Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

logo

ArchaeoMontan 2018


Podnět ke vzniku projektu

Po zničující povodňové vlně, která se v roce 2002 prohnala Dippoldiswalde, byly pod městem zjištěny rozsáhlé zapomenuté podzemní prostory. Když byl posléze v roce 2008 Saským vrchním báňským úřadem Freiberg povolán tým Saského zemského úřadu pro archeologii k posouzení situace, nebylo zprvu jasné, že se v jamách pod chodníky a ulicemi města skrývá senzace, která znamenala přelom v evropském montáněarcheologickém výzkumu. Jednalo se o unikátně dochované středověké hornické dílo včetně technického zařízení z 12. a 13. století.

Na základě jedinečného objevu se stalo studium terénních reliktů středověkého hornictví jedním z ústředních výzkumných témat saské archeologie. Podobně tomu bylo také v České republice, kde se archeologové v poslední době snažili poznat počátky těžby surovin v Krušných horách.

Brzy byla potřeba přeshraniční spolupráce a pravidelné výměny vědeckých informací mezi německými a českými vědci více než výrazná. Tak se v roce 2012 zrodil mezinárodní projekt ArchaeoMontan financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropskou unií. Po jeho úspěšném zakončení na jaře 2015 bylo rozhodnuto o pokračování vědecké spolupráce prostřednictvím projektu ArchaeoMontan 2018. Na základě doposud získaných výsledků se od podzimu 2015 pokračuje na obou stranách hranice v intenzivním interdisciplinárním výzkumu středověkého hornictví v Krušných horách.

Název

ArchaeoMontan 2018

ID / císlo projektu
PoskytovatelSNCZ
Hlavní rešitelSaský zemský úřad pro archeologie
SpolurešitelFakulta životního prostredí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Doba rešení2015-2018
Rozpocet
Stránky projektuhttp://archaeomontan.eu/cs
Stránky poskytovatele:http://sn-cz2020.eu

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster