Doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.

 

funkce:

Docent

telefon:

475 254 111, 737 355 601

e-mail:

karel.svoboda@ujep.cz     svoboda@icpf.cas.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Energetika, Ochrana prostředí, Spalovací a zplyňovací technologie, Dekontaminace, Remediace

výuka:

Energetika a životní prostředí, Dekontaminační a bioremediační technologie

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2017

Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Skoblia S., Chyou Y.-P.: Reaction and Transport Effects in the Heterogeneous Systems for Lean Gas Purification. (Eng) Chem. Pap. 71(3), 563-577 (2017).

Svoboda K., Leitner J., Havlica J., Hartman M., Pohořelý M., Brynda J., Šyc M., Chyou Y.-P., Chen P.-Ch.: Thermodynamic Aspects of Gasification Derived Syngas Desulfurization, Removal of Hydrogen Halides and Regeneration

of Spent Sorbents Based on La2O3/La2O2CO3 and Cerium Oxides. (Eng) Fuel, 197, 277-289 (2017).

2016

Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Beňo Z., Šyc M., Svoboda K.: Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass. (Eng) Energy Fuels 30(5), 4065-4071 (2016).

Svoboda K., Hartman M., Šyc M., Pohořelý M., Kameníková P., Jeremiáš M., Durda T.: Possibilities of Mercury Removal in the Dry Flue Gas Cleaning Lines of Solid Waste Incineration Units. (Eng) J. Environ. Manage 166, 499-511 (2016).

2015

Chien H-Y., Chyou Y.-P., Svoboda K.: Feasibility Study of Commercial Sorbent in Coal-derived Syngas Desulfurization Field. (Eng) International Journal of Chemical and Environmental Engineering 6(4), 236-242 (2015).

Svoboda K., Hartman M., Pohořelý M., Šyc M., Kameníková P., Jeremiáš M., Huang L.-W.: Thermodynamic possibilities and limits for producer gas desulfurization and HCl related interferences for Zn, Mn, Ce and La based sorbents of sulfur

compounds. (Eng) Key Engineering Materials Vols. 656-657, 101-106 (2015).

2014

Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Skoblia S., Chen Po-Ch.: Reaction of Hydrogen Chloride Gas with Sodium Carbonate and Its Deep Removal in a Fixed-Bed Reactor. (Eng) Ind. Eng. Chem. Res. 53(49), 19145-19158 (2014).

Jeremiáš M., Pohořelý M., Bode P., Skoblia S., Beňo Z., Svoboda K.: Ammonia Yield from Gasification of Biomass and Coal in Fluidized Bed Reactor. (Eng) Fuel 117(Part B), 917-925 (2014).

Pohořelý M., Jeremiáš M., Svoboda K., Kameníková P., Skoblia S., Beňo Z.: CO2 as Moderator for Biomass Gasification. (Eng) Fuel 117(Part A), 198-205 (2014).

2013

Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Jeremiáš M.: Attrition of Dolomitic Lime in a Fluidized-Bed at High Temperature. (Eng) Chem. Pap. 67(2), 164-172 (2013).

Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M.: Thermal Decomposition of Sodium Hydrogen Carbonate and Textural Features of Its Calcines. (Eng) Ind. Eng. Chem. Res. 52(31), 10619-10626 (2013).

2012

Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M.: Otěr minerálních katalyzátorů ve fluidním zplyňovacím reaktoru. (Czech) Attrition of a Mineral Catalyst in a Fluidized Bed Gasification Reactor. Chem. Listy 106(9), 844-846 (2012). 

Hartman M., Trnka O., Svoboda K., Pohořelý M.: Úletové rychlosti částic vápencového kalcinátu z fluidní vrstvy. (Czech) Entrainment Velocities of Calcined Limestone Particles from Fluidized Bed. Chem. Listy 106(4), 303-306 (2012). 

Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Hartman M., Skoblia S., Šyc M.: Fluidized Bed Gasification of Coal-Oil and Coal-Water-Oil Slurries by Oxygen –Steam and Oxygen-CO2 Mixtures. (Eng) Fuel Process. Technol. 95(1), 16-26 (2012). 

Šulc J., Štojdl J., Richter M., Popelka J., Svoboda K., Smetana J., Vacek J., Skoblia S., Buryan P.: Biomass Waste Gasification – Can Be the Two Stage Process Suitable for Tar Reduction and Power Generation?. (Eng) Waste Management 32(4), 692-700 (2012). 

Šyc M., Pohořelý M., Kameníková P., Habart J., Svoboda K., Punčochář M.: Willow Trees from Heavy Metals Phytoextraction as Energy Crops. (Eng) Biomass Bioenerg. 37, 106-113 (2012).

Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: Zplyňování biomasy. (Czech) Biomass Gasification. Chem. Listy 106(4), 264-274 (2012).

2011

Hartman M., Trnka O., Veselý V., Svoboda K.: Termická oxidace oxidu uhelnatého ve spalných plynech. (Czech) Thermal Oxidation of Carbon Monoxide in Flue Gas. Chem. Listy 105(7), 546-552 (2011).

Šyc M., Pohořelý M., Jeremiáš M., Vosecký M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: Behavior of Heavy Metals in Steam Fluidized Bed Gasification of Contaminated Biomass. (Eng) Energy and Fuels 25(5), 2284–2291 (2011).

2010

Hartman M., Trnka O., Pohořelý M., Svoboda K.: High-temperature reaction in the freeboard region above a bubbling fluidized bed. Ind. Eng. Chem.Res. 49(6) , 2672-2680 (2010).

Martinec J., Sen H., Svoboda K., Martincova J.V., Baxter D.: The thermal protection of a specific experimental instrument for monitoring of combustion conditions on the grate of municipal solid waste incinerators. Appl. Therm. Eng. 30(8-9), 1022-1028 (2010).

2009

Svoboda K., Kalisz S., Miccio F., Wieczorek K., Pohořelý M.: Simplified modeling of circulating flow of solids between a fluidized bed and a vertical pneumatic transport tube reactor connected by orifices. Powder Technol. 192(1), 65-73 (2009).

Svoboda K., Martinec J., Pohořelý M., Baxter D.: Integration of biomass drying with combustion/gasification technologies and minimization of emissions of organic compounds. Chem. Papers 63(1), 15-25 (2009).

Svoboda K., Pohořelý M., Hartman M., Martinec J.: Pretreatment and feeding of biomass for pressurized entrained flow gasification. Fuel Process. Technol. 90(5), 629-635 (2009).

Hartman M., Trnka O., Svoboda K.: Use of pressure fluctuations to determine on-line the regime of gas-solid suspensions from incipient fluidization to transport.Ind. Eng. Chem. Res. 48(14), 6830-6835 (2009).

2008

Svoboda K., Siewiorek A., Baxter D., Rogut J., Pohořelý M.: Thermodynamic possibilities and constraints for pure hydrogen production by a nickel and cobalt based chemical looping process at lower temperatures. Energy Convers. Manag. 49(2), 221-231 (2008).

Miccio F., Kalisz S., Baxter D., Svoboda K.: Combustion of liquid bio-fuels in an internal circulating fluidized bed. Chem. Eng. J. 143(1-3), 172-179 (2008).

Miccio M., Svoboda K., Schosger J.-P., Baxter D.: Biomass gasification in internal circulating fluidized beds: A thermodynamic predictive tool. Korean J. Of Chem. Eng. 25(4), 721-726 (2008).

2007

Svoboda K., Slowinski G., Rogut J., Baxter D.: Thermodynamic possibilities and constraints of pure hydrogen production by a chromin, nickel and manganese based chemical looping process at lower temperatures. Chem. Papers 61(2), 110-120 (2007).

Svoboda K., Siewiorek A., Baxter D., Rogut J., Pohořelý M.: Thermodynamic possibilities and constraints for pure hydrogen production by iron based chemical looping process at lower temperatures. Energy Convers. Manag. 48(12), 3063-3073 (2007).

2006

Svoboda K., Baxter D., Martinec J.: Nitrous oxide emissions from waste incineration. Chem. Papers 60(19, 78-90 (2006).

Pohořelý M., Vosecky M., Hejdová P., Punčochář M., Skoblia S., Staff M., Vošta j., Koutský B., Svoboda K.: Gasification of coal and PET in a fluidized bed reactor. Fuel 85(17-18), 2458-2468 (2006).

 

2000 – 2005

 

Svoboda K., Čermák Ji.: Chemistry and emissions of nitrogen oxides (NO, NO2, N2O) in combustion of solid fuels. I. Heterogeneous reactions - NO + NO2. (Eng) Chem. Pap. 54(2), 104-117 (2000).

 

Svoboda K., Čermák Ji., Hartman M.: Chemistry and emissions of nitrogen oxides (NO, NO2, N2O) in combustion of solid fuels. II. N2O (Eng) Chem. Pap. 54(2), 118-130 (2000).

 

Hartman M., Trnka O., Svoboda K., Veselý V.: Thermal Dissociation and H2S Reactivity of Czech Limestones. (Eng) Chem. Pap. 57(5), 309-316 (2003).

 

Svoboda K., Pohořelý M., Hartman M.: Effects of Operating Conditions and Dusty Fuel on the NOx, N2O and CO Emissions in PFB Co-Combustion of Coal and Wood. (Eng) Energy & Fuels 17(4), 1091-1099 (2003).

 

Pohořelý M., Svoboda K., Hartman M.: Feeding Small Quantities of Particulate Solids. (Eng) Powder Technol. 142(1), 1-6 (2004).

 

Svoboda K., Pohořelý M.: Influence of Operating Conditions and Coal Properties on NOx and N2O Emissions in Pressurized Fluidized Bed Combustion of Subbituminous Coals. (Eng) Fuel 83(7-8), 1095-1103 (2004).

 

Fernandez-Gutierrez M.-J., Svoboda K., Baxter D., Hunter Ch..: Nitrous Oxide (N2O) Emissions from Waste and Biomass to Energy Plants. (Eng) Waste Manage. Res. 23(2), 133-147 (2005).

 

Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Trnka O.: Combustion of Dried Sewage Sludge in a Fluidized-Bed Reactor. (Eng) Ind. Eng. Chem. Res. 44(10), 3432-3441 (2005).

 

Pohořelý M., Svoboda K., Trnka O., Baxter D., Hartman M.: Gaseous Emissions from the Fluidized-bed Incineration of Sewage Sludge. (Eng) Chem. Pap. 59(6b), 458-463 (2005).

 

Publikace ostatní

2016

Durda T., Moško J., Pohořelý M., Svoboda K., Zach B., Šyc M., Jeremiáš M., Krausová A., Punčochář M.: Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. (Czech) Combustion of Corn Straw in a Bubbling Fluidized-Bed Reactor. Paliva 8(1), 29-38 (2016).

Zach B., Pohořelý M., Šyc M., Svoboda K., Punčochář M.: Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. (Czech) Based Sorbents for Dry Sorption of Acidic Compounds from Flue Gas from Municipal Solid Waste Incineration Plants. Waste Forum 2016(3), 148-153 (2016).

2015

Pohořelý M., Durda T., Moško J., Zach B., Svoboda K., Šyc M., Kameníková P., Jeremiáš M., Brynda J., Krausová A., Hartman M., Punčochář M.: Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice. (Czech) Fluidized Bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge from the Wastewater Treatment plant Brno – Modřice. Paliva 7(2), 36-41 (2015).

Šyc M., Kameníková P., Krausová A., Baloch T., Zach B., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M.: Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu. (Czech) Utilization of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration. Waste Forum 2015(2), 75-83 (2015).

Šyc M., Kameníková P., Krausová A., Zach B., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M.: MSWI Bottom Ash Characterization and Resource Recovery Potential Assessment. (Eng) J. Polish Mineral Eng. Soc. 2(36), 79-84 (2015).

2010

Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Vosecký M., Kameníková P., Šyc M., Svoboda K.: Alotermni fluidni zplynovani biomasy. (Czech), Paliva 1, 23-30 (2010).

2009

 

2008

Kalisz S., Svoboda K., Robak Z., Baxter D., Andersen L.K.: Application of FT-IR absorption spectroscopy to characterize waste and bio-fuels for pyrolysis and gasification. Arch. Waste Management Environ. Protect. 8, 51-62 (2008).

2007

 

2000 – 2006

 

Čermák Ji., Svoboda K., Pohořelý M.: Zkušenosti s použitím analyzátoru FTIR k analýze paliv. (Czech) Application of FTIR Analyser to Analyse Waste Gases. AUTOMA 7(10), 12-15 (2001).

 

Svoboda K., Hartman M., Čermák Ji., Pohořelý M.: Desulfurization under Conditions of Substoichiometric Pressurized Fluidized Bed Combustion of Coal - Comparison with TG-Tests and Equilibrium Limits. (Eng) Acta Montana, Ser. B 11(120), 39-53 (2001).

 

Svoboda K., Hartman M., Čermák Ji., Klika Z.: Effect of Pressure and Temperature on Coal Behaviour in PFBC/G. (Eng) Acta Montana, Ser. B 126(12), 63-79 (2002).

 

Hartman M., Svoboda K., Veselý V., Trnka O., Chour J.: Tepelné zpracování čistírenských kalů. (Czech) Sewage Sludge Thermal Processing. Chem. Listy 97(10), 976-982 (2003).

 

Hartman M., Trnka O., Svoboda K., Veselý V.: Aglomerace částic a defluidační jevy ve fluidní vrstvě. (Czech) Agglomeration of Particles and Defluidization Phenomena in the Fluid Bed. Chem. Listy 97(9), 942-948 (2003).

 

Svoboda K., Hartman M., Trnka O., Čermák Ji.: Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití. (Czech) High-Temperature Fuel Cells, Their Status, Fuels and Applications.        Chem. Listy 97(1), 9-23 (2003).

 

Svoboda K.: Tlakové fluidní spalování uhlí, spolu-spalování uhlí se dřevem, emise, výhody a provozní problémy. (Czech) Pressurized Fluidized Bed Combustion of Coal, Co-Combustion of Coal with Wood, Emissions, Advantages and Problems. Zpravodaj ČEA 9(1), 4 (2004).

 

Pohořelý M., Svoboda K., Hartman M.: Komůrkový suvný dávkovač sypkých materiálů. (Czech) Slide Feeder of Different Particulate Materials. Chem. Listy 98(6), 361-365 (2004).

 

Svoboda K., Hartman M., Pohořelý M., Trnka O.: Modelling of Effects of Operating Conditions and Coal Reactivity on Temperature of Burning Particles in Fluidized Bed Combustion. (Eng) Acta Geodyn. Geomater. 1(2), 261-274 (2004).

 

Přihlášky vynálezů a patenty

Pohořelý M., Svoboda K., Šyc M., Durda T., Punčochář M., Hartman M.: Zařízení pro fluidní spalování pevných paliv či suspenzí. (Czech) Pat. No. 305044/PV 2013-638. Patent udělen: 25. 2. 2015.

 

Svoboda K., Smetana J., Štojdl J., Šulc J., Vacek J.: Způsob zplyňování upravené biomasy a zařízení k jeho provádění. Český Patent č. CZ303367 / PV 2011-404. Patent udělen: 7.9. 2012.

 

Pohořelý M., Kameníková P., Svoboda K., Skoblia S., Jeremiáš M., Šyc M., Punčochář M., Hartman M.: Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv. Přihláška vynálezu PV 2012-516.

Datum přihlášení: 27. 7. 2012 .

 

Svoboda K., Čermák Ji., Hartman M., Baťalík J., Gubčo V.: Způsob energetického využití tuhých paliv s tlakovým zplyňováním a paro-plynovým cyklem a zařízení k jeho

provádění. Český patent č. 290861. Patent udělen: 03.09. 2002.

 

Svoboda K., Hartman M., Alexa M., Staš M.: Způsob komplexního zpracování antimonových surovin a poloproduktů s obsahem drahých kovů a mědi. Československý patent (autorské osvědčení)

AO 272161, (1990).

 

Svoboda K., Hartman M., Jakubec K., Bejrová V.: Způsob tepelného rozkladu šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru. Československý patent (autorské osvědčení) AO 266834, (1989).

 

Masat J., Bejblík P., Hartman M., Pata J., Svoboda K., Veselý V.: Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin. Československý patent (autorské osvědčení) AO 257 501, (1988).

 

Svoboda K., Hartman M., Veselý V., Pata J.: Způsob odstraňování rtuti, oxidu arzenitého a oxidu siřičitého z pražných a odpadních plynů. Československý patent (autorské osvědčení) AO 250298, (1986).

 

 

Zpět

Účast na mezinárodních konferencích:

2016

Svoboda K., Leitner J., Brynda J., Skoblia S., Chyou Y.-P., Chen Y.-S., Hartman M.: Thermodynamic Possibilities and Constraints for the Regeneration of Spent Solid H2S Sorbents Based on Ce-, La-, and Zn-Oxides. (Eng) 33rd International Pittsburgh Coal Conference, Proceedings, lecture, pp. 1-11, Cape Town, South Africa, 08-12 August 2016.

 

Svoboda K., Leitner J., Havlica J., Brynda J., Skoblia S., Hartman M., Pohořelý M., Hsu H.-T.: Thermodynamic Limits for Dehalogenation of Producer Gas by Na2CO3, NaAlO2, CaO/CaCO3, BaO/BaCO3 and Mixed CaO-BaO/BaCO3 Sorbents. (Eng) 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference PRES 2016, Abstracts, P5.61, Prague, Czech Republic, 27-31 August 2016.

 

Svoboda K., Moško J., Durda T., Pohořelý M., Zach B., Šyc M., Krausová A., Jeremiáš M.: Influence of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Medium on Emissions of NOx, N2O and SO2. (Eng) 33rd Annual International Pittsburgh Coal Conference, Abstracts Booklet, p. 38, Cape Town, South Africa, 08-12 August 2016.

 

Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Hartman M., Brynda J., Skoblia S., Chen Y.-S.: Concentration of HCL, HF and Sulfur Compounds in Producer Gas from Fluidized Bed Gasification of Hardwood by Steam-Oxygen Mixtures. (Eng) 3rd International Conference Renewable Energy Sources engineering, technology, innovations, Book of Abstracts, pp. 66-67 (14 pp. full text on CD-ROM), Krynica, Poland, 17-20 May 2016.

 

Chen Po-Ch., Chiu H.-M., Chyou Y.-P., Svoboda K.: Warm Syngas Clean-up Processes Applied in Synthetic Natural Gas (SNG) Production with Coal and Biomass. (Eng) 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference PRES 2016, Chemical Engineering Transaction, Volume 52, pp. 469-474, Prague, Czech Republic, 27-31 August 2016. [17989]

 

2015

Chien H.-Y., Chyou Y.-P., Svoboda K.: Application of Commercial Sorbent into Coal-derived Syngas Desulfurization Field for Clean Coal technologies Development. (Eng) 4th International Renewable Energy and Environment Conference (IREEC-2015), Abstract book of the IREEC-2015, p. 51 (35), Prague, Czech Republic, 04-06 June 2015.

 

Krausová A., Šyc M., Kameníková P., Zach B., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M.: Analysis of Composition of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants. (Eng) International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities", International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities", pp. 159-162, Vienna, Austria, 01-02 October 2015.

 

Svoboda K., Brynda J., Hartman M., Chyou Y.P., Pohořelý M., Skoblia S., Šyc M., Kameníková P.: Interferences and Thermodynamic Limits for Producer Gas Desulfurization, de-HCL and de-HF by Ba, Ce and La-based Sorbents. (Eng) 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE, (full text on CD-ROM, pp. 295-305), p. 27, Tatranské Matliare, Slovakia, 25-29 May 2015.

 

Svoboda K., Hartman M., Havlica J., Leitner J., Pohořelý M., Šyc M., Chen P.-Ch.: Thermodynamics of HCl and HF Interferences in Hot Producer Gas Desulfurization by Zinc, Cerium and Lanthanum Oxide Based Sorbents. (Eng) International Conference on Chemical and Biochemical Engineering, Proceedings - Abstracts-book, CE095, p. 202, Paris-Saint Denis, France, 20-22 July 2015.

 

Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Hartman M., Tošnarová M., Krček M.: Effects of Components of Blended Biomass Pellets on Mechanical Properties, Gasification Reactivity, Alkali, HCl and H2S Release. (Eng) 2nd International Conference Renewable Energy Sources, Book of Abstracts, p. 86, Krynica, Poland, 26-29 May 2015.

 

Šyc M., Kameníková P., Svoboda K., Krausová A., Pohořelý M., Zach B., Punčochář M.: Resource Recovery Potential of the Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration in the Czech Republic. (Eng) 15th International Waste Management and Landfill Symposium , Symposium Proceedings, A16. p. 60, (8 pp. full text on CD-ROM), S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 05-09 October 2015.

 

2014

Huang C.Y., Chyou Y.P., Svoboda K.: Multiple Sulfidation/Regeneration Cycle Tests for Advanced Fuel Conversion Process by 20 wt%Fe2O3/Al2O3 Sorbent. (Eng) 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and the 17th Conference PRES 2014, Final program (9 pp. full text on CD-ROM),, P1.112, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014.

 

Jeremiáš M., Pohořelý M., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Kameníková P., Durda T.: Fluidized Bed Gasification of Biomass: the Yield of Hydrogen under Different Operating Conditions. (Eng) 5th International Conference on Hydrogen Technologies, Book of Abstracts, p. 38 (L11), Prague, Czech Republic, 02-04 April 2014.

 

Svoboda K., Hartman M., Chyou Y.-P., Kameníková P., Pohořelý M., Šyc M.: Thermodynamic Possibilities of Producer Gas Desulfurization and Dechlorination by Ce, La, and Mn Based Solid Sorbents and Regeneration of Sorbents after Sulfidation. (Eng) 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings (13 pp. full text on CD-ROM), p. 57, Tatranské Matliare, Slovakia, 26-30 May 2014.

 

Svoboda K., Hartman M., Pohořelý M., Šyc M., Kameníková P., Jeremiáš M., Huang L.-W.: Thermodynamic Possibilities and Limits for Producer Gas Desulfurization and HCI Related Interferences for Zn, Mn, Ce and La Based Sorbents of Sulfur Compounds. (Eng) International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT), Key Engineering Materials, Vols. 656-657. pp. 101-106, 2015, Taipei City, Taiwan, 31 August - 05 September 2014.

 

Svoboda K., Hartman M., Šyc M., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Durda T.: Possible Removal of Mercury in Dry Flue Gas Cleaning Lines of Solid Waste Incineration Units. (Eng) 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and the 17th Conference PRES 2014, Final program (17 pp. full text on CD-ROM),, P1.129, p. 79, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014.

 

Šyc M., Kameníková P., Giray E., Sobek J., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M.: Phosphorus Recovery from Sewage Sludge Ash via Microwave Enhanced Thermochemical Treatment. (Eng) 2nd Symposium on Urban Mining, Symposium Proceedings, 1-5 pp., 043, Bergamo, Italy, 19-21 May 2014.

 

Šyc M., Kameníková P., Sobek J., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M.: Heavy Metals Volatilization from Sludge Ash by Microwave Enhanced Thermochemical Treatment. (Eng) 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Conference Proceedings, Posters , 1-8 pp., Chania, Greece, 02-05 September 2014.

 

2012

Svoboda K.: Zplyňování uhlí a čištění plynu. (Czech) Gasification of Coal and Purification of Gas. Vyžádaná přednáška, Špičkové strojírenské technologie pro plynárenství, Program

(30 pp. full text on CD-ROM), Ostrava, Czech Republic, 24-25 October 2012.

 

Durda T., Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Beňo Z., Janda V., Šyc M., Punčochář M., Svoboda K.: Vliv fyzikálně-chemických vlastností uhlí na proces zplyňování v reaktoru s fluidní vrstvou. (Czech) Influence of Physicochemical Properties of Coal on Process Gasification in the Fluidized Bed Reactor. Chemie energetických oběhů CHEO 9, Sborník přednášek, pp. 96-104, Praha, Czech Republic, 05-06 September 2012. 

 

Esteve J., Jeremiáš M., Pohořelý M., Svoboda K.: Ammonia Sampling and Analysis in Producer Gas from Fluidized-Bed Gasification. (Eng) International Summer Schoolon Advanced Concepts and Process Schemes for CO2-Free Fluidized and Entrained Bed Co-Gasification of Coal, Biomass and Waste, P6, Madrid, Spain, 03-06 July 2012. 

 

Pohořelý M., Cabáková G., Skoblia S., Parschová H., Jeremiáš M., Svoboda K., Hartman M.: Vliv parciálního tlaku vodní páry a prostorové rychlosti na odstranění HCL z plynu pomocí sorbentů na bázi alkalických kovů. (Czech) Influence of Water Vapor Partial Pressure and Gas Hourly Space Velocity on HCL Removal from Gas by Alkali Metals Based Sorbents. Chemie energetických oběhů CHEO 9, Sborník přednášek, pp. 260-267, Praha, Czech Republic, 05-06 September 2012. 

 

Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Beňo Z., Durda T., Kameníková P., Šyc M., Punčochář M., Svoboda K.: Zplyňování uhlí a odpadní ligno-celulosové biomasy ve fluidní vrstvě dolomitického vápence. (Czech) ne. 64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Sborník, Chemické listy 106(6), p. 572, 2012, Olomouc, Czech Republic, 25-27 June 2012. 

 

Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Beńo Z., Šyc M.: Concentration of HCl, HF and Sulfur Compounds in Fuel Gas from Fluidized Bed Gasification of Coals and Wood by Steam-Oxygen Mixtures. (Eng) 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRES 2012, Final Program (19 pp. full text on CD-ROM), p. P3.199, Prague, Czech Republic, 25-29 August 2012. 

 

Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Jeremiáš M., Tošnarová M.: Gas Cleaning in Gasification: Particle Removal. (Eng) International Summer School on Advanced Concepts and Process Schemes for CO2-Free Fluidized and Entrained Bed Co-Gasification of Coal, Biomass and Waste. , L10, Madrid, Spain, 03-06 July 2012. 

 

Šyc M., Tošnarová M., Hrma J., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M.: Sequential Extraction Partitioning of Trace and Nutrient Elements in Ashes from Biomass Firing District Heating Plants. (Eng) 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Final Programme, P-98, Rome, Italy, 22-27 September 2012.

 

2011

Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Svoboda K., Skoblia S., Šyc M., Punčochář M.: Termické využití biomasy procesem parciální oxidace. (Czech) Biomass Termical Treatment by Partial Oxidation. 63. Zjazd chemikov, ChemZi 7(13), pp. 119-120, 2011, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, Slovakia, 05-09 September 2011. 

Svoboda K.: Kogenerace s využitím biomasy, vhodné výkony a možnosti efektivního využití tepla. (Czech) Biomass Based Cogeneration - Suitable Power Range and Possibilities of Effective Heat Utilization. 3. Mezinárodní Konference Evropských Manažerů pro Energetiku, Program, zvaná přednáška, Praha, Czech Republic, 10-11 November 2011. 

Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Hartman M., Skoblia S.: Fluidized Bed Oxyfuel (CO2 + O2) Gasification of Coal-Oil and Coal-Water-Oil Slurries. (Eng) 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 259 ( pp. 1363-1375 full text on CD-ROM,, Tatranské Matliare, Slovakia, 23-27 May 2011. 

Svoboda K., Pohořelý M., Kameníková P., Jeremiáš M., Skoblia S., Šyc M., Punčochář M.: Gasification of a Coal, Biomass, and a Coal-Biomass Mixture in a Fluidized Bed of Dolomite Particles by a Gas Containing Oxygen-CO2 Mixtures. (Eng) International Conference on Carbon Reduction Technologies CaReTECH 2011, Proceedings, pp. 114-115, Polish Jurassic Highland (Orle Gniazdo), Poland, 19-22 September 2011. 

Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Šulc J., Hartman M., Valeš V., Krček M.: Effects of Straw, Paper and Char Blending with Wood on Mechanical and Gasification Properties of Wood-Blend Pellets. (Eng) 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 197 (pp. 1022-1031 full text on CD-ROM,, Tatranské Matliare, Slovakia, 23-27 May 2011. 

Šyc M, Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Svoboda K., Punčochář M.: Možnosti využití biomasy z fytoextrakce těžkých kovů. (Czech) The Possibilities of Using Biomass from Heavy Metals Fytoextraction. 63. Zjazd chemikov, ChemZi 7(13), p. 262, 2011, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, Slovakia, 05-09 September 2011.

 

2010

Jeremiáš M., Pohořelý M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: The Influence of H2O and CO2 Addition to the Gasification Media during Oxy-Fuel Fluidized Bed Gasification of Biomass. (Eng) 18-th European Biomass Conference & Exhibition, p. VP2.1.12, Lyon, France, 03-07 May 2010.

Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Hartman M.: Gasification of Coal-Oil and Coal-Water-Oil Slurries in a Fluidized Bed Reactor. (Eng) 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 97 (12 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 24-28 May 2010.

Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblja S., Šyc M.: Fluidized bed gasification of coal-oil and coal-water-oil slurries by a gas containing carbon dioxide-oxygen mixture, 19th Internat. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Praha, Czech Republic, 27. August – 1.September 2010.

 

2009

Hartman M., Trnka O., Svoboda K., Pohořelý M.: Evaluation of Fluidization Quality by Time-Series of Pressure Fluctuations. (Eng) 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering,   Proceedings, p. 271 (17 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 25-29 May 2009.

Jeremiáš M., Pohořelý M., Vosecký M., Skoblia S., Kameníková P., Svoboda K., Punčochář M.: Experimental Study of Fluidized-Bed Biomass Gasification with CO2+H2O Mixtures on Limestone and Silica Sand. (Eng) Clean Coal Technologies 2009, Proceedings, 12 pp. full text on CD-ROM, Dresden, Germany, 18-21 May 2009.

Pohořelý M., Šyc M., Jeremiáš M., Vosecký M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: Fluidní zplyňování lnu z fytoextrakce těžkých kovů. (Czech) Fluidized Bed Gasification of Flax used for Phytoextration of Heavy Metals. 56. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009, Sborník, p. 49 (10 pp. full text on CD-ROM), Srní, Šumava, Czech Republic, 19-22 October 2009.

Svoboda K., Pohořelý M., Hartman M., Punčochář M.: Possibilities of Carbon Dioxide Capture by Using Dry Soda Based Regenerable Sorbents. (Eng) 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 157 (9 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 25-29 May 2009.

Svoboda K., Punčochář M.: Czech Approach to Clean Power Generation, Reduction of CO2 Emissions, and Exploitation of Renewable Sources of Energy. (Eng) International Workshop on Co-Gasification of Coal, Biomass and Waste, Workshop Abstracts, p. 16, Madrid, Spain, 12-13 November 2009.

2008

Jeremiáš M., Pohořelý M., Vosecký M., Skoblia S., Kameníková P., Svoboda K., Punčochář M.: Alotermní fluidní zplyňování biomasy. (Czech) Allothermal Fluidized Bed Biomass Gasification. 7. mezinárodní konference Chemie energetických cyklů, Sborník přednášek, pp. 107-115, Praha, Czech Republic, 09-10 September 2008.

Martinec J., Svoboda K., Martincová J.V.: Monitoring and Evaluation of the Incineration Process on the Moving Grate in Municipal Solid Waste Incinerators. (Eng) 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 150 (9 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 26-30 May 2008.

Svoboda K., Baxter D., Miccio F., Kalisz S., Pohořelý M.: Simplified Modeling of Circulating Flow of Solids between a Fluidized Bed and a Vertical Pneumatic Transport Tube Reactor Connected by Orifices. (Eng) BIOGASTECH, Book of Abstracts, pp. 1-21, Gebze, Turkey, 09-11 April 2008.

Svoboda K., Kalisz S., Martinec J., Pohořelý M.: Gas Bypassing and Circulation of Sand and Char Particles in a Dual System with Fluidized Bed and Pneumatic Transport – Effects of Design and Operation Parameters. (Eng) 18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008, Summaries 3, p. 955 (16 pp. full text on CD-ROM), Praha, Czech Republic, 24-28 August 2008.

Svoboda K., Pohořelý M., Hartman M., Trnka O.: Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification. (Eng) 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 227 (14 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 26-30 May 2008.

2005 - 2007

Pohořelý M., Svoboda K., Hejdová P., Vosecký M., Trnka O., Hartman M.: Spalování velmi mokrých stabilizovaných čistírenských kalů v atmosferickém fluidním reaktoru. (Czech) Combustion of Wet Sewage Sludge in Atmospheric Fluidized Bed Reactor. 57. zjazd chemických spoločností, ChemZi 1/2, 2005, p. 26, Tatranské Matliare, Slovakia, 04-08 September 2005.

 

Pohořelý M., Svoboda K., Trnka O., Hartman M.: Gaseous Emissions from the Fluidized-bed Incineration of Sewage Sludge. (Eng) 32nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 82, Tatranské Matliare, Slovakia, 23-27 May 2005.

 

Svoboda K., Pohořelý M., Martinec J., Baxter D., Hunter Ch.: Integration of Biomass Drying with Combustion/Gasification Technologies and Minimization of Emissions of Organic Compounds. (Eng) 32nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 51, Tatranské Matliare, Slovakia, 23-27 May 2005.

 

Hejdová P., Pohořelý M., Vosecký M., Skoblia S., Svoboda K., Vošta J., Punčochář M., Koutský B.: Effect of Experimental Conditions on Co-gasification of Coal and Polyethyleneterephthalate in Atmospheric Fluidized Bed Reactor. (Eng) 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Proceedings, pp. 1-9, Vienna, Austria, 21-24 May 2006.

 

Martinec J., Skála Z., Schosger J.-P., Baxter D., Svoboda K.: Development and Practical Tests of Insulating/Cooling Capsule with Sensor for In-situ Measurements of CO Concentrations on Moving Grates in MSWI. (Eng) 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006, Summaries 5, pp. 1698-1699 (18 pp. full text on CD-ROM), Praha, Czech Republic, 27-31 August 2006.

 

Miccio F., Svoboda K., Schosger J.P., Baxter D.: Staged Gasification of Biomass and Wastes in Fluidized Bed. (Eng) 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Proceedings, p. 1-10, Vienna, Austria, 21-24 May 2006.

 

Siewiorek A., Svoboda K., Rogut J.: Thermodynamic Possibilities of Pure Hydrogen Production by Chromium, Nickel and Manganese-Based Chemical Looping at Lower Temperatures. (Eng) 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006, Summaries 4, pp. 1340-1341 (17 pp. full text on CD-ROM), p, Czech Republic, 27-31 August 2006.

 

Svoboda K., Pohořelý M., Schosger J.-P., Baxter D., Rogut J.: Efficiency of Desulfurization in Sub-Stoichiometric Pressurized Fluidized Bed Combustion of Coals - Theoretical and Practical Problems. (Eng) 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006, Summaries 5, pp. 1719-1720 (20 pp. full text on CD-ROM), Praha, Czech Republic, 27-31 August 2006.

 

Svoboda K., Slowinski G., Rogut J., Siewiorek A.: Thermodynamic Possibilities and Constraints for Pure Hydroden Production by Iron Based Chemical Looping Process at Lower Temperatures. (Eng) 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006, Summaries 4, pp. 1338-1339 (20 pp. full text on CD-ROM), Praha, Czech Republic, 27-31 August 2006.

 

Kalisz S., Svoboda K., Robak Z., Baxter D., Andersen L. K.: Application of FT-IR Absorption Spectroscopy to Characterize Waste and Biofuels for Pyrolysis and Gasification. (Eng) 6th International Conference Fuel from Waste 2007, Proceedings, pp. 1-12, Krynica, Poland, 24-26 October 2007.

 

Martinec J., Schosger J.P, Baxter D., Svoboda K., Martincová J.: Developments and Practical Tests of Insulating/Cooling Capsule with Sensor for In-situ Measurements of CO Concentrations on Moving Grate in MSWI. (Eng) 26th Annual International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, Book of Abstracts, pp. 1-11, Phoenix, Arizona, USA, 14-18 May 2007.

 

Martinec J., Svoboda K., Baxter D., Schosger J.P., Martincová V.: Development and Testing Trials of an Experimental Sensor Instrument within the Layer of Waste on the Moving Grate in Municipal Solid Waste Incinerators. (Eng) 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 231 (12 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 21-25 May 2007.

 

Pohořelý M., Šyc M., Habart J., Tlustoš P., Svoboda K., Punčochář M.: Distribuce těžkých kovů při fluidním spalování vrb použitých pro fytoremediaci kontaminovaných půd. (Czech) Distribution of Heavy Metals in Fluidized-Bed Incineration of Willows Used for Phytoremediation of Contaminated Soil. 59. Zjazd chemikov, ChemZi 1/3, 2007, p. 129, Tatranské Matliare, Slovakia, 02-06 September 2007.

 

Pohořelý M., Vosecký M., Skoblia S., Kameníková P., Punčochář M., Vošta J., Svoboda K.: Detailní složení nízkoenergetického generátorového plynu z fluidního zplyňování biomasy. (Czech) Detailed Composition of the Low-Calorific Producer Gas from the Fluid-Bed Gasification of Biomass. 2. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství Odpadové fórum 2007, Sborník přednášek, pp. 3511-3518, Milovy, Czech Republic, 18-20 April 2007.

 

Svoboda K., Kalisz S., Martinec J., Baxter D., Miccio F.: Circulation of Sand and Char Particles in a System with Fluidized Bed and Pneumatic Transport - Effects of Design and Operation Parameters. (Eng) 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 260 (15 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 21-25 May 2007.

 

Svoboda K., Pohořelý M., Baxter D., Miccio F., Kalisz S.: Fluidized Bed Gasification of Impregnated Wood Containing Significant Chlorine Concentrations – Impact of Operating Parameters on Producer Gas Composition, Content of Hydrocarbons and POP . (Eng) Integration Workshop Zero Emission Power Generation , Proceedings, pp. 15 (22 pp. full text on CD-ROM), Gebze, Turkey, 16-18 March 2007.

Svoboda K., Pohořelý M., Wieczorek K., Baxter D., Schosger J.P.: Thermodynamic Possibilities of Pure Hydrogen Production by a Nickel or Cobalt-based Redox Chemical Looping Process at Lower Temperatures. (Eng) 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 241 (14 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 21-25 May 2007.

 

Wieczorek K., Svoboda K., Miccio F., Baxter D., Kalisz S.: Modeling of Circulating Flow of Solids between a Fluidized Bed and a Fast Fluidized Bed/Pneumatic Transport Tube Ractor Connected by Orifices. (Eng) 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 259 (14 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 21-25 May 2007.

 

 

Zpět

Řešené projekty:

§   Centrum kompetence pro energetické využití odpadů, grant TAČR, TE02000236, 2014 – 2018.

§   Bilaterální Tchajwansko-Český výzkumný projekt, 2014-2016, financovaný NSC Tchajwan a GAČR, 14-09692J, „Čištění plynu z fluidního zplyňování uhlí s biomasou pro využití v pokročilých technologiích“

§   FECUNDUS , 2010–2013, mezinárodni projekt, grant RFCS-CT-2010-0009,  Res. Fund for Coal and Steel of EC (Výzkumný fond pro uhlí a ocel Evropské komise)

§   PPP Project 2011-2012 - Dvoustranný Tchajwansko-Český výzkumný projekt, financovaný NSC of Taiwan: Advanced Processes for Gasification, Gas Cleaning and Hydrogen Production

§   FLEXGAS, 2007-2010, mezinárodní projekt, Near zero emission advaned fluidized bed gasification, Contract No. RFCS–CT-2007-0005, Res. Fund for Coal and Steel of EC

       (Výzkumný fond pro uhlí a ocel Evropské komise), www.flexgas.cnr.it

§   INCO-Copernicus 1998–2000, Extremely staged pressurized combustion with minimization of emissions, Contract No. ERBIC15-CT98-0513, mezinárodni grant EU, Evropská komise

§   Tlakové fluidní spalování uhlí a biomasy a emise oxidů dusíku, 1998-2002 , grant No. A4072801, Grant podpořený Grantovou agenturou AV ČR, CZ

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1968-1973 VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská,

Ing. : 1973   chemický inženýr, obor procesy a aparáty chemické technologie

1974-1979 Vědecká aspirantura Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, obor teorie chemické techniky, CSc.  1979   

Doc. 1996, VŠCHT Praha, obor Chemické a environmentální inženýrství

Zpět

Dlouhodobé pracovní pobyty v zahraničí:

1991 – 1993: dvouletý pracovní pobyt (jako smluvní vědecký a pedagogický pracovník) na Fakultě chemické technologie a materiálového inženýrství, Technická Universita Delft, Holandsko.

2002 – 2007 dva pracovni pobyty, celkem 4 roky (jako hostující vědecký pracovník a jako smluvní expert) v Ústavu pro energii Spojeného výzkumného centra EK, Petten, Holandsko.

 

Mezinárodní aktivity a členství v řídících radách

 

Člen řídící rady a hodnotitel příspěvků pro Mezinárodní konference “Spalování ve fluidní vrstvě”:  1995 – 2005.

Člen organizačního výboru mezinárodní konference CHISA a vedoucí odborné sekce Fluidace: 2000 – 2012.

Český expert-evaluátor pro průmyslové projekty výzkumu a vývoje (Czechinvest, MPO ČR a TA ČR): od roku 1999.

Český expert pro United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):  2000 - 2012.

Člen vědeckého výboru mezinárodního symposia o spalovacích procesech organizovaného Polskou akademií věd: od roku 2003.

 

Ocenění

 

1985 : Úspěšné a odměněné řešení celostátního tematického úkolu č. 12/84 – Odstraňování rtuti z plynů obsahujících vyšší koncentrace SO2 .

1989 : Článek na téma "Úprava a spalování městských odpadů, čištění plynů, a zpracování tuhých zbytků ze spalování” byl oceněn jako nejlepší článek v časopisu

          Ochrana ovzduší za rok 1988.

1991 : Cena Akademie Věd ČR: M. Hartman, K. Svoboda, V. Veselý, M. Čárský byli oceněni touto cenou za soubor odborných vědeckých článků

          a vědecko-výzkumných zpráv na téma: "Využití Ca- a Mg- sloučenin v ochraně ovzduší (snižování emisí oxidů síry a dalších polutantů)".

2004:  Článek na téma “Vysokoteplotní palivové články, stav jejich vývoje, vhodná paliva a možnosti jejich aplikací” byl oceněn jako nejlepší článek

          publikovaný v časopisu Chemické listy během roku 2003 (cena Karla Preise). 

2004:  Vyžádaná přednáška a ocenění nejlepších řešených grantových projektů v rámci Akademie věd ČR  a popularizace vědeckého výzkumu: “Tlakové fluidní

           spalování a sub-stochiometrické tlakové spalování hnědých uhlí a spolu-spalování dřeva s uhlím, ovlivnění emisí, provozní problémy a perspektivy”. 

2011:  Dekret s oceněním odborné práce od Americké Chemické Společnosti – jako uznání dlouholeté kvalitní práce posuzovatele a oponenta odborných článků pro ACS.

2012:  Cena Rektora UJEP Ústí nad Labem za aplikovaný výzkum (spolu s ing. J. Šulcem a ing. J. Štojdlem)

 

Zpět