Ing. Petr Vít

funkce:

Externí vyučující

telefon:

474 629 413

e-mail:

vit@poh.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Vodní hospodářství, provoz vodních děl a vodních toků

výuka:

KTEV/1PRVD 2010 - Provoz vodohospodářských děl

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2010

Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce

Řada populárních článků o přehradách a vodním hospodářství (Hornické listy, Elektron, …)

2009

Přehrady Čech, Moravy a Slezska – 2.upravené vydání

Řada populárních článků o přehradách a vodním hospodářství (Hornické listy, …)

19XX - 2008

Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Řada příspěvků na konferencích a seminářích

Informační systém o vodních dílech Povodí Ohře s.p. Chomutov

Firemní publikace Povodí Ohře s.p. Chomutov

 

Zpět

Účast na konferencích:

2010

Vodní toky 2010 Hradec Králové

Magdebrurský seminář 2010 Teplice

Konference a semináře ČVTVHS

Přehradní dny 2010 Banská Bystrica

2009

Vodní toky 2009 Hradec Králové

Dialog o vodě Medlov

Konference a semináře ČVTVHS (Malé vodní nádrže, …)

Archiv

Magdeburský seminář o ochraně vod

Konference a semináře ČVTVHS

Přehradní dny

Vodní toky

Vodohospodářské soustavy 

Zpět

Řešené projekty:

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

ČVUT Praha, fakulta stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství

Řada odborných a managerských vzdělávacích kurzů

Zpět

Ostatní aktivity:

Člen Českého přehradního výboru (ČPV)

Člen výboru České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti (ČVTVHS)

Předseda odborné skupiny pro vodní toky a VH soustavy ČVTVHS

Zkušební komisař ČKAIT

Zpět