Ing. Hana Buchtová

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 254 147

e-mail:

hana.buchtova@ujep.cz

místnost:

KV 505

zaměření:

Chemické technologie, hydrochemie

výuka:

Obecná chemie, průmyslové technologie 2 (organické), přehled průmyslových technologií, LC z analytické chemie

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2006

S. Grötschelová, H. Buchtová: Příprava a využití netradičních sorbentů v oblasti životního prostředí, Chem. listy 100, 709-722 (2006)

2003 - 2005

P. Janoš, H. Buchtová, M. Rýznarová: Sorpce barviv z vodných roztoků na popílek, WATER RESEARCH 37 (2003) 4938-4944

Publikace ostatní

2009

Kříženecká S., Trögl J., Pilařová V., Buchtová H., Čechovská L.: Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných organismů. Studia Oecol. 1 (2009) 95 - 103

2008

H. Buchtová: Odstranění chlorfenolů při použití popílku, Sborník Priemyselná toxikológia 08, 45-49

2007

Sborník IX. BŠD 2007: H. Buchtová: Využití popílku pro adsorpci chlorfenolů (210)

2004 - 2005

P. Janoš, M. Rýznarová, H. Buchtová, S. Grötschelová: Netradiční sorbenty pro čištění odpadních vod, Acta Fakultatis Ecologiae (ročník 12, díl 2, 2004)

 

Zpět

Účast na konferencích:

Archiv

28. Vedecká konferencia, Priemyselná toxikológia 08, Tatranská Štrba, červen 2008 - přednáška

 

Zpět

Řešené projekty:

§   Aktuální: 2011 -2014: EU OPVK: ENVIMOD – modernizace technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (člen řešitelského týmu)

§   Ukončené: Projekt FRVŠ – Inovace laboratoří z instrumentální analýzy

                        Adsorpční rovnováhy v systému pevný sorbent – vodný roztok polutantů

                       GAČR 104/08/0758 Netradiční sorbenty v environmentálních aplikacích (člen řešitelského týmu)

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Střední průmyslová škola chemická, obor výroba a zpracování makromolekulárních látek

Leningradský institut kinoinženýrů, Chemicko-technologická fakulta, chemická technologie kinofotomateriálů

1980-1989 zaměstnána jako plánovač technického rozvoje v Tonaso n.p.

1989-2000 zaměstnána jako učitelka na SPŠ chemické, absolvovala jsem doplňkové pedagogické studium (DPS) na PF UJEP

od 2000 odborný asistent na FŽP UJEP

Doktorský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí na VŠCHT Praha

(v prosinci 2008 jsem vykonala státní doktorskou zkoušku)

Zpět

Ostatní aktivity:

 

Zpět