Ing. Jiří Henych, Ph.D.

funkce:

Odborný asistent KTEV

telefon:

603 214 081

E-mail:

jiri.henych@ujep.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Pokročilé analytické metody, Environmentální a anorganická chemie, Analýza pevných látek

výuka:

 

 

Články v mezinárodních časopisech s IF

2016

ŠTENGL V., HENYCH J., JANOŠ P., SKOUMAL M.: Nanostructured metal oxides for stoichiometric degradation of chemical warfare agents  Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 236 (2016)  239-258. DOI: 10.1007/978-3-319-20013-2_4 IF=3.744

 

JANOŠ P., HENYCH J., PELANT O., PILAŘOVÁ V., VRTOCH L., KORMUNDA M., MAZANEC K., ŠTENGL V.: Cerium oxide for the destruction of chemical warfare agents: A comparison of synthetic routes  Journal of Hazardous Materials 304 (2016) 259-268. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.10.069 IF=4.529

2015

ŠŤASTNÝ M., ŠTENGL V., HENYCH J., TOLASZ J., VOMÁČKA P., EDERER J. Mesoporous manganese oxide for the degradation of organophosphates pesticides  Journal of Materials Science (2015) 1-9 Article in Press. DOI: 10.1007/s10853-015-9577-9 IF=2.371

 

TSONCHEVA T., HENYCH J., IVANOVA R., KOVACHEVA D., ŠTENGL V.: Multi-component titanium-copper-cobalt- and niobium nanostructured oxides as catalysts for ethyl acetate oxidation Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 116 (2) (2015) 397-408. DOI: 10.1007/s11144-015-0915-3 IF=1.170

 

TSONCHEVA T., IVANOVA R., HENYCH J., DIMITROV M., KORMUNDA M., KOVACHEVA D., SCOTTI N., SANTO V.D., ŠTENGL V.: Effect of preparation procedure on the formation of nanostructured ceria-zirconia mixed oxide catalysts for ethyl acetate oxidation: Homogeneous precipitation with urea vs template-assisted hydrothermal synthesis

 Applied Catalysis A: General 502  art. no. 15408 (2015) 418-432. DOI: 10.1016/j.apcata.2015.05.034 IF=3.942

 

JANOŠ P., KURÁŇ P., PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., ŠŤASTNÝ M., PELANT O., HENYCH J., BAKARDJIEVA S., ŽIVOTSKÝ O., KORMUNDA M., MAZANEC K., SKOUMAL M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/γ-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents Chemical Engineering Journal 262 (2015) 747-755. DOI: 10.1016/j.cej.2014.10.016 IF=4.321

 

ŠTENGL V., HENYCH J., GRYGAR T., PÉREZ R.: Chemical degradation of trimethyl phosphate as surrogate for organo-phosporus pesticides on nanostructured metal oxides

Materials Research Bulletin 61 (2015) 259-269. DOI: 10.1016/j.materresbull.2014.10.030 IF=2.288

 

HENYCH J., ŠTENGL V., SLUŠNÁ M., MATYS GRYGAR T., JANOŠ P., KURÁŇ P., Štastný, M: Degradation of organophosphorus pesticide parathion methyl on nanostructured titania-iron mixed oxides Applied Surface Science 344 (2015) 9-16. DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.02.181 IF=2.711

 

ŠTENGL V., HENYCH J., SLUŠNÁ M., TOLASZ J., ZETKOVÁ K. ZnO/Bi2O3 nanowire composites as a new family of photocatalysts Powder Technology (Part A) (2015) 83-91. DOI: 10.1016/j.powtec.2014.09.047 IF=2.349

 

HENYCH J., ŠTENGL V., MATTSSON A., ÖSTERLUND L.: In Situ FTIR spectroscopy study of the photodegradation of acetaldehyde and AZO dye photobleaching on bismuth-modified TIO2 Photochemistry and Photobiology 91 (1) (2015) 48-58. DOI: 10.1111/php.12374 IF=2.266

 

JANOŠ P., KURÁŇ P., EDERER J., ŠŤASTNÝ M., VRTOCH L., PŠENIČKA M., HENYCH J., MAZANEC K., SKOUMAL M.: Recovery of Cerium Dioxide from Spent Glass-Polishing Slurry and Its Utilization as a Reactive Sorbent for Fast Degradation of Toxic Organophosphates Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015) art. no. 241421. DOI: 10.1155/2015/241421 IF=0.744

 

ŠTENGL V., HENYCH J., BLUDSKÁ J., ECORCHARD P., KORMUNDA M.: A green method of graphene preparation in an alkaline environment Ultrasonics Sonochemistry 24 (2015) 65-71. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2014.11.010 IF=4.321

 

2014

HENYCH J., ŠTENGL V., KORMUNDA M., MATTSSON A., ÖSTERLUND L.: Role of bismuth in nano-structured doped TiO2 photocatalyst prepared by environmentally benign soft synthesis Journal of Materials Science 49 (9) (2014) 3560-3571. DOI: 10.1007/s10853-014-8083-9 IF=2.371

 

ŠTENGL V., HENYCH J., SLUŠNÁ M., GRYGAR T.M., VELICKÁ J., KORMUNDA M.: Improvement of orange II photobleaching by moderate Ga3+ doping of titania and detrimental effect of structural disorder on Ga overloading Journal of Nanomaterials 2014 (2014) art. no. 468271. DOI: 10.1155/2014/468271 IF=1.644

 

ŠTENGL V., HENYCH J., SZATMÁRY L., KORMUNDA M. Photocatalytic oxidation of butane by titania after reductive annealing Journal of Materials Science 49 (12) (2014) 4161-4170. DOI: 10.1007/s10853-014-8111-9 IF=2.371

 

ŠTENGL V., HENYCH J., KORMUNDA M.: Self-assembled BN and BCN quantum dots obtained from high intensity ultrasound exfoliated nanosheets Science of Advanced Materials 6 (6) (2014) 1106-1116. DOI: 10.1166/sam.2014.1919 IF=2.598

 

ŠTENGL V., HENYCH J., SLUŠNÁ M., ECORCHARD P.: Ultrasound exfoliation of inorganic analogues of graphene Nanoscale Research Letters 9 (1) (2014) 1-14. DOI: 10.1186/1556-276X-9-167 IF=2.779

 

2013

ŠTENGL V., BAKARDJIEVA S., HENYCH J., LANG K., KORMUNDA M.: Blue and green luminescence of reduced graphene oxide quantum dots Carbon 63 (2013) 537-546. DOI: 10.1016/j.carbon.2013.07.031 IF=6.196

 

ŠTENGL V., HENYCH J., VOMÁČKA, P., SLUŠNÁ M.: Doping of TiO2-GO and TiO2-r GO with noble metals: Synthesis, characterization and photocatalytic performance for azo dye discoloration Photochemistry and Photobiology 89 (5) (2013) 1038-1046. DOI: 10.1111/php.12139 IF=2.266

 

HENYCH J., ŠTENGL V.: Feasible synthesis of TiO2 deposited on kaolin for photocatalytic applications Clays and Clay Minerals 61 (3) (2013) 165-176. DOI: 10.1346/CCMN.2013.0610301 IF=1.228

 

ŠTENGL V., HENYCH J.: Strongly luminescent monolayered MoS2 prepared by effective ultrasound exfoliation Nanoscale 5 (8) (2013) 3387-3394. DOI: 10.1039/c3nr00192j IF=7.394

 

2012

ŠTENGL V., GRYGAR T.M., HENYCH J., KORMUNDA M.: Hydrogen peroxide route to Sn-doped titania photocatalysts Chemistry Central Journal 6 (1) (2012) art. no. 113. DOI: 10.1186/1752-153X-6-113 IF=2.19

 

ŠTENGL V., GRYGAR T.M., VELICKÁ J., HENYCH J., BAKARDJIEVA S.: Impact of Ge 4+ ion as structural dopant of Ti 4+ in anatase: Crystallographic translation, photocatalytic behavior, and efficiency under UV and VIS irradiation Journal of Nanomaterials 2012 (2012) art. no. 252894. DOI: 10.1155/2012/252894 IF=1.644

Publikace ostatní

Odborné knihy a kapitoly

Aplikační výstupy

2015


ŠTENGL V., - HENYCH J., VOMÁČKA P., ECORCHARD P., TOLASZ J. - Užitný vzor, průmyslový vzor: 
Vodná suspenze nanočástic grafenu.

Účast na konferencích

Seznam obsahuje jen konference pod hlavičkou FŽP UJEP.

2015

2014

HENYCH J., JANOŠ P., DOŠEK M.: Some environmentally relevant interactions of cerium dioxide. Green Chemistry 2014, Durban, Jihoafrická republika 17. - 21.8.2014. Poster. Abstrakt ve sborníku.

HENYCH J., ŠTENGL V., MATTSSON A., ÖSTERLUND L.: In situ FTIR spectroscopy of the photo-degradation of acetaldehyde and azo dye photobleaching on bismuth-modified TiO2. SPEA8 (8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Soluň, Řecko 25. - 28.7. 2014. Poster. Abstrakt ve sborníku.

2013

BLUDSKÁ J., SLUŠNÁ M., HENYCH J., ŠTENGL V.: Thermal hydrolysis of Ti peroxo-complexes. Nanomaterials conference 2013, Cancún, Mexiko 13. - 17.11.2013. Přednáška. Abstrakt ve sborníku.

2012

ŠTENGL V., MATYS GRYGAR T., HENYCH J., KORMUNDA M.: High performance photocatalysts based on Sn-doed titanium oxides. 11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Obergurgl, Rakousko 3. - 9.9.2012. Poster. Abstrakt ve sborníku.

Zpět

Řešené projekty

Seznam obsahuje jen projekty řešené v rámci FŽP UJEP.

§   2014-2016:  GA ČR 14-05146S Studium interakcí grafen – iontová kapalina a jejich využití pro přípravu polymerních kompozitů. Člen řešitelského týmu

Ukončené projekty

§   2014 – 2015: Projekt VaVpI Pre-seed CZ.1.05/3.1.00/14.0328 Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů. Člen řešitelského týmu

§   2012 – 2014: Projekt GAČR P106/12/1116 Nanokrystalické oxidy kovů pro bezpečnou a rychlou degradaci organofosforečných pesticidů. Člen řešitelského týmu

§   2011-2014: EU OPVK: ENVIMOD - Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Člen řešitelského týmu

Zpět

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2010-2015: Ph.D. studium, FŽP UJEP/ÚACH AV ČR, obor environmentální analytická chemie, experimentální práce provedena na Ústavu anorganické chemie AV ČR.

2008-2010: Ing., FŽP UJEP, obor odpadové hospodářství

2005-2008: Bc., FŽP UJEP, obor ochrana ŽP v průmyslu

Doplňující kurzy

2015: Kurz základů vědecké práce AV ČR

2014: Mezinárodní workshop mikroskopie atomárních sil,Requimte AFM training 2014 Porto, Portugalsko

2013: Kurz molekulární spektroskopie, firma Nicolet CZ, spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Praha

2013: Kurz základů elektronové mikroskopie 2013, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno

Zahraniční praxe

2013: vědecká stáž v Ängstrom Laboratory Uppsala University Švédsko, studium fotokatalytických degradací na dopovaném TiO2

Zaměstnání

2015-dosud: FŽP UJEP, odborný asistent

2015-dosud: Ústav anorganické chemie AV ČR, postdoktorand

2011-2015: Ústav anorganické chemie AV ČR, doktorand/výzkumný pracovník

Zpět

Ostatní

2014 – Cena rektora pro studenty za výzkum

2013 – Cena rektora pro studenty za výzkum

Zpět