Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

X. ROČNÍK KONFERENCE
ANALYTICKÁ CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Využití výsledků analýz v praxi

Termín: 6. 2. 2014

Místo: Fakulta životního prostředí UJEP, Králova Výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem


Program konference

2. cirkulář

Přihláška


Fotogalerie

Prezentace

  • prof. JIŘÍ G. K. ŠEVČÍK - Využití analytických výsledků v praxi (220KB), doc
  • Ing. Helena Plachá - Výsledky měření ultrajemných částic, PM1 a dalších polutantů v projektu Ultraschwarz (česko-německá spolupráce v programu Cíl 3) (22MB)
  • Ing. Jan Leníček - Využití organických markerů pro identifikaci zdrojů ultrajemného aerosolu v ovzduší města – projekt Cíl 3 (4MB)
  • Mgr. Lenka Janatová - Monitoring venkovního ovzduší v Ústeckém kraji (stav znečištění včetně srovnání se znečištěním v minulosti (36MB)
  • Ing. Václav Synek, Ph.D. , a kol. - Zhodnocení koncentrací kovů v atmosférickém aerosolu v Litoměřicích. Identifikace zdrojů znečištění za pomoci faktorové analýzy (3MB)
  • Ing. Pavel Loužecký - Povodně 2013 na ČOV v ústeckém a litoměřickém okrese (5MB)
  • Ing. Jiří Medek - Význam Bíliny jako historického a současného zdroje znečištění pro nakládání se sedimenty v povodí Labe (3,6MB)
  • RNDr. Ján Pásztor- Reverzní inženýrství - špionáž cizích produktů pomocí IČ a Ramana (27MB)
  • Ing. Martin Neruda, Ph.D. a kol. - Výzkum hydrické rekultivace jezera Most - projekt TAČR alfa (1,7MB)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster