Ing. Diana Nebeská

funkce:

Doktorand

telefon:

475 284 113

e-mail:

diana.nebeska@ujep.cz

místnost:

KV 119

 

 

 

 


Články v mezinárodních časopisech s IF

2018

 

NEBESKÁ D., TRÖGL J., PIDLISNYUK V., POPELKA J., VERONESI-DÁŇOVÁ P., USŤAK S., HONZÍK R.: Effect of growing Miscanthus x giganteus on soil microbial communities in post-military soil. Sustainability 10(11) (2018) 4021. DOI:10.3390/su10114021. IF = 2,075

 

Účast na konferencích

2019

 

NEBESKÁ D., ČERNÝ J., PIDLISNYUK V., KVAK V.: Effects of selected plant growth regulators on Miscanthus x giganteus biomass production in the Czech Republic. The MISCOMAR Project International Scientific Conference “Multiple benefits of biomass crops on marginal land”. 20.-21.3.2019, Katowice, Polsko. Poster. Abstrakt ve sborníku.

 

NEBESKÁ D., BURDOVÁ H., VERONESI DÁŇOVÁ P.: Activity of soil microorganisms during Miscanthus x giganteus cultivation: first results of the field study in the Czech Republic. The MISCOMAR Project International Scientific Conference “Multiple benefits of biomass crops on marginal land”. 20.-21.3.2019, Katowice, Polsko. Poster. Abstrakt ve sborníku.

 

2018

 

NEBESKÁ D., TRÖGL J., PIDLISNYUK V., SMAHA M., HOLUBOVÁ M.: Development of PLFA profile of soil microbial communities during pot growth of Miscanthus x giganteus in contaminated soils. Ecology of Soil Microorganisms 2018. 17.-21.6.2018, Helsinky, Finsko. Poster. Abstrakt ve sborníku.

 

NEBESKÁ D., MALINSKÁ H., TRÖGL J., PIDLISNYUK V., SMAHA M., HOLUBOVÁ M., MEDŽOVÁ A.: Growing Miscanthus x giganteus in post-military soil and soils contaminated by petroleum hydrocarbons: remediation and biomass production. Central and Eastern European Conference on Health and the Environment. 10. –14.6.2018, Krakow, Polsko. Přednáška.

 

2017

 

NEBESKÁ D., PIDLISNYUK V., TRÖGL J., MALINSKÁ H., MALÝ J., SMAHA M., HOLUBOVÁ M., MEDŽOVÁ A.: First results of growing Miscanthus x giganteus on soils contaminated by hydrocarbons and metals. The 6th Biennial International Scientific conference Applied Natural Sciences 2017. 27. –29. 9. 2017, Jasná, Slovensko. Přednáška. Abstrakt ve sborníku.

 

PIDLISNYUK V., TRÖGL J., NEBESKÁ D., VERONESI DÁŇOVÁ P., SEIDLOVÁ L., KURÁŇ P., ERICKSON L., DAVIS L.: Microbial communities characteristics during two-year growth of biofuel crop Miscanthus x giganteus on the military contaminated soil. 7th Congress of European Microbiologists. 9. –13. 7. 2017, Valencia, Španělsko. Poster.

 

NEBESKÁ D., PIDLISNYUK V., TRÖGL J., VERONESI DÁŇOVÁ P., SEIDLOVÁ L., KURÁŇ P., ERICKSON L., DAVIS L.: Soil microbial community characteristics in military contaminated land during phytotechnology with Miscanthus x giganteus. 6th International Symposium on Biosorption and Biodegradation/Bioremediation. 25. – 29. 6. 2017, Praha. Poster. Abstrakt ve sborníku.

 

Řešené projekty

2019-2021: TAČR ZÉTA Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu. Člen řešitelského tým

 

2019-2020: IGA UJEP Inovativní bioremediace a rekultivace. Člen řešitelského týmu

 

2017-2019: SGS UJEP Sledování environmentálního stresu Miscanthus x giganteus pěstovaného na kontaminovaných lokalitách. Řešitel

 

2017-2018: TAČR GAMA Inovativní preparáty pro zlepšení produkce biomasy Miscanthus x giganteus na marginálních půdách. Člen řešitelského týmu

 

2016-2021: NATO SPS G4687 New phytotechnology for cleaning contaminated military sites. Člen řešitelského týmu.

 

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2016-dosud: Ph.D. studium, FŽP UJEP, obor Environmentální analytická chemie.

 

2014-2016: Ing., FŽP UJEP, obor Odpadové hospodářství

 

2011-2014: Bc., FŽP UJEP, obor Ochrana ŽP v průmyslu

 

Zaměstnání

2017- dosud: FŽP UJEP, doktorand/výzkumný pracovník, administrativní pracovník projektů