Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
17. 10. 2017 9:05 4HPMH Doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 4HPMH pro kombinované studenty seminář v pátek dne 1. 12. 2017 od 10.00 do 11.50 hod. učebna KV 603 – vybrané téma Mechanika hornin a zemin - vyučující Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., seminář je povinný. Doc. Blažková
17. 10. 2017 9:00 3HPMH Doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 3HPMH pro prezenční studenty 8.00 - 12.50 hod., středa (učebny KV 506 a KV 404) 18. 10., 25. 10. a 1. 11. 2017 přednáška a cvičení – vybrané téma Mechanika hornin a zemin – vyučující Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., povinná přednáška i cvičení. Doc. Blažková
16. 10. 2017 13:30 3GIS2
3ANPE
Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Ve čtvrtek 19. 10. 2017 dochází k prohození výuky předmětů 3GIS2 a 3ANPE. Od 10-12 hod. bude probíhat výuka 3ANPE v učebně KV 404. Od 12-16 hod. bude probíhat výuka 3GIS2 v učebně KV 318. Ostatní výuka v daný den je beze změny. J. Elznicová
16. 10. 2017 13:25 3GIS2 Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 3GIS2 dne 26. 10. 2017 se ruší. Dne 24. 10. 2017 se uskuteční exkurze na GIS KÚ Ústeckého kraje, sraz v 9.50 hod před vrátnicí fakulty. Cvičení z 3GIS2 bude přesunuto na 31. 10. 2017 od 10-12 hod do učebny KV 318. J. Elznicová
16. 10. 2017 13:20 3GIS2
3ANPE
Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Ve 44. a 45. týdnu dojde ke sloučení výuky. Dne 2. 11. 2017 bude probíhat výuka 3GIS2 8-16 hod. v učebně KV 318 a dne 9. 11. 2017 se uskuteční exkurze z předmětu 3ANPE. J. Elznicová
16. 10. 2017 13:20 --- Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Čtvrteční konzultace ve 42.-45. týdnu se ruší. Konzultace je možná 18. 10. 2017 mezi 9-11 hod., 31. 10. mezi 7.30-9.30 hod. a 7. 11. mezi 7.30-9.30 hod., případně lze dohodnout jiný termín e-mailem. J. Elznicová
16. 10. 2017 13:15 --- --- Ústí n. L. Informace pro studenty kteří mají zadanou BP (DP) na katedře přírodních věd: 3PRAX, 3SBP1, 3SDP1, 4PRAX, 4SBP1, 4SDP1 a 1PRAX, 1SBP1, 1SDP1. V. Kofroňová
16. 10. 2017 10:10 3UVOD Mgr. K. Marková, Ph.D. Ústí n. L. Dne 16. 10. 2017 odpadá výuka předmětu 3UVOD z důvodu účasti vyučujícího na konferenci. Výuka bude nahrazena po dohodě se studenty. K. Marková
16. 10. 2017 9:10 GIS3
DTM
Ing. J. Pacina, Ph.D. Ústí n. L. Dne 18. 10. a 8. 11. 2017 odpadá z důvodu nepřítomnosti vyučujícího výuka předmětu GIS3 a DTM. Výuka bude nahrazena po dohodě se studenty. J. Pacina
9. 10. 2017 9:55 1OZE Doc. Ing. J. Šípal, Ph.D. Ústí n. L. POZOR! Změna rozvrhu: Předmět 1OZE se bude vyučovat ve středu od 16.00 hod. v učebně KV 506. Doc. J. Šípal
9. 10. 2017 9:50 3HOZV
4HOZV
Prof. Ing. M. Šoch, CSc. Ústí n. L. Výuka předmětu 3HOZV a 4HOZV bude probíhat v blocích.
1. blok: 27. - 28. 10. 2017, Pá - 27. 10. 2017, 17.00 - 21.00 hod. učebna KV 418, So - 28. 10. 2017, 8.30 - 14.00 hod. učebna KV 418.
2. blok: 10. – 11. 11. 2017, Pá - 10. 11. 2017, 17.00 - 21.00 hod. učebna KV 418, So - 11. 11. 2017, 8.30 - 13.00 hod. učebna KV 404. Prof. M. Šoch
5. 10. 2017 9:50 1PT3 Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Výuka předmětu 1PT3 (Maloodpadové a čistší technologie) pro studenty presenčního studia OH, tj. cvičení od 8.00 hod. a přednášky od 10.00 hod., ve čtvrtek 12. 10. 2017 odpadá. Termín náhrady výuky bude domluven s vyučujícími 19. 10. 2017 při následujícím cvičení a přednášce. M. Richter
3. 10. 2017 7:25 3METE Mgr. M. Novák Ústí n. L. Změny cvičení 3METE: 1. cvičení 12. 10. 2017: co nejdříve po 15. hodině praktické cvičení na ČHMÚ Ústí n. L. - Kočkov (Kočkovská 2699/18). 2. další cvičení (od 26. 10. 2017 ob týden) od 15.00 hod.(do 16.50 hod.) v učebně KV 418. M. Novák
27. 9. 2017 9:15 3TOXI Ing. P. Krystyník, Ph.D. Ústí n. L. Výuka prezenčního kurzu Toxikologie (3TOXI) bude nově probíhat formou individuálních konzultací po předchozí domluvě na krystynik@icpf.cas.cz. P. Krystyník
21. 9. 2017 9:15 1CHEM Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Pravidla pro získávání zápočtu z předmětu Obecná chemie (1CHEM). Doc. T. Loučka
13. 9. 2017 12:20 --- --- --- Upozornění studentům kteří chtějí absolvovat SZZ v listopadu 2017. D. Matkovičová
30. 8. 2017 9:10 --- --- --- Instrukce k odevzdávání BP a DP - zadání KPV pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v listopadu 2017. V. Kofroňová
14. 2. 2017 9:30 1CHZP Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Podmínky k udělení zápočtu z předmětu Chemie ŽP (1CHZP). Doc. T. Loučka
13. 2. 2017 14:30 1ZACH Ing. S. Kříženecká, Ph.D. --- Instrukce k laboratorním cvičením z předmětu Základy analytické chemie (1ZACH). S. Kříženecká
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.