Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Obsah

Zápisy z kolegia děkana

rok 2017
   21. 2. 2017 •  příloha 1 •  příloha 2 •  příloha 3 •  příloha 4 •  příloha 5 •  příloha 6 •  příloha 7 •  příloha 8 |  14. 3. 2017 (text PDF)


Archiv: | rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 |    rok 2006 | rok 2005 | rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999

Zápisy z jednání Vědecké rady FŽP UJEP:

rok 2016
   Per rollam 1 (15.- 29. 4. 2016) |  Per rollam 2 (30. 9. - 14. 10. 2016) | Per rollam 3 (12. 12. - 19. 12. 2016)
 

rok 2015
   2/15 | Hlasování Per rollam 1 (24. 3.–1. 4. 2015) | 11/15

Archiv: rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2005 |    rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999

Zápisy z jednání Akademického senátu:

rok 2017

   1. 3. 2017
   

rok 2016

   22. 1. 2016 - per rollam | 24. 2. 2016 |  23. 3. 2016 •  příloha 1 •  příloha 2 •  příloha 3 •  příloha 4 |  20. 4. 2016 •     příloha 1 •  příloha 2 •  příloha 3 |  18. 5. 2016 |  Zápis s přílohami v textovém PDF |  5. 10. 2016 | 
   18. 10. 2016 - hlasování per rollam |  16. 11. 2016 •  příloha 1 •  příloha 2 •  příloha 3 •  příloha 4 | 
   16. 12. 2016 - hlasování per rollam 1 •  16. 12. 2016 - hlasování per rollam 2


Archiv: rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | rok 2006
    rok 2005 | rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999


Ostatní dokumenty

   Autoprovoz FŽP
   Pravidla pro užívání výpočetní techniky a počítačové sítě Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
   Pravidla pro užívání výpočetní techniky a počítačové sítě Fakulty životního prostředí UJEP v Mostě
 
© Fakulta životního prostředí
webmaster