Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Příkaz děkana č. 1/2009 - ZRUŠENO

Seznam platných rozhodnutí děkana k 1. 1. 2009

Příkaz děkana č. 2/2009 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů

Příkaz děkana č. 3/2009 - ZRUŠENO

Stanovení výše poplatků za nenárokové administrativní úkony

Příkaz děkana č. 4/2009 - ZRUŠENO

Knihovní řád knihovny FŽP

Příkaz děkana č. 5/2009 - ZRUŠENO

Jmenování předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

Příkaz děkana č. 6/2009 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací řízení do prvních ročníků navazujícího magisterské studia v akademickém roce 2009/2010

Příkaz děkana č. 7/2009 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací řízení do prvních ročníků bakalářského studia v akademickém roce 2009/2010

Příkaz děkana č. 8/2009 - ZRUŠENO

Jmenování předsedů a členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 11/2009

Příkaz děkana č. 9/2009 - ZRUŠENO

Pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek z jiných studijních programů

Příkaz děkana č. 10/2009

Kritéria hodnocení akademických pracovníků FŽP

Příkaz děkana č. 11/2009

Hodnocení vědecké a výzkumné činnosti na FŽP

Příkaz děkana č. 12/2009 - ZRUŠENO

Jmenování předsedy komise č. 1 pro státní závěrečné zkoušky

Příkaz děkana č. 13/2009 - ZRUŠENO

Jmenování Oborové rady pro obor Environmentální analytická chemie

Příkaz děkana č. 14/2009 - ZRUŠENO

Zrušení příkazu děkana č. 9/2008 a jmenování stipendijní komise

Příkaz děkana č. 15/2009 - ZRUŠENO

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia

Příkaz děkana č. 16/2009 - ZRUŠENO

Stimulace vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 17/2009 - ZRUŠENO

Zrušení Rozhodnutí děkana 14/2000.


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster