Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Příkaz děkana č. 1/2012 - ZRUŠENO

Grantová komise FŽP

Příkaz děkana č. 2/2012

Skartační komise

Příkaz děkana č. 3/2012 - ZRUŠENO

Zrušení rozhodnutí děkana

Příkaz děkana č. 4/2012 - ZRUŠENO

Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz děkana č. 5/2012 - ZRUŠENO

Komise pro výběrové řízení na pozici postdoktoranda

Příkaz děkana č. 6/2012

Jmenování předsedů, členů a tajemníků komisí pro SZZ konané ve dnech 28. 5. - 7. 6. 2012

Příkaz děkana č. 7/2012 - ZRUŠENO

Jmenování disciplinární komise

Příkaz děkana č. 8/2012

Jmenování komise pro přijímací řízení

Příkaz děkana č. 9/2012ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací zkoušku

Příkaz děkana č. 10/2012 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro opravné státní závěrečné zkoušky

Příkaz děkana č. 11/2012 - ZRUŠENO

Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz děkana č. 12/2012 - ZRUŠENO

Jmenování předsedů, členů a tajemníků komisí pro státní závěrečné zkoušky

Příkaz děkana č. 13/2012 - ZRUŠENO

Jmenování stipendijní komise

Příkaz děkana č. 14/2012 - ZRUŠENO

Jmenování členů komise pro ediční činnost FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 15/2012 - ZRUŠENO

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia

Příkaz děkana č. 16/2012

Oganizační řád FŽP


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster