C:\Documents and Settings\jakub zavoral\Dokumenty\TOP\TOP kampan podklady\20100912\Zavoral.jpg

 

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 240 820

e-mail:

jakubzavoral@seznam.cz

místnost:

KV 516

zaměření:

Mechanika, stavebnictví

výuka:

Příprava a organizace staveb, Zakládání staveb

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2009

Zavoral J, Zakládání staveb, skripta, Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2009

Zavoral J., Kurka J.: New approach to calculation of stress and strains in compressible ground improved with vibrated gravel-sand columns and model verification, 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering,  Alexandria, Egypt,  2009

2006

Zavoral J., Chropeň J., Girsch E.: Zlepšení stávajícího podloží budoucích násypů dálnice D8 v úseku Trmice – Knínice,  časopis Konstrukce – odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství, 2006,

2002 - 2005

Zavoral J.: Optimální frekvence vibrátoru při hloubkovém vibračním zhutňování, časopis Geotechnika, Čeněk a Ježek s.r.o., 2003

Zavoral J.: Sanace skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko, časopis Geotechnika, Čeněk a Ježek s.r.o., 2002

Zavoral J.: Sanace nestabilních objektů v Hřensku, časopis Geotechnika, Čeněk a Ježek s.r.o., 2002

Zavoral, J., Vařilová, Z. Zvelebil, J. (2004): Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park. 32nd IGG, Florence. 

Zavoral, J., Zvelebil, J.,  Vařilová, Z., Patzelt, Z.. Vilímek, V. (2003): Integrated system of complex, nature-friendly management of rock fall risk in National Park of Czech Switzerland, NW Bohemia. ICL Special Symposium on Landslides and natural Resources., October 28-November 1, Vancouver.

Zavoral, J., Zvelebil, J., Vařilová, Z. (2004): .Nelineární dynamika, AI, IT a společensko-ekonomický dialog při oceňování a managementu rizik katastrofických svahových pohybů – jsme na rozcestí či na scestí? Slovenská Geologická Spoločnosť, Bratislava,

Zavoral J., Chropeň J., Girsch E.: Zlepšení stávajícího podloží budoucích násypů dálnice D8 úsek Trmice – Knínice, Sborník příspěvků, 33. konference se zahraniční účastí, Zakládání staveb Brno 2005, 2005

Zpět

Účast na konferencích:

2010

Polní geotechnické metody, 2010, seminář

Archiv

Polní geotechnické metody, 2009, seminář 

Zpět

Řešené projekty:

Vzdělání a odborný růst:

1993 – 1998    České vysoké učení  technické v Praze, Stavební fakulta, obor Konstrukce a dopravní stavby, katedra geotechniky, inženýrské studium, ukončeno státní zkouškou.

1998 – 2002   České vysoké učení  technické v Praze, Stavební fakulta, obor Konstrukce a dopravní stavby, katedra geotechniky, doktorandské  studium, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce.

Zpět

Ostatní aktivity:

Zpět