Ing. Václav Dušek

 

funkce:

odborný asistent

telefon:

603 544 501

e-mail:

vdusek@pseznam.cz

místnost:

KV 111

zaměření:

odpadový inženýring, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí

výuka:

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace

 

1999:

Dušek V.: Praktické zkušenosti – hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, seminář BIO Praha,

 

2000:

Dušek V.: Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, Odpadové fórum č. 2,

 

2007:

Dušek V.:  Vzorkování odpadů, seminář Analytická chemie a životní prostředí, UJEP Ústí nad  Labem, 

 

Nepublikované přednášky na seminářích zaměřených na ochranu životního prostředí.

 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů:

vydáno 11 dokumentačních zpráv + osvědčení/oznámení

 

Autor nebo spoluautor 9 provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady.

 

Zpět

Účast na konferencích:

Pravidelná každoroční účast na seminářích se zaměřením na:

-         Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

-         Vzorkování odpadů,

-         Vzorkování odpadních vod,

-         Vzorkování podzemních vod.

 

Zpět

 

Řešené projekty:

 

Jsou uvedeny pouze nejdůležitější projekty od roku 2000

 

2000:

Renotex Teplice, odstranění nebezpečných látek ze silně poškozeného objektu Renotex Teplice  – zabránění  havarijnímu úniku škodlivin do horninového podloží – řízení prací.

 

2001:

Sanace bunkru – skladu leteckých pohonných hmot na bývalém vojenském letišti Žatec - kompletní odpadový inženýring.

 

2002:

Průzkum znečištění způsobeného povodní. Byly odebrány vzorky v povodí Labe od soutoku Labe a Vltavy až po státní hranici. Vyhodnocení průzkumu.

 

2003:

Odstranění vyhořelého objektu UPII ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu - kompletní odpadový inženýring.

 

2004:

Výstavba dálnice D8 – odstranění starých skládek komunálního odpadu z trasy dálnice - kompletní odpadový inženýring.

 

2005: 

Výstavba dálnice D8 – odstranění starých skládek komunálního odpadu z trasy dálnice, kompletní odpadový inženýring. Pokračování z roku 2004.

 

2006:

Královský pivovar Krušovice – vzorkování odpadů posouzení jejich vlastností.

 

2007 + 2008:

Předsanační  doprůzkum Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s. – řízení prací.

 

2008:

Odstranění staré ekologické zátěže na p.p.č. 142/1 v k.ú. Most I (bývalý areál Benzina na břehu budoucího jezera Most) – řízení prací.

 

2008:

Odstranění ekologické havárie Tlaková plynárna Ústí nad Labem  a.s. – Fenolka a Tankoviště - sanace nesaturované zóny – řízení prací.

 

2009:

Odstranění ekologické havárie Tlaková plynárna Ústí nad Labem  a.s. – Rectisol a Kyslíkárna – sanace nesaturované zóny – řízení prací.

 

Zpět

 

Vzdělání a odborný růst:

 

V roce 1972 absolutorium Vysoké školy chemicko–technologické v Praze. Od roku 1972 do roku 1993 jsem pracoval ve Výzkumném ústavu anorganické chemie jako výzkumný pracovník. V roce 1993 jsem působil ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako vedoucí oddělení odpadů. Od roku 1994 pracuji jako odborný pracovník  ve společnosti P – EKO Ústí nad Labem.

 

Po celou dobu odborné praxe jsem se zabýval problematikou ochrany životního prostředí. K tomu jsem absolvoval řadu odborně zaměřených kurzů. Vlastním osobní certifikáty (vydané Českou společností pro jakost): VHO – vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů, MV – manažer vzorkování odpadních vod a MV – manažer vzorkování podzemních vod.

 

Zpět

Ostatní aktivity:

Působí jako odborný spolupracovník České společnosti pro jakost – předseda, příp. člen zkušební komise

 

Zpět