Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
18. 2. 2019 8:40 1ZACH Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. Ústí n. L. První úvodní hodina z Laboratoří ZACH proběhne 21. 2. v učebně 403 od 15 hod.
18. 2. 2019 8:40 3GIS1 Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. V úterý dne 19.2. neproběhne přednáška z 3GIS1.
13. 2. 2019 8:40 3RIAN, 4RIAN Ing. Jiří Mareček, CSc. Ústí n. L. Dne 13.2. od 16 hodin a 15.2. od 15 hodin odpadá výuka předmětů 3RIAN a 4RIAN z důvou nemoci pedagoga. Výuka bude po dohodě se studenty nahrazena.
12. 2. 2019 13:45 1ZACH Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. Ústí n. L. Informace k laboratornímu cvičení z předmětu 1ZACH zde.
12. 2. 2019 13:45 3ZOCH, 4ZOCH Krystyník Pavel, Ph.D. Ústí n. L. 3ZOCH – výuka bude zahájena 6.3. z důvodu pobytu vyučujícího na zahraniční stáži. Náhrada hodin proběhne dle dohody se studenty.
4ZOCH – výuka z důvodu nezájmu studentů nebude otevřena.
12. 2. 2019 13:00 --- doc. Ing. Jan Pacina, PhD. Ústí n. L. Dne 12.2. je z důvodu nepřítomnosti vyučujícího zrušena výuka předmětu Dálkový průzkum Země. Výuka bude nahrazena v náhradním termínu.
8. 1. 2019 8:00 --- Vladimíra Kofroňová Ústí n. L. Informace pro studenty, kteří mají zadanou BP (DP) na katedře přírodních věd k předmětům 3PRAX, 3SBP1 ,3SDP1, 4PRAX, 4SBP1 , 4SDP1 a 1PRAX, 1SBP1 ,1SDP1
8. 1. 2019 7:30 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK ---- Ústí n. L. Globální změny klimatu a lesních ekosystémů a Globální změny klimatu (3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK) Terénní kurz se bude konat (teoretická část) od pátku 28. 6. 8.00 – 17.00 do soboty 29. 6. 2019 od 8.00 do 17:00. Praktické cvičení na experimentálním pracovišti Bílý Kříž bude probíhat v pondělí dne 1. 7. 2019. Kofroňová
11. 12. 2018 15:10 3PTU, 4PTU, 4PT3 Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Na stránkách katedry naleznete výsleky testu.
29. 11. 2018 7:35 3CHEM a 4CHEM Ing. Hana Buchtová Ústí n. L. Oprava testů z obecné chemie (3CHEM a 4CHEM)

Prezenční studium (skupiny ing. Buchtové)
1. opravný termín: na posledním cvičení v posledním týdnu semestru
tj. v pondělí 17. 12. a ve středu 19. 12. 2018
2. opravný termín: v pátek 4. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)

Kombinované studium (ing. Buchtová)
1. opravný termín: pátek 4. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)
2. opravný termín: čtvrtek 10. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.