Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Příkaz děkana č. 1/2008 - ZRUŠENO

Seznam platných rozhodnutí děkana k 1. 1. 2008

Příkaz děkana č. 2/2008 - ZRUŠENO

Ediční směrnice Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkana č. 3/2008 - ZRUŠENO

Jmenování redakční rady časopisu Studia Oecologica

Příkaz děkana č. 4/2008 - ZRUŠENO

Jmenování redakční rady časopisu Studia Oecologica

Příkaz děkana č. 5/2008 - ZRUŠENO

Jmenování předsedů a členů komise pro SZZ

Příkaz děkana č. 6/2008 - ZRUŠENO

Jmenování disciplinární komise

Příkaz děkana č. 7/2008 - ZRUŠENO

Komise pro přijímací řízení

Příkaz děkana č. 8/2008 - ZRUŠENO

Jmenování předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

Příkaz děkana č. 9/2008 - ZRUŠENO

Jmenování stipendijní komise

Příkaz děkana č. 10/2008 - ZRUŠENO

Jmenování členů komise pro ediční činnost Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně

Příkaz děkana č. 11/2008 - ZRUŠENO

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia

Příkaz děkana č. 12/2008 - ZRUŠENO

Zrušení rozhodnutí děkana č.9/2003


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster