PH03011u,LOGO_FZP_CZ_RGB_standard
XSCAGGU3N9CAOG6V2ZCA6OGDCDCAX7TVDTCAX6O05TCAWL9OS1CAJOUJZICA5ODGR4CAN1LP25CA369QZTCA6MY1OQCA6H3O6JCA8CM22ICA7ILPC8CAJK0BRDCAWAJ1OZCAMN290NCAO40ZMACAIZJ9CM,XSCAGGU3N9CAOG6V2ZCA6OGDCDCAX7TVDTCAX6O05TCAWL9OS1CAJOUJZICA5ODGR4CAN1LP25CA369QZTCA6MY1OQCA6H3O6JCA8CM22ICA7ILPC8CAJK0BRDCAWAJ1OZCAMN290NCAO40ZMACAIZJ9CM,XSCAGGU3N9CAOG6V2ZCA6OGDCDCAX7TVDTCAX6O05TCAWL9OS1CAJOUJZICA5ODGR4CAN1LP25CA369QZTCA6MY1OQCA6H3O6JCA8CM22ICA7ILPC8CAJK0BRDCAWAJ1OZCAMN290NCAO40ZMACAIZJ9CM,XSCAGGU3N9CAOG6V2ZCA6OGDCDCAX7TVDTCAX6O05TCAWL9OS1CAJOUJZICA5ODGR4CAN1LP25CA369QZTCA6MY1OQCA6H3O6JCA8CM22ICA7ILPC8CAJK0BRDCAWAJ1OZCAMN290NCAO40ZMACAIZJ9CM,XSCAGGU3N9CAOG6V2ZCA6OGDCDCAX7TVDTCAX6O05TCAWL9OS1CAJOUJZICA5ODGR4CAN1LP25CA369QZTCA6MY1OQCA6H3O6JCA8CM22ICA7ILPC8CAJK0BRDCAWAJ1OZCAMN290NCAO40ZMACAIZJ9CM,XSCAGGU3N9CAOG6V2ZCA6OGDCDCAX7TVDTCAX6O05TCAWL9OS1CAJOUJZICA5ODGR4CAN1LP25CA369QZTCA6MY1OQCA6H3O6JCA8CM22ICA7ILPC8CAJK0BRDCAWAJ1OZCAMN290NCAO40ZMACAIZJ9CM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


!!!Aktuální informace pro ZS 2019/2020!!!

 

 

 

________________________________________________________________________

 

16.12.2019 – ve STAGu jsou vypsány termíny zkoušky předmětu HPMH pro studenty denní i kombinované formy studia.

 

4.12.2019 – zde jsou slíbená skripta Environmentální geologie od doc. Blažkové.

 

30.10.2019 – výuku v termínech 6.11. a 13.11. povede dr. Zavoral.

 

24.10.2019 – na web jsem přidal info k blokům 5-8 (geofyzika a geochemie). Zatím se jedná o staré výukové materiály doc. Blažkové, dr. Zavoral mi své podklady zatím neposlal.

 

15.10.2019 – DŮLEŽITÁ INFO – zítra (16.10.) bude mít výuku 3HPMH dr. Zavoral. Protože má množství dalších povinností, využije i rozvrhový čas pro cvičení, počítejte tedy i s odpolední výukou. Na dalším postupu se s Vámi následně domluví.

 

2.10.2019 – protože účast studentů na přednáškách se rapidně snižuje, od příštího týdne (9.10.) zavedeme POVINNOU DOCHÁZKU. Bude to zároveň podmínkou k získání zápočtu. Jsou povoleny nejvýš tři absence, které je však vždy nutné doložit omluvenkou od lékaře, případně jiným oficiálním dokumentem.

 

29.9.2019 – zde najdete odkaz ke stažení skript Environmentální geologie (a pro opakování také Základů geologie). Skripta jsou však bohužel psaná často až příliš zjednodušujícím způsobem, berte je proto spíš jen jako úvodní „berličku“, stěžejní budou přednášky, viz sylabus níže.

 

29.9.2019 připomínám změnu vyučujícího: od ZS 2019 je doc. Blažková v důchodu, výuku proto přebírá R. Pokorný + J. Zavoral

 

29.9.2019 – !!! výuka se natrvalo přesouvá do místnosti KV 404 (původně uvedená KV402 je chyba v rozvrhu)

 

 

OSNOVA PŘEDMĚTU:

 

1. Geologie jako součást věd o životním prostředí

2. Geologická nebezpečí a rizika (katastrofy)

3. Geologie v terénu (POZOR -  po středeční přednášce jsem do prezentace ještě doplnil info o geotechnickém mapování)

4. Geomorfologie

5. Geochemie a ŽP (učební materiály doc. Blažkové)

6. Geofyzika obecně (učební materiály doc. Blažkové)

7. Geofyzika aplikovaná v ŽP (učební materiály doc. Blažkové)

8. Geotermální energie (doplněna slíbená fotografie vyhřívaných chodníků, resp. silnice v Reykjavíku)

9. Surovinové zdroje (situace ve světě v České republice)

10. Geomateriály (Člověk a kámen)

11. Vliv těžby nerostných surovin na ŽP, rekultivace

12. Geologie a globální změny klimatu (učební materiály doc. Blažkové)

13. Geologická legislativa