přeskočit navigaci


Katedra společenských věd


Seznam norem pro psaní a citování odborných textů  

 

ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura.

ČSN ISO 690-2 (01 0197). Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

ČSN 01 0195. Bibliografický záznam.

ČSN 01 0194. Referát a anotace.

ČSN 01 0180. Mezinárodní desetinné třídění (MDT): výběr nejdůležitějších znaků

ČSN ISO 5966 (01 0173). Formální úprava vědeckých a technických zpráv.

ČSN ISO 7144 (01 0161). Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

ČSN ISO 2384 (01 0164). Formální úprava překladů.

ČSN 01 0198. Formální úprava rešerší.

ČSN 01 0191. Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů.

ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných text. editory.

ČSN ISO 2145 (01 0184). Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.

ČSN ISO 999 (01 0192). Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků.

ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací.

ČSN 01 0199. Vydavatelská úprava odborných časopisů.

ČSN 01 0196. Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

ČSN 01 0179. Zkratky normalizačních organizací a označování technických norem.

ČSN ISO 215. Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací

ČSN ISO 214. Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci

ČSN ISO 1086. Informace a dokumentace - Titulní listy knih

ČSN ISO 2384. Dokumentace. Formální úprava překladů

ČSN ISO 3297. Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky

webmaster