Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Do jakých oborů se u nás můžete pro akademický rok 2016/2017 přihlásit?

Bakalářské studium (3 roky)

Termín podání přihlášek k bakalářskému studiu : 14. 3. 2016

Bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí obor Ochrana životního prostředí

Tento obor můžete studovat na pracovišti v Mostě a to formou prezenčního (denní) i kombinovaného studia (dálkaři)

V Ústí nad Labem je otevírána jak prezenční (denní studium), tak kombinovaná forma (dálkaři)


Bakalářský studijní program Inženýrská ekologie obor Vodní hospodářství - Inovovaný studijní obor

Tento obor můžete studovat prezenční (denní studium) i kombinovanou formou (dálkaři) v Ústí nad Labem

Podmínky přijetí (pdf)

Navazující magisterské studium (2 roky)

Termín podání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu : 14. 3. 2016

Navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí obor Odpadové hospodářství

Tento obor můžete studovat prezenční (denní studium) i kombinovanou formou (dálkaři) v Ústí nad Labem

Navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí obor Revitalizace krajiny

Tento obor můžete studovat prezenční (denní studium) v Ústí nad Labem


Podmínky přijetí (pdf)

Navazující magisterský studijní obor Analytická chemie ŽP a toxikologie

Tento obor bude otervírán společně s PřF UJEP - Podmínky

Vyhlášení přijímacího řízení

Pro zájemce o studium na FŽPInformační brožura:
Česká verze
      
      English

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster