Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Obsah

Zápisy z kolegia děkana

rok 2018
   9. 1. 2018 • text PDF |  13. 2. 2018 • text PDF |  13. 3. 2018 • text PDF |  10. 4. 2018 • text PDF • Příloha |  10. 5. 2018 • text PDF |  12. 6. 2018 • text PDF |  11. 9. 2018 • text PDF |  9. 10. 2018 • text PDF |  13. 11. 2018 • Příloha1 • Příloha2 | 

 

Archiv: | rok 2017 | rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 |    rok 2006 | rok 2005 | rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999

Zápisy z jednání Vědecké rady FŽP UJEP:

rok 2018
   Per rollam 26. 3. 2018 • text PDF | 24. 4. 2018 | 6. 6. 2018 • text PDF | Per rollam 4. 6. 2018 • text PDF | 27. 9. 2018 • text PDF | Per rollam 25. 10. 2018 • Příloha1 • Příloha2
 

rok 2017
   11/5/2017 •  text PDF • příloha 1 • příloha 2 |  Per rollam 1 (6. 6. - 12. 6. 2017) • příloha 1 •  30/10/2017 |  Per rollam 2 (23.11. - 29. 11. 2017) • text PDF
 

rok 2016
   Per rollam 1 (15.- 29. 4. 2016) |  Per rollam 2 (30. 9. - 14. 10. 2016) | Per rollam 3 (12. 12. - 19. 12. 2016)
 

Archiv: rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2005 |    rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999

Zápisy z jednání Akademického senátu:

rok 2018

   10. 1. 2018 |  28. 3. 2018 • text PDF • Přílohy |  18. 4. 2018 • text PDF • Přílohy |  15. 5. 2018 • text PDF |  22. 5. 2018 - per rollam • text PDF |  24. 5. 2018 • text PDF |  20. 6. 2018 - per rollam •  23. 6. 2018 - per rollam •  29. 6. 2018 - per rollam •  11. 9. 2018 •  1. 10. 2018 - per rollam •  17. 10. 2018 • 
   

Archiv: rok 2017 | rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2005 | rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999

Ostatní dokumenty

   Autoprovoz FŽP
   Pravidla pro užívání výpočetní techniky a počítačové sítě Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
   Pravidla pro užívání výpočetní techniky a počítačové sítě Fakulty životního prostředí UJEP v Mostě
 
© Fakulta životního prostředí
webmaster