Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

-

funkce:

proděkan pro vědu

telefon:

00420-475 309 256

e-mail:

pavel.kuran@ujep.cz

místnost:

UniCRE

zaměření:

Anorganická a analytická chemie (HPLC, IČ, UV-VIS), charakterizace materiálů

výuka:

1 ACHZ, 1 ZACH,

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity

 

H-index (Web of Science): 13

Počet citací (bez autocitací): 520


Články v mezinárodních časopisech s IF

2012-2017

Kakosová E.,Hrabák P., Černík M., Novotný V., Czinnerová M.,Trögl J., Popelka J.,Kuráň P., Zoubková L.,Vrtoch Ľ: Effect of various chemical oxidation agents on soil microbial communities. Chem. Eng. J. 314 (2017) 257-265. DOI:10.1016/j.cej.2016.12.065. IF 5,310

Trögl, J., Jirková, I., Kuráň, P., Akhmetshina, E., Brovdyová, T., Sirotkin, A., Kirilina, T.: Phospholipid Fatty Acids as Physiological Indicators of Paracoccus denitrificans Encapsulated in Silica Sol-Gel Hydrogels. Sensors, 15, 3426-3434, 2015; DOI:10.3390/s150203426. IF 2,245

Janoš, P., Kuráň, P., Pilařová, V., Trögl, J., Šťastný, M., Pelant, O., Henych, J., Bakardjieva, S., Životský, O., Kormunda, M., Mazanec, K. Skoumal, M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/c-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chem. Eng. J. 262 747–755, 2015. IF 4,321

Janoš, P., Kuráň, P., Kormunda, M., Štengl, V., Grygar, T.M., Došek, M., Šťastný, M., Ederer, J., Pilařová, V., Vrtoch, L.: Cerium dioxide as a new reactive sorbent for fast degradation of parathion methyl and some other organophosphates. J. Rare Earths. 32 (4) 360-370, 2014. IF 1,261

Kuráň, P., Trögl, J., Nováková, J., Pilařová, V., Dáňová, P., Pavlorková, J., Kozler, J., Novák, F., Popelka, J.: Biodegradation of spilled diesel fuel in agricultural soil: effect of humates, zeolite and bioaugmentation. The Scientific World J., Volume 2014 (2014), Article ID 642427 DOI:10.1155/2014/642427.

2015

Janoš, P., Kuráň, P., Pilařová, V., Trögl, J., Šťastný, M., Pelant, O., Henych, J., Bakardjieva, S., Životský, O., Kormunda, M., Mazanec, K. Skoumal, M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/c-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chem. Eng. J. 262 747–755, 2015. IF 4,321

2007

P. Janoš, J. Sypecká, P. Mlčkovská, P. Kuráň, V. Pilařová "Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto untreated low-rank coal (oxihumolite) Sep. Sci. Purif. Technol. 53 (2007) 322-329

2003

Butcher, M. J.; Nolan, J. W.; Hunt, M. R. C.; Beton, P. H.; Dunsch, L.; Kuran, P.; Georgi, P.; Dennis, T. J. S. "Adsorption and manipulation of endohedral and higher fullerenes on Si(100)-2´1"Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics, 67(12), 125413/1-125413/5, 2003.

A. Gottwald, P. Kuran, U. Scheler "Separation of Velocity Distribution and Diffusion Using PFG-NMR with Incremented Velocities" J. Magn. Reson., 162 (2003) 364-370

2001

Gaplovsky, A.; Hercek, R.; Kuran, P. Photoisomerization of some 2-alkylthiobenzothiazoles. Chemical Papers, 55(1), 45-48, 2001

Dunsch, L.; Bartl, A.; Georgi, P.; Kuran, P. "New metallofullerenes in the size gap of C70 to C82: From La2@C72 to Sc3N@C80" Synthetic Metals, 121(1-3), 1113-1114, 2001

Noworyta, K.; Kuran, P.; Nantsis, E. A.; Bilewicz, R.; Dunsch, L.; Kutner, W. "Surface properties of Langmuir films of mono-, di-, and tetra-n-octyl adducts of C60 at the water-air interface." Synthetic Metals, 123(1), 157-164, 2001

Butcher, M. J.; Nolan, J. W.; Hunt, M. R. C.; Beton, P. H.; Dunsch, L.; Kuran, P.; Georgi, P.; Dennis, T. J. S. "Orientationally ordered island growth of higher fullerenes on Ag/Si(111)" Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics, 64(19), 195401/1-195401/6, 2001

2000

M. Krause, M. Hulman, H. Kuzmany, P. Kuran, L. Dunsch, T.J.S. Dennis, M. Inakuma, H. Shinohara : "Low-energy vibrations in Sc2@C84 and Tm@C82 metallofullerenes with different carbon cages" J. of Molecular Structure 521 (1-3) (2000) pp. 325-340.

1999

Pichler, T.; Winter, J.; Grazioli, C.; Golden, M. S.; Knupfer, M.; Kuran, P.; Dunsch, L.; Fink, J. "The electronic structure of potassium intercalated Tm@C82" Synth. Met., 103(1-3), 2470-2473, 1999

M. Krause, P. Kuran, U. Kirbach, L. Dunsch :"Raman and infrared spectra of Tm @C82 and Gd@C82" Carbon 37 (1999) 113-115

1998

P. Kuran, M. Krause, A. Bartl, L. Dunsch :"Preparation, isolation and characterisation of Eu@C74 : the first isolated europium endohedral fullerene" Chem. Phys. Letters, 292 (1998) 580

J. Fink, T. Pichler, M. Knupfer, M. S. Golden, S. Haffner , R. Friedlein, U. Kirbach, P. Kuran, L. Dunsch,"Electronic structure studies of intercalated, hetero and endohedral fullerenes" Carbon, 36 (1998) p.625-31.

T. Pichler, M. Knupfer, M. S. Golden, T. Boske, J. Fink, U. Kirbach, P. Kuran, L. Dunsch, C. Jung : "The metallofullerene Tm@C82 - isomer-selective electronic-structure" Appl. Phys. A-Materials Sci.&Processing, 66 (1998) p. 281.

1997

T. Pichler, M. S. Golden, M. Knupfer, J. Fink, U. Kirbach, P. Kuran, L. Dunsch: "Monometallofullerene Tm@C82 : proof of an encapsulated divalent Tm ion by high-energy spectroscopy" Phys. Rew. Letters, 79 (1997) p. 3026.

M. Fedurco, P. Rapta, P. Kuran, L. Dunsch: "Application of spin trapping in the study of the electrochemical and photochemical synthesis of phenylated C60 derivatives with iodonium salts" Ber. Bunsenges. Phys. Chem. Chem. Phys. 101, (1997), 1045-1049.

1996

P. Kuran, L. Sojak : "Environmental analysis of volatile organic compounds in water and sediment by gas chromatography" J. Chromatogr., 733 (1996) 119-141.

1995

L. Sojak, I. Ostrovsky, R. Kubinec, P. Kuran, V. G. Berezkin : "Ageing of GC capillary columns with polar stationary liquid phase and retention index of hydrocarbons" Chem. Papers, 49 (1995) 80-84.

L. Sojak, I. Ostrovsky, R. Kubinec, P. Kuran: "Separation and identification of isomeric hydrocarbons by capillary gas chromatography" Petroleum and Coal, 37 (1995) 62-67.

1994

P. Kuran, R. Kubinec, I. Ostrovsky, L. Sojak : "Purge-and-trap injection capillary gas chromatographic determination of volatile aromatic hydrocarbons in river sediment" "J. Cromatogr, 665 (1994) 133-138.

Zpět

Patenty a spolupráce s průmyslem

2016

Přípravek s obsahem humátů vícemocných kovů a stopových prvků vázaných na organickou fázi lignitu, Užitný vzor č. 29958, 2016. J. Kozler, J. Novák, P. Kuráň, M. Trčková, A. Lorencová, H. Přikrylová, I. Koláčková.

Přípravek s obsahem humátů vícemocných kovů a stopových prvků na bázi oxyhumolitu, Užitný vzor č. 30030, 2016. J. Kozler, J. Novák, P. Kuráň, M. Trčková, A. Lorencová, H. Přikrylová, I. Koláčková.

Zpět

Ukončené projekty

Projekt "Oxidace" (pokročilé sanační technologie), VUAnCH Ústí nad Labem, od r. 2004, vedoucí projektu.

Nanomateriály na bázi polymerů, charakterizace, Atomic Force Mikroscopy (AFM), 2001-2003, IPF Dresden, vedoucí projektu.

Rheo NMR der Polymerschmeltze, 2001-2003, IPF Dresden, vedoucí projektu.

Příprava, separace a charakterizace fullerenů, 1995-1999, IFW Dresden, koordinátor projektu.

Zpět

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2015 - VŠCHT Praha, obor „Analytická chemie“ (Doc.)

1999 - 2000, TU Dresden (Fakultät Mathematik und Naturwissenschaft), obhajoba disertace 2001.

1990 - 1995, vědecký pracovník na Komenského univerzite v Bratislavě

1984 - 1989, Technická univerzita Bratislava, fyzikální a analytická chemie

1980 - 1984, Gymnázium E. Gudernu, Nitra

Krátkodobé pobyty a kurzy

1992, Geochemistry, groundwater and pollution, Vrijee University, Amsterdam, GC-AED, Waldbronne

Zaměstnání

Od r. 2004 až doteď přednáší na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od r. 2003 až doteď Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem, vědecký pracovník a vedoucí projektu.

2001 - 2003, IPF Dresden (Institut pro výzkum polymerů), vědecký pracovník a vedoucí projektu.

1999 - 2000, Technická univerzita Dresden

1995 - 1999, IFW Dresden (Institut pro výzkum pevných látek)

1990 - 1995, Komenského univerzita, Bratislava, vědecký pracovník.

Zpět

Ostatní aktivity 

Zpět