Ing. Jitka Tolaszová

funkce:

doktorand

telefon:

+420 734 579 064

e-mail:

jitka.tolaszova@ujep.cz

místnost:

115 (ZÚ – Cadoran)

zaměření:

Analýza organických polutantů v ŽP

 

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity  

 

 


Publikace

 

2018

MATYS GRYGAR T., HOŠEK M., PACINA J., ŠTOJDL J., BÁBEK O., SEDLÁČEK J., HRON K., TALSKÁ R., KŘÍŽENECKÁ S., TOLASZOVÁ J.: Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry 2018, Vol. 98, pp.94-108.

FIKAROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., ELZNICOVÁ J., FAMĚRA M., LELKOVÁ T., MATKOVIČ J., MATYS GRYGAR T.: Spatial distribution of organic pollutants (PAHs and polar pesticides) in the floodplain of the Ohře (Eger) River, Czech Republic. Journal of Soils and Sediments 2018, Vol. 18, pp. 259-275.

2016

JANOŠ P., AGAPOVOVÁ E., FIKAROVÁ J., ŠEDLBAUER J., JANOŠ P., Jr.: Biosorption of sulfonic azodyes on spruce wood shavings: Kinetics and sorption mechanisms. Environmental Engineering and Management Journal 2016, Vol. 15, pp. 2671-2680.

2013

DOŠEK, M., TŘÍSKOVÁ, D., FIKAROVÁ J.: Determination of synthetic dyes E 122 (Azorubin) and E124 (Ponceau 4R) in soft drinks by ion interaction chromatogramy and differential pulse polarography." Chemické listy 107 (2013): S233-S235.

2011

JANOŠ P., HEJDA S., AGAPOVOVÁ E., FIKAROVÁ J.: Stanovení sulfonovaných azobarviv metodou iontově interakční chromatografie v reverzním systému. Chemické listy 2011, Vol. 105, str. 943-947. http://www.chemickelisty.cz/docs/full/2011_12_943-947.pdf

Zpět

Účast na konferencích

2017

FIKAROVÁ, J., KŘÍŽENECKÁ, S., ELZNICOVÁ, J., MATYS GRYGAR, T., ŠTOJDL J.: PAHs and polar pesticides in floodplain sediments. 1st International Conference Advances in Environmental Engineering AEE 2017. Ostrava. 28. 11. – 31. 11. 2017. Poster

KŘÍŽENECKÁ, S., FIKAROVÁ, J., ELZNICOVÁ, J., MATYS GRYGAR, T., ŠTOJDL J.: Determinatin of organic pollutants in waterdam sediments. 1st International Conference Advances in Environmental Engineering AEE 2017. Ostrava. 28. 11. – 31. 11. 2017. Poster

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., FIKAROVÁ J., DÁŇOVÁ P., SWIETOŇOVÁ I.: Estimation of bioavailability of aliphatic hydrocarbons in soil using non-exhaustive extraction techniques. The 6th Biennial International Conference Applied Natural Sciences 2017. Jasná, Nízké Tatry, Slovensko. 27. 9. – 29. 9. 2017. Přednáška

2016

FIKAROVÁ, J., KŘÍŽENECKÁ, S., ELZNICOVÁ, J., GRYGAR, T.: PAHs in floodplain sediments. XIV. Medzinárodná konferencieSúčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi 2016“. Bratislava, Slovensko. 3. 5. – 6. 5. 2016. Poster

2015

FIKAROVÁ, J.: Extraction of PAHs from river sediments. The 5th international conference Applied Natural Sciences 2015. Jasná, Nízké Tatry, Slovensko. 30. 9. – 2. 10. 2015. Přednáška

 

2014

ŠTENGL, V., SLUŠNÁ, M., SKOUMAL, M., JANOŠ, P., FIKAROVÁ, J.: Nanostructure materials for fast degradation of warfare agents. APRISE2014 - The Asia Pacific Resilience Innovation Summits Camp; Expo. Oahu, Hawaii, 15. – 17. 9. 2014. Poster

 

European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications“, Soluň, Řecko. 25.- 28. 6. 2014. Účastník

 

ISEAC38 – International Association for Environmental Analytical Chemistry, 38th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Lausanne, Švýcarsko. 17. – 20. 6. 2014. Účastník

Zpět

Řešené projekty

§   2017 – 2020: GAČR: Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů. Člen řešitelského týmu.

§   2017 –2019: SGS UJEP: Vývoj a validace metody pro stanovení pesticidů v sedimentech. Řešitel. Člen řešitelského týmu.

§   2016 – 2022: výzkumná infrastruktura NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost). Člen řešitelského týmu.

§   2016 – 2019: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků. Člen řešitelského týmu.

§   2015 – 2017: GAČR: Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh. Člen řešitelského týmu.

§   2014 – 2016: Erasmus +: RELeCo - The Innovative blended learning conceptfor resource efficiency. Člen řešitelského týmu.

Zpět

Výukové materiály

§   RELeCo – podpůrný materiál v anglickém jazyce: Chemical Waste

Zpět

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2013 – dosud: Studium Environmentální analytické chemie na Fakultě životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Ph.D. studium)

2012 – 2014: Studium CCV Doplňkové pedagogické studium pro učitele středních škol na Pedagogické fakultě, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2010 – 2013: Studium Odpadového hospodářství na Fakultě životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Ing.)

2007 – 2008: Studium přírodních věd na Univerzitě Versailles Saint–Quentin ve Francii

2006 – 2010: Studium Ekologie a ochrany životního prostředí na Fakultě životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Bc.)

Doplňující kurzy

2013

Pragolab: Hmotnostní spektrometrie (19. – 21. 11. 2013)

2014

Thermo Fisher – LC-MS, iontová past (10. 1., 14. 1. a 30. 1. 2014)

Pragolab: Plynová chromatografie (26. – 28. 3. 2014)

Odběry vzorků 2014, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Valtice

Academic paper writing and profiling - workshop (9. 9., 16. 9., 23. 9. 2014)

Pragolab: Kapalinová chromatografie (22. – 23. 10. 2014)

2015

Agilent/HPST: LC-MS QQQ

Hardware, uživatelské dovednosti a diagnostika I. a II. (30. 1. a 3. 2. 2015)

Software Mass Hunter

·        ovládání instrumentů, nastavení metod, optimalizace, sběr dat, kalibrace (25.  - 26. 3. 2015)

·        kvalitativní a kvantitativní analýza naměřených dat (13. – 14. 5. 2015)

Povodí Ohře - Seminář speciální organické analýzy (3. – 5. 6. 2015)

2016

17. Škola Hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích (4. 9. – 9. 9. 2016)

Bruker: QTOF - uživatelské dovednosti (6. 10. – 7. 10. 2016)

HPST: Uživatelské dovednosti HPLC (22. – 23. 11. 2016)

Bruker: QTOF - ovládaní instrumentů, nastavení metod (8. 12. - 9. 12. 2016)

Bruker: QTOF - kvalitativní analýza (14. 12. 2016)

2017

Bruker: QTOF - kvalitativní a kvantitativní analýza (12. 1. 2017)

Chromservis: Moderní trendy ve vývoji metod HPLC/UHPLC (23. 1. 2017)

Bruker: QTOF - kvalitativní a kvantitativní analýza (Brémy; 11. 4. – 13. 4. 2017]

2018

HPST: GC-MS (QQQ) – ovládání instrumentů, nastavení metod (10. 1. 2018)

Chromservis: Trendy v moderní chromatografii (30. 1. 2018)

HPST: GC-MS (QQQ) – akvizice a kvantitativní analýza (6. 2. 2018)

HPST: GC-MS (QQQ) - kvalitativní a kvantitativní analýza (7. 2. 2018)

HPST: Školení Masshunter (12. – 16. 2. 2018)

HPST: Novinky a trendy Agilent Technologies 2018 (21. 3. 2018)

Ekomonitor: Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod (6. 4. 2018)

ČSKI: Rybníky 2018 (14. – 15. 6. 2018)

Ekomonitor: Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství (23. 10. 2018)

Agentura Slavíčková s.r.o.: Pesticidy ve vodách (29. 11. 2018)

 

Zahraniční praxe

2014: pracovní stáž na Chemicko-technologické univerzitě D. I. Mendělejeva, Moskva, Rusko

2012: pracovní stáž v EnviroCentre Ltd., Glasgow, Skotsko, Velká Británie

Zaměstnání

2016 – dosud: Fakulta životního prostředí, UJEP – mladý vědecký pracovník

2014 dosud: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – přírodovědný analytik

2010 – dosud: Soukromý vzdělávací institut Richard Musil spol. s r.o. – lektor anglického a francouzského jazyka

Zpět

Ostatní

6/2016-5/2017 Člen akademického senátu FŽP UJEP

5/2018 – dosud Člen akademického senátu FŽP UJEP

 

Zpět