doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

funkce:

docent, proděkan pro vědu

telefon:

475 284 153

e-mail:

josef.trogl@ujep.cz

místnost:

KV 513

zaměření:

aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie, bioremediace a fytoremediace, půdní mikrobní společenstva, ekotoxikologie, QSAR

výuka:

biochemie (1BICH), biotechnologie (1BIOT), Ekotoxikologie, Biochemie a hematologie, Environmental microbiology, Biosenzory

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity  

 

Researcher ID


Články v mezinárodních časopisech s IF

2020

ROCCUZZO S., BECKERMAN A., TRÖGL J.: New perspectives on the biological remediation of endocrine disrupting compounds from wastewater using algae-, bacteria- and fungi-based technologies: status and future directions. Int. J. Environ. Sci. Technol. přijato k publikaci. IF = 2,031.

MALINSKÁ H., PIDLISNYUK V., NEBESKÁ D., EROL A., MEDŽOVÁ A., TRÖGL J.: Physiological response of Miscanthus x giganteus to plant growth regulators in nutritionally poor soil. Plants. 9(2) (2020) 194 DOI: 10.3390/plants9020194  IF = 2,632

2019

HOLÍK J., HLISNIKOVSKÝ L., HONZÍK R., TRÖGL J., BURDOVÁ H., POPELKA J.: Soil microbial communities and enzyme activities after long-term application of inorganic and organic fertilizers at different depths of the soil profile. Sustainability 11(12) (2019) 3251. DOI: 10.3390/su11123251. IF = 2,592

NEBESKÁ D., PIDLISNYUK V., STEFANOVSKA T., TRÖGL J., SHAPOVAL P., POPELKA J., ČERNÝ J., MEDKOW A., KVAK V., MALINSKÁ H.: Impact of plant growth regulators and soil properties on Miscanthus x giganteus biomass parameters and metals uptake during growing in military soils. Rev. Env. Health. 34(3) (2019) 283-291 DOI: 10.1515/reveh-2018-0088 IF = 1,616

KNAPOVÁ T., MATOUŠEK J., KOLÁŘOVÁ K., SLEPIČKA P, ŠÍCHA V., TRÖGL J., KOLSKÁ Z.: Nanostructured surface and antimicrobial properties of chemically modified polymer foils. Chemistry select. 4 (2019) 4382-4391. DOI: 10.1002/slct.201802978. IF = 1,716.

PIDLISNYUK V., ERICKSON L., STEFANOVSKA T., POPELKA J., HETTIARACHCHI G., DAVIS L., TRÖGL J.: Potential phytomanagement of military polluted sites and biomass production using biofuel crop Miscanthus x giganteus. Env. Pollut. 249 (2019) 330-337. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.03.018. IF = 5,714.

ČMELÍK J., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J., NERUDA M., KADLEČÍK M., PACINA J., POPELKA J., SIROTKIN A.S.: Changes in the content of heavy metals in Bílina river during 2012–2017: Effects of flood and industrial inputs. Water. (2019) 11(3), 481. DOI: 10.3390/w11030481. IF = 2,524.

RYŠÁNEK P., ČAPKOVÁ P., ŠTOJDL J., TRÖGL J., BENADA O., KORMUNDA M., KOLSKÁ Z., MUNZAROVÁ M.: Stability of antibacterial modification of nanofibrous PA6/DTAB membrane during air filtration. Mat. Sci. Eng. C. 96 (2019) 807-813. DOI: 10.1016/j.msec.2018.11.065. IF = 5,080.

2018

NEBESKÁ D., TRÖGL J., PIDLISNYUK V., POPELKA J., VERONESI-DÁŇOVÁ P., USŤAK S., HONZÍK R.: Effect of growing Miscanthus x giganteus on soil microbial communities in post-military soil. Sustainability 10(11) (2018) 4021. DOI: 10.3390/su10114021. IF = 2,075

TRÖGL J., ESUOLA C.O., KŘÍŽENECKÁ S., KURÁŇ P., SEIDLOVÁ L., VERONESI-DÁŇOVÁ P., POPELKA J., BABALOLA O.O., HRABÁK P., CZINNEROVÁ M., KAKOSOVÁ E., ŠEVCŮ A., TISCHLER D.: Biodegradation of high concentrations of aliphatic hydrocarbons in soil from a petroleum refinery: Implications for applicability of new actinobacterial strains. Appl. Sci. 8(10) (2018), 1855. DOI: 10.3390/app8101855. IF = 1,689.

SHAPOVAL P.Y., PIDLISNYUK V., ERICKSON L.E., TRÖGL J., POPELKA J., DAVIS L.C., STEFANOVSKA T.R., HETTIARACHCHI G.M.: Metals uptake behaviour in Miscanthus x giganteus plant during growth at the contaminated soil from the military site in Sliač, Slovakia. Pol. J. Chem. Technol. 20(2) (2018), 1-7. DOI: 10.2478/pjct-2018-0016 IF=0,725

KUKLA J., HOLEC M., TRÖGL J., HOLCOVÁ D., HOFMANOVÁ D., KURÁŇ P., POPELKA J., PACINA J., KŘÍŽENECKÁ S., USŤAK S., HONZÍK R.: Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Caves Sediments in the Protected Landscape Area “Labské Pískovce” (Czech Republic): Implications for Regulatory Measures. Sustainability. 10(2) (2018) 396. DOI: 10.3390/su10020396 IF = 2,075

ČAPKOVÁ P., KORMUNDA M., KOLSKÁ Z., TRÖGL J., MUNZAROVÁ M., RYŠÁNEK P.: Electrospun antimicrobial PVDF-DTAB nanofibrous membrane for air filtration; Effect of DTAB on structure, morphology, adhesion and antibacterial properties. Macrom. Mat. Eng. 303(3) (2018), 1700415. DOI: 10.1002/mame.201700415 IF = 2.860

2017

KAKOSOVÁ E., HRABÁK P., ČERNÍK M., NOVOTNÝ V., CZINNEROVÁ M., TRÖGL J., POPELKA J., KURÁŇ P., ZOUBKOVÁ L., VRTOCH Ľ: Effect of various chemical oxidation agents on soil microbial communities. Chem. Eng. J. 314 (2017) 257-265. DOI: 10.1016/j.cej.2016.12.065 IF = 6,216

2016

KUNCOVÁ G., ISHIZAKI T., SOLOVYEV A., TRÖGL J., RIPP S.: The repetitive detection of toluene with bioluminescence bioreporter Pseudomonas putida TVA8 encapsulated in silica hydrogel on an optical fiber. Materials 9 (2016) 467 DOI: 10.3390/ma9060467. IF = 2,728

TRÖGL J, PAVLORKOVÁ J., PACKOVÁ P., SEJÁK J., KURÁŇ P., POPELKA J., PACINA J.: Indication of importance of including soil microbial characteristics into Biotope valuation method. Sustainability 8 (2016), 253. DOI: 10.3390/su8030253 IF = 1,343

19XX-2015

POSPÍŠILOVÁ M., KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Fiber-Optic Chemical Sensors and Fiber-Optic Bio-Sensors. Sensors 15 (2015) 25208-25259.DOI: 10.3390/s151025208. IF = 2,245

TRÖGL J., JIRKOVÁ I., KURÁŇ P., AKHMETSHINA E., BROVDYOVÁ T., SIROTKIN A., KIRILINA T.: Phospholipid Fatty Acids as Physiological Indicators of Paracoccus Denitrificans Encapsulated in Silica Sol-Gel Hydrogels. Sensors 15 (2015) 3426-3434 DOI: 10.3390/s150203426 IF = 2,245

JANOŠ P., KURÁŇ P., PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., ŠŤASTNÝ M., PELANT O., HENYCH J., BAKARDJIEVA S., ŽIVOTSKÝ O., KORMUNDA M., MAZANEC K., SKOUMAL M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/γ-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chem. Eng. J. 262 (2015) 747-755. DOI: 10.1016/j.cej.2014.10.016 IF = 4,058

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S., MACHOVIČ V., TRÖGL J.: Preparation of iron, aluminium, calcium, magnesium, and zinc humates for environmental applications. Chem. Papers. 68 (2014) 1443-1451. DOI: 0.2478/s11696-014-0586-y  IF = 1,193

KURÁŇ P., TRÖGL J., NOVÁKOVÁ J., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., PAVLORKOVÁ J., KOZLER J., NOVÁK F., POPELKA J.: Biodegradation of spilled diesel fuel in agricultural soil: Effect of humates, zeolite and bioaugmentation. Sci. World J. Volume 2014, Article ID 642427 DOI:10.1155/2014/642427. IF = 1,219

TRÖGL J., BENEDIKTOVÁ K., PILAŘOVÁ V., SYNEK V.: A single-parameter logistic equation for fitting concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. Environ. Toxicol. Chem. 10 (2013) 2412-2416 DOI: 10.1002/etc.2328 IF = 2,618

TRÖGL J., JIRKOVÁ I., ZEMÁNKOVÁ P., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., PAVLORKOVÁ J., KURÁŇ P., POPELKA J., KŘIKLAVOVÁ L.: Estimation of the quantity of bacteria encapsulated in Lentikats Biocatalyst via phospholipid fatty acids content: A preliminary study. Folia Microbiol. 2 (2013) 135-140. DOI: 10.1007/s12223-012-0189-3 IF = 0,677

TRÖGL J, KRHŮTKOVÁ O., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P. HOLÍČEK R., KOHLOVÁ M., HEJDA S., SMRČKA J., BOUŠKOVÁ A., KŘIKLAVOVÁ L.: Removal of nitrates from high-salinity wastewaters from desulphurization process with denitrifying bacteria encapsulated in Lentikats Biocatalyst. Int. J. Environ. Sci. Technol. 3 (2012) 425-432. DOI: 10.1007/s13762-012-0048-4 IF = 3,051

TRÖGL J., CHAUHAN A., RIPP S., LAYTON A.C., KUNCOVÁ G., SAYLER G.S.: Pseudomonas fluorescens HK44: Lessons learned from a model whole-cell bioreporter with a broad application history. Sensors 12 (2012) 1544-1571. DOI: 10.3390/s120201544. IF=1,739

TRÖGL J., BOUŠKOVÁ A., PILAŘOVÁ V., MRÁKOTA J., STLOUKAL R.: Application of Lentikats Biotechnology for removal of nitrates from ion-exchange brines: Implications for adaptation of encapsulated denitrifiers. Afr. J. Biotechnol. 79 (2011) 18304-18310. DOI: 10.5897/AJB11.2302 IF=0,573

BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., STLOUKAL R., TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., KŘIKLAVOVÁ L., LEDERER T.: Three examples of nitrogen removal from industrial wastewater using Lentikats Biotechnology. Desalination 280 (2011) 191-196 DOI: 10.1016/j.desal.2011.07.001 IF = 1,851

TRÖGL J., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., PILAŘOVÁ V., KRUDENCOVÁ J., MĚCHUROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., STLOUKAL R.: Removal of nitrates from simulated ion-exchange brines with Paracoccus denitrificans encapsulated in Lentikats biocatalyst. Desalination 275 (2011) 82-86. DOI: 10.1016/j.desal.2011.02.033 IF=1,851

KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Mikroorganismy imobilizované uvnitř anorganických nosičů. Chem. Listy 105 (2011) 830-838. IF=0,620. odkaz

TRÖGL J., BENEDIKTOVÁ K.: Empirical comparison of seven two-parameter sigmoid equations for the evaluation of the concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. Int. J. Environ. Res. 4 (2011) 989-998. odkaz IF=1,626

TRÖGL J., KUNCOVÁ G., KURÁŇ P.: Bioluminescence of Pseudomonas fluorescens HK44 in the course of encapsulation into silica gel; effect of methanol. Folia Microbiol. 6 (2010) 569-575. DOI: 10.1007/s12223-010-0091-9 IF=0,978

TRÖGL J., HÁLOVÁ J., KUNCOVÁ G., PAŘÍK P.: Automatic formation of hypotheses on the relationships between structure of naphthalene analogs and bioluminescence response of bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44. Folia Microbiol. 5 (2010) 411-417. DOI: 10.1007/s12223-010-0069-7 IF=0,978

BALDRIAN P., TRÖGL J., FROUZ J., ŠNAJDR J., VALÁŠKOVÁ V., MERHAUTOVÁ V., CAJTHAML T., HERINKOVÁ J.: Enzyme activities and microbial biomass in top soil layer during spontaneous succession in spoil heaps after brown coal mining. Soil. Biol. Biochem. 40 (2008) 2107-2115. DOI: 10.1016/j.soilbio.2008.02.019 IF=2,926

TRÖGL J., KUNCOVÁ G., KUBICOVÁ L., PAŘÍK P., HÁLOVÁ J., DEMNEROVÁ K., RIPP S., SAYLER G.S.: Response of the bioluminescent bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 to analogs of naphthalene and salicylic acid, Folia Microbiol. 52 (2007) 3-14. DOI: 10.1007/BF02932131 IF=0,963

TRÖGL J., RIPP S., KUNCOVÁ G., SAYLER G.S., CHURAVÁ A., PAŘÍK P., DEMNEROVÁ K., HÁLOVÁ J., KUBICOVÁ L.: Selectivity of whole cell optical biosensor with immobilized bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44. Sens. Actuators B 107 (2005) 98-103. DOI: 10.1016/j.snb.2004.07.039 IF=2,083

KUNCOVÁ G., PODRAZKÝ O., RIPP S., TRÖGL J., SAYLER G.S., DEMNEROVÁ K., VAŇKOVÁ R.: Monitoring of the viability of cells immobilized by sol-gel process. J. Sol-Gel Sci. Technol. 31 (2004) 335-342.  DOI: 10.1023/B:JSST.0000048013.64235.c8 IF=1,546

Publikace ostatní

2019

NEBESKÁ D., TRÖGL J., ŽOFKOVÁ D., VOSLAŘOVÁ A., ŠTOJDL J., PIDLISNYUK V.: Calorific values of Miscanthus x giganteus biomass cultivated under suboptimal conditions in marginal soils. Studia Oecologica 1 (2019) Odkaz

2017

ACHMADULINA Y.F., ZAKIROV R.K., BALYMOVA E.B., DENISOVA V., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J., NERUDA M.: Comparison of bioindicator eukaryotes of activated sludge biocenoses on two water-treatment plants: A case study. Nova Biotechnol. Chim. 16 (2017) DOI: 10.1515/nbec-2017-0008.

2016

PIDLISNYUK V., TRÖGL J., STEFANOVSKA T., SHAPOVAL P., ERICKSON L.: Preliminary Results on Growing Second Generation Biofuel Crop Miscanthus x Giganteus at The Polluted Military Site in Ukraine. Nova Biotechnologica et Chimica. 15 (2016) 77-84. DOI: 10.1515/nbec-2016-0008

19XX-2015

TRÖGL J., HOFMANOVÁ D., BURDOVÁ H., DÁŇOVÁ P., POPELKA J., NOVÁKOVÁ J., KURÁŇ P., KŘÍŽENECKÁ S., BROVDYOVÁ T., GRADOVA N.B., SMIRNOVA V.: Assesment of the roles of autochtonic and augmented microorganisms in bioremediation of recent petrol pollution in agricultural soil: A case study. J. Pure Appl.Microbiol. 8 (2014) 3555-3562.

SADYKOVA R.M., KIRILINA T.V., TRÖGL J, NERUDA M., SIROTKIN A.S., BROVDYOVÁ T.: Оценка ка чества и состо яния природн ых вод в период восстанов ления пос ленаводн ения (Quality and condition control of natural waters at the flood recovery period). Вода: химия и экология (Water: Chemistry and Environment). 9 (2014) 3-8.

PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., SYNEK V.: Validace fotometrických stanovení dusitanů a CHSK-Cr pomocí setů Spectroquant® v zasolených vodách. Chem. Listy  105 (2011) s55-s57. odkaz.

TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., HOLÍČEK R., KRUDENCOVÁ J., MĚCHUROVÁ J., KOHLOVÁ M., KRHŮTKOVÁ O., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., STLOUKAL R.: Odstraňování dusičnanů a dusitanů z vod s vysokým obsahem solí pomocí Biotechnologie lentikats. Chemagazín 5 (2010) 9-11. odkaz.

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., BUCHTOVÁ H., ČECHOVSKÁ L.: Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorganismů. Studia Oecol. 1 (2009) 95-103. odkaz

TRÖGL J., HÁLOVÁ J., KUNCOVÁ G., KUBICOVÁ L., PAŘÍK P., DEMNEROVÁ K., RIPP S., SAYLER G.S.: The use of bioluminescent bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 for measurement of toxicity of environmental pollution, Chem. Listy 101 (2007) s280-s281. odkaz

TRÖGL J., RIPP S., KUNCOVÁ G., SAYLER G.S., DEMNEROVÁ K.: Bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 immobilized in a silica matrix. Chem. Ind. 57 (2003), 596-599. odkaz

Odborné knihy a kapitoly

19XX-2012

KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Physiology of microorganisms immobilized into inorganic polymers. In Morrison D.A. (Ed.): Handbook of Inorganic Chemistry Research. Nova Science Publishers, Inc, New York. (2010) 53-101. ISBN: 978-1-61668-010-7. odkaz

ČERNÍK M. a kol.: Chemicky podporované in situ sanační technologie. Vydavatelství VŠCHT Praha (2010). ISBN 978-80-7080-767-5. odkaz

Aplikační výstupy

2018

KUNCOVÁ G., TRÖGL J., MAJEROVÁ P., RIPP S.S., STLOUKAL R.: Čočka pro vkládání do jamek mikrotitrační destičky pro detekci kontaminantů ve vodě a bioanalytická sada jí obsahující. Užitný vzor 32067 (2018).

2017

MUNZAROVÁ M., ČAPKOVÁ P., RYŠÁNEK P., KORMUNDA M., KOLSKÁ Z., HOCELÍKOVÁ L., GRYNDLER M., MALÝ M., TRÖGL J., ŠTOJDL J.: Vícevrstvé filtrační médium pro filtraci vzduchu. Patent 306831 (2017).

19XX-2012

TRÖGL J., JANOŠ P, PILAŘOVÁ V.: Regenerace eluátů iontoměničových kolon: Odstranění dusičnanů pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats. Ověřená technologie pro LentiKat's a.s., uplatněno 2011. odkaz

TRÖGL J., JANOŠ P, PILAŘOVÁ V.: Odstranění dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod po odsíření spalin pomocí denitrifikačních mikroorganismů imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici. Ověřená technologie pro LentiKat's a.s., uplatněno 2010. odkaz

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., JANOŠ P: Použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek. Ověřená technologie pro LentiKat's a.s., uplatněno 2008. odkaz

 

Zpět

Účast na konferencích

Seznam obsahuje jen konference pod hlavičkou FŽP UJEP.

2019

SIKOROVÁ L., TRÖGL J., POPELKA J., KURÁŇ P., ROUDBÍKOVÁ I., ŘEHOŘ M.: Soil Microbial Communities of Radovesice Brown-Coal Spoil Heap (Czechia) Under Different Reclamation Scenarios. 9th Congress of European Microbiologists. 7.-11. července 2019, Glasgow, Velká Británie. Poster.

2017

PIDLISNYUK V., TRÖGL J., NEBESKÁ V., VERONESI-DÁŇOVÁ P., SEIDLOVÁ L., KURÁŇ P., ERICKSON L., DAVIS L.: Microbial communities characteristics during two-year growth of biofuel crop Miscanthus x giganteus on the military contaminated soil. 7th Congress of European Microbiologists. 9.-13. července 2017, Valencia, Španělsko. Poster.

19XX-2015

TRÖGL J., KUKLA J., HOLEC M., HOFMANOVÁ D., JERIOVÁ J., KURÁŇ P., POPELKA J., KŘÍŽENECKÁ S.: Effect Of Attendance On The Sediment Microbial Communities Of 14 Sandstone Caves In The Protected Landscape Area Labské Pískovce (Czech Republic). 6th Congress of European Microbiologists. 7.-11. června 2015, Maastricht, Nizozemí. Poster.

TRÖGL J.: Bioreporters and their environmental applications. The 5th international conference Applied Natural Sciences 2015. Jasná, Nízké Tatry, Slovensko. 30.2.2015. Vyžádaná přednáška.

TRÖGL J.: Characterization of microbial communities in soils and sludges by methods of analytical chemistry. EcoSoilRem - Environmentally acceptable use of sewage sludge in soil remediation. Dunajská Streda, Slovensko. 11.2.2015. Vyžádaná přednáška.

TRÖGL J.: Gel-immobilized microorganisms – transfer of research results into educational proces. International Polymer School. Kazaň, Rusko. 23.-25.9.2014. Vyžádaná přednáška.

TRÖGL J., KŘÍŽENECKÁ S., DÁŇOVÁ P., ZOUBKOVÁ L., SEIDLOVÁ L., KOTEK P., KYSILKOVÁ M., KURÁŇ P., POPELKA J., ŠEVCŮ A., HRABÁK P., MARTINCOVÁ M., KAKOSOVÁ E.: Remediation of Soil from Oil Refinery by Combination of Abiotic Oxidation and Biodegradation. International Congress on Environmental Pollution and Remediation. Praha. 11.-13.8.2014.

BROVDYOVÁ T., SIROTKIN A.S., KUZNETSOV A.E., TRÖGL J.: Joint Learning Programme for Environmental Biotechnology - forms and implementation issues. The International Conference „ Biotechnology and Quality of Life“, Moskva, Rusko, 18.-20.3.2014. Prezentace.

TRÖGL J., KURÁŇ P., PAVLORKOVÁ J., ZEMÁNKOVÁ P., KYSILKOVÁ M., KOTEK P., BURDOVÁ H., HOFMANOVÁ D., JIRKOVÁ I., HOŇKOVÁ B., DÁŇOVÁ P., PILAŘOVÁ V., BROVDYOVÁ T., KŘIKLAVOVÁ L.: Phospholipid fatty acids analysis revived: Applications in monitoring of microbial processes. Congress „Biotechnology: State of the art and prospects of development“, Moskva, Rusko, 18.-20.3.2014. Přednáška

TRÖGL J, PAVLORKOVÁ J., PACKOVÁ P., SEJÁK J., KURÁŇ P., POPELKA J.: Contribution of Soil Microbial Characteristics Estimated by Phospholipide Fatty Acids Analysis for Biotope Assessment. 5th Congress of European Microbiologist, FEMS 2013, Leipzig, Německo, 21.7.-25.7.2013. Poster. Abstrakt ve sborníku.

TRÖGL J, BOUŠKOVÁ A., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., MRÁKOTA J., MĚCHUROVÁ J., KRUDENCOVÁ J., HOLÍČEK R., FRYČÁK R., BOŠKOVÁ S., JANOŠ P., STLOUKAL R.: Odstraňování dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats. Vodárenská Biologie, Praha 1.2.-2.2.2012. Přednáška. Plný text ve sborníku.

TRÖGL J, BOUŠKOVÁ A., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., MRÁKOTA J., MĚCHUROVÁ J., KRUDENCOVÁ J., HOLÍČEK R., FRYČÁK R., BOŠKOVÁ S., STLOUKAL R.: Posouzení provozní aplikovatelnosti Biotechnologie lentikats pro odstraňování dusičnanů z eluátů z regenerace iontoměničových kolon. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV. Třeboň 18.10.-19.10.2011. Přednáška. Plný text ve sborníku.

KURÁŇ P., TRÖGL J., NOVÁKOVÁ J., PILAŘOVÁ V., PILAŘOVÁ K., EDERER J., DÁŇOVÁ P., PAVLORKOVÁ J., FRYČÁK R., BOŠKOVÁ S., KOZLER J., NOVÁK F.: Vliv vybraných abiotických aditiv na bioremediaci ropného znečištění v půdě. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV. Třeboň 18.10.-19.10.2011. Přednáška. Plný text ve sborníku.

TRÖGL J, KRHŮTKOVÁ O., PILAŘOVÁ V.,DÁŇOVÁ P. HOLÍČEK R., KOHLOVÁ M., HEJDA S., SMRČKA J., BOUŠKOVÁ A., KŘIKLAVOVÁ L.: Removal of Nitrates from High-Salinity Wastewaters from Desulphurization Process with Denitrifying Bacteria Encapsulated in Lentikats Biocatalyst. Mezinárodní konference IWA: Water and Industry 2011, Valladolid, Španělsko, 1.-4.května.2011. Přednáška. Plný text ve sborníku konference.

SWIETOŇOVÁ I., STROLENÁ J., GRADOVA N.B., SMIRNOVA V., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J: Improving of the efficiency of bioremediation methods of oil-contaminated soil. VI Moscow International Congress – Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development, Moskva, Rusko, 21.-25. března 2011. Poster. Abstrakt ve sborníku.

TRÖGL J., KRHŮTKOVÁ O., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., HOLÍČEK R., MRÁKOTA J., STLOUKAL R., TRČKA J.: Denitrifikace odpadních vod z tepelné elektrárny pomocí Biotechnologie lentikats. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III. Beroun. 13.-14.10.2010. Poster. Plný text ve sborníku. ISBN 978-80-86832-53-1 odkaz.

TRÖGL J., BENEDIKTOVÁ K., PILAŘOVÁ V.: Vyhodnocování ekotoxikologických dat pomocí jednoparametrových siogmoidních křivek. Průmyslová ekologie I. Žďár n.S. 24.-26.3.2010. Přednáška. Plný text ve sborníku. ISBN 978-80-86832-50-0. odkaz

TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., MĚCHUROVÁ J., KRUDENCOVÁ J., JANOŠ P., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., STLOUKAL R., ČECHOVSKÁ L.: Denitrifikace zasolených vod po regeneraci iontoměničových kolon pomocí Biotechnologie lentikats. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II. Žďár n.S. 6.-8.10.2009. Přednáška. Plný text ve sborníku. ISBN 978-80-86832-45-6. odkaz

Archiv

 

Zpět

Řešené projekty

Seznam obsahuje jen projekty řešené v rámci FŽP UJEP.

2019-2020: IGA UJEP Inovativní sanace a remediace - řešitel

§   2019-2021: TAČR Zéta TJ02000172 Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu – mentor mladých vědců

§   2019-2022: OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech – garant KA07

§   2017-2022: OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce. člen řešitelského týmu, garant inovace studijního program Odpadové hospodářství.

§   2017-2022: OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L. (STUVIN) garant.

§   2016-2018: NATO SPS 984687 New phytotechnology for cleaning contaminated military sites. Člen řešitelského týmu.

Ukončené projekty

§   2017-2019: TAČR GAMA Inovativní preparáty pro zlepšení produkce biomasy Miscanthus x giganteus na marginálních půdách. Člen řešitelského týmu

§   2016-2017: SGS UJEP: Fotofunkční porézní nanomateriály na bázi Metal-Organic-Frameworks (MOF) pro účinné odstranění biologického znečištění. Člen řešitelského týmu.

§   2015-2018: OP PIK CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680 Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média. Člen řešitelského týmu.

§   2016-2018: TAČR GAMA Luminiscenční destičkový bioassay pro rychlou detekci polutantů ve vodě. Řešitel

§   2015-2016: UJEP specifický vysokoškolský výzkum. Studium antropogenních vlivů na půdní společenstva na netradičních lokalitách. Řešitel.

§   2012-2015: MPO FR—TI4/278 Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin. Řešitel.

§   2012-2013: UJEP specifický vysokoškolský výzkum. Biodegradace organických polutantů ve vysoce kontaminovaných půdách s využitím augmentovaných mikroorganismů. Řešitel.

§   2011-2014: EU OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0028 Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí. Odborný garant.

§   2011-2014: EU OPVK: CZ.1.07/2.2.00/28.0205 ENVIMOD - Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Člen řešitelského týmu

§   2010-2013: EU, program Tempus 511426-TEMPUS-1-2010-1-RU-TEMPUS-JPCR: Reform der Hochschulausbildung in der Biotechnologie: Entwicklung und Modernisierung der BSc/MSc-Lehrangebote (Reforma vysokoškolského vzdělávání v oblasti biotechnologií: vývoj nových bakalářských a magisterských studijních programů). Člen řešitelského týmu.

§   2009-2013: MPO FR-TI1/456 Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody. Spoluřešitel za smluvního dodavatele.

§   2011-2012: SGS UJEP. Hodnocení půdních mikrobních společenstev jako příspěvek k hodnocení biotopů. Řešitel.

§   2011: FRVŠ A-2090: Rozšíření laboratoří environmentální analytické chemie. Člen řešitelského týmu.

§   2005-2011: MŠMT 1M0554 Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy. Člen řešitelského týmu. odkaz

§   2010-2011: SGS UJEP. Nové metody stanovení imobilizované mikrobiální biomasy. Řešitel.

§   2010-2011: SGS UJEP. Vliv anorganických solí na denitrifikaci Paracoccus denitrificans. Řešitel.

Zpět

Výukové materiály

§   e-learingové materiály v systému Moodle – Biochemie, Biotechnologie, Environmental mikrobiology, Biosenzory a monitorování životního prostředí. Ekotoxikologie

§   skritpta Říhová-Ambrožová Jana, Trögl Josef, Standardní postupy environmentální mikrobiologie, Návody úloh a laboratorních cvičení. FŽP UJEP, 2015, ISBN: 978-80-7414-472-1.

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2015: Habilitace, VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Biotechnologie.

2002-2005: Ph.D. studium, VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor mikrobiologie, experimentální práce provedena na Ústavu chemických procesů AV ČR.

2000-2001: Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor informatika, nedokončeno

1997-2002: VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, zaměření Obecná biochemie

Doplňující kurzy

2012: Cyklus seminářů „ENVISHOP 2012 - Kombinované sanační technologie“

2011: Seminář „Přirozená atenuace“, Horoměřice u Prahy

2008: Kurz „Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology“, Brno, RECETOX

2006: Kurz „Vícerozměrné statistické metody v programu Statistica“, Praha

2005: Seminář „Alternativní metody testování toxicity chemikálií“, Chrudim, Píšťovy

2004: Kurz základů vědecké práce AV ČR

Zahraniční praxe

2006: Internazional Hochschule Institut Zittau, práce na izolaci houbových enzymů a degradace huminových látek

2001: Vlámský institut pro technologický výzkum (Flamish institute for technological research, VITO), Mol, Belgie, práce na téma „Odstraňování těžkých kovů ze spodních vod pomocí kovového železa“

Zaměstnání

2007-dosud: FŽP UJEP, odborný asistent

2006-2007: Mikrobiologický ústav AV ČR, sektor ekologie, vědecký pracovník

2003-2005: Ústav chemických procesů AV ČR, Oddělení nových procesů v chemii a biotechnologii, Ph.D. student

Zpět

Ostatní

Associate editor: International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST)

Guest editor speciálního čísla Sustainabiliy Innovative Management Practices Improving Biodiversity, Soil Parameters and Ecosystem Services of Sites Affected by Human Activities

od 2017 Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (obor Biologie, ekologie a životní prostředí)

5/2011-5/2014 Člen akademického senátu FŽP UJEP

1/2011-1/2014 Člen akademického senátu UJEP za FŽP

2012-2016 – člen komise pro vědu a umění (poradní orgán prorektorky UJEP pro vědu)

2011 – Cena rektora za výzkum

Zpět