Ing. Karel Ederer

funkce:

odborný asistent

telefon:

474 545 748

e-mail:

karel.ederer@seznam.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Vývoj a konstrukce chemických zařízení. Výzkum a vývoj zařízení pro ochranu životního prostředí. Návrh, výstavba a provoz poloprovozních zařízení. Podklady pro projekt v oblasti chemie, biotechnologií a zpracování odpadů a jejich recyklace. Provozní měření a optimalizace chemických výroben.

výuka:

Technické kreslení, Fyzika a přístrojová technika, Základy strojnictví a elektrotechniky

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

1973 - 2005

1973

 Ederer K., Míček F. : Usazeniny na teplosměnných plochách, Průmysl potravin 24, 1973, č.11, s. 189-192

1979

Madron F., Ederer K., Štros F. : Optimalizace výroby kvasnic z etanolu, Kvasný průmysl 25, 1979, č.11,s. 249-257

1982

Ederer K., Madron F., Štros F. : Optimalizace výroby krmných kvasnic při použití vzduchu obohaceného kyslíkem, část I, Kvasný průmysl 28, 1982, č.11,s. 248-253

Ederer K., Madron F., Štros F. : Optimalizace výroby krmných kvasnic při použití vzduchu obohaceného kyslíkem, část II, Kvasný průmysl 28, 1982, č.12, s. 271-275

1985

Bartoň J., Ederer K. : Termokomprese par z hlavy rektifikační kolony, Chem. průmysl 35/60, 1985, č.11, s. 561-564

Bartoň J., Ederer K. : Rekuperace tepla v rektifikační koloně, Chem. průmysl 35/60, 1985, č.6, s. 281-284

1986

Adámek L., Rut M., Štros F., Ederer K., Šesták F.: Výroba krmných etanolových kvasnic s nízkou kyselostí v závodě Seliko Kojetín, Kvasný prům. 32, 1986, č.3, s. 61-63

Bartoň J., Ederer K.: Energy and Investment Cost of Beta- Myrcene Production by Dimerization of Isoprene in 7500 t.p.Year Unit, Proc. of Conference on Terpene Chemistry, Grosse (France), 1986

1988

Šmíd J., Hamr K., Ederer K. : Oblast snížení tlaku pod kuželovými hromadami sypkého materiálu,  Zemědělská technika 34, 1988, č.5, s. 257-262 

Účast na konferencích:

Archiv

Přednášky na konferencích

Šulc J., Ederer K.: Nový poloprovoz na granulaci hnojiv, Celostátní konference o průmyslových hnojivech,  Ústí n. L., 1967

Ederer K. : Inkrustace, Konference „Průmyslové odpařování u výrobců a spotřebitelů“, Brno, 1966

Ederer K., Míček F.: Vylučování krystalů na teplosměnných plochách, 4.mezinárodní sympozium o krystalizaci, Ústí n.L.,1967

Ederer K., Míček F.: Usazeniny na teplosměnných plochách, Seminář o odparkách, Brno 1971

Ederer K., Madron F.: Optimalizace výroby krmných kvasnic při použití vzduchu obohaceného kyslíkem, Chisa 1981

Šmíd J., Hamr K., Ederer K.: Měření tlaku v modelové hromadě granulovaného NPK 1, Agrichem, Bratislava, 1981

Podmolík J., Ederer K.: Zahušťování odpadní kyseliny sírové ponorným hořákem, Seminář „Odparky v neobvyklých aplikacích“, Brno,1981

Šmíd J., Lukeš V., Ederer K: Tokové vlastnosti práškových sušárenských produktů, Celostátní konference „Sušení a sušárny¨

                                              zrnitých, pastovitých a kapalných materiálů,Pardubice,1988

Řešené projekty:

§          Ukončené :  120 výzkumných zpráv a projektů

§                                 9 autorských osvědčení

Vzdělání a odborný růst:

 

1961

ČVUT Fakulta strojní, Praha - Ing.

1979

ČVUT Fakulta strojní Praha, postgrad. kurz - Přístrojová technika

1961 - 1994

Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem - projektant

1994 -2010

SPŠ chemická a stavební, Ústí nad Labem - učitel

Od roku 1996

ÚJEP FŽP, Ústí nad Labem - odborný asistent

 Ostatní aktivity:

1994 – 2007

Soukromý podnikatel

Předmět podnikání : projekční a konstruktérské práce