Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
18. 4. 2018 9:00 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK, 4GLZK Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. Ústí n. L. Termín konání: výuka na FŽP pátek 29. a sobota 30. 6. 2018, exkurze pondělí 2.7. 2018. Závazné přihlášení prodlouženo do 30.4. 2018.Další informace. Učební texty + otázky
17. 4. 2018 14:45 Právo obecné a správní (1PRA1) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. Ve středu 18.4.2018 bude přednáška z předmětu 1 PRA1 - Právo obecné a správní od 16 hodin.
17. 4. 2018 9:00 1BOT RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Studenti 1 ročníku OŽP mají zítra 18.4 mimořádně cvičení z botaniky i od 12 00 - 12.50. Obvyklé umístnění cvičení a přednášky je zachováno.
16. 4. 2018 12:20 3CHZP doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. Ústí n. L. Test studentů skupin doc. Loučky (Chemie životního prostředí 3CHZP – pondělí v 10:00 a v 11:00 se píše 7. května v učebně 506 v 10 hodin a v 11 hodin. Testy nemohou psát studenti, kteří již psali testy u dr. Synka. 1. opravný test se píše 14. 5. ve stejné učebně a ve stejnou dobu. Druhý opravný test se píše 22. května v učebně 404 v 10 hodin.
12. 4. 2018 11:40 --- --- Ústí n. L. Prosím posluchače: Chabr Štěpán, Ölveczká Tereza, Pšenička Martin, Slušná Michaela, Šťastný Martin, Šťastný Tomáš, Ticháčková Michaela, Vomáčka Petr, Žižka David, aby se příležitostně stavili na děkanátu u tajemníka k převzetí úředního dokumentu.
11. 4. 2018 8:50 1EKCL (Ekologie člověka) MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. Ústí n. L. Dne 16.4. odpadá výuka předmětu Ekologie člověka. Po dohodě se studenty bude výuka nahrazena.
10. 4. 2018 10:20 Základy ekologie Mgr. Holec Michal, Ph.D. Ústí n. L. DF: v době cvičení z botaniky 11.4. od 10-12 h proběhne výuka předmětu Základy ekologie. Cvičení z botaniky budou nahrazena po domluvě s vyučujícím. Rozvrhovaná výuka předmětu Základy ekologie v 17 hodin odpadá - je nahrazena výukou od 10-12 h.
5. 4. 2018 12:30 --- Ing. Hana Buchtová Ústí n. L. V pondělí 9. 4. 2018 odpadá konzultační hodina ing. Buchtové od 8 do 9 hod.
5. 4. 2018 7:30 3TEGE, 4TEGE Terénní kurz z geologie Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. Ústí n. L. Kurz se bude konat ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 8.00 do 17.00 hod. Prosím studenty, kteří jsou na kurz zapsáni o závazné přihlášení na email vladimira.kofronova@ujep.cz , kdo se kurzu zúčastní do 26. 4. 2018 (z důvodu objednání autobusu a další organizace). Pro další případné další informace se obracejte na paní Kofroňovou.
4. 4. 2018 7:50 Chemie životního prostředí Ing. V. Synek, Ph.D. Ústí n. L. Pro studenty zapsané na CHZP u Ing. V. Synka Organizační pokyny 2018 Modifikované otázky k testům 2018
26. 3. 2018 7:14 PTU, PT3 Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Vážení studenti, omlouvám se, ale z důvodu časového zaneprázdnění ruším zkušební termín předmětů PTU a PT3 ve středu 28.3.2018. Je vypsán další termín na středu 11/4 od 10:00 hod.
26. 3. 2018 7:10 Cvičení botaniky RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Dne 28.3.2018 bude cvičení botaniky vyučovat ing. J. Šefl. Přednáška z botaniky bude na základě výměny vyučována od 17. do 18. 50. V rámci výuky bude realizována poznávačka z botaniky tzv. druhá část. Opravný termín bude 4.4. 2018 v aule od 12. hodin. Přednáška z ekologie bude odučena od 13.00 - 14.50.
20. 3. 2018 10:13 --- RNDr. Iva Machová Ph.D. Ústí n. L. Dne 21.3. v učebně 213 (aula) od 12.00 bude cvičení z botaniky pro studenty prezenční formy studia 1. ročníku. Toto cvičení nenahrazuje cvičení od 10.00 - 11.50, které probíhá v obvyklém režimu. Na programu je opravný termín pro zkoušení poznávačky ze dne 14. 3.
15. 3. 2018 21:25 3GIS1 Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Ve 12. týdnu bude přednáška z předmětu 3GIS1 probíhat mimořádně v úterý 20.3. od 8 do 9:40 v učebně 318.
konzultační hodiny - Elznicová: Ve čtvrtek 22.3. jsou z důvodu účasti na konferenci zrušeny konzultační hodiny. V případě potřeby lze dohodnout jiný termín předem po mailu.
14. 3. 2018 10:40 1BIOI Mgr. Nela Kubová Ústí n. L. Z důvodu nemoci vyučující odpadá dne 15. 3. ve čtvrtek výuka předmětu 1BIOI od 10:00 do 11:50 v místnosti č. 506.
8. 3. 2018 13:50 1TERE Ing. Martin Neruda, Ph.D. Ústí n. L. Technologie a technika rekultivací ve středu 14. 3. 2018 odpadne, protože máme na fakultě hodnocení studijních oborů.
7. 3. 2018 11:50 PRA1 JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. Po dohodě se studenty bude středeční výuka předmětu Právo obecné a správní (PRA1) pravidelně začínat v 15 hod. (místo v 17hod).
6. 3. 2018 7:00 TEŽP Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Výuka TEŽP v úterý 6.3. od 10:00 hod. odpadá pro účast vyučujících na konferenci. Náhradní termín bude sdělen během přednášky 13.3.
5. 3. 2018 12:30 1.r KS OŽP
4BOT
4GEO1
RNDr. Machová Ústí n. L. Z důvodu nemoci RNDr. Machové výuka pro 1. ročník KS OŽP zůstává v pátek 9. 3. 2018 v této podobě (213)
9. 3. 2018
8:00 – 9:50 místo 4BOT bude výuka 4GEO1 a další výuka 4GEO1 dle rozvrhu od 12:00 do 13:50
11. 5. 2018 bude výuka 4BOT nahrazena
8:00 – 9:50 4BOT a místo 4GEO1 od 12:00 do 13:50 bude 4BOT
5. 3. 2018 12:30 3EKOL; 3BOT RNDr. Machová Ústí n. L. Z důvodu nemoci RNDr. Machové jsou tyto změny : POZOR ve středu 7.3. místo přednášky 3BOT od 13:00 – 14:50 (213) bude přesunuta výuka Mgr. Holce 3EKOL (původně 17:00 -18:50).
Z důvodu nemoci se ruší výuka cvičení RNDr. Machová, 3BOT středa 7.3. 10:00 – 11:50, čtvrtek 8.3. 8:00 – 9:50 a 10:00 -11:50. po dohodě bude vyučujícím nahrazeno.
2. 3. 2018 17:00 --- ing. Hana Buchtová Ústí n. L. Dne 5.3.2018 (8 - 9 hod) odpadá konzultační hodina ing. Buchtové z důvodu dovolené.
27. 2. 2018 10:00 4RABE RNDr. Čestmír Berčík Ústí n. L. Informace pro studenty k předmětu 4RABE - Radiační bezpečnost - do Stagu byl vypsán termín na zkoušení (zápočet) na čtvrtek 1.3.2018. Prosím studenty, kteří tento předmět absolvovali, aby se přihlásili do stagu, nebo kontaktovali vyučujícího na tel. 725002409.
22. 2. 2018 7:50 --- Mgr. M. Holec, Ph.D. Ústí n. L. Základy ekologie - první ročník - DF: ve čtvrtek 22. 2. 18 proběhne cvičení z předmětu v muzeu. Sraz studentů každé skupiny dle rozvrhu. Muzeum se otevírá v devět hodin, ale vstup bude první skupině umožněn již od osmi hodin. Proto sraz první skupiny bude rovněž dle rozvrhu, tj. v osm hodin.
20. 2. 2018 14:50 TEZP Ing. Věra Kreníková Ústí n. L. Exkurze pro studenty předmětu TEZP ( 3. roč. FŽP a 2. roč. PřF) na čistírnu odpadních vod v Ústí nad Labem Neštěmicích se uskuteční v pondělí 25.2.2018. Sraz studentů je ve 14.00 hod. před čistírnou. Městská doprava linka č. 19, autobus a trolejbus linky č.51, 57 a 58. Je nutné vystoupit ve stanici "Svádovský přístav". ˇUčast je povinná, exkurze je součástí výuky. Kreníková
20. 2. 2018 10:26 3EKZP Ing. J. Vosátka, Ph.D. Ústí n. L. Z důvodu nemoci vyučujícího odpadá dnešní výuka předmětu 3EKZP.
16. 2. 2018 7:36 3ZOCH Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 3ZOCH je pro nezájem studentů sloučena se 4ZOCH a bude probíhat ve dnech KS.
15. 2. 2018 11:02 KPV/3VREZ Ing. Martin Neruda, Ph.D. Ústí n. L. Výuka Vodních režimů v krajině 3VREZ 16. 2. od 12 h bude uskutečněna - plánovaná schůze byla odvolána.
14. 2. 2018 13:14 1KLIM RNDr. Radan Huth, DrSc. Ústí n. L. Informace pro studenty: Posun výuky předmětu 1KLIM. Pravidelně každý čtvrtek místnost č. 404 výuka od 15.00 hodin..
14. 2. 2018 10:05 KPV/3VREZ Ing. Martin Neruda, Ph.D. Ústí n. L. V pátek 16. 2. 18 odpadne výuka KPV/3VREZ Vodní režimy v krajině od 12 h z důvodu schůze k hodnocení studijních oborů. Sejdeme se o týden později t.j. 23. 2. 18.
14. 2. 2018 8:05 Dana Matkovičová Ústí n. L. Dne 15. 2. 2018 se na studijním oddělení ruší odpolední úřední hodiny (13.00 - 14.00 hod).
12. 2. 2018 11:05 1GSTA Ing. Jan Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Pravidelná výuka předmětu Geostatistika (1GSTA) v prezenčním studiu bude probíhat vždy ve čtvrtek od 10:00 do 11:50 na učebně KV318. Výuka dne 15.2. odpadá z důvodu školení.
12. 2. 2018 11:00 3ZACH Ústí n. L. V úterý, 13.2. od 10 hod v učebně 213 proběhne místo přednášky Základy analytické chemie (3ZACH) přednáška ze Základu GIS (3GIS1). První přednáška z 3ZACH bude příští týden 20.2.2018.
9. 2. 2018 14:30 ZACH Ing. S. Kříženecká, Ph.D. Ústí n. L. Informace k Laboratořím ze Základů analytické chemie ke stažení.
18. 1. 2018 11:30 --- Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Studentky a studenti, omlouvám se, ale zkušební termín 24/1 je pro služební cestu zkoušejícího zrušen. Nový termín je vypsán na 30.1. do učebny č.dv. 404.
9. 1. 2018 7:30 --- --- Ústí n. L. Dne 18. 1. 2018 (čtvrtek) bude studijní oddělení uzavřeno (z důvodu povinné účasti na školení).
8. 1. 2018 14:30 4PRA2, 3PRA2 JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. Zkoušení z předmětu 4PRA2 a 3PRA2 dne 9.1.2018 zrušeno. Náhradní termín vypsán na 11.1.2018.
8. 1. 2018 13:20 Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. dne 10.1. začne zkoušení nejdříve od 11:00 hod. na stanoveném místě (učebna č.dv. 305)
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.