Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
27. 3. 2017 11:25 1GLZK
4GLZK
3GLOZ
4GLOZ
Doc. Ing. D. Janouš, CSc. Ústí n. L. Terénní kurz se bude konat (teoretická část) od pátku 30. 6. do soboty 1. 7. 2017 (8.00 - 17.00 hod.). Praktické cvičení na pracovišti Bílý Kříž bude probíhat v pondělí dne 3. 7. 2017 (9.30 - 15.30 hod.). Přesun studentů autobusem z Ústí nad Labem na EEP Bílý Kříž, Moravskoslezské Beskydy (pracoviště Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.) bude upřesněn. Prosím studenty, kteří jsou na kurz zapsání o závazné přihlášení na e-mail vladimíra.kofronova@ujep.cz, kdo se kurzu zúčastní nejpozději do 18. 4. 2017 (z důvodu objednání autobusu a další organizace). Kdo z přihlášených se kurzu nezúčastní, dejte mi včas vědět (pojede za Vás náhradník). Pro další případné další informace se obracejte na paní Kofroňovou. V. Kofroňová
27. 3. 2017 8:25 1TEGE
3TEGE
4TEGE
Doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D. Ústí n. L. Terénní kurz se bude konat ve čtvrtek dne 4. 5. 2017 od 7.30 do 18.00 hod.. Prosím o závazné přihlášení na e-mail vladimíra.kofronova@ujep.cz, kdo se kurzu zúčastní do 18. 4. 2017 (z důvodu objednání autobusu a další organizace). V. Kofroňová
17. 3. 2017 10:25 --- --- Ústí n. L. Informace hlavně pro končící studenty: V. Kofroňová ve čtvrtek dne 13. 4. 2017 řádná dovolená. V. Kofroňová
17. 3. 2017 6:45 3GIS1 Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Přednášky předmětu 3GIS1 proběhnou výjimečně i v úterý v učebně KV 305: 21. 3. 2017 8-10 hod. a 28. 3. 2017 8-12 hod. jako náhrada za přednášky v 14.-16. týdnu. Čtvrteční cvičení bude nahrazeno následovně: středa 22. 3. a 29. 3. 2017 (13-14 hod.) a čtvrtek 30. 3. 2017 (14-17 hod.). Přednášky a cvičení v 12. a 13. týdnu zůstávají beze změny. J. Elznicová
16. 3. 2017 14:35 4GIS1
4UPU
Ing. J. Elznicová, Ph.D.
RNDr. P. Jirásek
Ústí n. L. U 2. ročníku kombinované formy studia dochází k výměně výuky u předmětů 4GIS1 a 4UPU. Zítra 17. 3. 2017 bude probíhat pouze výuka 4GIS1 (8-12 hod.) v učebně KV 318 a dne 7. 4. 2017 bude probíhat pouze výuka 4UPU (8-12 hod.) učebně KV 603. Po výuce bude možné konzultovat seminární práce z GIS (12-13 hod.). J. Elznicová
15. 3. 2017 9:35 4ZOCH Ing. P. Krystyník, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 4ZOCH (Základy organické chemie) 22. 4. 2017 odpadá z organizačních důvodů. Bude nahrazena po dohodě se studenty 4. 4. 2017 v prostorách ÚCHP AV ČR v Praze. P. Krystyník
6. 3. 2017 12:35 3GEO1 Doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D. Ústí n. L. Přednášky 3GEO1 - Geologie a ŽP, se přesouvají do konce LS do učebny KV 418. Doc. M. Blažková
24. 2. 2017 11:50 3ZOCH Ing. P. Krystyník, Ph.D. Ústí n. L. Výuka předmětu Základy organické chemie 3ZOCH bude nově probíhat formou individuálních konzultací. P. Krystyník
14. 2. 2017 9:30 1CHZP Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Podmínky k udělení zápočtu z předmětu Chemie ŽP (1CHZP). Doc. T. Loučka
13. 2. 2017 14:30 1ZACH Ing. S. Kříženecká, Ph.D. --- Instrukce k laboratorním cvičením z předmětu Základy analytické chemie (1ZACH). S. Kříženecká
6. 2. 2017 12:45 --- --- Ústí n. L. Instrukce k odevzdávání BP/DP pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu/červnu 2017 - zadání KPV. V. Kofroňová
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
20. 9. 2013 12:45 1CHEM Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Pravidla pro získávání zápočtu z předmětu Obecná chemie (1CHEM). Doc. T. Loučka
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.