Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
23. 2. 2017 14:40 --- --- Ústí n. L. V pátek 3. 3. 2017 mám řádnou dovolenou. Nechoďte si pro zadání a licenční smlouvy. Můžete si je vyzvednout 31. 3. 2017 nebo po dohodě Vám je nechám na vrátnici nebo pošlu poštou. V. Kofroňová
22. 2. 2017 14:40 1FIZP Prof. PhDr. M. Bednář, CSc. Ústí n. L. Dne 1. 3. 2017 odpadá výuka předmětu 1FIZP. Výuka bude nahrazena po domluvě se studenty. Prof. M. Bednář
20. 2. 2017 7:45 1KRUP Ing. I. Roubíková, Ph.D. Ústí n. L. Na základě žádosti studentů 2. ročníku magisterského prezenčního studia (Revitalizace krajiny), bude po dohodě s nimi výuka 20. 2. 2017, přesunuta na 27. 2. 2017. Dne 27. 2. 2017 bude tedy probíhat výuka od 13.30 - 17.30 hod. I. Roubíková
14. 2. 2017 9:30 1CHZP Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Podmínky k udělení zápočtu z předmětu Chemie ŽP (1CHZP). Doc. T. Loučka
13. 2. 2017 14:30 1ZACH Ing. S. Kříženecká, Ph.D. --- Instrukce k laboratorním cvičením z předmětu Základy analytické chemie (1ZACH). S. Kříženecká
6. 2. 2017 12:45 --- --- Ústí n. L. Instrukce k odevzdávání BP/DP pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu/červnu 2017 - zadání KPV. V. Kofroňová
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
20. 9. 2013 12:45 1CHEM Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Pravidla pro získávání zápočtu z předmětu Obecná chemie (1CHEM). Doc. T. Loučka
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.