

Čermák Tomáš: Analýza krajiny na území Radovesické výsypky.

Čech Václav: Revitalizace krajiny na Mostecku.

Pisingerová Tereza: Možnosti rozvoje ekologických forem hospodaření na příkladu vybrané farmy v Českém Středohoří.

Prchalová Lucie: Ekologické zemědělství na Děčínsku.

Sloup Petr: Přechod tradičního ovocnářství na udržitelné formy hospodaření.

Sochorová Eva: Ekologické zemědělství v Chomutovsko-ústecké oblasti.

Sukdoláková Dana: Ověření metodiky revitalizace krajiny na příkladu Radovesické výsypky.

 

Rok obhajoby 2011

Jeriová Jana: Možnosti rozvoje ekologického zemědělství na Děčínsku.

Třísková Dagmar: Možnosti rozvoje venkovského prostoru v oblasti agroturistiky se zaměřením na chov koní na Královéhradecku.

Vassová Lucie: Zhodnocení revitalizačního procesu na vybraných rekultivovaných lokalitách okresu Chomutov.

Vávrová Zdeňka: Možnosti využívání biomasy k energetickým účelům v Podkrušnohoří.

 

Rok obhajoby 2010

Doležalová Jitka: Posouzení návrhu bioplynových stanic ve venkovském prostoru Středočeského kraje.

Hozáková Jindra: Perspektivy využití obnovitelných zdrojů energie na Teplicku a Mostecku.

Jiroušková Veronika: Současný stav rekultivačního procesu v Mostecké oblasti.

Kalandrová Pavla: Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice.

Klížová Pavla: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v obci Hoříněves.

Křen Jiří: Využití rekultivovaných ploch k pěstování biomasy na Mostecku.

Vavříčková Veronika: Možnosti a perspektivy hospodaření rodinných farem na Vysočině.

 

Rok obhajoby 2009

Čurda Jakub: Problematika revitalizace území na Teplicku. 

Jirková Ivana: Možnosti využívání biomasy na Královehradecku k energetickým účelům.

Nováková Jitka: Revitalizace území na okrese Ústí nad Labem.    

Porsch Vladimír: Revitalizace území po těžbě uhlí - projekt Medard.

Růžičková Tereza: Obnova území po těžbě na příkladu Podkrušnohoří. 

Treschelová Eva: Revitalizace území v průmyslové krajině.  

Vaňková Šárka: Revitalizace v Podkrušnohoří. 

Vávrová Zdeňka: Možnosti využívání OZE, zejména biomasy v Chomutovsko-ústecké oblasti.  

 

Rok obhajoby 2008

Bakešová Eva: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie na Liberecku.

Bálek Lukáš: Revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí v Podkrušnohoří. 

Tvrzníková Lucie:Revitalizace území v okrese Teplice. 

Vassová Lucie: Revitalizace území na okrese Chomutov. 

 

Rok obhajoby 2007

Čukanová Věra: Technická a biologická opatření na lomu Chabařovice.

Kalecký Lukáš: Využití venkovského prostoru v antropogenně postižené krajině severních Čech.

Měchurová Jana: Využití biomasy k energetickým účelům v Libereckém kraji. 

Podaný Jakub: Revitalizace antropogenně postiženého území po těžbě. 

Ritter Karel: Perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie.

Venclovská Lenka: Obnova území po těžbě uhlí. 

Vlasáková Michaela: Obnova území po těžbě uhlí na lomu Most. 

 

Rok obhajoby 2006

Dvořáková Radka: Perspektivy využití obnovitelných zdrojů energie. 

Hora Lukáš: Biomasa na Radovesické výsypce a její využití. 

Nosková Irena: Obnova území Radovesické výsypky. 

Spanilá Lenka: Zmapování stavu ekologického zemědělství v Královehradeckém kraji. 

 

Rok obhajoby 2005

Holubová Michala: Návrh obnovy území po těžbě uhlí na Sokolovsku. 

Janeček Martin: Perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie.

Jirota Radim: Možnosti využití přírodních zdrojů vybraného katastrálního území.  

Matyášová Andrea: Analýza výsledků ekologického zemědělství na vybraných ekologických farmách.

Moštěk Ondřej: Návrh obnovy území po těžbě uhlí.    

Romanovský Jiří: Ekologická farma jako prvek trvale udržitelného využívání krajiny. 

Rusó Gabriela: Ekologické využití Radovesické výsypky a jejího okolí. 

Slezáková Miroslava: Přechod vybrané farmy na ekologické zemědělství. 

 

Rok obhajoby 2004

Heidenreichová Michaela: Možnosti dalšího rozvoje ekologického zemědělství v ČR.

Kačer Michal: Vymezení půd a území vhodných ke změnám využití půdy s ohledem na produkční a ekologické funkce půdy v okrese Ústí nad Labem.   

Sirotková Miloslava: Zhodnocení využití půdního fondu v oblastech s vyšší antropogenní zátěží na Mostecku. 

Krausová Jana: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie ve vybrané obci. 

Lébl Zdeněk: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie ve vybrané obci.

Švec Josef: Hodnocení revitalizačních postupů na antropogenních půdách.   

 

Rok obhajoby 2003

Kotková: Zhodnocení využití půdního fondu v oblastech s vyšší antropogenní zátěží na Mostecku.

Kulhavá Vladimíra: Revitalizační postupy a jejich hodnocení na lomu ČSA (okres Most).

Malcová Lenka: Uplatnění krajinotvorných programů v procesu revitalizace krajiny v obci Bavorov na okrese Strakonice.

Šubrová Kateřina: Krajinotvorné programy a jejich význam pro ekologickou stabilitu území na okrese Kladno.

Vysoký Jiří: Revitalizace antropogenně postiženého území po těžbě.

 

Rok obhajoby 2002

Křížová Hana: Zhodnocení pokusné plochy vnitřní výsypky.

 

Rok obhajoby 2000

Boumová Jana: Ochrana genových zdrojů zemědělských plodin.

Horsáková Pavla: Pozemkové úpravy a jejich vliv na krajinu.

Schlehr Miroslav: Využití biomasy pro energ. zátěží v regionu Jižní Čechy.

Šolcová Věra: Hodnocení katastrálního území obce Třebívlice pro projekt obnovy vesnice.

Záklasníková Pavla: Návrh opatření proti větrné erozi v hospodářském obvodu ZD Klapý.

 

Rok obhajoby 1999

Havlíčková Kamila: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie na konkrétním případě obce Šťáhlavy.

Černošek David: Návrh rekultivačních postupů na lokalitě „Pařidelský lalok“.

Šefl Jaromír: Rekultivace území po těžbě uhlí na lomu Ležáky.

Fárová Jitka: Zhodnocení kvality půdotvorného procesu zemědělsky zrekultivovaných půd v okrese Most.

 

Rok obhajoby 1998

Bartošová Jana: Vliv imisí na agroekosystém v pánevní oblasti severních Čech.

Egermajer Tomáš: Návrh ekologického řešení kejdového hospodářství provozovny BEKON Velké Chvojno.

Hercík Jaroslav: Historie agroekologie a její demonstrace v ekomuzeu Zubrnice.

Kovaříková Alena: Návrh na zřízení ekomuzea v Zubrnicích.

Lutr Martin: Využití krajiny v CHKO Bílé Karpaty.

Slavíková Jana: Perspektivy energetického využití biomasy v podmínkách severních Čech.

Vítková Jitka: Agroekologické aspekty hospodaření v oblasti s vyšší antropogenní zátěží.

 

Rok obhajoby 1997

Měsková Lenka: Zahlazení důsledků hornické činnosti dolu J.Šverma.

Svoboda Marek: Využití biologických odpadů z papíren Štětí a.s. v zemědělství a lesnictví.

Němec Pavel: Ekologická rizika při nakládání s kejdou.

 

Rok obhajoby 1996

Brázdová Olga: Zhodnocení rekultivačního procesu na Loketské výsypce.

Choura Tomáš: Historický vývoj zemědělské krajiny na Zubrnicku.

Nechalová Alena: Zatížení půd v pánevní oblasti severních Čech.

Pokorný Petr: Návrh agroekologických zásad hospodaření zemědělských podniků v PHO vodních zdrojů.

Ryšavý Jan: Revitalizace území při uplatnění programu obnovy vesnice na Nymbursku.

Štolba Miloš: Agroekologické aspekty programu obnovy vesnice na Kutnohorsku.

 

Rok obhajoby 1995

Kroc Petr: Možnost a perspektivy pěstování rychle rostoucích dřevin na antropogenních a zemědělských půdách.

Machačková Kateřina: Zemědělské rekultivace a jejich vliv na obnovu krajiny v pánevních oblastech severočeského kraje.

Műllerová Andrea: Bentonit a jeho využití v agroekologii a životním prostředí.

Nykodýmová Lenka: Možnosti organického hospodaření ve skanzenu Zubrnice.

Šturm Radim: Studie využití alternativních zdrojů energie v zemědělství.

Trnková Blanka: Zpracování návrhu projektu „Obnovy venkova“ v obci Krajková.

Valnohová Hana: Zhodnocení rizikových prvků – těžkých kovů v půdních substrátech výsypek Sokolovska.

Zeman Štěpán: Studie alternativního využití rostlinné biomasy k výrobě energie.

 

Rok obhajoby 1994

Baudyšová Irena: Vliv těžby uhlí na životní prostředí severočeského kraje.

Buřtová Helena: Kontaminace půd rizikovými prvky ve vymezeném území pánevních okresů.

Dromníková Jitka: Monitoring zemědělsky využívané krajiny.

Navrátilová Renata: Monitoring zemědělsky využívané krajiny.

 

Vzdělání a odborný růst:

Údaje o vzdělání

1957 - 1962 Vysoká škola zemědělská Brno agronomická fakulta

1967 - 1973 externí vědecká aspirantura - Vysoká škola zemědělská Praha

1972 - 1974 postgraduální vzdělávání - Vysoká škola zemědělská Brno

1962 - Ing.

1973 - CSc. II.B

1987 - VTKS I. - Vědecko technický kvalifikační stupeň I - SKVTRI

1991 - CSc. II.A - Vědecký kvalifikační stupeň II.A ČSAV

1995 - Doc.- habilitace v oboru „Ekológia“ FEE Technická univerzita Zvolen

2003 - Prof.- obor „Krajinné inžiniertsvo“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Údaje o praxi

1962 - 1974 konzultant-poradenství v zemědělství okresy Teplice, Most, Ústí n. L.

1974 - 1986 vědecký pracovník - Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření Praha

1987 - 1991 vědecký pracovník - Ústav pro životní prostředí Ústí n. L.

1991 - Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

1991 - 1993 - děkan

1994 - 31.5.2015 - vedoucí katedry přírodních věd

od 1.6.2015 - profesor katedry přírodních věd

 

Zpět

Ostatní aktivity:

Členství v odborných a vědeckých společnostech:

člen ČAZV 1990-1993.

člen odboru vodního hospodářství ČAZV (od r. 1993).

člen odboru pedologie ČAZV (od r. 1993).

člen Redakční rady Acta Facultatis Ecologiae FEE TU Zvolen (od 1.5.2017).

člen vědecké rady FŽP UJEP.

člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a magisterského studia na FŽP UJEP.

člen Československé společnosti pro životní prostředí.

člen Společnosti pro trvale udržitelný život.

člen Společnosti pro obnovu venkova.

člen komise životního prostředí Agrární komory ČR.

soudní znalec v oboru zemědělství spec. ekologie v zemědělství.

 

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. byla oceněna dne 22.9.2016, v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty ekológie a environmentalisty Technické univerzity ve Zvolenu a při příležitosti 25. výročí vzniku této fakulty, poděkováním za vzájemnou dlouholetou spolupráci obou fakult.

 

Aktualizováno k datu 7.1.2019.

 

Zpět