Prof. Ing. František Kepák, DrSc.

funkce:

Profesor, KTEV

telefon:

 

e-mail:

frantisek.kepak@ujep.cz

místnost:

KV 104

zaměření:

Průmyslové odpady

výuka:

Energetika a trvale udržitelný rozvoj (P318), Energetika a ŽP (1ENZP), Odpady a druhotné suroviny I (1ODP1), Odpady a druhotné suroviny II (1ODP2)

 

 

 

Researcher ID


Články v mezinárodních časopisech s IF

19XX – 2011

KEPÁK F., ZAHNÁŠ L., KAŇKA J.: Testing of the Filtration Efficiency of a Silica Gel Packing for Capture of Cesium Aerosol, IAEA-SR-72/37, Seminar on the Testing and Operation of Off-Gas Cleaning Systems at Nuclear Facilities, Karlsruhe 1982, sborník IAEA, Vídeň 1983, s. 516.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Removal of Nitrogen Oxides, Volatile Radionuclides and Aerosols Formed in Laboratory-Scale Denitration, Calcination and Solidification of Simulated High-Level Radioactive Wastes, sborník sympozia "Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities", IAEA, Vídeň 198O, s. 101.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Očistka gazoobraznych otchodov, voznikajuščich pri procesach denitracii i kalcinacii. Referát na zasedání specialistů RVHP, Moskva 1980.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., BINEK B., BINKOVÁ B., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Očistka gazoobraznych otchodov iz denitracii, kalcinacii i otveržděnija vysokoaktivnych otchodov. Referát na zasedání specialistů RVHP, Moskva 1977.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., BINEK B., BINKOVÁ B., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Očistka gazoobraznych otchodov iz denitracii, kalcinacii i otveržděnija vysokoaktivnych otchodov. Referát na zasedání specialistů RVHP, Moskva 1977.

KEPÁK F., BINEK B., RÁZGA J., UHER E.: Očistka gazoobraznych otchodov, voznikajuščich pri rabotě ustrojstva dlja obezvreživanija radioaktivnych otchodov. 4. technicko-vědecká konference RVHP o radioaktivních odpadech, Moskva 1976, sv. 5, s. 54.

KEPÁK F., VOJTĚCH O.: Ispolzovanije flotacii Ru, Ce, Pm i sorbcii Sr na směsnych kristallach dlja dezaktivacii radioaktivnych otchodov.Issledovanija oblasti obezvreživanija židkich, tverdych i gazoobraznych radioaktivnych otchodov i dezaktivacii zagrjazněnnych poverchnostej. Vědecko-technická konference RVHP, Kolobřeh 1972, referát č.4/6.

KEPÁK F.: Organické látky v odpadních plynech, Sborník  konference Bezpečné nakládání s odpady, Fakulta životního prostředí UJEP, Česká společnost pro životní prostředí, Ústí nad Labem, 2003, s. 59-64.

KEPÁK F.: Tepelné zpracování odpadů, Sborník z konference Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu a v regionech Slovenska, Acta Universitatis Purkynianae 73, Ústí nad Labem, 2001, s. 25-27.

KEPÁK F., URBANEC Z., KAŇKA J.: Postup a aparatura pro odstranění NOx a aerosolů vznikajících při vitrifikaci odpadů jaderných elektráren. Sborník referátů z konference "Minimalizace tvorby, zpracování a trvalé uložení radioaktivních odpadů, Mariánské Lázně 1989, s. 280.

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Postup a zařízení na odstranění radionuklidů v plynné směsi z vitrifikace vysoceaktivních odpadů. Sborník referátů z konference "Zneškodňování radioaktivních odpadů z jaderných elektráren", Tále 1988, 1. část, s. 181.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Odstranění oxidů dusíku, par 106RuO4 a radioaktivnách aerosolů z plynu, vznikajícího při solidifikaci radioaktivních odpadů. Celostátní konference "Výsledky řešení úkolu RVT Zneškodňování radioaktivních odpadů z jaderně- energetických zařízení s lehkovodními reaktory", Luhačovice 1985. Sborník: Zneškodňování radioaktivních odpadů z provozu jederně-energetických zařízení s lehkovodními reaktory, vol. 1(ed., Neumann L.), s. 224, ČSKAE, Praha 1985.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Ulavlivanije NOx, radioaktivnych parov i aerozolej iz gazov, voznikajuščich pri otveržděnii židkich radioaktivnych otchodov, VI. simpozium stran-členov SEV "Issledovanija v oblasti pererabotki oblučennogo topliva i obezvreživanija radioaktivnych otchodov", Piešťany 1985.

KEPÁK F., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Filtrace a sorpce radionuklikdů obsažených v          plynu ze solidifikace radioaktivních odpadů. Sborník referátů z konference "Zneškodňování radioaktivních odpadů z jaderných elektráren", s. 39-1, Podbánské 1984.

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., MATOUŠ V.: Očistka gazoobraznych otchodov, voznikajuščich pri solidifikacii vysokoaktivnych otchodov. Materialy symposia RVHP "Issledovanija v oblasti pererabotki oblučennogo topliva i obezvreživanija radioaktivnych otchodov", sv. 3, Mariánské Lázně 1981, s. 164.

KEPÁK F.: Handling of Airborne Radioactive Wastes. Přednáška pro Study Tour on Waste Treatment organizovanou MAAE ve Vídni, ÚJV Řež 1978.

KEPÁK F., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Záchyt par 106RuO4 a 137Cs a aerosolů 106Ru, 137Cs 90Sr, vznikajících při solidifikaci radioaktivních odpadů. Konference o zpracování radioaktivních odpadů, Nízké Tatry 1980. Sborník abstrakt, s. 31.

KEPÁK F.: Colloidal Forms of Radionuclides and their Separation from Water Solutions. 7th Radiochemical Conference, Mariánské Lázně 1973. J. Radioanal. Chem. 21, 489(1974).

CEJNAR F., KEPÁK F., RÁZGA J.: Handling of Airborne Radioactive Waste. Přednáška pro Study Tour on Waste Treatment organizovanou MAAE ve Vídni, ÚJV Řež 1973.

KEPÁK F.: Samodifúze a koloidní vlastnosti některých štěpných produktů. Izolace koloidních štěpných produktů z vodných roztoků. I. radioekologická konference, Starý Smokovec 1972. Sborník referátů, 2. díl, s. 101.

KEPÁK F.: Study and Separation of Radioruthenium in Collloidal State. Přednáška pro Study Tour on Waste Treatment organizovanou MAAE ve Vídni, ÚJV Řež 1969.

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Self-diffusion Coefficients of 106Ru in Ionic and Colloidal States. 3th Radiochemical Conference, Abstracts of Papers, s. 20, Zvíkov 1969.

KEPÁK F.: Separation of Radioruthenium on Insoluble Hydroxides and on Activated Hydrated Ferric Oxide. Radiochemical. Conference, Abstracts of Papers, s. 64, Bratislava 1966.

KEPÁK F.: Filtracija aerozolej v pare pri pomošči voloknistych filtrov. Sbornik     dokladov konferencii specialistov stran-členov SEV po probleme obezvreživanija radioaktivnych otchodov, s. 151, SEV, Moskva 1965, konference RVHP, Brno 1964.

KEPÁK F.: Sorbcija radioaktivnych izotopov 32P,35S, i 131I na ionnych osadkach i gidratirovannych okisjach. Sbornik dokladov konferencii specialistov stran-členov SEV po probleme obezvreživanija radioaktivnych otchodov, s. 235, SEV, Moskva 1965, konference RVHP Brno 1964. Zpráva ÚJV č. 1103 (1964).

KEPÁK F., URBANEC Z., HAKLOVÁ H., KOUTOVÁ S.: Determination of the Amount and Retention Efficiency of Aerosols Arising during the Vitrification of Medium-Level Activity Wastes from the Nuclear Power Plants. J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 177, 335 (1994).

KEPÁK F., KOUTOVÁ S., KOČIŘÍK M., ZIKÁNOVÁ A.: Removal of 106RuO4 Vapors on Natural Clinoptilolite. J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 159, 317 (1992).

KEPÁK F.: Contribution to the Study of the Sorption of Radionuclides on Hydrated Oxides. J. Radioanal. Chem. 51, 307(1979).

KEPÁK F., NOVÁ I.: Sorption of Microamount of Colloidal Silver Iodide on Hydrated Iron(III)-Oxide. Radiochem. Radioanal. Lett. 22, 361(1975).

KEPÁK F., CALETKA R., NOVÁ I.: Retention of 85Sr and 147Pm on Insoluble Hydroxides and Phosphates Prepared by the Sol-Gel Procedure. J. Radioanal. Chem. 25, 247 (1975).

KEPÁK F., NUDEROVÁ M., KAŇKA J.: Sorption of 144Ce(III) and 147Pm(III) on Hydrated Iron Sesquioxide. J. Radioanal. Chem. 14, 325 (1973).

KEPÁK F., TALLA V.: Study of the Behavior of Sb(III) and Tl(III) in Micro- and Macro- Concentration. Radiochim. Acta 23, 42 (1976).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Study of Colloidal Behavior of 144Ce(III) Based on Centrifugation. Radiochim. Acta 22,60 (1975).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Self-diffusion of Radionuclides in Ethanol Medium. Radiochem. Radioanal. Lett. 22, 141 (1975).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Study of AgI Sol Formation at High Dilution of Ag+ and I- Ions by the Measurement of the 110mAg+ Self-diffusion Coefficient. Radiochem. Radioanal. Lett. 22, 367 (1975).

KEPÁK F., TEPLÝ J., KŘIVÁ J.: The Study of the Effect of Gamma Radiation on the Ionic and Colloidal Solutions of 144Ce(III) at Trace Concentration by the Method of Self-diffusion and Centrifugation. Radiochem. Radioanal. Lett. 21, 365 (1975).

KEPÁK F.: Self-diffusion of 91Y(III) in Aqueous Solutions: its Iteraction with Fe(III) and Sr(II) at High Dilutions. J. Inorg. Nucl. Chem. 35, 145 (1973).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Self-diffusion of 131I- and 110mAg+ in Miroconcentrations: Their Mutual Interaction at High Dilution. J. Inorg. Nucl. Chem. 34, 2543 (1972).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Self-diffusion of 85Sr, 59Fe and 52Mn in Water Solutions. J. Inorg. Nucl. Chem. 34, 185 (1972).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Self-diffusion Coefficients of 106Ru and 106RuNO in Ionic and Colloidal States. J. Inorg. Nucl. Chem. 32, 719 (1970).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Ionic and Colloidal Flotation of 144CeIII and 147PmIII. Separ. Sci. 7, 433 (1972).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: The Foam Separation of Radioruthenium. Separ. Sci. 5, 385 (1970).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Sorption of Radioruthenium in Colloidal and Ionic States on Ferrous Hydroxide Formed by Electrodissolution of Iron Anode. Int. J. Appl. Radiat. Isotopes 19, 485 (1968). Zpráva ÚJV č. 1733 (1967).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Study and Separation of Ruthenium and Nitrosylruthenium Radiocolloid by the Method of Ultrafiltration, Centrifugation and Adsorption. Int. J. Appl. Radiat. Isotopes 18, 673 (1967). Zpráva ÚJV č.1697 (1967).

GROMOV V.V., KEPÁK F., SPICYN V.I.: Pogloščenije mikrokoličestv ionov HPO4 radioaktivnymi i oblučennymi osadkami BaSO4. Soosaždenije i adsorbcija radioaktivnych elementov (V.M.Vdovenko, ed.),s.110, Izd. Nauka, Moskva-Leningrad 1965.

KEPÁK F.: Formation of Molecular Clusters of Low-Soluble Substances in High Dilution Studied by the Determination of their Self-diffusion Rates. Collect. Czech. Chem. Commun. 43, 16 (1978).

KEPÁK F., TALLA V.: Self-diffusion of 125Sb(III) in Aqueous Solutions. Collect. Czech. Chem. Commun. 42, 1472 (1977).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Separation of Radioruthenium on a Chelating Resin. Collect. Czech. Chem. Commun. 34, 1101 (1961).

KEPÁK F.: Sorption of the Radioisotopes 35S, 131I and 106Ru on Hydrated Oxides in Laboratory Columns. Colect. Czech. Chem. Commun. 31, 3500 (1966).

KEPÁK F.: Sorption of Small Amounts of Radioiodine as Iodide Anions on Hydrated Ferric Oxide Containing Silver. Collect. Czech. Chem. Commun. 31, 1493 (1966).

KEPÁK F.: Sorption of the radioisotopes 35S and 32P as the Sulphate and Phosphate Anions on Hydrated Oxides. Colllect. Czech. Chem. Commun. 30, 1464 (1965).

KEPÁK F.: Sorption of 35S as the Sulphate Anion by Isotopic Exchange on Barium Sulphate and Natural Barytes. Collect. Czech. Chem. Commun. 30, 1456 (1965).

KEPÁK F.: Sorption of Radioisotopes 32P and 35S as the Phosptate and Suphate Anions on Ionic Precipitates. Collect. Czech. Chem. Commun. 30, 1441 (1965).

 

 

 

 

Publikace ostatní

2013

KEPÁK F.: Effect of gamma- radiation on sorption and precipitation of radionuclides, Kerntechnik 78,č. 5, s.454-455,2013.

19XX – 2011

KEPÁK F.: Interactions of radionuclides in solution with ions and with trace concentrations  of solid phase, Kerntechnik 75,č.4,s.218-222, 2010.

KEPÁK F.: Removal of Gaseous Fission Products by Adsorption. J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles 142, 215 (1990).

KEPÁK F.: Separation of Radionuclides from Gas by Sorption on Activated Charcoal and Inorganic Sorbents. Isotopenpraxis 14, 1(1988).

KEPÁK F.: Behavior of Radionuclides in Aqueous Solutions and their Sorption on Hydrated Oxides and Some Insoluble Salts. At. Energ. Rev. Supplement No.2, 5(1981).

KEPÁK F.: Separation of Radionuclides in Colloidal Form from Aqueous Solutions. J. Radioanal. Chem. 20, 159 (1974).

KEPÁK F.: Adsorption and Colloidal Properties of Radioactive Elements in Trace Concentrations. Chem. Rev. 71, 357 (1971).

KEPÁK F.: Vznik radioaktivních plynů, par a aerosolů v palivovém cyklu jaderných elektráren, Studia oecologica, II, č.2, s.39-45, 2008.

KEPÁK F.: Energetické využití odpadů - pyrolýza a zplyňování  Energetika, 2003, 53, č.11, s.363-365.

KEPÁK F.: Perzistentní organické  látky v odpadních plynech, Energetika, 2003, 53, č.7-8, s. 253-254.

KEPÁK F.: Výroba bioplynu a jeho využití v kogeneračních jednotkách, EKO ekologie a společnost, 2003, XIV, č. 1, s. 18-20.

KEPÁK F.: Tepelné zpracování biomasy, EKO ekologie a společnost, 2002, XIII, č. 5, s. 29-31.

KEPÁK F.: Radioaktivní odpady  z jaderných elektráren a jejich minimalizace, Odpadové fórum, 2002, č. 1, s.28-29.

KEPÁK F.: Radioaktivní odpady z  přepracování  vyhořelého jaderného paliva, jejich minimalizace, separace a využití některých radionuklidů, EKO ekologie a společnost, 2001, XII, č. 6, s. 8-11.

KEPÁK F.: Energetické využití odpadů, energy,  2001, VI, č 1/2, s.50-51.

KEPÁK F.: Energetické využití biomasy, energie, 1999, IV,    č.9/10 s.113-115.

KEPÁK F.: Postupy čištění plynných produktů z  termického zneškodňování odpadů,   energie, 1999, IV, č.7/8, s. 112-114.

KEPÁK F.: Tuhé odpady z elektráren na uhlí a jejich využití jako druhotných surovin, energie, 1999, IV,č.5/6, s. 116-117.

KEPÁK F.: Odpady a životní prostředí, energie, 1999, IV, č.1/2, s. 130-131.

KEPÁK F.: Radioaktivní odpady z jaderných elektráren, energie, 1998, III, č. 5/6, s. 150-152.

KEPÁK F.: Vliv emisí z jaderných elektráren na životní prostředí a biologické účinky  ionizujícího záření, energie, 1998, III, č. 3., s. 114-116.

KEPÁK F.: Vznik plynných odpadů v cyklu jaderného paliva a v jaderných elektrárnách, EKOjournal, 1998, I, č.2, s. 21-22.

KEPÁK F.: Vznik plynných odpadů  v jaderné elektrárně a jejich zneškodnění, Ochrana   ovzduší, 1997, 9,č.6, s. 17-19.

KEPÁK F.: Vznik plynů, par a aerosolů v procesech tepelného zpracování radioaktivních     odpadů a postupy jejich zneškodnění, Bezpečnost jaderné energie, 1996, 4(42), č. 9/10, s. 301-307.

KEPÁK F.: Vznik plynů, par a aerosolů v procesech tepelného zpracování radioaktivních     odpadů a postupy jejich zneškodnění, Bezpečnost jaderné energie, 1996, 4(42), č. 9/10, s. 301-307.

KEPÁK F.: Sorpce par 106RuO4 anorganickými sorbenty. Jad. energie 28, 336(1982).

KEPÁK F., RÁZGA J.: Vznik a záchyt radioaktivních aerosolů a plynů při přepracování jaderného paliva a zpracování vysoce aktivních odpadů. Jad. energie 22, 108 (1976).

KEPÁK F.: Chování stopových koncentrací radionuklidů ve vodných roztocích. Chem. listy 74, 156 (1980).

KEPÁK F.: Sorpce a separace radionuklidů z vodných roztoků na hydratovaných oxidech a některých nerozpustných solích, Chem. listy 72, 1121 (1978).

KEPÁK F.: Dekontaminace radioruthenia z radioaktivních vod sorpcí na anorganických sorbentech. Jad. energie 14, 131 (1968).

KEPÁK F.: Využití sorpčních vlastností iontových sraženin a hydratovaných kysličníků pro sorpci radioizotopů 32P, 35S a 131I z vodných roztoků. Jad. energie 11, 125 (1965).

KEPÁK F.: Vznik a zneškodňování radioaktivních vod v jaderné energetice. Energetika 8, 549 (1958).

KEPÁK F., KOUTOVÁ S., KAŇKA J.: Sorption of 106RuO4 Vapours on Natural and Synthetic Molecular Sieves. Isotopenpraxis 26, 73 (1990)

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Sorption of 106RuO4 Vapours on Molecular Sieve Zeolon 500. Isotopenpraxis 21, 58 (1985).

KEPÁK F., KOUTOVÁ S.: Decontamintion of Nitric Acid by Distillation or Rectification. Nucleon, č. 3, 20(1995).

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Absorption of NOx and Filtering Aeosols Contained in Gases from Intermediate Level Waste Vitrification. Decomposition of Nitric Acid Formed During Absorption. Nucleon č.4, 9(1994).

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: The Off-Gas Cleaning System for Gases Formed During the Vitrification of High-Activity Wastes from the Nuclear Power Plant A-1. Jad. energie 38, 143 (1992).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Úlety radionuklidů při kalcinaci a vitrifikaci radioaktivních odpadů. Jad. energie 37, 290 (1991).

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Sorpce par 106RuO4 přírodním tufem s příměsí mordenitu. Jad. energie 33, 190 (1987).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Testování poloprovozní aparatury pro záchyt radioaktivních par a aerosolů, vznikajících při solidifikaci radioaktivních odpadů. Jad. energie, 32, 233 (1986).

BINEK B., BINKOVÁ B., KEPÁK F.: Vliv vysokých aktivit na filtraci radioaktivních aerosolů vláknitými a porézními materiály. Jad. energie 32, 41 (1986).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Testování postupů pro záchyt aerosolů a par, vznikajících při solidifikaci radioaktivních odpadů. Jad. energie 31, 254 (1985).

KEPÁK F., ZAHNÁŠ L., KAŇKA J.: Filtration of 137Cs Aerosol Through Silica Gel Layer. Jad. energie 30, 13 (1984).

KEPÁK F., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Removal of 90Sr, 137Cs, and 106Ru from Vent Gases Produced During Solidifiction of High-Level Radioactive Solutions. Jad. Energie 28, 177 (1982).

KEPÁK F., KAŇKA J., BINKOVÁ B., BINEK B.: Testování filtračních materiálů modelovým radioaktivním aerosolem 24NaCl. Jad. energie 25, 294 (1979).

NÁPRAVNÍK J., KEPÁK F.: Sorpce štěpných produktů na suspenzi přírodních sorbentů koagulovaných elektrickým proudem. Jad. energie 13, 135(1967).

KEPÁK F., STARČUK Z.: Filtrace aerosolů vláknitými fitry. Jad. energie 6, 94 (1960).

Odborné knihy a kapitoly

19XX-2011

KEPÁK F.: Separace radionuklidů z plynu. Studie ČSAV č. 15, Academia, Praha 1989.

KEPÁK F.: Sorpce a koloidní vlastnosti radionuklidů ve vodných roztocích. Studie ČSAV, č. 14, Academia, Praha 1985.

KEPÁK F.: Behavior of Carrier-Free Radionuclides, kapitola v knize Radiotracer Techniques and Applications (E.A. Evans, M. Muramatsu, ed.), vol. 1., s. 339. Dekker, New York a Basel 1977.

Aplikační výstupy

Patenty, autorská osvědčení

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Zařízení pro odstranění radionuklidů z odpadního plynu. Aut. osv. 240907 (1985).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Sorbent pro zachycování radioaktivního ruthenia z radioaktivních plynných odpadů. Aut. osv. 241724 (1985).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Způsob separace radiocesia z odpadních plynů. Aut. osv. 217764 (1982).

KEPÁK F.: Způsob odstraňování radioaktivních prvků VIII. skupiny periodické soustavy. Čsl. pat. 131 067 (1968).

Kepák F.: Prostředek pro sorpci radiojodu z vodných roztoků. Čsl. pat. 121 367 (1966).

Závěřečné zprávy výzkumných úkolů (vědecko-technický rozvoj)

19XX-2011

 

NÁPRAVNÍK J., KEPÁK F.: The Sorption of Fission Products on the Natural Sorbents Coagulated in an Electric Field. IAEA Research Contract 139/R1/RB. Zpráva ÚJV 1296/65.

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Použití aktivovaného kysličníku železitého pro sorpci 131I a 60Co z modelové odpadní vody technologického okruhu elektrárny A-1, Zpráva ÚJV 1855 (1967).

KEPÁK F., KAŇKA J., KŘIVÁ J.: Použití hydroxidu železnatého a železitého připraveného rozpouštěním železné anody elektrickým proudem pro sorpci 106Ru a 131I z modelové odpadní vody technologického okruhu elektrárny A-1. Zpráva ÚJV 1846(1967).

KEPÁK F., KAŇKA J.: Kalcinace matečných louhů, Zpráva ÚJV pro DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, listopad 1995.

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S.: Sorpce radiocesia a radiostroncia na huminových kyselinách, resp. na upraveném a neupraveném lignitu z FCH VUT Brno, Zpráva ÚJV, listopad 1994.

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ S., PĚTIOKÝ K., SEIDLOVÁ B.: Vývoj technologie a zařízení pro záchyt exhalací z vitrifikační linky včetně výroby vybraných uzlů (proudový odlučovač, absorbér NOx, aerosolové filtry). Zpráva ÚJV 9889 CH(1993).

URBANEC Z., STEJSKAL J., KEPÁK F., KAŇKA J.: Charakteristika plynů exhalovaných zařízením pro vitrifikaci modelových středněaktivních odpdů jaderných elektráren. Zpráva ÚJV 8836 CH(1989).

KEPÁK F., KAŇKA J., KOUTOVÁ.: Aparatura čištění plynu, vznikajícího při vitrifikaci vysoce aktivního odpadu z jaderné elektrárny A-1. Zpráva ÚJV 8542 CH (1988).

KEPÁK F., PECÁK V.: Vývoj a zdokonalování postupů a prvků uzlu zneškodňování plynu v procesu fixace. Zpráva ÚJV 7456 CH(1985).

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E.: Výroba a instalace experimentálního laboratorního zařízení pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací a jeho ověření v aktivních podmínkách. Zpráva ÚJV 5548 (1980).

KEPÁK F., UHER E., PECÁK V.: Výroba a instalace experimentálního laboratorního zařízení pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací a jeho ověření v aktivních podmínkách. Zpráva ÚJV 5545 CH (1980).

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E.: Výroba a instalace experimentálního laboratorního zařízení pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací a jeho ověření v aktivních podmínkách. Zpráva ÚJV 5160 CH (1979).

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E.: Aplikovaný laboratorní výzkum pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací. Zpráva ÚJV 4777 CH (1978).

KEPÁK F., UHER E.: Výroba a instalace experimentálního laboratorního zařízení pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací a jeho ověření v aktivních podmínkách. Zpráva ÚJV 4776 CH (1978).

KEPÁK F., PECÁK V., UHER E.: Aplikovaný laboratorní výzkum pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací. Zpráva ÚJV 4445 CH(1977).

KEPÁK F., UHER E., PECÁK V.: Aplikovaný laboratorní výzkum pro záchyt a analýzu radioaktivních exhalací. Zpráva ÚJV 4100 CH(1977).

KEPÁK F., RÁZGA J., UHER E.: Radioaktivní exhalace. Zpráva ÚJV 3801CH (1976).

KEPÁK F., RÁZGA J.: Adsorpce Kr a Xe na aktivním uhlí a filtrace aerosolů na vláknitých materiálech. Zpráva ÚJV 3235 (1973).

KEPÁK F., RÁZGA J.: Radioaktivní aerosoly a plyny. Jejich vznik a způsob záchytu. Zpráva ÚJV 3216(1973).

KEPÁK F., KŘIVÁ J.: Použití suspenze aktivovaného hydroxidu železitého, aktivního uhlí a písku preparovaného stříbrem pro sorpci 131I z modelové odpadní vody technologického okruhu elektrárny A-1 se zřetelem na rušivé působení thiomočoviny. Zpráva ÚJV 2038(1968).

 

 

Zpět

 

Výukové materiály

SVOBODA K., KEPÁK F.: Energetika a životní prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, skriptum, Ústí nad Labem, 1998.

KEPÁK F.: Průmyslové odpady, 1.část, Univerzita  J.E.   Purkyně, skriptum,Ústí nad Labem, 2005.

 

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

Doplňující kurzy

Zahraniční praxe

1962 - 7 týdnů , Institut fizičeskoj chimii, Moskva,   adsorpce radionuklidů

1966 - 2 dny Univerzita v Utrechtu, studium koloidů,2 dny středisko jaderného výzkumu v Petten (Holandsko), problematika radioaktivních odpadů

1968 - 10 dní, Institut "Ruder Boškovic", Záhřeb, sorpce z roztoků

1969 - 30 dní, Institut "Ruder Boškovic", Záhřeb, sorpce z roztoků

1969 - 2 týdny, Letní škola na téma interakce koloidních částic a elektrická dvojvrstva, Cavtat, Chorvatsko

1972 - 1 týden, Ústav jaderného výzkumu, Varšava, radioaktivní    odpady

1974 - 1 týden, Ústav jaderného výzkumu, Budapešť,          radioaktivní aerosoly

1974 - 1 týden, Ústav jaderného výzkumu, Varšava, radioaktivníodpady

1975-     1 týden, Institut neorganičeskich materialov, Moskva,

1978 - Centrální stanice na zpracování radioaktivních odpadů,Moskva, radioaktivní odpady 1 týden, Radievyj institut, Petrohrad, radioaktivní odpady, 1 týden, Institut neorganičeskich materialov, Moskva, reaktorové centrum, Dimitrovgrad (Rusko), radioaktivníodpady

1979 - 3 dny, Ústav ochrany před zářením, Berlín, radioaktivní aerosoly

1981 - 3 dny, Ústav izotopů, Drážďany, radioaktivní odpady

1982 - 1 týden, Centrum pro jaderný výzkum, Karlsruhe, plynné radioaktivní odpady

1996 - 2 dny, seminář o obnovitelných zdrojích energie, Fürth u Norimberka (NSR)

 

Zaměstnání

1954-1958 - ČKD-Dukla Praha, výzkumný pracovník

1958-1995 - Ústav jaderného výzkumu, a.s., Řež, vedoucí vědecký pracovník, vedoucí pracovní skupiny ( 2-3 vysokoškoláci, 3 technici)

1996 -  Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, profesor

Přehled činnosti

Odpady

- plynné, kapalné,tuhé

 

Separace radionuklidů z vodné a plynné fáze

- sorpce z roztoku na hydratovaných oxidech,iontových sraženinách, lignitech

- flotace

- izotopová výměna mezi roztokem a tuhou fází

- adsorpce par 106RuO4 na molekulových sítech

- filtrace aerosolů

 

Stav radionuklidů

- koloidní formy radionuklidů studované samomomodifúzí,centrifugací,ultrafiltrací a elektroforézou

 

Radiační chemie

- účinek záření gama na koloidní formy radionuklidů

 

Vývoj postupů a aparátů na čištění plynů z vitrifikace radioaktivních odpadů

- stanovení a analýza tuhého úletu vznikajícího při  

  vitrifkaci

- absorpce NOx a SO2 v roztocích

- filtrace aerosolů

- testování postupů a aparátů

 

Dosažené výsledky

Radiochemické separace a  chemie stopových koloidů:

- vysvětlení sorpčního mechanismu radionuklidů na  hydratovaných oxidech a iontových sraženinách

- určení optimálních podmínek sorpce  radionuklidů na  hydratovaných oxidech a  iontových sraženinách

- určení zdánlivých rozměrů koloidních radionuklidů

- zjištění rozpadu stopových koloidů vlivem záření gama

- přispění k vysvětlení mechanismu sorpce par 106RuO4 na molekulových sítech

- stanovení celkového úletu a úletu jednotlivých radionuklidů ( 106Ru, 137Cs, 90Sr, 60Co) při vitrifikaci

 

- návrh a realizace provozní aparatury na čištění plynu z vitrifikace havarijních vysoceaktivních odpadů elektrárny A-1 na základě autorského osvědčení mého a spolupracovníků

- návrh aparatury v měřítku 1:10 na čištění plynu    z vitrifikace středněaktivních elektrárenských odpadů (absorpce NOx, filtrace aerosolů)         ve spolupráci s Výzkumným ústavem chemických zařízení (nyní EVECO)

- modelování a zhodnocení polopřetržitého reaktoru na rozklad HNO3 v měřítku 1:10 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze

 

Pedagogická činnost

- vedení bakalářských a diplomových prací

- výchova 3 pracovníků na studijním pobytu v Ústavu jaderného výzkumu,( z toho 1 ze zahraničí)

- 2 přednášky o radioaktivních odpadech na strojní fakultě ČVUT Praha (postgraduální kurs)

- výuka předmětů, Energetika a životní prostředí,Odpady a druhotné suroviny

 

Recenzní činnost

výzkumné zprávy, diplomové a disertační práce, knihy, grantové přihlášky pro Grantovou agenturu ČR, skripta,

vědecký redaktor skript

 

Koordinační činnost

účast na koordinaci státního výzkumného úkolu (radioaktivní odpady, do roku 1985)

 člen komise pro nebezpečné odpady při MŽP ČR,2002-2003

- garant předmětu Odpady a druhotné suroviny (do roku 2015)

 

Zpět

 

Disertační, habilitační práce

 

 Kepák F.: Sorpce fosforečnanového a síranového aniontu na iontových sraženinách a hydratovaných kysličnících. Kandidátská disertační práce. ČSAV, Praha 1964.

 

Kepák F.: Odstranění radionuklidů z vodného a plynného prostředí. Doktorská disertační práce. Ústav jaderného výzkumu, Řež, Vysoká škola chemicko-technologická Praha 1990.

Kepák F.: Materiálově inženýrské aspekty sorpčních procesů. Habilitační práce. Chemická fakulta VÚT Brno, 1995.

 

Kepák F.: Použití sorpce a filtrace radionuklidů obsažených v odpadních plynech k ochraně životního prostředí,Fakulta ekologie a environmentalistiky, Technická univerzita, Zvolen, přednáška při jmenovacím řízení, 2004.

 

Zpět