Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

logo

PRE-SEED - Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů


Projekt Pre-seed s názvem "Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů se zabývá založením společného transferového týmu pro komercionalizaci společných výsledku pracoviště ÚACH AVCR, v.v.i. a UJEP Ústí nad Labem nebo výsledku obou partneru a definovat známá rizika spojená s touto realizací, zejména s udržitelností transferového týmu po skončení projektu. Pracoviště jsou zaměřena na základní a aplikovaný materiálový výzkum v oblasti základních, kombinovaných a odvozených anorganických látek. Vybrané výsledky obou organizací jsou svou podstatou průmyslové využitelnosti předmětem individuálních aktivit.

UJEP se bude po odborné stránce zabývat především Aktivitou 03 a Aktivitou 04 a zároveň bude participovat na založení a činnosti transferového týmu. Založení transferového týmu v režii obou pracovišť umožní zvýšit efektivnost transferu laboratorních výsledku do vyšších měřítek, umožní reprodukovatelnou přípravu materiálu v rozšířených laboratorních množstvích, která mohou být v komerční fázi nabízena potenciálním zájemcům, umožní připravit základní ověření technologie ve vyšším pilotním měřítku, zajistit její proveditelnost a reprodukovatelnost, zároveň umožní připravit technologické a ekonomické podklady pro využití výsledku komerčními subjekty.

Založení transferového týmu vedle uplatnění výsledku obou subjektu bude i jedinečnou příležitostí k rozšíření a navazování spoluprací s průmyslovou sférou na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Transferový tým bude v obou institucích navazovat na jejich individuální snahy uplatnit své výsledky v praxi, založení týmu by mělo vést k systematickému transferu založeného na profesionálním přístupu a práci týmu.

 

Název

Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů

ID / číslo projektuCZ.1.05/3.1.00/14.0328
PoskytovatelMŠMT - Va/ 7.3
Hlavní rešitelÚstav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH), Řež.
SpolurešitelFakulta životního prostredí; doc. Pavel Janoš, CSc.
Doba rešení2014-2015
Rozpocet

Celkový rozpočet: 18 478 329 Kč, z toho:

  • výše příspěvku EU: 15 706 579,65 Kč
  • výše příspěvku ze státního rozpočtu: 2 771 749,35 Kč
Stránky poskytovatele:http://opvavpi.cz

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster