Mgr. Jakub Ederer

-

funkce:

Mladý vědecký pracovník - Ph.D. student

telefon:

+420 475 284 170

e-mail:

Jakub.ederer@ujep.cz

místnost:

KV 502

zaměření:

Anorganická a analytická chemie (HPLC, IČ, UV-VIS), charakterizace materiálů

výuka:

1 ACHZ, 1 ZACH,

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2017

EDERER J., JANOŠ P., ECORCHARD P., TOLASZ J., ŠTENGL V., BENEŠ H., PERCHACZ M., POP-GEORGIEVSKI O.: Determination of amino groups on functionalized graphene oxide for polyurethane nanomaterials: XPS quantitation vs. functional speciation. RSC Advances 7 (2017) 12464-12473. DOI: 10.1039/c6ra28745j IF = 3,289

2016

EDERER J., JANOŠ P., ECORCHARD P., ŠTENGL V., BĚLČICKÁ Z., ŠŤASTNÝ M, POP-GEORGIEVSKI O., DOHNAL V.: Quantitative determination of acidic groups in functionalized graphene by direct titration. Reactive and Functional Polymers 103 (2016) 44-53 DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2016.03.021 IF = 2,725

JANOŠ P., EDERER J., PILAŘOVÁ V., HENYCH J., TOLASZ J., MILDE D., OPLETAL T.: Chemical mechanical glass polishing with cerium oxide: Effect of selected physico-chemical characteristics on polishing efficiency. Wear 362 (2016) 114-120 DOI: 10.1016/j.wear.2016.05.020 IF = 2,323

ŠŤASTNÝ M., ŠTENGL V., HENYCH J., TOLASZ J., VOMÁČKA P., EDERER J.: Mesoporous manganese oxide for the degradation of organophosphates pesticides. Journal of Materials Science 5 (2016) 2634-2642. DOI: 10.1007/s10853-015-9577-9 IF = 2,36

JANOŠ P., LOVÁSZOVA I., PFEIFER J., EDERER J., DOŠEK M., LOUČKA T., HENYCH J., KOLSKÁ Z., MILDE D., OPLETAL T.: Accelerated dephosphorylation of adenosine phosphates and related compounds in the presence of nanocrystalline cerium oxide. Environmental Science: Nano 4 (2016) 847-856. DOI: 10.1039/c6en00086j IF = 5,896

2015

JANOŠ P., EDERER J., DOŠEK M.: Some environmentally relevant reactions of cerium oxide. Nova Biotechnologica et Chimica 2 (2015) 148-161 DOI: 10.1515/nbec-2015-0005 IF = 0,129

 

Zpět

Publikace ostatní:

Zpět

Účast na konferencích:

2016

 

EDERER J.: Development of methods for the characterization and testing of new cabonaceous materials, Mezinárodní konference „Youth conference on Biotechnology and Environment“ (Vietnam, 16. 5. 2016), přednáška

2015

EDERER J.: Titration method for graphene oxide characterization, Mezinárodní konference The 5th International Scientific Conference on Applied Natural Sciences (Jasná, Nízké tatry, Slovenská republika, 30. 9. – 2. 10. 2015), přednáška

Zpět

Řešené projekty:

§   2016-2022: MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Člen řešitelského týmu.

Zpět

Ukončené projekty

§   2014-2016: Grantová agentura České republiky. Studium interakcí grafen – iontová kapalina a jejich využití pro přípravu polymerních kompozitů, člen týmu. Člen řešitelského týmu.

§   2014-2016: IGA UJEP: Nanostrukturní oxidy kovů pro šetrnou dekontaminaci ploch znečištěných organickými polutanty. Člen řešitelského týmu.

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

2014 – dosud: Ph.D. studium, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, zaměření: Environmentální analytická chemie.

2012-2014: Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Analytická chemie

2009-2012: Bc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Klinická a toxikologická analýza

Doplňující kurzy

2016

·        Elektroanalytické metody studia pevné fáze“, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

·        Termická analýza uhlíkatých látek“, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

2015

·        Kurz prezentačních dovedností, UJEP, Ústí nad Labem

2014

·        Školení „Autodesk Inventor 2015“ Kolín

·        Academic paper writing and profiling, UJEP, Ústí nad Labem

 

Zahraniční stáže

2014: Studijní pobyt, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid

2016:Studijní  stáž v rámci programu „Erasmus+“ na univerzitě NTU Nha Trang ve 
Vietnamu.

Zaměstnání

2015 - dosud: FŽP UJEP, mladý vědecký pracovník

2009 - 2014: FŽP UJEP, pomocný vědecký pracovník

.Zpět

Ostatní aktivity:

1/2017 – 12/2019 Člen akademického senátu UJEP

1/2015 – Člen stipendijní komise FŽP UJEP

2016 – Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

2014 – Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

Zpět

 

                                                                                              Aktualizováno 2. 3. 2017