Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
18. 4. 2019 11:00 3TEGE + 4TEGE Pokorný Richard, Ing., DiS. Ústí n. L. Protože se blíží konec semestru, posílám první informace k "Terénnímu geologickému kurzu", který bude letos pod vedením Ing. R. Pokorného. Konkrétní seznam navštívených lokalit se bude ještě ladit, nicméně půjde o jednodenní akci, konanou v pondělí 20.5.2019. Pojede se autobusem a bude to celodenní trasa, cca od 7 do 20 hod. (návrat možná i o něco později).
Momentálně potřebuji jediné - abych mohl objednat autobus, musím znát finální a závazný seznam účastníků. Na Doodle jsem vytvořil formulář, kam se zapíší všichni, kdo se 100% kurzu hodlají zúčastnit. Deadline pro zapsání do formuláře je 30. dubna!!! Po tomto termínu již budu brát seznam účastníku za uzavřený. Odkaz k přihlášení najdete zde.
Tyto informace platí pro studenty denního i dálkového studia.
16. 4. 2019 11:00 Základy ekologie - DF Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. V pátek a v sobotu 26.4. a 27.4. 2019 proběhnou cvičení v terénu. Dodržujte prosím již domluvené skupiny a termíny, tzn. v pátek 26.4. pojede skupina, která má rozvrhované cvičení ve čtvrtek od 10 h. V sobotu 27.4. pojede skupina, která má cvičení od 13 h. Odjezd ze stanice Ústí n. L. - hlavní nádraží v 8.28 h nebo v návaznosti po trase. Možná je i samostatná doprava a sraz na zastávce Rtyně n. Bílinou. Ve Rtyni je malý krámek, jinak svačinu a oběd s sebou. Jedem za každého počasí. Návrat mezi 15 a 16 hodinou. vlakem směr
11. 4. 2019 9:30 Chemie životního prostředí Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. Ústí n. L. Zápočtové testy z předmětu Chemie životního prostředí pro studenty skupiny doc. Loučky (pondělí 10:00 až 10:50) se píší vždy v místnosti 506 od 10 hodin
  • v pondělí 29. dubna
  • 1. opravný test v pondělí 6. května
  • 2. opravný test v pondělí 13. května
9. 4. 2019 8:40 3PRA1 JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. V úterý 9.4. 2019 začne výuka předmětu Právo obecné a správní již ve 12,30 hodin.
5. 4. 2019 14:40 Botanika RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Dne 17.4.2019 mezi 12.30 - 13.00 se v aule koná opravný termín z poznávačky (1. i 2.) k předmětu Botanika pro 1. r. prezenčního studia. Dne 18.4.2019 bude od 8.00 - 10.00 v učebně č. 404 přednáška z botaniky.
3. 4. 2019 14:10 Botanika RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Dne 4.4.2019 se uskuteční mimořádně výuka z předmětu botanika v 7.30. Od 7.30 - 8.00 se koná v učebně 404 opravný test z botaniky. RNDr Iva Machová.
26. 3. 2019 10:30 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK, 4GLZK --- Ústí n. L. Závazné přihlášení na prázdninový kurz (28.6.-29.6. a 1.7.2019) V příloze informace pro studenty, kteří se kurzu zúčastní. Učební texty a otázky k předmětu.
25. 3. 2019 14:30 3MAJ1 Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA Ústí n. L. Ve dnech 25.3. a 1.4. odpadá výuka předmětu 3MAJ1. Po dohodě se studenty bude výuka nahrazena.
22. 3. 2019 13:30 Právo obecné a správní JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. Ve dnech 26.3. a 2.4. 2019 odpadá výuka předmětu PRA1. Po dohodě se studenty bude výuka nahrazena.
20. 3. 2019 13:10 KF Bioindikátory Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. V sobotu 23. 3., v době rozvrhované pro doktorku Machovou, proběhne výuka M. Holcem. Naopak, příště, opět v sobotu, ale 27. 4., v době rozvrhované výuky M. Holce, proběhne výuka doktorky Machové. Prohození vyučujících tedy nemá dopad na rozvrhovanou dobu, ani na obsah předmětu. Děkujeme za pochopení.
18. 3. 2019 9:00 3GIS1, 3ZACH Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. V středu, dne 20.3. je zrušeno cvičení z 3GIS1, které bude nahrazeno dne 27.3. od 16 hod v učebně 318.
V úterý, dne 2. 4. dochází k výměně výuky mezi 3GIS1 a 3ZACH. Od 8 - 10 hod proběhne cvičení v učebně 318, od 10-12 hod bude probíhat přednáška v učebně 506. Cvičení ve středu 3.4. je zrušeno.
V úterý, dne 9.4. bude probíhat pouze výuka 3ZACH 8-12 v učebně 506. Cvičení z 3GIS1 ve středu 10.4. bude probíhat formou samostatné práce na 2. seminární práci.
Konzultační hodiny ve 13.-15. týdnu jsou zrušeny. V případě potřeby mě kontaktujte mailem.
16. 3. 2019 13:10 Základy ekologie - DF Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. Po dohodě se studenty přítomnými na cvičeních proběhnou cvičení v následujícím týdnu, tj. týdnu od 18. do 22. 3., ve středu 20.3. v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Přednášky pak naopak v době rozvrhovaných čtvrtečních cvičení, tzn. opět v příštím, ale i dalším týdnu. Pozor! Tím je dána i změna v povinnosti docházky, kdy účast ve středu v Zoo je povinná a účast v době čtvrtků dobrovolná. Neúčast studentů v Zoo bude doplněna povinností zpracování úkolu, který bude tématicky a časově obdobně náročný jako samotné cvičení v zahradě. Sraz v Zoo bude ve 13 hodin dole u pokladny, odchod ca v 16.30 h. Připomínám rovněž, že cvičení v době od 18.5. do 9.5. odpadají, ale budou nahrazena blokově v terénu. Datum i místo srazu bude upřesněno. Termín cvičení 16.5. bude sloužit k předání požadovaných podkladů k zápočtu, které lze ale jinak odevzdávat průběžně.
14. 3. 2019 14:10 3BOT RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Změna ve výuce 20. a 27. 3. 2019. Dne 20. 3. 2019 bude přednáška z Ekologie od 13.00 do 14.40. Následující týden bude přednáška z Botaniky od 15.00 do 16.40.
11. 3. 2019 8:20 --- --- Ústí n. L. Z důvodu přerušení dodávky pitné vody do objektu FŽP je dne 11.3.2019 zrušena výuka.

Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník FŽP
8. 3. 2019 8:20 3ZOCH Krystyník Pavel, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 3ZOCH bude probíhat formou individuálních konzultací.
7. 3. 2019 14:50 Botanika a Základy ekologie Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. Studenti KF budou mít 8.3. 2x předmět Botanika, tzn. v jednak normálně době dle rozvrhu a dále v době předmětu Základy ekologie, který v tento termín odpadne. Příští konzultaci, nebo poslední konzultaci, podle dohody vyučujících, bude ekologie nahrazena v době předmětu Botanika. Děkujeme za pochopení.
27. 2. 2019 12:30 4PRZN Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Výuka předmětu 4PRZN pro KS v pátek 1.3.2019 odpadá. Nahrazena bude 22.3.2019 od 10:00 h. v učebně č. dv. 418.
27. 2. 2019 7:30 SZZ Vladimíra Kofroňová Ústí n. L. Informace pro studenty, kteří se chystáte jít v květnu a červnu 2019 ke SZZ (bakalářským nebo magisterským) a máte BP a DP zadanou na katedře přírodních věd.
26. 2. 2019 13:00 3GIS1, 3ZACH Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Dne 5.3.2019 bude probíhat výuka 3ZACH od 8 do 12 v učebně 506 a dne 12.3.2019 bude probíhat výuka 3GIS1 od 8 do 12 v učebně 506.
25. 2. 2019 10:30 Základy ekologie Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. Ve čtvrtek 28. 2. proběhnou cvičení u řeky Labe. Sraz v návaznosti na předcházející výuku u bývalé autobusové zastávky "Krajský soud", tj. na Střekově hned za mostem E. Beneše naproti soudu (pro keškaře apod. zde: 50.6579947N, 14.0485711E).
21. 2. 2019 8:10 3BOT RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Z důvodů konání služební cesty bude změna ve výuce botaniky (3BOT) v 1. ročníku ve dnech 27. - 28.2.2019. Přednáška z botaniky byla nahrazena dne 20.2.2019. Cvičení z botaniky zajistí ing. J. Šefl Ph.D.
20. 02. 2019 13:53 TEZP Ing. Věra Kreníková Ústí n. L. V pondělí 25.2.2019 se uskuteční exkurze na čistírnu odpadních vod v Neštěmicích. Exkurze je určena pro studenty 3. roč. FŽP a PřF v rámci výuky předmětu TEZP. Sraz studentů je v Neštěmicích ve 14. hod. Studenti mohou použít MHD, linky 51,55, 57 a 19 do stanice "Svádovský přívoz" a poté pěšky k čistírně.
20. 02. 2019 10:20 Studentský čaj s KSPV Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. Ústí n. L. Zveme studenty aby přišli pobejt a poklábosit o tom co je zajímá a trápí na 306ku 27.2.2019 ve 14:30.
18. 2. 2019 8:40 1ZACH Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. Ústí n. L. První úvodní hodina z Laboratoří ZACH proběhne 21. 2. v učebně 403 od 15 hod.
18. 2. 2019 8:40 3GIS1 Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. V úterý dne 19.2. neproběhne přednáška z 3GIS1.
13. 2. 2019 8:40 3RIAN, 4RIAN Ing. Jiří Mareček, CSc. Ústí n. L. Dne 13.2. od 16 hodin a 15.2. od 15 hodin odpadá výuka předmětů 3RIAN a 4RIAN z důvou nemoci pedagoga. Výuka bude po dohodě se studenty nahrazena.
12. 2. 2019 13:45 1ZACH Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. Ústí n. L. Informace k laboratornímu cvičení z předmětu 1ZACH zde.
12. 2. 2019 13:45 3ZOCH, 4ZOCH Krystyník Pavel, Ph.D. Ústí n. L. 3ZOCH – výuka bude zahájena 6.3. z důvodu pobytu vyučujícího na zahraniční stáži. Náhrada hodin proběhne dle dohody se studenty.
4ZOCH – výuka z důvodu nezájmu studentů nebude otevřena.
12. 2. 2019 13:00 --- doc. Ing. Jan Pacina, PhD. Ústí n. L. Dne 12.2. je z důvodu nepřítomnosti vyučujícího zrušena výuka předmětu Dálkový průzkum Země. Výuka bude nahrazena v náhradním termínu.
8. 1. 2019 8:00 --- Vladimíra Kofroňová Ústí n. L. Informace pro studenty, kteří mají zadanou BP (DP) na katedře přírodních věd k předmětům 3PRAX, 3SBP1 ,3SDP1, 4PRAX, 4SBP1 , 4SDP1 a 1PRAX, 1SBP1 ,1SDP1
8. 1. 2019 7:30 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK ---- Ústí n. L. Globální změny klimatu a lesních ekosystémů a Globální změny klimatu (3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK) Terénní kurz se bude konat (teoretická část) od pátku 28. 6. 8.00 – 17.00 do soboty 29. 6. 2019 od 8.00 do 17:00. Praktické cvičení na experimentálním pracovišti Bílý Kříž bude probíhat v pondělí dne 1. 7. 2019. Kofroňová
11. 12. 2018 15:10 3PTU, 4PTU, 4PT3 Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Na stránkách katedry naleznete výsleky testu.
29. 11. 2018 7:35 3CHEM a 4CHEM Ing. Hana Buchtová Ústí n. L. Oprava testů z obecné chemie (3CHEM a 4CHEM)

Prezenční studium (skupiny ing. Buchtové)
1. opravný termín: na posledním cvičení v posledním týdnu semestru
tj. v pondělí 17. 12. a ve středu 19. 12. 2018
2. opravný termín: v pátek 4. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)

Kombinované studium (ing. Buchtová)
1. opravný termín: pátek 4. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)
2. opravný termín: čtvrtek 10. 1. 2019 v 9 hodin v KV213 (aula)
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.