Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.  

funkce:

profesor

telefon:

  222 221 645, 475 284 115

e-mail:

  mbednar@lorien.site.cas.cz

místnost:

KV 308

zaměření:

filozofie, filozofie přírody, filozofie politiky 

výuka:

Filozofie ŽP, Filozofie, Sociologie, Etika a estetika  

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2007

0088227 - FLU-F 2008 RIV CZ cze M
*_Bednář, Miloslav_*
Kritické stanovisko k požadavku zavést univerzální základní příjem.
[Critical approach to the claim to introduce a universal basic income.]
/Všeobecný základní příjem. Právo na lenost nebo na přežití?/. Praha : Filosofia, 2007 - (Van Parijs, P.; Hrubec, M.; Brabec, M.) S. 55-59. ISBN 978-80-7007-259-2. - (Filosofie a sociální vědy. 26)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: universal basic income * freedom

0047505 - FLU-F 2007 RIV CZ cze K
*_Bednář, Miloslav_*
Malé středoevropské demokracie a integrační úsilí Evropské unie.
[Small Center-European Democracies and Integration Effort of the European Union.]
/Střední Evropa a evropská integrace/. Brno : Masarykova univerzita, 2006 - (Goňcová, M.) s. 18-24. ISBN 80-210-4194-3. - (Evropská studia. 5).
[Střední Evropa a evropská integrace. Brno (CZ), 10.05.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: European Union * Central Europe
Výsledek v RIV 

0090184 - FLU-F 2008 CZ cze M
*_Bednář, Miloslav_*
Německé vyrovnání s minulostí ve světle 70. výročí Mnichova.
[Czech-German Realations and the 70th Anniversary of Munich.]
/Česko-německé vztahy a 70. výročí Mnichova/. Praha : Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 2007. S. 38-39
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Czech Republic * Germany * Munich Agreement

0088230 - FLU-F 2008 RIV CZ cze M
*_Bednář, Miloslav_*
Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu.
[Indefensibility of the Concept of Universal Basic Income.]
/Všeobecný základní příjem. Právo na lenost nebo na přežití?/. Praha : Filosofia, 2007 - (Van Parijs, P.; Hrubec, M.; Brabec, M.) S. 63-66. ISBN 978-80-7007-259-2. - (Filosofie a sociální vědy. 26)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: universal basic income * freedom * economy

0086392 - FLU-F 2008 RIV CZ cze J
*_Bednář, Miloslav_*
Patočkova filosofie politiky a dějin jako přirozeného světa.
[Patočka's philosophy of the political and historical as of the life's world.]
/Filosofický časopis/. Roč. 55, č. 4 (2007), s. 497-509. ISSN 0015-1831
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Patočka * life's world * politics * philosophy * philosophy of history

0080596 - FLU-F 2007 RIV CZ cze R
*_Bednář, Miloslav_*
Pozoruhodný český sborník k výročí Ortegy y Gasseta.
[A significant Czech collection on the occasion of the anniversary of Ortega y Gasset.]
[Forbelský, J. ; Housková, A. ; Loužek, M. ; Pechar, J. ; Statham, R. ; Štěpánek, P. ; Vaněk, J. ; Kloubová, H. ; Čapek, K. ; Ortega y Gasset, J.: Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, č. 46/2006. Praha 2006. 122 s]. /Filosofický časopis/. Roč. 55, č. 1 (2007), s. 141-143. ISSN 0015-1831
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Ortega * philosophy * political philosophy
Výsledek v RIV 

0086391 - FLU-F 2008 CZ cze J
*_Bednář, Miloslav_*
Sedmdesát let od smrti T. G. Masaryka.
[Seventy Years from the Death of T. G. Masaryk.]
/Newsletter/. -, Č. 9 (2007), s. 3-4
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Masaryk * Europe * State Ideals

0040272 - FLU-F 2007 RIV CZ cze K
*_Bednář, Miloslav_*
Současný význam myšlení a jednání T. G. Masaryka.
[The Contemporary Siognificance of Thinking and Action of T. G. Masaryk.]
/Tomáš Garrique Masaryk, dílo a odkaz pro naši dobu/. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006 - (Dolista, J.; Pána, L.; Skořepa, L.) s. 18-22. ISBN 80-86708-22-5. - (Studia. X).
[Odkaz a dílo T. G. Masaryka pro současnost. České Budějovice (CZ), 08.03.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: T. G. Masaryk * democracy * Europe
Výsledek v RIV 

0082128 - FLU-F 2007 RIV CZ cze C
*_Bednář, Miloslav_*
Spor o povahu lidských práv.
[The Struggle for the nature of Human Rights.]
/Lidská práva a svobody v demokratické společnosti/. Kolín : STUDIO PRESS, 2006 - (Hirtlová, P.; Srb, V.) S. 36-41. ISBN 80-86879-06-2.
[Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. Kolín (CZ), 11.05.2006-12.05.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Human Rights * European Union * Social-Economic Rights
Výsledek v RIV 

0047630 - FLU-F 2007 RIV CZ cze K
*_Bednář, Miloslav_*
Spravedlnost, svoboda a krize Evropy u Johna Stuarta Milla.
[Justice, Liberty and the Crisis of Europe in John Stuart Mill.]
/John Stuart Mill - Dvě stě let od narození/. Praha : Cep, 2006 - (Loužek, M.) s. 11-20. ISBN 80-86547-57-4. ISSN 1213-3299.
[J. S. Mill - Dvě stě let od narození. Praha (CZ), 14.06.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: John Stuart Mill * Justice * Liberty
Výsledek v RIV 

*_Bednář, Miloslav_*
Sto let od narození Hannah Arendtové.
[One Hundred Years Anniversary of Hannah Arendt.]
/Newsletter/. -, - (2006), s. 5-6
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Arendt * Totalitarianism * Philosophy

*_Bednář, Miloslav_*
Svoboda a libovůle.
[Freedom and caprice.]
/Filosofický časopis/. Roč. 54, č. 5 (2006), s. 749-760. ISSN 0015-1831
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Freedom * Politics * Economics
Výsledek v RIV 

0088232 - FLU-F 2008 RIV CZ cze M


0088231 - FLU-F 2008 RIV CZ cze M
*_Bednář, Miloslav_*
Svoboda, stát a eliminace svobody.
[Freedom, State and Elimination of Freedom by an Unconditional State Allowance.]
/Všeobecný základní příjem. Právo na lenost nebo na přežití?/. Praha : Filosofia, 2007 - (Van Parijs, P.; Hrubec, M.; Brabec, M.) S. 73-85. ISBN 978-80-7007-259-2. - (Filosofie a sociální vědy. 26)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Universal basic income * freedom * allowance

0031984 - FLU-F 2006 RIV CZ cze J
*_Bednář, Miloslav_*
Svoboda, stát a eliminace svobody nepodmíněnou státní rentou.
[Freedom, the state and the elimination of freedom.]
/Filosofický časopis/. Roč. 54, č. 1 (2006), s. 61-69. ISSN 0015-1831
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: universal basic income
Výsledek v RIV 

0047070 - FLU-F 2007 CZ cze M
*_Bednář, Miloslav_*
Výstavba dvojjediného Centra proti vyhánění a německá otázka.
[Fabrication of a Dual Center against Expulsions and the German Question.]
/Česko-německé vztahy a výstavba Centra proti vyhnání/. Praha : Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 2006. s. 40-42
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Czech-German Relations * Center against Expulsions

2006

Miloslav Bednář, Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu, Filosofický časopis 2005/5, s. 767-769

 

Miloslav Bednář, Svoboda, stát a eliminace svobody nepodmíněnou státní rentou, Filosofický časopis 2006/1, s. 61-69

 

Miloslav Bednář, Evropa po zamítnutí evropské ústavy: kořeny a důsledky, Revue politika 4/2006, s. 28-31

 

Miloslav Bednář, Svoboda a libovůle, Filosofický časopis 2006/5, s. 749-760

 

Miloslav Bednář,  Filosofické přístupy k tvorbě životního prostředí.
Vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí. Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí UJEP, 2006 ---. ISBN 80-7044-796-6. s. 1-5
[Vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí. Ústí nad Labem(CZ), 18.09.2006-19.09.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514

 

Miloslav Bednář,  Výstavba dvojjediného Centra proti vyhánění a německá otázka.
Česko-německé vztahy a výstavba Centra proti vyhnání. Praha : Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 2006. s. 40-42
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514

 

Miloslav Bednář, Malé středoevropské demokracie a integrační úsilí Evropské unie, s. 18-23

sborník: Střední Evropa a Evropská integrace, M. Goňcová (Ed.). Sborník z konference konané dne 10. 5. 2006 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Sborník prací PdF  č. 196, řada Evropská studia č. 5, Brno MU 2006, 300s.

ISBN 80-210-4194-3

 

Miloslav Bednář, „Pojetí spravedlnosti, svobody a krize Evropy u Johna Stuarta Milla“, in: Dvě stě let od narození Johna Stuarta Milla, Centrum pro ekonomiku a politiku, č. 53/2006, s. 11-20

*_Bednář, Miloslav_*
Evropa po zamítnutí evropské ústavy: kořeny a důsledky.
[Europe after the Dismissal of the european Constitution: Origins and Implications.]
/Revue politika/. -, č. 4 (2006), s. 28-31. ISSN 1214-0899
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514

Filosofické přístupy k tvorbě životního prostředí.
[Philosophical Approaches to the Formation of Environment.]
/Vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí/. Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí UJEP, 2006 s. 1-5. ISBN 80-7044-796-6.
[Vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí. Ústí n. L. (CZ), 18.09.2006-19.09.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Philosophy * Technology * Nature

19XX - 2005

Havlíčkův liberální demokratický konzervatismus, česká státní idea a

nepolitická politika.

In: Karel Havlíček Borovský - liberální politik a ekonom. - (Ed.

Bažantová, I.). - Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku. 2002. - 10

s. 13-22.

- Kant a ideologie hlavního proudu evropské integrace.

In: Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Soubor textů. - (Ed.

Loužek, M.). - Praha, CEP 2004. - 9 s.S. 21-29.

[Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Praha (CZ), 04.02.11]

- Den Evropy - je co oslavovat?

2 s.Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku, Praha - [5] 5-6 (2004).

- Svár českého a německého ducha – Masaryk a Nietzsche.

In: Masarykův sborník XI-XII. 1999-2003, Masarykův ústav AV ČR, s. 89-99, Praha 2004

 

- The International Criminal Court as a Topical Human Rights Isuue from a Kantian Critical Perspective, in: Diversity and Dialogue – Culture and Values in the Age of Globalization, Essays in Honour of Prof. George F. McLean, ed. By Andrew Blasko and Plamen Makariev, Minerva, Sofia 2004, pp. 192-210

 

 

0028095 - FLU-F 2006 RIV CZ cze J
Bednář, Miloslav
Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu.
[The idleness of the concept of a universal basic income.]
Filosofický časopis. Roč. 53, č. 5 (2005), s. 767-769. ISSN 0015-1831
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: universal basic income * marxism * democracy

Info

 

Záznam č. 1. Katalog publikační činnosti - Akademie věd ČR


 

 

0028076 - FLU-F 2006 RIV CZ cze M
Bednář, Miloslav
Návrh evropské ústavy zřizuje evropanský kvazisuperstát.
[The Proposal of the European Constitution Establishes an Europeanist Quasi-Superstate.]
Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha : Filosofia, 2005. s. 203-216. ISBN 80-7007-215-6. - (Filosofie a sociální vědy. 17)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: European constitution * democracy * European Union

Info

 

Záznam č. 2. Katalog publikační činnosti - Akademie věd ČR


 

 

0025529 - FLU-F 2006 CZ cze K
Bednář, Miloslav
Česko-německé vztahy po německých parlamentních volbách 18. září 2005.
[Czech-German Relations after the Parliamentary Elections on September 18, 2005.]
Česko-německé vztahy po volbě do Bundestagu 18. 9. 2005. Praha : Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 2005. s. 38-39.
[Česko-německé vztahy po volbě do Bundestagu 18.9.2005. Praha(CZ), 10.12.2005]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: Czech * German relationship

Info

 

Záznam č. 3. Katalog publikační činnosti - Akademie věd ČR


 

 

0023910 - FLU-F 2006 RIV CZ cze J
Bednář, Miloslav
Kritické stanovisko k požadavku zavést univerzální základní příjem.
[Critical View Krof the Idea of the Universal Basic Income.]
Filosofický časopis. Roč. 53, č. 4 (2005), s. 635-636. ISSN 0015-1831
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
Klíčová slova: universal basic income * socialism * freedom

Info

 

Záznam č. 4. Katalog publikační činnosti - Akademie věd ČR


 , Počátky řecké medicíny ve vztahu k filosofii, in: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, s. 23-31, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života“ č. CEZ. J13/98: 111100007

 

Význam fenomenologického porozumění úzkosti, in: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, s.92-103, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života“ č. CEZ. J13/98: 111100007

 

Zpět

Účast na konferencích:

Archiv

-                      Evropanská tyranie – Česká státní idea, Evropská unie a demokratická civilizace, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2003, 229 s.

 

      -    Tomáš Garrigue Masaryk jako prezident Československé republiky.

           V: Českoslovenští a čeští prezidenti, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha             

           2003, s. 125 – 132

 

-                      Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost,

V: Spory o dějiny IV. – Masarykův ústav AV ČR, Praha 2003, s. 99 – 106

 

-                      19. 2. 2004

Přednáška na Diskusním fóru Liberálně-konzervativní akademie v Praze na téma „II. Světová válka a její současné interpretace“

 

- 27. –28. 2. 2004 

Účast na mezinárodní konferenci pořádané a organizované Research  Training Network Global Justice (HPRN-CT-2002-00231)

Saarbrücken,

přednáška na téma „Lidská práva a trestní spravedlnost,“

V Evropské akademii Otzenhausen

Příspěvek : „Mezinárodní trestní dvůr jako důležitý problém lidských práv“

 

 22. – 23. 3. 2004

Účast na zasedání Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra na Ministerstvu zahraničních věcí SRN v Berlíně

 

- 26. – 28. 3. 2004

Účast na mezinárodní konferenci „Tolerance místo intolerance: Němci v českých zemích – včera, dnes a zítra“ v Ústí nad Labem ve formě dvou vystoupení-příspěvků (první z nich byla přednáška) na závěrečném konferenčním panelu 28. 3. „Ve jménu Evropy – o co jde ? “

 

-                      27. –28. 5. 2004.

      Účast na 12. symposiu o lékařské etice „Zdravotní péče a dobrý život“ v Praze, organizovaném Centrem pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK a Společností lékařské etiky ČLSJEP.

Příspěvek: „Počátky řecké medicíny ve vztahu k filosofii“     

 

-                      31. 8. 2004

Prezentace pro čínské vrcholové manažery a personalisty organizovaná společností Credit Suisse v Praze. Přednáška  na téma  „Národní identita versus evropská integrace, přehled českých kulturních tradic v umění, literatuře a hudbě.“

 

-                      9. 11. 2004

Účast na konferenci „Cesta České republiky do Evropské unie“, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – Praha, přednáška ne téma „Nedemokratičnost Evropské unie a demokratická podstata české státní ideje.“

 

-                      7. 12. 2004

Přednáška v Golem-klubu v Praze „Konflikt demokracie a marxismu v dnešním světě.“

 

-                      10. 12. 2004

    Účast na konferenci Kruhu občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí „Česko-německé vztahy po vstupu ČR do EU“. Přednáška: „Současný německý nacionalismus, Evropská unie a Česká republika.“

 

Mezinárodní konference „Die Auswirkungen der Ostpolitik auf die osteuropäischen Staaten,“ Polská Akademie věd-Berlín, Berlín 27.-29. 1. 2005, přednáška: Die Auswirkungen der Ostpolitik auf die Innen- und Außenpolitik der Tschechoslowakei

 

- Seminář Centra pro ekonbomiku a politiku „Sto let od narození Václava Černého“, Praha 16. 3. 2005. Přednáška „Václav Černý jako význačný český intelektuál dvacátého století

 

- Mezinárodní konference  Der Zweite Weltkrieg im Ostmitteleuropa: Erinnerung – Erinnerungspolitik– Erinnerungszeichen. Kontinuitäten und Brüche,

23.- 24. května 2005, Vilnius, Akademie věd Litvy, přednáška: Der zweite Weltkrieg als ein Zeichen der Zeit und sein Weiterleben in tschechisch-deutschen Beziehungen

 

 

- konference Centra pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK a Společnosti lékařské etiky ČLS JEP,

13. symposium o lékařské etice Etika a krize, 2.-3. června 2005 v Praze, přednáška ne téma Filosofický smysl pojmu krize

 

 

- konference politologického klubu a Českého komitétu pro vědecké řízení: Úloha nevládních organizací v liberální demokracii, Praha, 9. listopadu 2005, přednáška na téma Občanská společnost a demokratický stát.

 

- seminář Klubu mladých konzervativců Turecko v Evropské unii : Naděje nebo hrozba ?

Praha, 14. listopadu 2005, přednáška na téma: Proč obezřetně podporovat vstup Turecka do Evropské unie

 

-  přednáška pro veřejnost pořádaná Masarykovou společností a FFUK na téma Masaryk a Patočka,

Praha 8. 12. 2005

 

- Konference Kruhu občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí „Česko-německé vztahy po volbách do Bundestagu 18.9.2005 konaná 9. 12. 2005 v Československé obci legionářské v Praze.

Přednáška na téma „Důsledky německých parlamentních voleb 18. září 2005 na česko-německé vztahy.“

 

Příspěvek na mezinárodní konferenci „Střední Evropa a evropská integrace“ pořádané Centrem pro evropská studia při Katedře občanské výchovy PdF MU v Brně 10. 5. 2006. Název příspěvku: „Malé středoevropské demokracie a integrační úsilí EU.“

 

 

Příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci „Lidská práva a svobody v demokratické společnosti,“ pořádané vysokou školou politických a společenských věd – Academia Rerum Civilium v Kolíně 11.-12. května 2006. Název příspěvku: Spor o povahu lidských práv.

 

Příspěvek na 14. symposiu o lékařské etice „Říše hodnot a učení v krizi,“ pořádaném Centrem pro biotiku při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty UK a Společností lékařské etiky ČLS JEP 1. června 2006 v Praze. Název příspěvku: „Problém hodnot, vzdělanosti a krize ve filosofickém nahlédnutí.“

 

Příspěvek na semináři „Dvě stě let od narození Johna Stuarta Milla,“ pořádaném Centrem pro erkonomiku a politiku v Praze 14. června 2006. Název příspěvku: „Pojetí spravedlnosti, svobody a krize Evropy u Johna Stuarta Milla.“

 

Příspěvek na mezinárodní konferenci „Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí, pořádané Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou životního prostředí v Ústí nad Labem 19. září 2006. Název příspěvku: „Filosofický pohled na ochranu životního prostředí.“

 

Přednáška na Filosofické fakultě Ostravské university 27. října 2006 : „28. říjen 1918 a česká státní idea.“

 

Příspěvek „Výstavba dvojjediného Centra proti vyhánění a německá otázka.“ Předneseno na konferenci Česko-německé vztahy a výstavba Centra proti vyhnání. Praha : Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 1. prosince 2006 v Praze

 -  Příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci „Radikalismus a jeho projevy v současném   

    světe,“ pořádané Vysokou školou politických a společenských věd v Kolíně 10.-11. 5.        

    2007, na téma „Radikalismus jako opak extremismu.“

 

- Příspěvek na mezinárodním 15, symposiu o lékařské etice „Etika a psychologie,“ pořádaném  Centrem pro bioetiku při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty University Karlovy a Společností lékařské etiky České lékařské společnosti Jana         

Evangelisty Purkyně v Praze 14. a 15. června 2007 na téma „Původ hodnot jako ctností.“

 

-                      Příspěvek na mezinárodní konferenci „Jan Patočka, české dějiny a Evropa,“ pořádané   Filosofickým ústavem AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Pekařovou společností Českého ráje v Turnově, Muzeem Českého ráje v Turnově a městem Turnov 1. – 2. června 2007 na téma „Patočkova filosofie dějin jako tematizace přirozeného světa.“

 

-                      Příspěvek na mezinárodní konferenci „The Legitimacy Problem of the European Union: Normative Theories and Public Debates in New and Old Member States,“ pořádané v Praze Universitou Sárska v Saarbrückenu ve spolupráci s Akademií věd ČR 27.-29. června na téma „The Failure of the Mainstream Normative Theory of Supranational Institutions´Legitimacy in the European Union“ („Selhání  hlavního proudu normativní teorie legitimity nadnárodních institucí v Evropské unii“).  

 

 

-                      Příspěvek na konferenci „Meditace o základech vědy 2007“, pořádané v rámci letní filosofické školy Západočeské university v Sázavě od 9.7. do 13.7. 2007 na téma „Patočkovo filosofické stanovisko a základy vědy“.

 

-                      Příspěvek na kursy letní škole lékařské etiky pořádaném pro členy etických komisí 3. lékařskou fakultou UK od 16. 7. do 19.7. v Náchodě. Přednáška na téma „Etika v díle Jana Patočky.“

 

 

-  Příspěvek ne semináři „150 let od smrti Augusta Comta,“ pořádaného 11. 9. 2007 Centrem pro ekonomiku a politiku v Praze, na téma „Auguste Comte a Tomáš Garrigue Masaryk.“

 

 

- Příspěvek na mezinárodní konferenci „Rethinking Popper“ od 10.9. do 14. 9. 2007 v Praze, pořádané Filosofickým ústavem AV ČR. Přednáška na téma Open Society and the European Union.

 

 

 - Přednáška na Filosofické fakultě  Ostravské university 7. prosince 2007 na téma „ Fenomenologie a Patočkova filosofie dějin a politiky“

-          Přednáška „Sebezapomnění Evropy v demagogickém obrazu války a míru“ na konferenci "Evropská válka. Vojna a mír", pořádané občanským sdružením Socialistický kruh na Filosofické fakultě UK 31.ledna 2008.  
 

-          Přednáška „Patočkovo pojetí politiky a dějin jako přirozeného světa“na semináři Fenomenologické společnosti na Filosofické fakultě UK 18. února 2008. 

 

-          Přednáška na Strojní fakultě Technické university v Liberci 29.května 2008 : „Česká státní idea a smysl českých dějin“ s úvodem ředitele Flú-AV ČR PhDr. Pavla Barana, CSc.

 

-          Přednáška „Spontaneita, svoboda a etika“ na 16. Sympoziu o lékařské etice Centra pro bioetiku při Ústavu prohumanitní studia v lékařství při 1. lékařské fakultě UK a Společností lékařské etiky České lékařské společnosti Jana evangelisty Purkyně 6. června 2008 v Praze.

 

-          Přednáška „Rousseauovo pojetí dějin a Rousseau jako myšlenkový zdroj kontinentálního evropského liberalismu,“ na semináři „Jean Jacques Rousseau – 230. výročí úmrtí, “ pořádaného Centrem pro ekonomiku a politiku 23. června 2008 v Praze.

 

 

-          Přednáška „Svoboda a odpovědnost jako podstata problému světového šíření demokracie“ na konferenci k 60. výročí vzniku Demokratického klubu, pořádané demokratickým klubem a CEVRO – liberálně konzervativní akademií 26. září 2008 v Praze.

 

       -   Přednáška „Masarykovo pojetí ČSR a evropské jednoty“ na mezinárodní konferenci  

            k 90. výročí vzniku Československé republiky pořádané Masarykovou univerzitou 

            v Brně 22. – 23. října 2008.

 

-          Přednáška „Masarykova idea československého státu“ na mezinárodním semináři „T.G. Masaryk, jeho spolupracovnící a vznik československého státu“, pořádaného 11. a 12. listopadu 2008 v Hodoníně Městem Hodonín a Kabinetem pro studium díla TGM při katedře filosofie FF MU v Brně. 

  

Řešené projekty:

-          Spoluřešitel Výzkumného záměru „Cíle medicíny: kvalita života“ (č. CEZ J111100007) jako člen výzkumného týmu  Ústavu pro humanitní studia při 1. lékařské fakultě  University Karlovy

-                      spoluřešitel přednáškového a publikačního grantu Programu podpory cíleného výzkumu AV ČR „Aplikace výsledků bádání o demokratických tradicích české společnosti a státnosti ve školním vzdělávání.“

-                      Řešitel a autor české části výzkumného projektu Cultural Heritage and Contemporary Change, koordinovaného The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C.

-           

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Zpět

Ostatní aktivity:

Zpět