Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Příkaz děkana č. 1/2014 - ZRUŠENO

Jmenování Oborové rady pro studijní obor Environmentální analytická chemie

Příkaz děkana č. 2/2014 - ZRUŠENO

Jmenování Komise pro státní doktorské zkoušky

Příkaz děkana č. 3/2014 - ZRUŠENO

Jmenováni komise pro přijímací řízení do doktorského studia

Příkaz děkana č. 4/2014 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia

Příkaz děkana č. 5/2014 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací řízení do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia

Příkaz děkana č. 6/2014ZRUŠENO

Jmenování předsedů, členů a tajemníků komisí pro státní závěrečné zkoušky

Příkaz děkana č. 7/2014 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro výběrové řízení na pozici toxikologa

Příkaz děkana č. 8/2014 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro výběrové řízení na pozici odborného asistenta v doktorském studijním programu Environmentální analytická chemie

Příkaz děkana č. 9/2014 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia – 2. kolo přijímacího řízení

Příkaz děkana č. 10/2014

Stimulace vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 11/2014 - ZRUŠENO

Jmenování disciplinární komise

Příkaz děkana č. 12/2014 - ZRUŠENO

Jmenování stipendijní komise

Příkaz děkana č. 13/2014 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro SZZ 1/2015


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster