Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
13. 12. 2018 10:40 3PTU, 4PTU Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Vážení studenti, zkoušení nebo psaní testů na zápočet dne 19/12 bude v učebně č. dv. 305 od 7:30 do 10:00 hod. S pozdravem M.Richter
11. 12. 2018 15:20 3STAT Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Vyučující: Ing. Jan Popelka, Ph.D. Dne 13.12.2018 neproběhne z důvodu nemoci přednáška ani cvičení z předmětu Statistika. O náhradě výuky formou videozáznamu přednášky a cvičení se studenti dozví více ¨na osobním emailu nebo ve fóru e-learningovém kurzu. Odkaz je dostupný pouze zapsaným studentům!
11. 12. 2018 15:20 3ZOOL Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. Informace pro 1. ročník bakalářského studia: výuka pro prezenční studenty předmětu 3ZOOL (15:00 - 16:50) je v úterý dne 18.12.2018 z organizačních důvodů přesunuta z KV 213 (AULA) do učebny KV 121 (za vrátnicí).
11. 12. 2018 15:10 3PTU, 4PTU Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Na stránkách katedry naleznete výsleky testu.
4. 12. 2018 9:50 3UVOD Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. Ústí n. L. Ve středu 5.12. a ve čtvrtek 6.12. odpadá výuka z předmětu 3UVOD - přednášky i cvičení. Důvod nemoc pedagoga. Po dohodě se studenty bude výuka nahrazena.
4. 12. 2018 9:50 PRA2 JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. Výuka PRA2 bude probíhat v následujících termínech:
- pondělí 3.12. od 17 hod.
- úterý 4.12. od 14 hod.
- pondělí 10.12. od 15 hod.
- úterý 11.12. od 12 hod.
Sejdeme se vždy u místnosti č. 306.
29. 11. 2018 7:35 3CHEM a 4CHEM Ing. Hana Buchtová Ústí n. L. Oprava testů z obecné chemie (3CHEM a 4CHEM)

Prezenční studium (skupiny ing. Buchtové)
1. opravný termín: na posledním cvičení v posledním týdnu semestru
tj. v pondělí 17. 12. a ve středu 19. 12. 2018
2. opravný termín: v pátek 4. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)

Kombinované studium (ing. Buchtová)
1. opravný termín: pátek 4. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)
2. opravný termín: čtvrtek 10. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)
29. 11. 2018 7:35 3HOZV a 4 HOZV Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc Ústí n. L. Předmět 3HOZV a 4 HOZV (Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.) bude vyučován, včetně udělení zápočtu (po splnění podmínek zápočtu) po dohodě se studenty pouze v sobotu dne 15.12.2018 od 8,30 hod. v učebně č. 602.
21. 11. 2018 9:15 3HPMH a 4HMPM Doc. Miroslava Blažková, Ph.D.
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Ústí n. L. 3HPMH výuka pro prezenční studenty 28. 11., 5. 12. a 12. 12. 2018 středa přednáška 10.00 -12.00 a cvičení 13.00 – 16.00 místnost č. 506. vybrané téma Mechanika hornin a zemin – vyučující Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. povinná přednáška i cvičení. 4HPMH výuka pro kombinované studenty seminář dne 30. 11. 2018 pátek od 10.00 do 12.00 učebna 603 – vybrané téma Mechanika hornin a zemin - vyučující Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. seminář je povinný.
20. 11. 2018 7:25 3TEKC Doc. Ing. J. Šípal, PhD. Ústí n. L. Výuka předmětu 3TEKC ve dnech 7.12.; 14.12. a 21.12.2018 odpadá. Vzhledem k tomu, že již všichni studenti absolvovali výuku kreslení na PC, náhrada není potřeba.
15. 11. 2018 7:30 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK ---- Ústí n. L. Globální změny klimatu a lesních ekosystémů a Globální změny klimatu (3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK) Terénní kurz se bude konat (teoretická část) od pátku 28. 6. 8.00 – 17.00 do soboty 29. 6. 2019 od 8.00 do 17:00. Praktické cvičení na experimentálním pracovišti Bílý Kříž bude probíhat v pondělí dne 1. 7. 2019. Kofroňová
31. 10. 2018 7:45 Obecná chemie Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. Ústí n. L. Studenti skupiny doc. Loučky (pondělí od 10 hodin do 12 hodin v aule 213) píší testy
  • 5.11. pondělí od 10 hodin do 12 hodin v aule 213 – test z chemického názvosloví a vyčíslování chemických rovnic,
  • 10.12. pondělí od 10 hodin do 12 hodin v aule 213 – test ze stechiometrických výpočtů
  • 17.12. pondělí od 10 hodin do 12 hodin v aule 213 – 1. opravný test - pondělí od 10 hodin do 12 hodin v aule 213 - test z chemického názvosloví, vyčíslování chemických rovnic a ze stechiometrických výpočtů,
  • 20.12 čtvrtek v učebně 506 od 11 hodin do 13 hodin – 2. opravný test z chemického názvosloví a vyčíslování chemických rovnic ze stechiometrických výpočtů
19. 10. 2018 12:45 4VRT, 4HPMH, 4ANPE, 4POUK Vladimíra Kofroňová Ústí n. L. Informace pro 1. ročník navazující studium Revitalizace krajiny – kombinované studium POZOR ZMĚNA VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI 2.11., 30.11., 21.12. 2018. Přesun 603 na 213 (aula). Pro předměty 4VRT, 4HPMH, 4ANPE, 4POUK (pátek od 8.00 do 16.50) Kofroňová V.
19. 10. 2018 12:45 --- Vladimíra Kofroňová Ústí n. L. Informace pro studenty, kteří mají zadanou BP (DP) na katedře přírodních věd k předmětům 3PRAX, 3SBP1 ,3SDP1, 4PRAX, 4SBP1 , 4SDP1 a 1PRAX, 1SBP1 ,1SDP1
2. 10. 2018 10:55 3 HOZV, 4HOZV Prof. Ing. M. Šoch, CSc. Ústí n. L. Předmět 3/4 HOZV bude vyučován blokově a to v termínech 12.10.2018 (17,00-20,30 hod.), 13.10. 2018 (8,30 hod.- 12,15 hod., studenti KF, kteří mají výuku 4EKEK 8-10 hod. se dostaví až na 10 hod.) - výuka po oba dny bude v učebně 603. Další termín výuky bude 14. (17,00-20,30 hod.)- 15.12.2018 (8,30-13,00 hod.). Podmínkou splnění předmětu je účast na všech termínech a prezentace zadaného tématu v pwp (14-15.12.).
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.