Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
3. 1. 2017 11:30 1FLOR RNDr. I. Machová, Ph.D. Ústí n. L. Žádám studenty 2. ročníku prezenční i kombinované formy studia, kteří psali zápočtový test z předmětu Flóra a vegetace, nechť se zapíší na termín zápočtu. I. Machová
16. 12. 2016 10:10 1OZE
4OZE
Doc. Ing. R. Doleček, Ph.D. Ústí n. L. V systému STAG byly vypsány termíny pro složení zápočtu z předmětu 1OZE a 4OZE. Zápočtová písemka se bude konat v budově Na Okraji 1001 v učebně A6 (2. patro). Doc. R. Doleček
16. 12. 2016 7:55 1EIAZ Ing. J. Mareček, CSc. Ústí n. L. Pokyny k vypracování závěrečné seminární práce k zápočtu z předmětu 1EIAZ. J. Mareček
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
20. 9. 2013 12:45 1CHEM Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Pravidla pro získávání zápočtu z předmětu Obecná chemie (1CHEM). Doc. T. Loučka
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.