Ing. Daniel Bůžek

-

funkce:

Doktorand

telefon:

+420 475 284 170

e-mail:

dan.buzek@email.cz; buzek@iic.cas.cz

místnost:

KV 502

zaměření:

Materiálová chemie, environmentální analytická chemie, fotokatalýza a fotosensitizace

výuka:

Cvičení 1ZACH, vedení BP

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

 

BŮŽEK, D.; ZELENKA, J.; ULBRICH, P.; RUML, T.; KŘÍŽOVÁ, I.; LANG, J.; KUBÁT, P.; DEMEL, J.; KIRAKCI, K.; LANG, K. Nanoscaled porphyrinic metal–organic frameworks: photosensitizer delivery systems for photodynamic therapy. J. Mater. Chem. B. 2017, 5, 1815-1821. DOI: 10.1039/C6TB03230C (IF=4,872)   

 

BŮŽEK D.; HYNEK, J.; KUČERÁKOVÁ, M.; KIRAKCI, K.; DEMEL, J.; LANG, K. MoII cluster complex-based coordination polymer as an efficient heteretogeneous catalyst in the Suzuki-Miyaura coupling reaction. Eur. J. Inorg. Chem. 2016, 28, 4668-4673. DOI: 10.1002/ejic.201600704 (IF=2,686)

 

HEJDA, S.; DRHOVÁ, M.; KŘIŠŤÁL, J.; BŮŽEK, D.; KRYSTYNÍK, P.; KLUSOŇ, P. Microreactor as efficient tool for light induced oxidation reactions. Chem. Eng. J. 2014, 255, 178-184. DOI: 10.1016/j.cej.2014.06.052 (IF=4,058)

 

KRYSTYNÍK, P.; KLUSOŇ, P.; HEJDA, S.; BŮŽEK, D.; MAŠÍN, P.; NOVAES, D. Semi-pilot scale environment friendly photocatalytic degradation of 4-chlorophenol with singlet oxygen species – Direct Comparison with H2O2/UV-C reaction system. Appl. Catal. B. 2014, 160-161, 506-513. DOI: 10.1016/j.apcatb.2014.05.051 (IF=6,007)

Zpět

Publikace ostatní:

Zpět

 

Účast na konferencích:

 

Mezinárodní konference 7th International Conference on Advanced Nanomaterials ANM 2016 (25. - 27. 7. 2016, Portugalsko). Poster: BŮŽEK, D.; DEMEL, J.; KIRAKCI, K.; ZELENKA, J.; RUML, T.; LANG, K. Nanoparticles of MOF-545/PCN-222: Synthesis and Phototoxicity.

 

Mezinárodní konference 1st European Conference on Metal Organic Frameworks and Porous Polymers EUROMOF 2015 (11. -14. 10. 2015, Německo). Poster: BŮŽEK, D.; HYNEK, J.; KIRAKCI, K.; DEMEL, J.; LANG, K. New coordination polymer based on Mo6I8(OOCPh-PPh2)6 complex for Suzuki cross-coupling reactions.

 

Mezinárodní konference Applied Natural Sciences 2015 (30.9. - 2.10. 2015, Slovensko). Ústní přednáška: BŮŽEK, D.; HYNEK, J.; KIRAKCI, K.; DEMEL, J.; LANG, K. New coordination polymer based on Mo6I8(OOCPh-PPh2)6 cluster as an effective catalyst for Suzuki cross-coupling reaction.

 

Mezinárodní konference 12th Pannonian Symposium on Catalysis 2014 (16.-20. 9. 2014, Třešť ČR). Spoluautorství ústní přednášky: KRYSTYNÍK, P.; KLUSOŇ, P.; HEJDA, S.; CEMPÍREK, F.; BŮŽEK, D. Catalytic and non-catalytic photochemical degradations of aniline and nitrobenzene in industrial waste waters: comparison of process parameters.

 

Mezinárodní Konference 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis SPEA8 2014 (25.-28. 7. 2014, Řecko). Poster: BŮŽEK, D.; BAJT, O.; HEJDA, S.; KLUSOŇ, P.; KRÝSA, J. Photodegradation of Bisphenol A with Goethite and Carboxylic Acids.

Zpět

 

Řešené projekty:

 

PROBÍHAJÍCÍ:

 

Studentský grant IGA (2016-2017): Fotofunkční porézní nanomateriály na bázi Metal-Organic Frameworks (MOF) pro účinné odstranění biologického znečištění, hlavní řešitel

 

GAČR GA16-02098S (2016-2018): Organo-kovové sítě se zabudovanými polymery pro separaci plynů, spoluřešitel

 

UKONČENÉ:

 

GAČR GA13-05114S (2013-2015): Šestijaderné molybdenové klastry s laditelnými luminiscenčními vlastnostmi, spoluřešitel

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

 

Vzdělání

 

2014-dosud: Ph.D student Environmentální analytická chemie, FŽP UJEP, UACH AV ČR, v.v.i. Řež

2012-2014: Ing, Odpadové hospodářství, FŽP UJEP

2009-2012: bc, oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu, FŽP UJEP

 

Zaměstnání

 

2014-dosud: Odborný pracovník výzkumu a vývoje na UACH AV ČR, v.v.i. Řež

2011-2014: Pomvěd-laboratorní technik na KTEV FŽP UJEP

 

 

Zahraniční stáže

 

Dvouměsíční stáž; 9. do 10. 2013; National Institute of Biology, Marine biology station, Fornace 41; 6330 Piran, Slovenia. Realizace fotodegradačních experimentů se zaměřením na životní prostředí a čištění odpadních vod, práce v laboratoři fotodegradačních procesů a v analytické laboratoři.

 

Doplňkové kurzy

 

Kurz elektronové mikroskopie – Mikroskopie materiálů (18.-22. 4. 2016, Praha).

 

Kurz nukleární magnetické resonance – Moderní problémy NMR spektroskopie (1. – 7.11. 2015, Pec pod Sněžkou).

Zpět

 

Ostatní aktivity:

Zpět