Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

220 390 149

e-mail:

krystynik@icpf.cas.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Toxikologie, Fyzikálně-chemické procesy v ochraně životního prostředí

výuka:

Toxikologie, vedení diplomových prací

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity  

 

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/H-3447-2014


Články v mezinárodních časopisech s IF

2016

KLUSOŇ P., DYTRYCH P., KRYSTYNÍK P., BARTEK L.: Interactions of the catalytic Ru-BINAP complex with an inorganic matrix - the XPS study. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, submitted. IF = 1,170

TITO D.N., KRYSTYNÍK P., KLUSOŇ P.: Notes on process and data analysis  in electro-coagulation - the importance of standardisation and clarity. Chem. Eng. Processing: Process Intensification, 104, 22–28 (2016), IF = 2,071 (5-year IF = 2,339)

2015

MAŠÍN P., KRYSTYNÍK P., ŽEBRÁK R.: Praktická aplikace techniky fotochemické oxidace H2O2/UVC pro čištění kontaminovaných podzemních vod. Chem. Listy, 199, 885–891 (2015). IF = 0,272

KRYSTYNIK P., KLUSON P., TITO D.N.: Water Treatment Process Intensification by Combination of Electrochemical and Photochemical Methods. Chem. Eng. Processing: Process Intensification, 94, 85-92 (2015). IF = 2,071 (5-year IF = 2,339)

2014

Krystynik P., Kluson P., Hejda S., Masin P., Tito D.N.: A Highly Effective Photochemical System for Complex Treatment of Heavily Contaminated Wastewaters. Water Environ. Res. 86(11), 2212-2220 (2014). IF = 0,87

KRYSTYNIK P., KLUSON P., HEJDA S., BUZEK D., MASIN P., TITO D.N.: Semi-pilot Scale Environment Friendly Photocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol with Singlet Oxygen Species - Direct Comparison with H2O2/UV-C Reaction System. Appl. Catal., B 160–161, 506–513 (2014). IF = 7,435 (5-year IF = 7,49)

HEJDA S., DRHOVA M., KRISTAL J., BUZEK D., KRYSTYNIK P., KLUSON P.: Microreactor as Efficient Tool for Light Induced Oxidation Reactions. Chem. Eng. J. 255, 178–184 (2014). IF = 4,321 (5-year IF = 4,621)

Publikace ostatní

2014

Zebrak R., Masin P., Kluson P., Krystynik P.: Using of Photochemical H2O2/UVC Decontamination Cell for Heavily Polluted Waters. Waste Forum 2014(2), 5562 (2014).

2012

Krystynik P., Kluson P.: Pokrocile oxidacni procesy v systemu UV-C/H2O2. Acta Environ. Universitatis Comenianae 20(Suppl. 1), 74-77 (2012).

2011

Krystynik P., Kluson P., Solcova O., Wimmerova L.: Předčištění odpadních vod elektrokoagulací. Waste Forum 2011(2), 92-102 (2011).

Solcova O., Kluson P., Soukup K., Krystynik P., Wimmerova L.: Texturní a transportní charakteristiky půdních vzorků v areálu bývalého chemického výrobního závodu DEZA Ostrava. Waste Forum 4(1), 42-49 (2011).

Aplikační výstupy

2015

Krystyník P., JANOŠ P., Klusoň P., TITO D.N.: Zařízení pro výrobu pitné vody. (Czech) Pat. No. 28831/PV 2015-31451. Applied: 2015.08.26, Patented: 2015.11.16.

2013

Žebrák R., Wimmerová L., Mašín P., Klusoň P., Krystyník P., Domín T., Hejda S.: Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem rozpuštěných organických látek. (Czech) Pat. No. 304222/PV 2012-830. Applied: 2012.11.23, Patented: 2013.11.27.

2012

Wimmerová L., Žebrák R., Domín T., Klusoň P., Krystyník P.: Zařízení pro čištění odpadních vod obsahujících organické látky. Pat. No. 24538/UV 2012-26411. Applied: 2012.07.13, Patented:. 2012.11.12

 

Zpět

Účast na konferencích

2015

KRystyník P., Klusoň P., tito D.N.: Elektrochemické odstraňování arsenu ze znečištěných vod, 61. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2015, Seč, Czech Republic, 9.-12. November 2015. Přednáška

Krystyník P., Klusoň P., Tito D.N.: Pretreatment of Contaminated Water by Electrochemically Produces Nanostructured Flocs (Eng) 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnology, Colombo, Sri Lanka, 2.9.2015 - 4.9.2015. Přednáška

Krystyník p., Klusoň P., Tito D. N., Boubínová R.: Removal of Toxic Metals by Electrocoagulation Using Mild Steel and Aluminum Electrode (Eng) 7th Czech-Austrian Workshop – New Trends in Photo and Electro catalysis, Hnanice, Czech Republic, 25.-27.5.2015. Přednáška

Krystyník P., Beneš o., klusoň P., šolcová O.: Testing of the microreactor system (Eng) 3rd International Conference on Chemical Technology, Abstracts, O124, Mikulov, Czech Republic, 13-15 April 2015. Poster.

2014

Hejda S., Szucs R., Gyemant M., Krystyník P., Klusoň P.: Efficient Degradation of 4-Chlorophenol with Phthalocyanine Complexes under Sunlight Conditions - Comparison with Laboratory Data. (Eng) 12th Pannonian Symposium on Catalysis, Abstracts, P.30, Třešť, Czech Republic, 16-20 September 2014. Poster.

Klusoň P., Morozová M., Krystyník P., Hejda S., Krýsa J.: TheMonkey Business” with Heterogeneous Photocatalysts. (Eng) 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and the 17th Conference PRES 2014, Final program, P5.47, p. 97, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014. Poster.

Krystyník P., Klusoň P., Hejda S., Cempirek F., Buzek D.: Catalytic and Non-Catalytic Photochemical Degradations of Aniline and Nitrobenzene in Industrial Waste Waters: Comparison of Process Parameters. (Eng) 12th Pannonian Symposium on Catalysis, Abstracts, O7, Třešť, Czech Republic, 16-20 September 2014. Přednáška.

Krystyník P., Klusoň P., Tito D.N.: Water Treatment Intensification by Combination of Electrochemical and Photochemical Methods. (Eng) 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and the 17th Conference PRES 2014, Final program, B5.5, p. 38, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014. Přednáška.

2013

Eliáš Z., Vyňuchal J., Krystyník P., Klusoň P.: Kondicionace organických pigmentů v CO2. (Czech) Conditioning of Organic Pigments in Carbon Dioxide. 1st International Conference on Chemical Technology (ICCT 2013), Poster Presentations, pp. 1-4, Mikulov, Czech Republic, 08-10 April 2013. Přednáška (pouze spoluautor).

Krystyník P., Klusoň P.: Combined Photo- and Electrochemical Treatment of Heavily Contaminated Wastewaters. (Eng) International Conference on Photochemistry 2013, Book of Abstracts, p. 436, Leuven, Belgium, 21-26 July 2013. Poster.

Krystyník P., Klusoň P., Šolcová O.: Iron (III) Removal from Industrially Polluted Waters by Electrocoagulation. (Eng) 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013, Book of Abstracts, 39, Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia, 02-04 October 2013. Přednáška.

Krystyník P., Klusoň P., Šolcová O., Dytrych P.: Multifunctional Thin Layers of ZnO Prepared by Sol-Gel Method. (Eng) Chemistry, Physics and Technology of Surface, Book of Abstracts, 113, Kyiv, Ukraine, 15-17 May 2013. Poster.

Krystyník P., Klusoň P., Cempírek F.: Kombinované foto- a elektrochemické zpracování odpadních vod obsahující nitro- a aminosloučeniny. 60. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013, Srní, Šumava, Czech Republic, 14-17 October 2013. Přednáška.

2012

Krystyník P., Klusoň P., Hejda S.: Photochemical and Photocatalytic Wastewater Treatment - a System Comparison. (Eng) 11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Proceedings, PA141, p. 139, Obergurgl, Austria, 03-07 September 2012. Poster.

Krystyník P., Klusoň P., Mašín P.: Využití pokročilých oxidačních procesů pro dekontaminace silně znečištěných podzemních vod. (Czech) Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, Sborník konference, pp. 139-145, Praha, Czech Republic, 17-18 October 2012. Přednáška. Vítěz Velké Ceny EKOMONITORU (ocenění mladých vědců do 35 let, soutěž o nejlepší přednášku).

Krystyník P., Klusoň P., Wimmerová L.: Pokročilé oxidační procesy v systému UV-C/H2O2. Průmyslová ekologie III, 20-23. March 2012, Hustopeče, Czech Republic. Přednáška

2011

Krystyník P., Klusoň P., Lipšová H., Jirkovský J.: UV Enhanced Photooxidation of Enviromental Pollutants With Hydrogen Peroxide. International Conference on Photochemistry 2011, Beijing, China 7-12 August 2011. Poster

 

Zpět

Řešené projekty

Seznam obsahuje jen projekty řešené v rámci FŽP UJEP.

§   2016-2022: MŠMT CZ, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost). Člen řešitelského týmu.

§   2014-2015: MŠMT CZ.1.05/3.1.00/14.0328: Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů. Člen řešitelského týmu, vedoucí individuální aktivity.

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2005-2008: Bc. studium VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, zaměření Chemie a chemické technologie

2008-2009: Erasmus, KTH Stockholm (Royal Institute of Technology), zaměření Pharmaceutical Engineering

2008-2010: Ing. studium VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, zaměření Technologie organických látek a chemické speciality

2010-2015: Ph.D. studium, VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, obor Organická technologie, školící pracoviště Ústav chemických procesů AV ČR.

Zahraniční praxe

2010: říjen-listopad University of Wales, Bangor ve spolupráci s Elysium Projects Ltd., téma práce „Elektrochemické odstraňování kovů ze znečištěných vod“

2011: srpen-říjen University of Wales, Bangor ve spolupráci s Elysium Projects Ltd., téma práce „Elektrochemické odstraňování kovů ze znečištěných vod“

Zaměstnání

2014-dosud: FŽP UJEP, vědecký pracovník, odborný asistent

2010-dosud: Ústav chemických procesů AV ČR, Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

2010-2011: VŠCHT Praha, pracovník výzkumného centra NANOPIN

2010: VŠCHT Praha, pomocná vědecká síla

2009: VÚAnCh Ústí nad Labem, pobočka Litvínov, odborný pracovník ve výzkumu

Zpět

Ostatní

Popularizační přednáška z toxikologie v rámci akce „Týden vědy… i nevědy“, 5.-9.10.2015 Gymnázium Most.

Zpět