Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

-

funkce:

proděkan pro vědu

telefon:

00420-475 309 256

e-mail:

pavel.kuran@ujep.cz

místnost:

UniCRE

zaměření:

Anorganická a analytická chemie (HPLC, IČ, UV-VIS), charakterizace materiálů

výuka:

1 ACHZ, 1 ZACH,

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity

 

H-index (Web of Science): 13

Počet citací (bez autocitací): 520


Články v mezinárodních časopisech s IF

2007

P. Janoš, J. Sypecká, P. Mlčkovská, P. Kuráň, V. Pilařová "Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto untreated low-rank coal (oxihumolite) Sep. Sci. Purif. Technol. 53 (2007) 322-329

2003

Butcher, M. J.; Nolan, J. W.; Hunt, M. R. C.; Beton, P. H.; Dunsch, L.; Kuran, P.; Georgi, P.; Dennis, T. J. S. "Adsorption and manipulation of endohedral and higher fullerenes on Si(100)-2´1"Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics, 67(12), 125413/1-125413/5, 2003.

A. Gottwald, P. Kuran, U. Scheler "Separation of Velocity Distribution and Diffusion Using PFG-NMR with Incremented Velocities" J. Magn. Reson., 162 (2003) 364-370

2001

Gaplovsky, A.; Hercek, R.; Kuran, P. Photoisomerization of some 2-alkylthiobenzothiazoles. Chemical Papers, 55(1), 45-48, 2001

Dunsch, L.; Bartl, A.; Georgi, P.; Kuran, P. "New metallofullerenes in the size gap of C70 to C82: From La2@C72 to Sc3N@C80" Synthetic Metals, 121(1-3), 1113-1114, 2001

Noworyta, K.; Kuran, P.; Nantsis, E. A.; Bilewicz, R.; Dunsch, L.; Kutner, W. "Surface properties of Langmuir films of mono-, di-, and tetra-n-octyl adducts of C60 at the water-air interface." Synthetic Metals, 123(1), 157-164, 2001

Butcher, M. J.; Nolan, J. W.; Hunt, M. R. C.; Beton, P. H.; Dunsch, L.; Kuran, P.; Georgi, P.; Dennis, T. J. S. "Orientationally ordered island growth of higher fullerenes on Ag/Si(111)" Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics, 64(19), 195401/1-195401/6, 2001

2000

M. Krause, M. Hulman, H. Kuzmany, P. Kuran, L. Dunsch, T.J.S. Dennis, M. Inakuma, H. Shinohara : "Low-energy vibrations in Sc2@C84 and Tm@C82 metallofullerenes with different carbon cages" J. of Molecular Structure 521 (1-3) (2000) pp. 325-340.

1999

Pichler, T.; Winter, J.; Grazioli, C.; Golden, M. S.; Knupfer, M.; Kuran, P.; Dunsch, L.; Fink, J. "The electronic structure of potassium intercalated Tm@C82" Synth. Met., 103(1-3), 2470-2473, 1999

M. Krause, P. Kuran, U. Kirbach, L. Dunsch :"Raman and infrared spectra of Tm @C82 and Gd@C82" Carbon 37 (1999) 113-115

1998

P. Kuran, M. Krause, A. Bartl, L. Dunsch :"Preparation, isolation and characterisation of Eu@C74 : the first isolated europium endohedral fullerene" Chem. Phys. Letters, 292 (1998) 580

J. Fink, T. Pichler, M. Knupfer, M. S. Golden, S. Haffner , R. Friedlein, U. Kirbach, P. Kuran, L. Dunsch,"Electronic structure studies of intercalated, hetero and endohedral fullerenes" Carbon, 36 (1998) p.625-31.

T. Pichler, M. Knupfer, M. S. Golden, T. Boske, J. Fink, U. Kirbach, P. Kuran, L. Dunsch, C. Jung : "The metallofullerene Tm@C82 - isomer-selective electronic-structure" Appl. Phys. A-Materials Sci.&Processing, 66 (1998) p. 281.

1997

T. Pichler, M. S. Golden, M. Knupfer, J. Fink, U. Kirbach, P. Kuran, L. Dunsch: "Monometallofullerene Tm@C82 : proof of an encapsulated divalent Tm ion by high-energy spectroscopy" Phys. Rew. Letters, 79 (1997) p. 3026.

M. Fedurco, P. Rapta, P. Kuran, L. Dunsch: "Application of spin trapping in the study of the electrochemical and photochemical synthesis of phenylated C60 derivatives with iodonium salts" Ber. Bunsenges. Phys. Chem. Chem. Phys. 101, (1997), 1045-1049.

1996

P. Kuran, L. Sojak : "Environmental analysis of volatile organic compounds in water and sediment by gas chromatography" J. Chromatogr., 733 (1996) 119-141.

1995

L. Sojak, I. Ostrovsky, R. Kubinec, P. Kuran, V. G. Berezkin : "Ageing of GC capillary columns with polar stationary liquid phase and retention index of hydrocarbons" Chem. Papers, 49 (1995) 80-84.

L. Sojak, I. Ostrovsky, R. Kubinec, P. Kuran: "Separation and identification of isomeric hydrocarbons by capillary gas chromatography" Petroleum and Coal, 37 (1995) 62-67.

1994

P. Kuran, R. Kubinec, I. Ostrovsky, L. Sojak : "Purge-and-trap injection capillary gas chromatographic determination of volatile aromatic hydrocarbons in river sediment" "J. Cromatogr, 665 (1994) 133-138.

Zpět

Řešené projekty

Zpět

Ukončené projekty

Projekt "Oxidace" (pokročilé sanační technologie), VUAnCH Ústí nad Labem, od r. 2004, vedoucí projektu.

Nanomateriály na bázi polymerů, charakterizace, Atomic Force Mikroscopy (AFM), 2001-2003, IPF Dresden, vedoucí projektu.

Rheo NMR der Polymerschmeltze, 2001-2003, IPF Dresden, vedoucí projektu.

Příprava, separace a charakterizace fullerenů, 1995-1999, IFW Dresden, koordinátor projektu.

Zpět

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2015 - VŠCHT Praha, obor „Analytická chemie“ (Doc.)

1999 - 2000, TU Dresden (Fakultät Mathematik und Naturwissenschaft), obhajoba disertace 2001.

1990 - 1995, vědecký pracovník na Komenského univerzite v Bratislavě

1984 - 1989, Technická univerzita Bratislava, fyzikální a analytická chemie

1980 - 1984, Gymnázium E. Gudernu, Nitra

Krátkodobé pobyty a kurzy

1992, Geochemistry, groundwater and pollution, Vrijee University, Amsterdam, GC-AED, Waldbronne

Zaměstnání

Od r. 2004 až doteď přednáší na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od r. 2003 až doteď Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem, vědecký pracovník a vedoucí projektu.

2001 - 2003, IPF Dresden (Institut pro výzkum polymerů), vědecký pracovník a vedoucí projektu.

1999 - 2000, Technická univerzita Dresden

1995 - 1999, IFW Dresden (Institut pro výzkum pevných látek)

1990 - 1995, Komenského univerzita, Bratislava, vědecký pracovník.

Zpět

Ostatní aktivity 

Zpět