Ing. Slavomír Adamec

funkce:

Mladý vědecký pracovník - Ph.D. student,  technik KTEV.

telefon:

475 284 170

e-mail:

slavomir.adamec@ujep.cz

místnost:

KV 502

zaměření:

Environmentální analytická chemie (fotokatalýza, fotodegradace pesticidů, HPLC, ICP-MS).

 

 

 

 


Aplikační výstupy

 

2009 - 2014

 

 Roční zprávy projektů TIP „FR-TI1/600 Nové postupy a procesy zplyňování biomasy“ (2009-2012) a ALFA „TA01020563 Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu“(2011-2014). Spoluautor.

 

Účast na konferencích

 

2016

 

             ADAMEC S., MATOUŠEK J., : Photo degradation of methyl parathion over aqueous TiO2 suspension. Conference on biotechnology and environment 2016. NTU Nha Trang, Vietnam, 16.5. 2016. Prezentace.

 

2015

 

§  ADAMEC S., MATOUŠEK J: Photocatalytic degradation of methyl parathion: Monitoring mechanism and kinetics of decomposition of the pesticide in the aqueous suspension of the catalyst of TiO2. The 5 th International Scientific   Conference Applied Natural Sciences 2015. Jasná, Nízké Tatry, Slovenská republika, 30.9.–2.10. 2015. Poster.

 

§  ŠTOJDL J., ADAMEC S., ŠULC J., KŘIVSKÝ Z., MÜHLBAUER M., VÁCLAVEK V., VACEK J., CVRK Z.: Výkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu. 10. Ročník česko-slovenského symposia “Výsledky  výzkumu  a vývoje pro  odpadové hospodářství (Odpadové fórum ). Hustopeče, 18-20.3. 2015. Prezentace k zakončení projektuVýzkum a vývoj procesů purifikace a  optimalizace složení generátorového plynu”.

 

2014

 

 

§  „European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications“ , Thessaloniki, Greece. 25.-28.6. 2014.  Účastník.

 

§  „International Symposium on Environmental Analytical Chemistry“, Lausanne, Switzerland. 17-20.6. 2014. Účastník.

 

Řešené projekty

§   2016-2019: Výzkumná infrastruktura NanoEnviCZ (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost).  Mladý vědecký pracovník – Ph.D. student.

 

Ukončené projekty

§   2011-2014: Projekt ALFA „TA01020563 Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu“ (financován Technologickou agenturou ČR). Člen řešitelského týmu.

 

§   2009-2012: Projektu TIP „FR-TI1/600 Nové postupy a procesy zplyňování biomasy“ (financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR) . Člen řešitelského týmu.

 

 

Výukové materiály

Fotokatalytická degradace pesticidů: kinetické měření a sledování degradačních produktů s využitím HPLC“ (Cvičení v rámci projektu „Seskupit, cíl č.2).

 

Vzdělání a odborný růst

 

Vzdělání

2013 – dosud: Ph.D. studium, Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, zaměření: Environmentální analytická chemie.

2008 - 2013: Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, zaměření Odpadové hospodářství.

 

 

Doplňující kurzy:

 

2017

§  Moderní trendy ve vývoji HPLC/UHPLC metod, Chromservis, Praha.

2016

 

§  „Elektroanalytické metody studia pevné fáze“, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

§  „Termická analýza uhlíkatých látek“, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

§  „Uživatelské dovednosti HPLC“, HPST s.r.o., Praha.

§  „Anorganická analýza 2016“, PerkinElmer, Praha.

§  Třídenní seminář Pardubice v rámci projektu „Seskupit“  (Praktické uplatnění pevných materiálů v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy; Charakterizace pevných materiálů; Návrh průmyslových reaktorů; Dopad průmyslového využití pevných materiálů na životní prostředí). Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická.

 

2014

§  Kurz „Odběry vzorků“, pořádaný VŠB - TU Ostrava, Valtice.

 

2013

§  Uživatelské školení SW OpenLab Chemstation, HPST, Praha.

§  Praktický kurz „Manažer vzorkování odpadů“, Forsapi s.r.o., Rynoltice.

§  Vzdělávací seminář „Leadership“ v rámci projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Educa Team s.r.o., Ústí nad Labem.

§  Vzdělávací seminář „Prezentační a komunikační dovednosti“ v rámci projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Educa Team s.r.o., Ústí nad Labem.

 

2012

§  Odborný seminář „Analytické metody“, FŽP UJEP, Ústí nad Labem.

§  Kurz „Grafické zpracování odborných vědeckých textů a prezentací“ (Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace), ČVUT a UJEP, Ústí nad Labem.

§  Kurz „Práce s webem pro vědecké a odborné pracovníky“ (Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace), ČVUT a UJEP, Ústí nad Labem.

§  Kurz „Digitální fotografie pro vědecké a odborné pracovníky“ (Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace), ČVUT a UJEP, Ústí nad Labem, Praha.

 

 

Zahraniční stáže

 

       2016:  Studijní  stáž v rámci programu „Erasmus +“ na univerzitě NTU Nha Trang ve Vietnamu.

 

       2014:  Studijní stáž na Ruské chemicko-technologické univerzitě D.I. Mendělejeva v Moskvě.

 

 

Zaměstnání

2009  - dosud: FŽP UJEP, KTEV, technik, (od r. 2013 Ph.D. student).

2016 - dosud: Zdravotní ústav Ústí nad Labem, analytik Oddělení anorganických analýz.

 

Ostatní

 

2016

Ocenění na XXII. mezinárodní vědecké konferenci TOP 2016 „Technologia ochrany prostredia“ v Časté-Papierničce 7.-9. 6.2016 na Slovensku ( 3. cena za prezentaci práce „Nežádoucí odpady“, v kategorii „Progresívna idea“). Spoluautor práce.

 

2015

Patent „Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu“, - udělen 30.12. 2015 Úřadem průmyslového vlastnictví.  Spoluautor.