Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
26. 5. 2017 9:35 1CHZP
4CHZP
Ing. V. Synek, Ph.D. Ústí n. L. V pondělí 29. 5. 2017 odpadají konzultační hodiny. V. Synek
23. 5. 2017 14:25 --- RNDr. I. Machová, Ph.D. Ústí n. L. Odborná exkurze „Bioindikátory“ se uskuteční ve dnech 27. 5. - 28. 5 a 12. 6. - 13. 6. 2017. Je určena pro studenty 1. ročníku navazujícího studia obor RK studujících v prezenční i kombinované formě. Exkurze je povinná. I. Machová. bližší informace
15. 5. 2017 12:15 3TERK RNDr. I. Machová, Ph.D. Ústí n. L. Terénní botanický kurz (3TERK) se koná v termínu 30. 5. - 1. 6. 2017. program kurzu. I. Machová
4. 5. 2017 11:30 1GLZK, 4GLZK
3GLOZ, 4GLOZ
Doc. Ing. D. Janouš, CSc. Ústí n. L. Informace: Kdo se chce ještě dodatečně přihlásit na terénní kurz Globální změny klimatu informujte mne na e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz. Kurz se koná ve dnech pátek 30. 6. a sobota 1. 7. 2017 na FŽP a v pondělí 3. 7. 2017 na Bílém Kříži (zápočet). Na experimentální pracoviště se bude vyjíždět v neděli ve večerních hodinách kolem 22 - 23. hod., tak aby se nemuselo nikde spát a po udělení zápočtu se pojede v 16.00 hod. zpět do Ústí n. L. (autobus tam musí mít přestávku 9 hodin - je hrazen z katedry). Budu i možnost zastavení např. Lovosice a Praha, dle domluvy. V. Kofroňová
24. 2. 2017 11:50 3ZOCH Ing. P. Krystyník, Ph.D. Ústí n. L. Výuka předmětu Základy organické chemie 3ZOCH bude nově probíhat formou individuálních konzultací. P. Krystyník
14. 2. 2017 9:30 1CHZP Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Podmínky k udělení zápočtu z předmětu Chemie ŽP (1CHZP). Doc. T. Loučka
13. 2. 2017 14:30 1ZACH Ing. S. Kříženecká, Ph.D. --- Instrukce k laboratorním cvičením z předmětu Základy analytické chemie (1ZACH). S. Kříženecká
6. 2. 2017 12:45 --- --- Ústí n. L. Instrukce k odevzdávání BP/DP pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu/červnu 2017 - zadání KPV. V. Kofroňová
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
20. 9. 2013 12:45 1CHEM Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Pravidla pro získávání zápočtu z předmětu Obecná chemie (1CHEM). Doc. T. Loučka
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.