Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Příkaz děkana č. 1/2017

Poskytnutí zdravotního volna zaměstnancům FŽP v roce 2017

Příkaz děkana č. 2/2017 - ZRUŠENO

Jmenování koordinátora programu ERASMUS+ na FŽP

Příkaz děkana č. 3/2017

Organizace zahraničních pracovních cest  příloha (doc)

Příkaz děkana č. 4/2017 - ZRUŠENO

Pravidla pro zadávání a předkládání bakalářských a diplomových prací

Příkaz děkana č. 5/2017

Absolvování a potvrzování praxe studentů

Příkaz děkana č. 6/2017

Zabezpečení pedagogické činnosti

Příkaz děkana č. 7/2017

Jmenování redakční rady časopisu Studia Oecologica

Příkaz děkana č. 8/2017 - ZRUŠENO

Grantová komise FŽP

Příkaz děkana č. 9/2017

Jmenování disciplinární komise

Příkaz děkana č. 10/2017

Mimořádné jednorázové motivační stipendium

Příkaz děkana č. 11/2017 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro SZZ květen/červen 2017

Příkaz děkana č. 12/2017

Mimořádné jednorázové motivační stipendium

Příkaz děkana č. 13/2017

Pravidla pro zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací

Příkaz děkana č. 14/2017 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro státní doktorské zkoušky v oboru Environmentální analytická chemie

Příkaz děkana č. 15/2017 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací řízení do doktorského studia

Příkaz děkana č. 16/2017 - ZRUŠENO

Jmenování komise pro přijímací řízení do prvních ročníků Bc. a nav. Mgr. studia v ak. roce 2107/18

Příkaz děkana č. 17/2017

Jmenování koordinátora programu ERASMUS+

Příkaz děkana č. 18/2017

Pravidla pro otevírání výuky povinně volitelných studijních předmětů a pravidla pro elektronický zápis studijních předmětů na FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 19/2017

Evidence studijních výsledků ve výkazu o studiu na FŽP

Příkaz děkana č. 20/2017

Jmenování komise pro přijímací řízení do doktorského studia - 2. kolo

Příkaz děkana č. 21/2017

Hodnocení činnosti akademických pracovníků na FŽP

Příkaz děkana č. 22/2017

Lhůta pro podání žádosti o udělení výjimky 3.zápisu předmětu

Příkaz děkana č. 23/2017 - ZRUŠENO

Jmenování zkušební komise pro listopadové SZZ

Příkaz děkana č. 24/2017

Jmenování grantové komise na FŽP

Příkaz děkana č. 25/2017 ZRUŠENO

Stipendijní komise FŽP


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster