Elektronická nástěnka pro studenty Fakulty životního prostředí

Informace pro všechny studenty: Univerzitní e-mail pro studenty UJEP

vzhledem ke ztrátě hlasu ruším mimořádně dnešní přednášku 3METE (od 17 hodin). Způsob nahrazení bude domluven na příštgí přednášce 20. listopadu.
Vloženo (datum, čas) Předmět        Vyučující         Místo Popis
8. 12. 2017 15:00 EIAZ Ing. Mareček Ústí n. L. Zadání semestrální práce pro studenty předmětu EIAZ. Termín odevzdání je do konce semestru, v krajním případě do zahájení zkouškového období.
8. 12. 2017 13:30 4UVOD Mgr. K. Marková, Ph.D. Ústí n. L. Výuka předmětu 4UVOD pro KS dne 8.12. odpadá ze zdravotních důvodů.
8. 12. 2017 13:30 Oznámení studentům --- Ústí n. L. Studijní oddělení bude z důvod čerpání dovolené uzavřeno od 21. do 29. 12. 2017.
8. 12. 2017 8:00 UBYTOVACÍ STIPENDIUM --- Ústí n. L. Vyzýváme studenty, kteří si požádali o ubytovací stipendium, aby si neprodleně převzali rozhodnutí o přiznání stipendia.
- bakalářské studium – č. dv. 209
- nav. magisterské studium – č. dv. 217
5. 12. 2017 8:00 CHEM INg. H. Buchtová Ústí n. L. Termíny opravy testů z obecné chemie CHEM
1.termín pro KS: čtvrtek 4. 1. 2018 od 9 hod v aule KV-213
2. termín pro KS: středa 10. 1. 2018 od 9 hodin v aule KV-213
1. termín pro KS je současně 2. termín pro studenty PS (1. opravný termín pro studenty PS je na cvičeních v posledním týdnu tohoto semestru).
5. 12. 2017 8:00 1PRA2 JUDr. K. Žákovská, Ph.D. Ústí n. L. Dne 5.12. odpadá přednáška z předmětu 1PRA2 /Právo v ŽP/. Náhradní přednáška proběhne ve středu 20.12. od 14 hod. v učebně č. 603.
28. 11. 2017 9:00 3GIS2 Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Dle předchozí dohody se studenty, dochází v tomto týdnu k přesunu výuky 3GIS2 ve čtvrtek 30.11. od 8 - 12 hod, vše v učebně 318.
28. 11. 2017 9:00 konzultace - Elznicová Ing. J. Elznicová, Ph.D. Ústí n. L. Konzultace jsou přesunuty ze čtvrtka 30.11. na pátek 1.12 v době od 8-10 hod.
15. 11. 2017 12:15 3RERK Ing. D. Holcová, Ph.D. Ústí n. L. Dne 15. 11. 2017 nebudou, náhradou za exkurzi do SRN, cvičení z předmětu 3RERK .
13. 11. 2017 15:50 3METE Mgr. M. Novák Ústí n. L. Vzhledem ke ztrátě hlasu ruším mimořádně dnešní přednášku 3METE (od 17 hodin). Způsob nahrazení bude domluven na příštgí přednášce 20. listopadu.
3. 11. 2017 15:50 --- --- Ústí n. L. Oznámení o přesunu výuky z KV213 dne 23. 11. 2017 na učebny jiné jedná se o předměty 3STAT (př), 3GIS2+1GIS2 (př), 3KREK (cv), 3OCHP (př), 3FLEZ (př).
7. 11. 2017 8:10 3PROM Mgr. Ing. P. Novák Ústí n. L. Jak bylo avizováno, dne 8.11. odpadá výuka předmětu 3PROM z důvodu účasti vyučujícího na konferenci. Náhradní hodina proběhne v druhé polovině listopadu po dohodě se studenty.
7. 11. 2017 8:10 3IFTE Mgr. Ing. P. Novák Ústí n. L. Jak bylo avizováno, dne 8.11. odpadá výuka předmětu 3IFTE z důvodu účasti vyučujícího na konferenci. Náhradní hodina proběhne v druhé polovině listopadu po dohodě se studenty.
6. 11. 2017 9:50 1ROH Ing. V. Kreníková Ústí n. L. Pro studenty 1ROH a další se dne 5.12.2017 uskuteční exkurze na čistírnu odpadních vod v Drážďanech. Odjezd bude 5.12.2017 v 8.30 od hotelu Vladimir, návrat do 17.00 hod.. Studenti se přihlásí e-mailem Ing. Kreníkové do 28.11.2017
3. 11. 2017 17:40 1OZE Doc. Ing. J. Šípal, Ph.D. Ústí n. L. Dne 3.1.2017 od 8:00 hodin do 17:00 hodin se uskuteční náhradní výuka odpadlých hodin předmětu 1OZE.
3. 11. 2017 17:30 1OZE Doc. Ing. J. Šípal, Ph.D. Ústí n. L. Z důvodů nepřítomnosti vyučujícího odpadá výuka předmětu 1OZE dne 8.11.2017. Náhradní termín bude upřesněn po domluvě se studenty.
2. 11. 2017 11:30 3STAT
1STAT
Ing. J. Popelka, Ph.D. Ústí n. L. Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhne přednáška předmětu Statistika mimořádně již od 8:30. Cvičení bude zrušeno. Důvodem je účast vyučujícího na školení. Náhradní termín bude upřesněn po domluvě se studenty.
17. 10. 2017 9:05 4HPMH Doc. RNDr. M. Blažková, Ph.D. Ústí n. L. Výuka 4HPMH pro kombinované studenty seminář v pátek dne 1. 12. 2017 od 10.00 do 11.50 hod. učebna KV 603 – vybrané téma Mechanika hornin a zemin - vyučující Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., seminář je povinný. Doc. Blažková
16. 10. 2017 13:15 --- --- Ústí n. L. Informace pro studenty kteří mají zadanou BP (DP) na katedře přírodních věd: 3PRAX, 3SBP1, 3SDP1, 4PRAX, 4SBP1, 4SDP1 a 1PRAX, 1SBP1, 1SDP1. V. Kofroňová
16. 10. 2017 9:10 GIS3
DTM
Ing. J. Pacina, Ph.D. Ústí n. L. Dne 18. 10. a 8. 11. 2017 odpadá z důvodu nepřítomnosti vyučujícího výuka předmětu GIS3 a DTM. Výuka bude nahrazena po dohodě se studenty. J. Pacina
9. 10. 2017 9:55 1OZE Doc. Ing. J. Šípal, Ph.D. Ústí n. L. POZOR! Změna rozvrhu: Předmět 1OZE se bude vyučovat ve středu od 16.00 hod. v učebně KV 506. Doc. J. Šípal
9. 10. 2017 9:50 3HOZV
4HOZV
Prof. Ing. M. Šoch, CSc. Ústí n. L. Výuka předmětu 3HOZV a 4HOZV bude probíhat v blocích.
1. blok: 27. - 28. 10. 2017, Pá - 27. 10. 2017, 17.00 - 21.00 hod. učebna KV 418, So - 28. 10. 2017, 8.30 - 14.00 hod. učebna KV 418.
2. blok: 10. – 11. 11. 2017, Pá - 10. 11. 2017, 17.00 - 21.00 hod. učebna KV 418, So - 11. 11. 2017, 8.30 - 13.00 hod. učebna KV 404. Prof. M. Šoch
5. 10. 2017 9:50 1PT3 Ing. M. Richter, Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Výuka předmětu 1PT3 (Maloodpadové a čistší technologie) pro studenty presenčního studia OH, tj. cvičení od 8.00 hod. a přednášky od 10.00 hod., ve čtvrtek 12. 10. 2017 odpadá. Termín náhrady výuky bude domluven s vyučujícími 19. 10. 2017 při následujícím cvičení a přednášce. M. Richter
27. 9. 2017 9:15 3TOXI Ing. P. Krystyník, Ph.D. Ústí n. L. Výuka prezenčního kurzu Toxikologie (3TOXI) bude nově probíhat formou individuálních konzultací po předchozí domluvě na krystynik@icpf.cas.cz. P. Krystyník
21. 9. 2017 9:15 1CHEM Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Pravidla pro získávání zápočtu z předmětu Obecná chemie (1CHEM). Doc. T. Loučka
13. 9. 2017 12:20 --- --- --- Upozornění studentům kteří chtějí absolvovat SZZ v listopadu 2017. D. Matkovičová
30. 8. 2017 9:10 --- --- --- Instrukce k odevzdávání BP a DP - zadání KPV pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v listopadu 2017. V. Kofroňová
14. 2. 2017 9:30 1CHZP Doc. Ing. T. Loučka, CSc. --- Podmínky k udělení zápočtu z předmětu Chemie ŽP (1CHZP). Doc. T. Loučka
13. 2. 2017 14:30 1ZACH Ing. S. Kříženecká, Ph.D. --- Instrukce k laboratorním cvičením z předmětu Základy analytické chemie (1ZACH). S. Kříženecká
16. 9. 2016 12:15 --- --- --- Upozornění studentům: V souvislosti se změnou uživatelského jména pro přihlášení do portálu STAG se Vám v žádném případě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Proto Vás žádám, abyste své osobní číslo i nadále uváděli všude, kde to po Vás vyžadujeme (např. žádosti, podklad pro zadání BP/DP, přihláška ke SZZ apod.). D. Matkovičová
14. 5. 2008 9:15 --- --- --- Internetové kurzy Office 2003 a Office 2007 jsou všem k dispozici na adrese: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuštění mimo UJEP.