Ing. Josef Lébr, Ph.D.

funkce:

Odborný asistent

telefon:

+420 602 858 959

e-mail:

josef.lebr@ujep.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Energetika, Strojnictví

výuka:

Energetika a ŽP, Technické kreslení, Fyzika a Přístrojová technika

 

 


Články v mezinárodních časopisech s IF

 

1)      Lébr, J. Rekultivace mostecké hnědouhelné pánve. In II. Workshop „Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady  primárních surovinových zdrojů“, VŠB – TU Ostrava , 2011. S. 167 – 173. 234 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 2407 – 9.

 

2)  BLAŽEK, V., ZAVADA, J., BOUCHAL, T., LÉBR, J. Leaching of Copper and Tin from Electric Waste Using Acidithiobacillus ferooxidans. Inženyria Mineralna, červen 2012. Krakov, 2012. ISSN 1640 – 4920.

 

2)     REHOR, M., BRABENEC, J., Lebr, J. Important Discoveries of Petrified Tries of North – western and Northern Bohemia. In 12ͭ ͪ  International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSGEM 2012, 17. - 23. June 2012. Albena, 2012. Vol. IV. ISSN 1314 – 2704.

Účast na konferencích:

Mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví, VŠBT Ostrava,   v  r. 2010

Konference Alternativních zdrojů  energie, Justiční akademie  Kroměříž,  v r.  2010  

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

1986 – 1991 VŠBT Ostrava

 

Odborný růst

2009 – 2014  doktorandské studium VŠBT Ostrava

 

Zaměstnání

SŠS Teplice, Fr. Šrámka – učitel odborných předmětů

FŽP UJEP Královská výšina, Ústí nad Labem – odborný asistent

 

Ostatní aktivity:

2007 – 2008 člen Akademického senátu UJEP za FŽP

 

Aktualizováno: 31.1.2015